Tài liệu ôn thi Luật thương mại

Báo cáo thực tập  giới thiệu tài liệu ôn thi luật thương mại  là Tài liệu ôn thi Luật thương mại chia thành nhiều câu hỏi và đáp án dễ dàng cho các bạn ôn thi.

LỜI MỞ ĐẦU

Tài liệu ôn thi gồm 12 bài:

VĐ 1. PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA

VĐ 3. PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN VÀ MÔ GIỚI THƯƠNG MẠI

VĐ 4. PHÁP LUẬT VỀ ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

VĐ 5. PHÁP LUẬT VỀ KHUYẾN MẠI VÀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

VĐ 6. PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS

VĐ 7 PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA

VĐ8. PHÁP LUẬT VỀ  ĐẤU THẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

VĐ 9. PHÁP LUẬT VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC.

VĐ 10. CHẾ TÀI THƯƠNG MẠI.

VĐ 11+12:  TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.