68 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Tại Công Ty Kinh Doanh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.9/5 - (10 bình chọn)

Sau đây là 68 đề tài báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên ngành luật khi thực tập tại các công ty ngành luật.Thông thường các bạn sinh viên sẽ thực tập tại : toàn án nhân dân, ủy ban nhân dân, văn phòng luật, công ty luật, sở ban ngành,.. và sẽ khó khăn khi các bạn có những cơ quan, đơn vị đó để thực tập, mà phải thực tập những công ty kinh doanh sản xuất dịch vụ bình thường và rất khó tìm được đề tài phù hợpp

Nhưng các bạn yên tâm, điều đó sẽ không còn vất vả nữa, khi bài viết này của mình ra đời . Dưới đây là 68 đề tài báo cáo ngành luật tại công ty kinh doanh được mình liệt kê ra, các bạn chỉ xem qua và chọn đề tài ưng ý nhất.

Hiện nay, mình cũng có dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên thực tập ngành luật. có thể làm trọn gói nếu các bạn thực tâp tại các công ty kinh doanh. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ với mình qua sđt: 0909232620

Mục lục

68 ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THỰC TẬP NGÀNH LUẬT TẠI CÔNG TY KINH DOANH

.

.

 1. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại địa phương
 2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
 3. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại địa phương
 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại địa phương
 5. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ pháp lý tại địa phương
 6. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn vào công ty tại địa phương
 7. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp tại địa phương
 8. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về vốn của công ty cổ phần tại địa phương
 9. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tăng giảm điều lệ vốn đối với công ty cổ phần tại địa phương
 10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức quản lý công ty cổ phần tại địa phương
 11. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tách bạch giữa sở hữu và điều hành trong công ty cổ phần tại địa phương
 12. Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của cổ đông trong công ty cổ phần tại địa phương
 13. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
 14. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nội bộ trong công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
 15. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty hợp danh tại địa phương
 16. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân tại địa phương
 17. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tập đoàn kinh tế nhà nước tại địa phương
 18. Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế pháp lý trong hoạt động của hợp tác xã tại địa phương
 19. Thực trạng tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương
 20. Thực tiễn kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ty tại địa phương
 21. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về mua bán doanh nghiệp tại địa phương
 22. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tại địa phương
 23. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tại địa phương
 24. Thực tiễn hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương
 25. Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương
 26. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 27. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 28. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 29. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại địa phương
 30. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ viễn thông tại địa phương
 31. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chữ ký số
 32. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của thương nhân trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương
 33. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
 34. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tự vệ trong hoạt động thương mại
 35. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại tại địa phương
 36. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại giảm giá tại địa phương
 37. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo thương mại bị cấm tại địa phương
 38. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ logistics
 39. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại
 40. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp tại địa phương
 41. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng bán hàng đa cấp tại địa phương
 42. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức chế tài trong hoạt động thương mại tại địa phương
 43. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 44. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 45. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BOT
 46. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BCC
 47. Thực trạng thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương
 48. Thực tiễn kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
 49. Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại địa phương
 50. Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động tại địa phương
 51. Tình hình ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại địa phương
 52. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại địa phương
 53. Thực trạng bất cập trong pháp luật thuế thu nhập tại địa phương
 54. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế tại địa phương
 55. Thực trạng pháp luật quản lý nợ thuế tại địa phương
 56. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại địa phương
 57. Thực trạng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế tại địa phương
 58. Thực tiễn thủ tục hành chính thuế tại địa phương
 59. Thực tiễn hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương
 60. Thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng tại địa phương
 61. Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay ở ngân hàng thương mại tại địa phương
 62. Thực trạng quản lý và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại địa phương
 63. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương
 64. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cho thuê tài chính tại địa phương
 65. Thực trạng điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng tại địa phương
 66. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại địa phương
 67. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ thanh toán tại địa phương
 68. Những vướng mắc phát sinh trong thực hiện pháp luật về ngoại hối tại địa phương

Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Thực Tập Tại Công Ty Kinh Doanh

Để lựa chọn được 1 đề tài báo cáo phù hợp tại 1 công ty kinh doanh, các bạn phải xem danh sách trường có cho phù hợp hay không. Nếu có, các bạn dựa vào danh sách của trường không cần dựa vào danh sách này

Các bạn nên chọn các đề tài liên quan đến hợp đồng, như: hợp đồng buôn bán hàng hóa, tranh chấp hợp đồng, hòa giải hợp đồng, đền bù hợp đồng, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê tài sản… Bởi các vấn đề này, các doanh nghiệp dễ có phát sinh vấn đề và các bạn dễ tìm được số liệu hơn.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem các đề tài liên quan tới, cơ cấu tổ chức, điều kiện kinh doanh, cổ đông cổ phần, thương hiệu nhãn hiệu,..

Trên đây là 68 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Tại Công Ty Kinh Doanh, các bạn có thể lựa chọn thoải mái đề tài để đăng kí cho giáo viên. Tuy nhiên khi đăng ký đề tài, các bạn cũng cần phải xem tài liệu, số liệu thu thập từ doanh nghiệp như thế nào, có đủ cơ sở để hoàn thành bài làm hay không.  bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với 68 đề tài báo cáo tốt nghiệp thực tập ngành Luật tại công ty kinh doanh, các bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo