Báo cáo thực tập nhân sự tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng TMCP Kiên Long

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sự là Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng TMCP Kiên Long để các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU

Đứng trước những thử thách phải tuyển dụng được một đội ngũ nhân viên giỏi, hoàn thiện các kĩ năng đòi hỏi tất cảc các doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình những công cụ, phương pháp tuyển dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh, chiến lược phát triển cũng như văn hóa của doanh nghiệp. Việc xây dựng một quy trình tuyển dụng là một trong những việc rất quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp tuyển dụng “đúng người, đúng việc và đúng thời điểm”. Bên cạnh đó, một khi doanh nghiệp xây dựng cho mình một quy trình tuyển dụng phù hợp cũn giỳp doanh nghiệp hạn chế được chi phí tuyển dụng và sa thải, giảm thiểu rủi ro về nhân sự.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Kiên Long là ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, với nhiều lĩnh vực kinh doanh, khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Nhằm đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự, từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, đó là lý do tôi thực hiện đề tài “Phân tích quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienLongBank)”.

Để hoàn thành tốt đề án này, em xin chân thành cảm ơn Cô Trần Thị Hồng Hải đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

Báo cáo thực tập gồm có ba phần:

Chương I: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long

Chương II: Phân tích Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.