Tài liệu học tập Bộ sách 4000 từ vựng tiếng Anh thiết yếu

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài tài liệu học tập là Bộ sách 4000 từ vựng tiếng Anh thiết yếu để các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU

Bộ sách trình bày một loạt các từ ngữ thường xuất hiện trong các văn bản hoặc đoạn hôi thoại. Sau khi đã nắm vững, học viên có thể hiểu được đầy đủ nghĩa của những từ này khi sử dụng trong cả văn nói và văn viết.

 

Mỗi cuốn sách trong bộ sách bao gồm 30 bài học (unit), mỗi bài học bao gồm 20 từ có liên quan mật thiết đến nhau hoặc thường được sử dụng trong các mẫu câu hoặc trường hợp tương tự nhau.

 

Ngoài ra, cuối mỗi bài học sẽ có một câu chuyện bao gồm tất cả 20 từ vựng bạn đã được học trong bài. Câu chuyện này sẽ cung cấp cho học viên ví dụ về các từ được học một cách sinh động và dễ nhớ nhất. Độ phức tạp của từ vựng và các câu chuyện cũng tăng dần lên theo các cấp độ cao hơn.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.