Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty thiết bị giáo dục

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu  tới các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty thiết bị giáo dục.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và khi Việt Nam đang là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thành viên chính thức của khối mậu dịch thương mại tự do AFTA, hiệp hội các nước Đông Nam Á, và đã bình thường hoá quan hệ với Mỹ, ký hiệp định thương mại Việt Mỹ do vậy đây sẽ là cơ hội nhưng cũng là sự thách thức rất lớn cho nền kinh tế còn non trẻ của nước nhà.

Như chúng ta đã biết, trong mọi nguồn lực thì nguồn nhân lực là quan trọng nhất trong một tổ chức. Nguồn nhân lực có vai trò rất lớn trong việc thành bại của tổ chức. Trong thời buổi cạnh tranh khốc nghiệt hiện nay, khi mà luôn có những thay đổi chóng mặt, những xu hướng mới, những cơ hội và thách thức mới thì mỗi tổ chức phải linh hoạt để thích ứng. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phải biết phát huy nguồn lực của mình mới có thể tồn tại được. Một trong những nguồn lực quan trọng và cần thiết nhất của một doanh nghiệp đó là nguồn lực nhân sự – nguồn lực con người. Do vậy nếu phát huy tốt nguồn lực này thì sẽ là một lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trên thương trường.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự – “đầu vào” để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức … phải được đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT, được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy: PGS.TS Đồng Xuân Ninh và sự giúp đỡ của các anh chị các phòng ban chức năng trong công ty với những kiến thức đã tích lũy được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

  1. Mục đích nghiên cứu.

Mục đích của đề tài này là nghiên cứu những lý luận cơ bản cũng như thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT: Phát hiện ra những điểm còn tồn tại đồng thời đề xuất ý kiến nhằm giúp công ty có được một đội ngũ nhân viên có chất lượng tốt hơn.

  1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trong phạm vi Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT.

Đối Tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

  1. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh…

Đề tài này bao gồm ba phần:

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự    

Phần II:  Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

Do hạn chế thời gian và trình độ, chuyên đề sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy!

TẢI TÀI LIỆU