BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KINH ĐÔ

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài báo cáo thực tập tài chính là  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KINH ĐÔ  để các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta không có các chỉ tiêu bình quân ngành để có thể phân tích tốt hơn về tình hình tài chính của công ty cổ phần Kinh Đô .Chúng ta sẽ phân tích xu hướng của bản thân doanh nghiệp .

Nếu nhìn sơ bộ vào tỉ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu sẽ thấy dường như hoạt động kinh doanh của Kinh Đô không ổn định và đang có xu thế giảm xuống. Giai đoạn đầu cao hơn lầ do những ưu đãi về thuế sau khi đã cổ phần hoá và niêm yếu cổ phiếu của công ty. Giai đoạn sau cũng do công ty mở rộng hoaat đông kinh doanh, đầu tư thêm các dự án mới và các dự án này chưa phát huy được hiệu quả dẫn đến hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiêp bị giảm. Năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảnh tài chính toàn cầu nên làm cho hoạt động kinh doanh của công ty bị khó khăn.

Nhìn chung việc quản trị tài sản, quản trị khản thanh toán của công ty tính đến trước năm 2008 là tương đối tốt.việc vây ít nợ sẽ không tận dụng được hiệu quả của lá chắn thuế trong giai đoạn công ty đang hoạt không còn ưu đãi về thuế .năm 2008 thì việc quản lý chi phí của doanh nghiệp là không tốt .

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.