Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhận sự tại Công ty Asuzac

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là  Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhận sự tại Công ty Asuzacmà bên mình mới hoàn thành để cho các bạn tham khảo.

Thực tiễn cho thấy sự tồn tại, phát triển của một tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người hay nguồn nhân sự của tổ chức. Một số tổ chức từ những ngày sơ khai đều có nguồn nhân sự của mình. Để có được nguồn nhân sự đó không cách nào khác tổ chức đó phải tiến hành tuyển dụng lao động và quản lý sử dụng nguồn nhân sự đó. Vậy tuyển dụng có một vị trí vô cùng quan trọng đối với tổ chức cũng như đối công tác quản trị nguồn nhân sự. Tuyển dụng là tiền đề cho các hoạt động khác của quản trị nguồn nhân sự.

  1. Lý do thực hiện chuyên đề

Trong lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội, con người luôn được coi là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong mọi thời đại, con người luôn là chủ thể sáng tạo ra mọi của cải vật chất, văn hóa xã hội. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thì vai trò của nhân tố con người cũng được khẳng định và minh chứng.

Sau nhiều năm đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhân tố con người, đã đề ra được một số giải pháp hữu hiệu để giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân – tập thể – xã hội và đã thu được nhiều thành công đáng khích lệ. Vì vậy, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển một đội ngũ lao động có chất lượng, số lượng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho hội nhập và cạnh tranh thắng lợi trong tương lai.

Đây cũng chính là vấn đề không chỉ công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC ( ASUZAC) nói riêng, mà tất cả các doanh nghiệp nói chung cần chú trọng một cách nghiêm túc. Đối với ASUZAC, vấn đề duy trì và phát triển nhân lực ở công ty trong giai đoạn sắp tới là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi sự quan tâm nỗ lực của các cấp lãnh đạo công ty.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH ASUZAC, qua nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty, tôi thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, do còn có một vài khó khăn cho nên công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định trong công tác này. Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác tuyển dụng nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào, cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phẩm ASUZAC

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài này là nhằm:

  • Hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
  • Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm
  • Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm
  • Đề ra các giải pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm ASUZAC

TẢI TÀI LIỆU