Đề cương kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương – BCTT

Đề cương kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 1.1.1. Tiền lương1.1.1.1. Khái niệm.1.1.1.2. Bản chất và chức năng của tiền lương1.1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương.1.1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương – BCTT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1.1. Tiền lương

1.1.1.1. Khái niệm.

1.1.1.2. Bản chất và chức năng của tiền lương

1.1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương.

1.1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương

1.1.1.5. Nguyên tắc tính lương

1.1.1.6. Cỏc hỡnh thức trả lương

1.1.1.7. Qũy tiền lương trong doanh nghiệp

1.1.2 Các khoản trích theo lương

1.1.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội

1.1.2.2. Quỹ bảo hiểm Y Tế

1.1.2.3 Kinh phí công đoàn.

1.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ hiện hành.

1.2.1. Kế toán chi tiết tiền lương.

1.2.1.1. Hạch toán số lượng lao động

1.2.1.2. Hạch toán thời gian lao động.

1.2.1.3. Hạch toán kết quả lao động

1.2.1.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động

1.2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương

1.2.2.1. Chứng từ lao động

1.2.2.2. Chứng từ kế toán

1.2.2.3. Thủ tục hạch toán

1.2.2.4. Tài khoản kế toán sử dụng hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ

1.2.2.5. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.3. Hỡnh thức sổ kế toỏn.

Đề cương kế toán tiền lương

Đề cương kế toán tiền lương

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU VĨNH CỬU

2.1. Khái quỏt chung

2.1.1. Giới thiệu chung về cụng ty

2.1.2. Qỳa trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức  quản lý.

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán.

2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu BW

2.2.1. Xây dựng quỹ lương.

2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương.

2.2.3. Nguyên tắc và phương pháp trả lương.

2.2.4. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu BW

2.2.4.1. Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH).

2.2.4.2. Quỹ bảo hiểm y tế ( BHYT).

2.2.4.3. Kinh phí công đoàn ( KPCĐ).

2.2.4.4. Các kỳ trả lương của Công Ty.

2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công Ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu BW

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU VĨNH CỬU

3.1. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu BW

3.1.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công Ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu Vĩnh Cửu

3.1.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty

3.1.1.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công Ty

3.1.1.3. Ưu điểm.

3.1.1.4. Nhược điểm.

Đề cương kế toán tiền lương

Đề cương kế toán tiền lương

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu BW

3.2.1.Xây dựng các quy chế.

3.2.2. Định hướng của công tác tiền lương.

3.2.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty..

3.2.2. Theo dõi thời gian của người lao động.

3.2.3. Cải tiến một cách tổng hợp các khoản trích theo lương.

3.2.4 .Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực.

3.2.5. Quản lý sử dụng máy móc, thiết bị

3.2.6. Cải tiến quản lý và đổi mới công nghệ.

3.2.7 . Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ngoài Đề cương kế toán tiền lương  và các khoản trích theo lương ra, các bạn có thể tải đề cương, bài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại website hoặc fanpage của mình.

Chúc các bạn làm bài thật tốt.

Nếu bạn nào không có thời gian viết bài, có thể liên hệ với mình qua zalo: 0909 23 26 20