Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng – Đề cương – Bài mẫu HAY

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.8/5 - (25 bình chọn)

Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng – Đề cương-Bài mẫu HAY mà sinh viên nên tham khảo. Trong bài viết này, ad sẽ liệt kê danh sách đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, sau đó ad sẽ viết một số đề cương chi tiết các đề tài tài chính ngân hàng, các em tham khảo.

 

Mục lục

Bài báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng – Đề cương-Bài mẫu HAY

Nếu em nào chưa chọn được đề tài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng phù hợp với khả năng của mình, hoặc chưa viết được đề cương, thì cứ liên hệ ad qua sdt/ZALO 0909 23 26 20 để ad giúp các em.

Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp TRỢ GIÚP Sinh Viên như sau:

 1. Tư vấn đề tài báo cáo thực tập (Không tính phí)
 2. Viết đề cương chi tiết báo cáo thực tập (Không tính phí)
 3. Xin dấu thực tập ngân hàng  (Có tính phí)
 4. Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng   (Có tính phí)

Liên hệ ZALO 0909 23 26 20


 

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đề tài tốt nghiệp tốt nghiệp tại ngân hàng

 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 2. Hoàn thiện công tác PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 3. Phân tích hoạt động KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 4. Giải pháp nhằm nâng cao HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 5. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 6. Phát triển hoạt động THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 7. Giải pháp hoàn thiện hoạt động HUY ĐỘNG VỐN tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 8. Thực trạng hoạt động TÍN DỤNG CÁ NHÂN tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 9. Hoàn thiện QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN tại ngân hàng VCB/ ACB/ VPBank/ TPBank/ Agribank/ ngân hàng Nam Á/ BIDV/ Viettinbank/ Kien Long bank/ Techcombank/ Maritime Bank/Oceanbank/ Bac A bank/ ABBank/ HD Bank/ Sacombank/ ngân hàng Quân đội/ SaigonBank/ Eximbank
 10. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 11. Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC.
 12. Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC.
 13. Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 14. Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 15. Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng – Đề cương-Bài mẫu HAY
 16. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC.
 17. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC.
 18. Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC.
 19. Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC.
 20. Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC.
 21. Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 22. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.

Xem thêm

Đề tài báo cáo tốt nghiệp Tài chính ngân hàng tại công ty

 • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TMDV ABC.
 • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TMDV ABC
 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính đối với công ty TNHH TMDV ABC
 • Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại công ty TNHH TMDV ABC
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH TMDV ABC.
 • Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH TMDV ABC.
 • Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
 • Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt tại Công ty A.
 • Giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty B.
 • Phân tích và định giá cổ phiếu ABC

 

Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng tại công ty chứng khoán

 • Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán.
 • Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công ty ABC.
 • Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các qũy đầu tư.
 • Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC.
 • Thị trường trái phiếu: Thực trạng và giải pháp.
 • Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam.
 • Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC.
 • Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
 • Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.

MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chuyên đề Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần

 • LỜI MỎ ĐẦU 
 • CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG
 • 1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
 • 1.1.1. Khái niệm và phân loại cho vay
 • 1.2. CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
 • 2.2 Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại.
 • 1.2.2.1. Đối với người tiêu dùng.
 • 1.2.2.2 Đối với ngân hàng thương mại.
 • 1.2.2.3. Đối với nền kinh tế xã hội.
 • 1.2.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng.
 • 1.2.4.Phương pháp cho vay tiêu dùng.
 • Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng 
 • 1.2.5. Phân loại cho vay tiêu dùng.
 • 1.2.5.1. Theo hình thức bảo đảm tiền vay.
 • 1.2.5.2. Theo mục đích vay.
 • 1.2.5.3. Theo phương thức hoàn trả.
 • 1.2.5.4. Theo phương thức tài trợ
 • 1.3 .HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
 • 1.3.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay tiêu dùng
 • 1.3.2.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại.
 • 1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu dư nợ cho vay
 • 1.3.2.2. Các chỉ tiêu nợ quá hạn.
 • 1.3.2.3. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay.
 • 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại
 • 1.3.3.1 Nhân tố từ bên trong ngân hàng.
 • 1.3.3.2 Nhân tố từ khách hàng
 • 1.3.3.4 Nhân tố từ đơn vị hỗ trợ hoạt động của ngân hàng.
 • Báo cáo ngành tài tốt nghiệp chính ngân hàng 
 • CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ.
 • 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ
 • 2.1.1 Quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của chi nhánh.
 • 2.1.2. Mạng lưới hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần XYZ.
 • 2.1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần XYZ trong thời gian qua.
 • 2.1.3.1 Huy động vốn
 • 2.1.3.2. Hoạt động đầu tư tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần XYZ giai đoạn 2016-2018.
 • 2.1.3.3.Hoạt động thanh toán quốc tế
 • 2.1.3.4. Phát triển dịch vụ ngân hàng.
 • 2.1.3.5. Công tác khác
 • 2.1.3.6. Kết quả tài chính.
 • 2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ TRONG THỜI GIAN QUA.
 • 2.2.1. Hình thức cho vay tiêu dùng.
 • 2.2.1.1 . Cho vay xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, mua nhà ở.
 • 2.2.1.2. Cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 2.2.1.3. Cho vay cầm cố chứng từ có giá.
 • 2.2.1.4. Cho vay du học
 • 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng.
 • 2.2.3. Hiệu quả cho vay tiêu dùng:
 • 2.2.3.1. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng.
 • 2.2.3.2. Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng
 • Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng
 • 2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ.
 • 2.3.1. Kết quả đạt được
 • 2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân.
 • 2.3.2.1. Hạn chế.
 • 2.3.2.2. Nguyên nhân.
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ.
 • 3.1. hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần XYZ trong thời gian tới.
 • 3.1.1 thuận lợi và khó khăn trong cho vay tiêu dùng.
 • 3.1.2. định hướng phát triển cho vay tiêu dùng
 • 3.2. giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xyz.
 • 3.2.1. thiết lập và hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng.
 • 3.2.2. xây dựng chiến lược marketting đối với hoạt động cho vay tiêu dùng.
 • 3.2.3. đa dạng hoá phương thức cho vay tiêu dùng.
 • 3.2.4. đổi mới công nghệ .
 • 3.2.5. xây dựng áp dụng hệ thống điểm tự động trong khâu thẩm định của ngân hàng đối với khách hàng.
 • 3.2.6. nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng.
 • 3.3. các kiến nghị.
 • 3.3.1. kiến nghị với nhà nước.
 • 3.3.2. kiến nghị với việt nam.
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Ngân hàng

 • Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
 • 1.1. Khái quát về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 1.1.2. Đặc điểm
 • 1.1.3. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 1.2. Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 1.2.1. Những tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 1.2.2. Các nhân tố tác động tới sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 1.2.3. Vai trò của việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 1.3. KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ngân hàng bán lẻ TỪ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
 • Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng 
 • 1.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở một số nước
 • 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với các NHTM Việt Nam
 • Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ
 • 2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018
 • 2.1.1. Hoạt động huy động vốn
 • 2.1.2. Hoạt động tín dụng
 • 2.1.3. Các hoạt động khác
 • 2.1.4. Kết quả kinh doanh của chi nhánh
 • 2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần xyz
 • 2.2.1. Môi trường kinh doanh
 • 2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 2.3. Đánh giá chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần xyz
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ
 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ngân hàng bán lẻ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ
 • 3.1.1. Định hướng chung của NHĐT&PT Việt Nam về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 3.1.2. Định hướng cụ thể của Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần XYZ
 • 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ngân hàng bán lẻ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XYZ
 • 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động ngân hàng bán lẻ
 • 3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ mới
 • 3.2.3. Nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện hiện đại hóa công nghệ
 • 3.2.4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
 • 3.2.5. Tăng cường hoạt động marketing
 • 3.2.6. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực
 • 3.2.7. Đa dạng hóa các kênh phân phối và thực hiện phân phối hiệu quả
 • 3.3. KIẾN NGHỊ
 • 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng
 • 3.3.2. Kiến nghị với các cấp lãnh đạo
 • 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần

 • LỜI NÓI ĐẦU 1
 • CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1. Những vấn đề cơ bản về huy động vốn
 • 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn huy động
 • 1.1.2. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 1.2. Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 1.2.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn
 • 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn
 • 1.3.1. Các nhân tố khách quan
 • 1.3.2. Các nhân tố chủ quan
 • Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XYZ CHI NHÁNH ABC
 • 2.1. Khái quát chung về ngân hàng TMCP XYZ chi nhánh ABC
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP XYZ chi nhánh ABC
 • 2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP XYZ chi nhánh ABC
 • 2.2.1. Các sản phẩm huy động vốn
 • 2.2.2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng
 • 2.2.3. Tính cân đối giữa việc huy động vốn và sử dụng vốn
 • 2.3. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những tồn tại
 • 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XYZ CHI NHÁNH ABC
 • 3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP XYZ chi nhánh ABC
 • 3.1.1. Môi trường kinh doanh và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt
 • 3.1.2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng TMCP XYZ chi nhánh ABC
 • 3.1.3. Hiệu quả huy động vốn ngày càng trở nên quan trọng đối với ngân hàng
 • 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng TMCP XYZ chi nhánh ABC
 • 3.2.1. Giải pháp về con người
 • 3.2.2. Giải pháp về hoạch định và thực hiện chiến lược huy dộng vốn
 • 3.2.3. Các chính sách cần áp dụng
 • 3.2.4. Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn một cách hiệu quả
 • 3.3. Các kiến nghị
 • 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
 • 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP XYZ
 • KẾT LUẬN

 

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

Sau đây là một số quy định viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng của một số trường đại học, ad sẽ đưa ra cho các bạn tham khảo. 

Với trường hợp bạn nào không thuộc các trường khác, nhưng cần tư vấn đề tài và viết đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng theo đúng quy định của trường mình, thì cứ liên hệ admin qua ZALO 0909 23 26 20. Để ad viết đề cương giúp các bạn 🙂

Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng theo Trường ĐH Tôn Đức Thắng

 • Kết cấu báo cáo thực tập
 • 2.1. Trang bìa (theo mẫu)
 • 2.2. Trang phụ bìa
 • 2.3. Lời Cảm Ơn
 • 2.4. Nhận xét của cơ quan thực tập
 • 2.5. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
 • 2.6. Nhận xét của giảng viên phản biện
 • 2.7. Danh mục các từ viết tắt
 • 2.8. Danh mục các bảng biểu, đồ thị, sơ đồ
 • 2.9. Mục lục
 • 2.10. Lời Mở Đầu (trong đó nêu rõ lý do chọn đề tài…)
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG (CÔNG TY)  …………
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển (Nơi thành lập, thời gian thành lập, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ/điện thoại trụ sở chính…..)
 • 1.2. Nhiệm vụ và chức năng của doanh nghiệp
 • Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng – Đề cương-Bài mẫu HAY
 • 1.3. Hệ thống tổ chức của doanh nghiệp
 • 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 1.4. Một số kết quả hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp từ 2016 – 2018
 • (Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các tỷ số tài chính …..–> đánh giá xu hướng thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới các chỉ tiêu này
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng theo Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng theo Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG …………………TẠI NGÂN HÀNG (CÔNG TY)………..
 • 2.1. Giới thiệu về bộ phận thực tập
 • 2.1.1. Cơ cấu tổ chức của bộ phận thực tập
 • 2.1.2. Quy trình, cách thực hiệc công việc tại bộ phận thực tập
 • 2.2. Thực trạng hoạt động ….. tại ngân hàng (công ty) …. (hoạt động này là nhiệm vụ, chức năng của bộ phận thực tập) ( Phần này phân tích tùy từng hoạt động, công việc cụ thể)
 • 2.3. Nhận xét về hoạt động …. tại ngân hàng (công ty) ….
 • Ưu điểm
 • Nhược điểm
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM  …………………..
 • 3.1. Triển vọng thực hiện mục tiêu phát triển của bộ phận/doanh nghiệp (trong đó phải nói rõ về hoạt động đang nghiên cứu)
 • 3.2.  Một số giải pháp nhằm………………………………………………………….
 • (Giải pháp được rút ra từ việc phân tích tình hình ở chương 2)
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN BCTT
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC
 • Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng – Đề cương-Bài mẫu HAY
 1. Hình thức trình bày báo cáo thực tập
 • 3.1. Soạn thảo văn bản
 • Font chữ: Times New Roman 13 của Unicode (bắt buộc)
 • Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ.
 • Cách dòng (Format/ Paragaph / Line spacing): 1,5 lines
 • Dàn trang: Lề trên (top): 2 cm; Lề dưới (Bottom): 2 cm; Lề trái (Left): 3cm; Lề phải (Right): 2cm
 • Header: không ghi gì; Footer: Số trang (góc phải bên dưới trang giấy) (không ghi tên GV hướng dẫn và tên đề tài vào header và footer)
 • Đánh số thứ tự hình vẽ, đồ thị, sơ đồ, bảng biểu (đặt ở giữa)
 • Báo cáo thực tập được in một mặt trên giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm) với số trang quy định từ 40-50 trang (không kể Lời mở đầu, kết luận và phụ lục …).

 

Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng theo Trường Đại học Sài Gòn

 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ …
 • (Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu)
 •  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI …
 • 2.1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập (Trình bày ngắn gọn)
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành
 • 2.1.2. Quá trình phát triển
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức
 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị
 • Sơ đồ tổ chức
 • Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị
 • 2.1.4. Tình hình chung của đơn vị
 • Vốn
 • Cơ sở vật chất
 • Lao động
 • Tình hình sản xuất kinh doanh
 • ….
Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng theo Trường Đại học Sài Gòn
Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng theo Trường Đại học Sài Gòn
 • 2.2. Thực trạng và phân tích vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập (Đây là phần chính nên phải trình bày sâu, rộng, kỹ và thông tin ở thời gian gần hiện tại nhất)
 •  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP (HAY MỘT SỐ BIỆN PHÁP) VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM … TẠI …
 • Các giải pháp (hay các biện pháp).
 • Kiến nghị.
 •  Kết luận
 • (Tổng kết những giải pháp mà tác giả đề xuất và hiệu quả mang lại của nó)
 1. Tài liệu tham khảo
 2. Phụ lục (Nếu có)

 

Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng theo Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học HCM

 • GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN THỰC TẬP
 • (Từ 5-8 trang)
 • 1.1. Hình thành & phát triển
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3. Tình hình nhân sự
 • 1.4. Địa bàn kinh doanh
 • 1.5. Kết quả kinh doanh
 • 1.6. Định hướng phát triển
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

(Từ 5-7 trang)

 • NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NHÀ QUẢN TRỊ & NHÂN VIÊN TẠI ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN THỰC TẬP

(Từ 2-3 trang)

3.1. PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN

Họ và tên 
Chức danh 
Phòng ban công tác 
Trình độ học vấn 
Năm thâm niên công tác 
Chuyên ngành theo học 
Điện thoại liên hệ 
 • 3.1.1. Chi tiết công việc người được phỏng vấn
 • 3.1.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí
 • 3.1.3. Thuận lợi trong công việc
 • 3.1.4. Khó khăn trong công việc
 • 3.1.5. Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn
 • 3.1.6. Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp
Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng theo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học HCM
Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng theo Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học HCM
 • 3.1.7. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề
 • 3.1.8. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp
 • 3.1.8.1. Lời khuyên về chuyên môn
 • 3.1.8.2. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp
 • 3.1.8.3. Lời khuyên về ngành nghề

3.2. PHỎNG VẤN NHÀ QUẢN TRỊ

Họ và tên 
Chức danh 
Phòng ban công tác 
Trình độ học vấn 
Năm thâm niên công tác 
Chuyên ngành theo học 
Điện thoại liên hệ 
 • 3.2.1. Chi tiết công việc người được phỏng vấn
 • 3.2.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí
 • 3.2.3. Thuận lợi trong công việc
 • 3.2.4. Khó khăn trong công việc
 • 3.2.5. Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn
 • 3.2.6. Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp
 • 3.2.7. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề
 • 3.2.8. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp
 • 3.2.8.1. Lời khuyên về chuyên môn

Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng 

 • 3.2.8.2. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp
 • 3.2.8.3. Lời khuyên về ngành nghề
 • SO SÁNH GIỮA THỰC TIỄN VÀ LÝ THUYẾT VỀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
 • (Từ 4-6 trang)
 • 4.1. Lược khảo lý thuyết
 • 4.2. Sự tương đồng & khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn đang thực hiện tại đơn vị thực tập
 • 4.3. Nhận xét ưu và nhược điểm tạo ra cho đơn vị nơi thực tập do sự tương đồng & khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn
 • 4.4. Ý kiến đề xuất cho đơn vị thực tập liên quan đến nội dung đã chọn làm đề tài thực tập tốt nghiệp
 • NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐỢT THỰC TẬP
 • (Từ 4-6 trang)
 • 5.1. NHẬN XÉT ĐỢT THỰC TẬP
 • 5.1.1. Thuận lợi
 • 5.1.2. Khó khăn & vướng mắc
 • 5.1.3. Kiến nghị
 • 5.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 • 5.2.1. Xin thực tập
 • 5.2.2. Thu thập thông tin tại đơn vị thực tập
 • 5.2.3. Giao tiếp và tổ chức phỏng vấn
 • 5.2.4. Phỏng vấn đối tượng
 • 5.3. Ý ĐỊNH CHỌN NGHỀ NGHIỆP

 

 

Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng theo trường đại học Công Nghệ Tp.HCM

 • Chương 1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập
 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty
 • 1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 1.4 Giới thiệu về bộ phận tài chính của công ty
 • Chương 2. Phỏng vấn nhân viên tại đơn vị thực tập
 • Trong chương này SV phải đưa ra ít nhất 5 câu hỏi phỏng vấn chuyên viên/nhân viên với nội dung liên quan đến nghiệp vụ của vị trí thực tập và kinh nghiệm thực tế của người được phỏng vấn. Câu hỏi phỏng vấn tập trung vào các nội dung sau:
 • 2.1 Thông tin người được phỏng vấn
 •  Họ và tên
 •  Chức danh/ bộ phận công tác
 •  Chức vụ
 •  Thâm niên công tác
 •  Chuyên ngành đươc đào tạo
 •  Điện thoại liên lạc
 • 2.2 Kiến thức, kinh nghiệm cần thiết với vị trị thực tập
 • 2.3 Thuận lợi khó khăn trong quá trình thực tập
 • 2.4 Những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp
 • 2.5 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề liên quan đến nghiệp vụ thực tập
Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng theo trường đại học Công Nghệ Tp.HCM
Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng theo trường đại học Công Nghệ Tp.HCM
 •  
 • Chương 3: Mô tả thực tế công việc tạ đơn vị thực tập
 • Tùy theo nghiệp vụ của vị trí thực tập, sinh viên phải mô tả đúng thực tế, quá trình cọ sát với công việc của mình thực tập tại doanh nghiệp. Đây
 • là chương quan trọng nhất là cơ sở để đánh giá quá trình tiếp cận với thực tế tại doanh nghiệp của sinh viên. Vì thế, sinh viên cần phải phát triển chi tiết các nội dung sau đây:
 • 3.1 Vị trí công việc trong doanh nghiệp
 • 3.2 Mô tả chi tiết công việc thực tập
 • 3.3 Thu thập chứng từ/ sổ sách/ báo cáo liên quan
 • 3.4 So sánh giữa thực tế và lý thuyết
 • 3.5 Bài học kinh nghiệm rút ra sau đ t thực tập
 • Tất cả các nội dung trên được trình bày trong nhật ký theo mẫu sau (tham khảo)
 • Báo cáo thực tập cho vay cá nhân
 • Báo cáo thực tập cho vay ngắn hạn
 • Báo cáo thực tập cho vay tiêu dùng
 • Báo cáo thực tập huy động vốn ngân hàng
 • Báo cáo thực tập phân tích tài chính
 • Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
 • Báo cáo thực tập tại Ngân Hàng
 • Báo cáo thực tập thẻ tín dụng
 • Báo cáo thực tập tín dụng trung và dài hạn

 

Danh sách ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

STTTên Ngân hàngTên tiếng AnhTên giao dịch
1Ngân hàng Xây dựngConstruction BankCB
2Ngân hàng Đại DươngOcean BankOceanbank
3Ngân hàng Dầu Khí Toàn CầuGlobal Petro BankGPBank
4Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VNVietnam Bank for Agriculture and Rural DevelopmentAgribank

Ngân hàng thương mại cổ phần thương mại cổ phần

 Tên Ngân hàng thương mại cổ phầnTên tiếng Anh 
1Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuAsia Commercial Joint Stock BankACB
2Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên PhongTien Phong BankTPBank
3Ngân hàng thương mại cổ phần Đông ÁDongA BankĐông Á Bank, DAB
4Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam ÁSouth East Asia BankSeABank
5Ngân hàng thương mại cổ phần An BìnhAn Binh BankABBANK
6Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc ÁBac A BankBacABank
7Ngân hàng thương mại cổ phần Bản ViệtViet Capital BankVietCapitalBank
8Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt NamVietnam Maritime Joint – Stock Commercial BankMSB
9Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt NamVietNam Technological and Commercial Joint Stock BankTechcombank
10Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên LongKien Long Commercial Joint Stock BankKienLongBank
11Ngân hàng thương mại cổ phần Nam ÁNam A BankNam A Bank
12Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc DânNational Citizen BankNational Citizen Bank, NCB
13Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh VượngVietnam Prosperity BankVPBank
14Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí MinhHo Chi Minh City Housing Development BankHDBank
15Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Orient Commercial Joint Stock BankOrient Commercial Bank, OCB
16Ngân hàng thương mại cổ phần Quân độiMilitary Commercial Joint Stock BankMilitary Bank, MB
17Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúngVietnam Public Joint Stock Commercial BankPVcombank
18Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tếVietnam International and Commercial Joint Stock BankVIBBank, VIB
19Ngân hàng thương mại cổ phần Sài GònSai Gon Commercial BankSài Gòn, SCB
20Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công ThươngSai Gon Thuong Tin BankSaigonbank, SGB
21Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà NộiSaigon – Hanoi Commercial Joint Stock BankSHBank, SHB
22Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương TínSai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSacombank, STB
23Ngân hàng thương mại cổ phần Việt ÁViet A BankVietABank, VAB
24Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo ViệtBao Viet Bank 
25Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Thương TínVietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock BankVietBank
26Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu PetrolimexJoint Stock Commercia Petrolimex BankPetrolimex Group Bank, PG Bank
27Xuất Nhập khẩu Việt NamVietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank 
28Bưu điện Liên ViệtJoint stock commercial Lien Viet postal bankLienVietPostBank, LPB
29Ngoại thương Việt NamJSC Bank for Foreign Trade of VietnamVietcombank,VCB
30Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt NamVietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeVietinBank, CTG
31Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamJSC Bank for Investment and Development of Vietnam 

Trên đây là một số nội dụng mẫu Bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng – Đề cương – Bài mẫu HAY  mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc làm trọn gói đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

 

DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG MẪU

DOWNLOAD DANH SÁCH ĐỀ TÀI

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo