Báo cáo thực tập nhân sự công tác quản trị nhân lực của công ty dệt may Đức Giang

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sự là Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của công ty dệt may Đức Giang  để các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU

1.1: Sự cần thiết của đề tài

Ngày nay khi nền kinh tế phát triển với xu hướng quốc tế hóa, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không chỉ còn nằm trong phạm vi một quốc gia mà đã mở rộng ra toàn cầu. Cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và khai thác một cách có hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có. Nguồn nhân lực cũng là một trong những nguồn lực quan trọng của tổ chức. Một công ty có nguồn tài chính dồi dào, có máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng trở lên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân sự. Chính các phương thức quản trị sẽ quyết định bầu không khí lao động trong tổ chức căng thẳng hay vui vẻ thoải mái. Đồng thời thực hiện tốt hiệu quả công tác này sẽ góp phần to lớn vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần và phúc lợi của người lao động, tạo động lực lôi cuốn và động viên người lao động hăng hái để sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, quản trị nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Con người là nguồn lực đóng vai trò quan trọng nhất, là nguồn tài nguyên và là yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Ngày nay, tuy khoa học công nghệ ngày càng có vai trò quạn trọng trong sản xuất kinh doanh ,việc áp dụng khoa học công nghệ ngày càng nhiều , để nâng cao hiệu quả sản xuất và để thực hiện nhiệm vụ đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của con người. Máy móc thiết bị dù có hiện đại đến đâu thì cũng đều do con người sáng  tạo ra, đồng thời những máy móc thiết bị đó phải phù hợp với trình độ kỹ thuật, trình độ tổ chức, trình độ sử dụng của con người thì mới mang lại hiệu quả. Con người trực tiếp sử dụng ,vận hành máy móc thiết bị để tạo ra kết quả cho công ty,hiệu quả này thể hiện ở việc tận dụng tối đa công suất của máy móc thiết bị, tận dụng nguyên liệu nhằm nâng cao năng suất lao động.Vì vậy việc chăm lo đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của độ ngũ lao động,đặc biệt công tác quản trị nhân lực được coi là nhiệm vụ hàng đầu của các công ty hiện nay.

Trong những năm gần đây, công ty TNHH dệt may Đức Giang đã có những bước phát triển nhảy vọt về kết quả và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.Công ty cũng đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội đó là vấn đề về việc làm, thu nhập của người lao động nhất là đối với lao động tại địa phương.Tuy nhiên, công ty TNHH dệt may ĐỨC GIANG cũng đang đứng trước những thách thức to lớn với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, điều đó đòi hỏi công ty phải ra sức cải tiến tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đứng vững và phát triển trên thị trường.Hơn nữa,công ty đang đứng trước thực trạng với sự biến động thường xuyên của lực lượng lao động do sự cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực của các doanh nghiệp,việc ra đời của các khu công nghiệp ngày càng nhiều.Do đó việc quản lý nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng và ổn định là vấn đề cấp thiết mà công ty phải quan tâm để có thể cạnh tranh trên thị trường.Thông qua thực trạng Công ty đang gặp phải nên em chon đề tài: “Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực của công ty TNHH dệt may Đức Giang” qua đó giúp công ty nhìn thấy những điểm mạnh, điểm yếu về vấn đề nhân sự của mình để có những giải pháp tốt giúp công ty phát triển trong nền kinh tế thị trường.

1.2: Mục tiêu của đề tài

        1.2.1: Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lưc của công ty TNHH dệt may Đức Giang những năm gần đây.

1.2.2: Mục tiêu cụ thể

– Cơ sở lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực trong công ty

-Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH dệt may Đức Giang trong những năm gần đây.

-Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty trong những năm tới.

1.3: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

       1.3.1: Đối tượng nghiên cứu

Tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH dệt may Đức Giang.
      1.3.2: Phạm vi nghiên cứu

  • Phạm vi về nội dung: Do thời gian có hạn nên em tập trung vào nghiên cứu thực trạng quản trị nhân lực từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty.
  • Phạm vi về không gian: Phạm vi nghiên cứu tại công ty TNHH dệt may Đức Giang.
  • Phạm vi về thời gian: Từ ngày 10-3 đến 3-6- 2011

1.4: Phương pháp nghiên cứu

– Thu thập thông tin trực tiếp tại công ty,cũng như tham khảo tài liệu, số liệu của các năm mà công ty lưu trữ.

– Tham khảo tài liệu sách báo, giáo trình học tập trước nay, tạp chí cũng như trên mạng internet…

– Phân tích số liệu bằng các phương pháp như : phương pháp phân tích- tổng hợp,so sánh giữa các năm, kỳ rồi đi đến kết luận. phương pháp quy nạp, tức đi từ những vấn đề hẹp, nhỏ rồi đến kết luận chung.

1.5: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực không  mới nhưng hết sức “nóng” trong bối cảnh hiện nay ở các doanh nghiệp, nhất là trong những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Với đề tài thực hiện này, bản than em mong muốn củng cố thêm kiến thức về mặt lý thuyết đã được học của bộ môn quản trị nguồn nhân lực, vận dụng những kiến thức đã được học vào ứng dụng thực tiễn.

Đề tài là một chuỗi những nhận định,phân tích, đánh giá…những hoạt động quản trị con người của công ty TNHH dệt may Đức Giang.. Hy vọng những kết quả phân tích đánh giá cuối cùng của đề tài trước hết sẽ giúp công ty Đức Giang có một cái nhìn thiết thực hơn về hoạt động quản trị con người của công ty, từ đó công ty sẽ có những định hướng hoạt động ở hiện tại và tương lai.

Nội dung đề tài gồm có 3 phần:

Phần một: Cơ sở lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH dệt may Đức Giang.

Phần hai: Đánh giá thực trạng công tác quản trị  nhân lực tại công ty TNHH dệt may Đức Giang.

Phần ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị  nhân lực tại công ty.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.