Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu báo cáo thực tập nhân sự là Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

PHẦN  1

 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  1. CÁC KHÁI NIỆM:

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:

– Nhân lực: là thể lực và trí lực của con người.

+ Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính,… của mỗi người. Mỗi người có một chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, mức sống, mức thu nhập,… khác nhau nên tình trạng thể lực của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày một nâng cao thì các chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động cũng đã được đầu tư, quan tâm đầy đủ.

+ Trí lực:  là trình độ giáo dục đào tạo, là các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, là các khả năng bẩm sinh, tài năng, lòng tin, nhân cách,… của mỗi con người. Nó là kết quả của cả một quá trình học tập, nhận thức, suy nghĩ, tư duy của mỗi người bao gồm các khả năng tưởng tượng, ghi nhớ, thu nhận tri thức,…

– Nguồn nhân lực của tổ chức:

Có thể hiểu nguồn nhân lực là tổng thể nhân lực của các cá nhân làm việc trong nội bộ tổ chức đó và được đánh giá thông qua hai mặt: số lượng và chất lượng.

+ Số lượng nguồn nhân lực: là số người lao động làm việc trong tổ chức

+ Chất lượng nguồn nhân lực: là chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người lao động.

– Vai trò của nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất trong mỗi tổ chức vì nó quyết định từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Để một quá trình sản xuất được diễn ra thì cần phải có các nguồn lực như: nhân lực, vật lực, tài lực. Thông qua các quá trình sản xuất, các nguồn lực kết hợp với nhau tạo ra các sản phẩm vật chất nhưng trong đó nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất.

Vì vậy, nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi tổ chức.

1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển:

Phát triển nguồn nhân lực:

Phát triển nguồn nhân lực được hiểu đó là hoạt động học tập có tổ chức được diễn ra nhằm thay đổi hành vi làm việc cho người lao động. Theo đó, phát triển nguồn nhân lực bao gồm:

– Đào tạo: hoạt động đào tạo là các hoạt động học tập có tổ chức nhằm giúp cho người lao động nắm rõ hơn chuyên môn, nghiệp vụ của mình ở công việc hiện tại, bổ sung những kiến thức còn thiếu để thực hiện công việc một cách tốt hơn.

– Giáo dục: là những hoạt động học tập có tổ chức nhằm giúp cho người lao động có thể bước vào một nghề hoặc chuyển sang một nghề khác thích hợp hơn trong tương lai.

– Phát triển: là các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho người lao động những công việc mới dựa vào những định hướng tương lai của tổ chức.

TẢI TÀI LIỆU