Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo thực tập nhân sự với đề tài Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Nền văn minh nhân loại đã phát triển như ngày nay là cả một quá trình
phấn đấu lâu dài và gian khổ của xã hội loài người. Một trong những nhân tố
quan trọng đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của sự phát triển
ấy, đó là yếu tố con người – một yếu tố quyết định của lực lượng sản xuất.
Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế xã hội cũng không nằm ngoài
quy luật đó. Mục tiêu của doanh nghiệp là đem lại hiệu quả kinh tế xã hội trong
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trên thương trường và liên
tục phát triển lên tầm cao mới. Muốn vậy, không chỉ có những kế hoạch kinh
doanh tốt, hợp lý mà còn cần phải có đội ngũ nhân viên nhiệt tình với công việc,
cùng công ty đi lên. Nguồn lao động quyết định mọi thành công của doanh
nghiệp, do đó đòi hỏi phải có một cách thức quản lý phù hợp để có thể phát huy
được tối đa tiềm năng của nó.
Đội ngũ nhân lực được sử dụng và quản lý tốt trong nền kinh tế thị trường
cạnh tranh khốc liệt sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh. Đồng thời đây cũng là nền tảng để cho Doanh nghiệp đứng
vững trên thương trường và liên tục phát triển. Muốn làm được điều đó Doanh
nghiệp cần phải có những biện pháp quản lý một cách khoa học, phù hợp với
định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Trong những năm qua, Công ty Quảng cáo Hatuba nói riêng cũng như
những doanh nghiệp khác nói chung đã xây dựng được một chính sách quản trị
nhân lực hợp lý nhằm đảm bảo sự hài hoà về lợi ích kinh tế giữa đội ngũ nhân
lực và doanh nghiệp.
Tổ chức tốt công tác quản trị nhân sự không những giúp cho doanh
nghiệp tính và trả lương cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức được chính
xác, kịp thời, phân bổ đúng tiền lương vào giá thành sản phẩm, đảm bảo đúng
chế độ tiền lương, BHXH, BHYT và các quyền lợi khác đối với đội ngũ cán bộ
công nhân viên mà còn qua đó có tác dụng động viên khuyến khích họ phát huy
tính chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cho
doanh nghiệp một lợi thế trên thương trường về chi phí sản xuất, năng suất lao
động và khả năng cạnh tranh.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Đăng Bảy
SV: Nguyễn Mạnh Quyền ĐH – QTKD – K4 2
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị nhân lực, do đó em
đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quảng cáo Hatuba”. Nội
dung báo cáo gồm 3 phần:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về quản trị nhân lực.
Chương II: Thực trạng công tác quản trị nh

ân sự tại Công ty Quảng cáo Hatuba.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác sử dụng
nhân lực ở công ty Hatuba.

DOWLOAD