Danh Sách 21 Đề Tài Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng, ĐIỂM CAO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (46 bình chọn)

Quản trị bán hàng có những Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp nào?

Trong suốt năm tháng học Đại học – Cao đẳng, để kết thúc các bạn sinh viên sẽ phải làm Bài báo cáo tốt nghiệp để hoàn tất năm tháng học hành của mình. Các bạn sẽ cần vận dụng những kiến thức chuyên ngành được học vào công việc thưc tế, quá trình nghiên cứu.

Viết một bài báo cáo tốt nghiệp chưa bao giờ dễ dàng. Đặc biệt là các bạn học Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành Quản Trị Bán Hàng. Bởi vì Quản Trị Bán Hàng yêu cầu các bạn phải liên tục trau dồi cho bản thân những kỹ năng cùng kiến thức trong giao tiếp và nắm bắt tâm lý khách. Chính vì thế, khi chọn Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp Quản Trị Bán Hàng. Các bạn rất dễ gặp phải khó khăn, các bạn cần phải chọn đề tài nào phù hợp với đơn vị thức tập, kiến thức chuyên ngành,..

Ở dưới bài viết này, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên. Top 21 Đề Tài Quản Trị Bán Hàng Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Điểm Cao. Nhằm đáp ứng với yêu cầu về việc chọn lựa đề tài của GVHD và phù hợp với các sinh viên.

Mục lục

DANH SÁCH ĐỀ TÀI VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

 1. Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Siêu Thị CO.OPMART Huế.
 2. Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty.
 3. Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty.
 4. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty.
 5. Những giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty.
 6. Quản trị bán hàng tại công ty. Thực trạng và giải pháp.
 7. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân tại Công ty.
 8. Hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty.
 9. Thực trạng và giải pháp cho hoạt động bán hàng rong tại Hà Nội hiện nay.
 10. Phân tích các tiêu chuẩn đánh giá lực lượng bán hàng.
 11. Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công Ty.
 12. Chiến lược bán hàng của tập đoàn ABC.
 13. Một số giải pháp hoàn thiện qui trình bán hàng tại công ty.
 14. Xây dựng chiến lược bán hàng cho công ty cổ phần giai đoạn.
 15. Hoạch định chiến lược bán hàng dòng xe hơi điện của Công ty.
 16. Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng trực tuyến tại Công ty.
 17. Phân tích Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa Công ty.
 18. Hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty Xăng dầu.
 19. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty.
 20. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nước khoáng.
 21. Hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty.

Và thường, khi bắt đầu vào viết bài thì thường GVHD của bạn sẽ yêu cầu mỗi một sinh viên làm riêng Đề cương chi tiết viết báo cáo tốt nghiệp. Với đề tài bạn chọn. Sau khi GVHD chỉnh sủa và duyệt đề cương thì các bạn sẽ tiến hành viết bài theo sườn bài đấy. Sau khi, đã chia sẻ đến các bạn 21 Đề Tài Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Quản Bán Hàng thì Baocaothuctap.net chia sẻ thêm. Một số Đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp Quản Trị Kinh Doanh.

Các đề cương báo cáo tốt nghiệp dưới đây, chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn dựa vào yêu cầu của GVHD và nhà trường à điều chỉnh lại bố cục sao cho phù hợp. Hy vọng, bài viết Quản Trị Bán Hàng này có thể giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo. 

Viết thuê báo cáo tốt nghiệp
Viết thuê báo cáo tốt nghiệp

Xem thêm bài viết khác:

DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Đề tài Nâng Cao Hiệu Qủa Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Cổ Phần

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp

1.1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của hoạt động bán hàng.

 • 1.1.1. Khái niệm về hoạt động bán hàng.
 • 1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng.
 • 1.1.3. Mục tiêu của hoạt động bán hàng.

1.2. Nội dung và các phương thức bán hàng của doanh nghiệp.

 • 1.2.1. Nội dung hoạt động bán hàng.

1.2.1.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường.

1.2.1.2. Xây dựng kế hoạch và chiến lược bán hàng.

1.2.1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng.

1.2.1.4. Đánh giá kết quả của hoạt động bán hàng.

 • 1.2.2. Các phương thức bán hàng

1.2.2.1. Bán hàng tại cửa hàng.

1.2.2.2. Bán hàng tại kho.

1.2.2.3. Bán hàng giao thẳng.

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

 • 1.3.1.Yếu tố môi trường khách quan.

1.3.1.1. Môi trường vật chất.

1.3.1.2. Môi trường kinh tế.

1.3.1.3. Môi trường văn hoá xã hội.

1.3.1.4. Môi trường chính trị – pháp luật.

1.3.1.5. Môi trường công nghệ.

 • 1.3.2.Yếu tố chủ quan

1.3.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp.

1.3.2.2. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3.2.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong doanh nghiệp.

1.3.2.4. Trình độ và kỹ năng của đội ngũ nhân viên bán hàng.

1.3.2.5. Hệ thống chính sách của doanh nghiệp.

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng.

 • 1.4.1. Chỉ tiêu khối lượng hàng hoá bán ra.
 • 1.4.2. Chỉ tiêu doanh số bán hàng.
 • 1.4.3. Chỉ tiêu lợi nhuận.
 • 1.4.4. Chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch bán hàng.

Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần

2.1. Giới thiệu chung về Công ty

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty.
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức quản lý của Công ty

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Công ty.

2.1.2.2. Bộ máy tổ chức quản lý.

 • 2.1.3. Tổng quan tình hình hoạt động của Công ty.

2.1.3.1. Một số thông tin về sản phẩm hiện tại của Công ty

2.1.3.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty.

2.1.3.3. Tình hình về lao động.

2.1.3.4. Về trang thiết bị và Công Nghệ.

2.1.3.5. Kết quả hoạt động bán hàng của công ty trong thời gian qua.

2.1.3.5.1. Sản lượng tiêu thụ của công ty trong thời gian qua.

2.1.3.5.2. Doanh số, lợi nhuận của công ty trong thời gian qua.

2.1.3.5.3. Phân tích tình hình tài chính của Công ty thông qua bảng cân đối kế toán.

2.1.3.5.4. Phân tích hoạt động sản xuất

2.1.3.5.5. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • 2.1.4. Những Thuận Lợi và Khó Khăn của Cty

2.1.4.1. Những thuận lợi của Công ty

2.1.4.2. Những khó khăn của Công ty

 • 2.1.5. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty.

2.1.5.1. Yếu tố về kinh tế.

2.1.5.2. Điều kiện tự nhiên

2.1.5.3. Thương hiệu

2.1.5.4. Đối thủ cạnh tranh

2.1.5.5. Phân khúc thị trường.

2.1.5.6. Hệ thống phân phối.

2.1.5.7. Nguồn nhân lực.

 • 2.1.6. Định hướng phát triển của Cty trong thời gian tới

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty qua 3 năm 2018 – 2020.

 • 2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
 • 2.2.2. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và tổ chưc thực hiện kế hoạch hoạt động bán hàng của Công ty.

2.2.2.1. Xây dựng các chỉ tiêu hoạt động bán hàng.

2.2.2.2. Tổ chức thực hiện hoạt động bán hàng tại Công ty.

2.2.2.3. Các chính sách hỗ trợ bán hàng.

2.2.2.3.1. Chính sách sản phẩm

2.2.3.3.2. Chính sách giá.

 • 2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động bán hàng của Công ty trong thời gian năm 2018 -2020
 • 2.2.4. Kết quả bán hàng của Công ty trong thời gian qua
 • 2.2.5. Thị trường và thị phần của Công ty.

2.3. Các thành tựu và tồn tại trong hoạt động bán hàng của Công ty.

 • 2.3.1. Các nhân tố dẫn tới những thành công trong hoạt động bán hàng.
 • 2.3.2. Những tồn tại trong hệ thống bán hàng.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại công ty

 • 3.1. Giải pháp 1 : Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên bán hàng.
 • 3.2. Giải pháp 2 : Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường.
 • 3.3. Giải pháp 3 : Hoàn thiện mạng lưới phân phối.
 • 3.4. Giải pháp 4 : Hoàn thiện chính sách giá.
 • 3.5. Giải pháp 5 : Đầu tư nhiều nguồn lực nhiều hơn cho hoạt động Xúc Tiến Bán Hàng và Quảng Cáo.
 • 3.6. Những dề xuất, kiến nghị.
 • KẾT LUẬN

Đề tài Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Trong Thương Mại Điện Tử

Chương I. Cơ Sở Lý Luận

1.1 Các loại hình giao dịch cơ bản qua website B2B

 • 1.1.1. Loại hình giao dịch bên mua chủ đạo
 • 1.1.2. Loại hình giao dịch bên bán chủ đạo
 • 1.1.3. Loại hình giao dịch qua trung gian (sàn giao dịch)
 • 1.1.4. Loại hình thương mại hợp tác

Chương II. Phân Tích Thực Trạng Acevn.Com

2.1 Giới thiệu về công ty

 • 2.1.1. Giới thiệu chung
 • 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
 • 2.1.3. Tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, các đối tác của acevn.com
 • 2.1.4. Hàng hóa, dịch vụ mà acevn.com cung cấp

2.2 Phân tích mô hình bán hàng B2B của acevn.com

 • 2.2.1. Kỹ thuật
 • 2.2.2. Công nghệ
 • 2.2.3. Lợi ích các bên tham gia giao dịch
 • 2.2.4. Các vấn đề đặt ra và nêu hướng giải quyết

Kết Luận

Đề tài Quản trị bán hàng Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Bán Hàng Trên Thị Trường Cho Công Ty

Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp

 1. Hoạt động bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
 2. Khái niệm và thực chất của hoạt động bán hàng
 3. Vai trò của hoạt động bán hàng
 4. Những nội dung cơ bản của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.

2.1. Nghiên cứu thị trường và xác định cơ hội bán hàng

2.2. Lập chiến lược và kế hoạch bán hàng

2.3. Xây dựng và tổ chức các điều kiện bán hàng

 • 2.3.1. Lựa chọn kênh bán hàng và hình thức bán hàng thích hợp
 • 2.3.2 Tổ chức lực lượng bán hàng
 • 2.3.3. Mục tiêu chính sách và giá cả
 • 2.3.5. Tạo nguồn mua hàng

2.4. Tổ chức thực hiện hoạt động bán hàng

 • 2.4.1. Hoạt động giao dịch và bán hàng thông qua hợp đồng bán hàng
 • 2.4.2. Tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng ở quầy hàng, cửa hàng

2.5. Đánh giá tình hình hoạt động bán hàng

 • 2.5.1. Chỉ tiêu doanh số bán hàng
 • 2.5.2. Chỉ tiêu khối lượng hàng hóa thực tế bán ra
 • 2.5.3. Chỉ tiêu lợi nhuận thực tế

Chương II: Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty

2.1. Khái quát về quá trình hình thành và kết quả kinh doanh của công ty

 • 2.1.1. Giới thiệu về công ty

2.1.1.1. Orion World

2.1.1.2. Bộ máy hoạt động của công ty

2.1.1.3. Mặt hàng kinh doanh của công ty

2.1.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây

2.2. Kết quả kinh doanh chung của công ty:

 • 2.2.1 Kết quả kinh doanh theo khu vực địa lý:

2.3. Thực trạng bán hàng của công ty

 • 2.3.1. Các phương thức bán hàng
 • 2.3.2. Các chỉ tiêu bán hàng của công ty

2.3.2.1. Chỉ tiêu đánh giá theo doanh số

2.3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá theo số điểm trưng bày

2.3.2.3. Chỉ tiêu đánh giá về sự tăng trưởng cửa hàng

2.4. Công tác quản lý bán hàng

 • 2.4.1. Quản lý bán hàng theo khu vực địa lý
 • 2.4.2. Tổ chức lực lượng bán hàng

2.5. Việc sử dụng công cụ xúc tiến bán tại công ty

 • 2.5.1. Quảng cáo
 • 2.5.2. Khuyến mại

Chương III: Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp nói chung và Công Ty nói riêng

 1. 3.1. Yếu tố khách quan
 2. 3.2. Yếu tố chủ quan
 3. 3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty

Chương IV: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên thị trường ở công ty

 1. 4.1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường
 2. 4.2. Xây dựng mức giá và khung hợp lý
 3. 4.3. Không ngừng mở rộng và phát triển thị trường.
 4. 4.4. Tổ chức và sử dụng hợp lí sức lao động trong công ty.

Trên đây là 3 Mẫu Đề Cương Quản Trị Bán Hàng Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn. Hiện tại, Baocaothuctap.net có đang có dịch vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp các ngành. Trong quá trình làm bài, nếu bạn sinh viên nào cần đến sự hỗ trợ của Baocaothuctap.net thì hãy liên hệ đến Sđt/ Zalo: 0909 232 620. 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo