Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing

Đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing hay dành cho các bạn sinh viên đang viết chuyên đề tốt nghiệp của mình

Ngoài ra, mình còn hỗ trợ viết bài chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing nếu như bạn không có thời gian để viết nhé.

sdt/ zalo: 0909 23 26 20

Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing

 1. Sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… trong hội nhập kinh tế quốc tế.
 2. Chiến lược giá của công ty…   – Thực trạng và giải pháp.
 3. Hoàn thiện các công cụ của chiến lược Marketing tại doanh nghiệp…
 4. Chính sách sản phẩm mới – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty…          trong cạnh tranh và hội nhập.
 5. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty…
 6. Chiến lược sản phẩm của công ty…  – Thực trạng và giải pháp.
 7. Vận dụng Marketing quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển mặt hàng…        tại thị trường EU của công ty…
 8. Hoàn thiện và phát triển hệ thống phân phối hiện đại tại công ty…
 9. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo tại…
 10. Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp … trong cạnh tranh hội nhập.
 11. Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty…
 12. Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo, khuyến mại của công ty…
 13. Giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty…
 14. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Siêu thị … ở Hà Nội
 15. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty…
 16. Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…
 17. Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp…- Thực trạng và giải pháp.
 18. Hoạt động Marketing của công ty… – Thực trạng và giải pháp.
 19. Xây dựng thương hiệu tại công ty… – Nền tảng để phát triển doanh nghiệp.
 20. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch Marketing tại công ty…
 21. PR – Công cụ để công ty…     xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
 22. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại……
 23. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty…Thực trạng và giải pháp
 24. Hoàn thiện hoạt động bán lẻ tại …..
 25. Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của Cty
 26. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của Cty A
 27. Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty A.
 28. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 29. Hoàn thiện chính sách MKT tại …..
 30.  Giải pháp MKT nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại….
 31. Giải pháp MKT đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty……
 32. Hoàn thiện chính sách MKT quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu sp….. tại công ty…..
 33. Chiến lược MKT với việc mở rộng thị trường của công ty……..
 34. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty…..
 35. Hoạt động quảng cáo đối với công ty…..trong nền kinh tế thị trường.
 36. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……
 37. Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……
 38. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….
 39. Quá trình ra quyết định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty…
 40. Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …
 41. Khách hàng & biện pháp thu hút khách hàng ở Cty A
đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing

đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing

 1. Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc Cty Quảng Cáo & hội chợ thương mại (VINEXAD)
 2. Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 3. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty A.
 4. Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm tại Cty A
 5. Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Cty A
 6. Giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Cty A
 7. Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty A
 8. Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của thương hiệu sản phẩm tại thị trường VN của công ty…
 9. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….
 10. Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách hàng……
 11. Các giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại công ty…
 12. Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……
 13. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm  của doanh nghiệp……
 14. Các giải pháp nhằm nâng cao họat động xúc tiến hỗn hợp của công ty….
 15. Ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường của công ty
 16. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại công ty
 17. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp….
 18. Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ tại công ty…
 19. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..
 20. Nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng hàng hoá tại công ty…..
 21. Giải pháp marketing cho các sản phẩm mới của…
 22. Giải pháp xây dựng lòng trung thành của khách hàng…
 23. Quản trị hoạt động xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty….
 24. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu sản phẩm… sang thị trường…
 25. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng tại công ty….
 26.  Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng (sản phẩm) của công ty….vào thị trường…..
 27.  Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty….
 28. Một số giải pháp nâng cao khả năng quản trị logistics tại công ty….
 29. Giải pháp xây dựng chính sách giá hiệu quả cho các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam.
 30. Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
 31. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của một công ty quốc tế trên thị trường Việt Nam.
 32. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động liên doanh giữa Việt nam và đối tác nước ngoài.
 33. Giải pháp dành lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt nam (may mặc, tiêu dùng…) so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa.
 34. Thực trạng và giải pháp hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp …
 35. Xây dựng và quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp …
 36. Quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty A
 37. Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành Z hoặc công ty X
 38. Nâng cao và hoàn thiện các hoạt động hậu mãi của doanh nghiệp …

Trên đây là Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp ngành marketing tại website nhé.

Chúc các bạn viết bài thật tốt!