Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền

Tiếp tục gửi tới các bạn sinh viên học ngành kế toán 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền để làm bài báo cáo tốt nghiệp cuối khóa, các bạn sinh viên làm đề tài khác có thể tải bài ở chuyên mục kế toán nhé

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập làm đề tài Kế Toán Vốn Bằng Tiền, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 1

LỜI MỞ ĐẦU

Việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế hoạch toán tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã đang mang lại những đổi thay trong nền kinh tế, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường để có thể đứng vững và cạnh tranh được trên thị trường, các DN phải tạo ra uy tín và hình ảnh cho sản phẩm, thể hiện qua chất lượng, mẫu mã, giá cả trong đó chất lượng là vấn đề then chốt. Đầu tư cho chất lượng đồng nghĩa với việc đầu tư cho máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, đầu tư vào nguồn nhân lực và chú trọng yếu tố NVL đầu vào.

Do đó nguồn vốn ban đầu đóng một vai trò to lớn không thể thiếu trong mỗi Doanh nghiệp. Để sử dụng và chi tiêu nguồn vốn đúng mục đích , đúng chế độ thì kế toán tiền và các khoản phải thu, phải trả luôn là một bộ phận rất quan trọng không thể thiếu ảnh hưởng lớn đến sự phát triển hoạt động sản xuất của một công ty cũng như điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế của Nhà nước.

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác kế toán trong các doanh nghiệp luôn tồn tại những điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả là hết sức cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung và công tác xác định kết quả kinh doanh nói riêng được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời. Vì những lý do đó mà trong thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè, em đã quyết định đi sâu và tìm hiểu đề tài “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Trong quá trình thực tập và viết luận văn, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên phòng Tài chính kế toán, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy ……………….. đã giúp em tìm hiểu và thể hiện một cách chính xác, trung thực những vấn đề lý luận cũng như thực tế của Công ty. Tuy nhiên do trình độ lý luận, thời gian khảo sát thực tế có hạn nên luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của cán bộ nhân viên phòng Tài chính kế toán và các thầy cô trong khoa Kinh tế để em có thể hoàn thiện bài luận văn này một cách tốt nhất.

Nội dung gồm ba phần sau:

Chương 1 : cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Chương 2: thực trạng của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhà bè

Chương 3: nhận xét và kiến nghị

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Tốt nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 2

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài

Vốn bằng tiền là một phần hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Vốn bằng tiền có sức thanh khoản cao nó dễ dàng phục vụ cho các mục đích thanh toán tức thời trong quan hệ thanh toán. Vốn bằng tiền còn quyết định một phần sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Công tác hạch toán vốn bằng tiền cho ta thấy được số vốn bằng tiền hiện có của doanh nghiệp, tình hình biến động tăng giảm các loại vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Giúp cho nhà quản trị cũng như nhà quản lý của đơn vị dễ dàng đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, có các biện pháp sử dụng vốn phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng vốn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xuất phát từ những nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền và chọn đề tài viết khoá luận tốt nghiệp là: “Nghiên cứu công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công Ty TNHH XD và TM Phúc Đăng Thịnh”.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền thu tại Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh và đưa ra những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền .

Đánh giá được tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh

Đánh giá được thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh

Đề xuất được một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh .

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh

3.2. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về thời gian: nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2018- 2020 và công tác kế toán vốn bằng tiền  tại Công  ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh  quý 4 năm 2020

– Phạm vi về không gian: Tại Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh

– Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu công tác kế toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh

 1. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

– Phương pháp kế thừa có chọn lọc các tài liệu có liên quan gồm các giáo trình, chuyên đề, khoá luận tốt nghiệp.

– Phương pháp điều tra thu thập số liệu có sẵn thông qua sổ sách kế toán của công ty .

– Phương pháp phỏng vấn: tham khảo ý kiến của các nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH  XD và TM Phúc Đăng Thịnh và giáo viên hướng dẫn.

4.2. Phương pháp phân tích số liệu

– Phương pháp thống kê so sánh: Trên cơ sở thông tin số liệu sẵn có, xác định kết quả giữa trị số chỉ tiêu phân tích so với kỳ gốc, biểu hiện dưới dạng con số tương đối hoặc tuyệt đối. Qua đó, phản ánh sự biến động về quy mô của chỉ tiêu phân tích, tốc độ hay xu thế phát triển của hiện tượng.

 1. Kết cấu của chuyên đề

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận bài khoá luận của em gồm bốn chương:

Chương I: Cơ sở Lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền  .

Chương II: Đặc điểm cơ bản và kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh của Công Ty TNHH XD và TM Phúc Đăng Thịnh

Chương III: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công Ty TNHH XD và TM Phúc Đăng Thịnh

Chương IV: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH XD và TM Phúc Đăng Thịnh

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 3

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:

Nền kinh tế thị trường trong xu thế mở cửa và hội nhập mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Trong khi đó phần lớn các doanh nghiệp Việt  Nam là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, với nguồn vốn ít, quy mô nhỏ, kinh nghiệm còn thiếu thì môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong điều kiện đó để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, vấn đề kinh doanh hiệu quả thu được lợi nhuận cao là vô cùng quan trọng.

Những năm qua, hệ thống kế toán có sự thay đổi rất căn bản, những đổi mới ấy vẫn chưa phải là thay đổi cuối cùng và còn phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt đối với mỗi một doanh nghiệp.

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác kế toán trong các doanh nghiệp luôn tồn tại những điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền là hết sức cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung và công tác xác định kết quả kinh doanh nói riêng được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời. Vì những lý do đó mà trong thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ở Công ty TNHH Phú Lê Huy, em đã quyết định đi sâu và tìm hiểu đề tài “Kế toán vốn bằng tiền” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Phú Lê Huy, từ đó đề ra các phương án, giải pháp cải thiện những tồn tại nhằm đẩy mạnh hoạt kinh doanh của công ty trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán bằng tiền nhằm theo dõi kip thời nhanh chóng và cung cấp đầy đủ thông tin với sự nhận định về việc tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả, là những khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:    

Tập trung vào nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty và đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và tình hình thu, chi của công ty.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp quan sát trực tiếp, tìm hiểu, đánh giá, phân tích và so sánh dựa trên những tài liệu, số liệu, thông tin của công ty, sách báo và các tài liệu, kiến thức đã được học ở nhà trường.

Kết cấu chuyên đề thực tập

Ngoài lời mở đầu, phần giới thiệu và kết luận thì nội dung chuyên đề thực tập gồm 3 phần: (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

 • Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 
 • Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY
 • Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY
 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
 • 1.1 Một số vấn đề chung về vốn bằng tiền
 • 1.1.1 Khái niệm
 • 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán
 • 1.2 Tổ chức kế toán vốn bằng tiền
 • 1.1.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 1.2.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.3.3 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.4. Kiểm kê quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • 1.2.4.1 Nội dung
 • 1.2.4.2. Vai trò của kế toán trong kiểm kê
 • 1.2.4.3. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.4.4. Sơ đồ hạch toán
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Phú Lê Huy
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Phú Lê Huy
 • 2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp
 • 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý
 • 2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty
 • 2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy kế toán
 • 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán
 • 2.1.3.3 Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty
 • 2.1.3.4  Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách tại công ty TNHH Phú Lê Huy:
 • 2.1.4. Hệ thống chứng từ sử dụng tại công ty
 • 2.1.5. Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
 • 2.1.6. Tình hình kinh doanh trong giai đoạn gần đây
 • 2.2. Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Phú Lê Huy
 • 2.2.1 Kế toán tiền mặt
 • 2.2.1.1 Nội dung
 • 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4. Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp
 • 2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 2.2.2.1 Nội dung
 • 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng vằ quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.2.4 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi tiền gửi ngân hàng cụ thể:
 • 2.2.3. Kế toán tiền đang chuyển
 • 2.2.4. Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và kiểm soát nội bộ
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 3.1 Nhận xét
 • 3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.3 Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty
 • 3.2 Kiến nghị
 • 3.2.1 Kiến nghị về công tác kế toán
 • 3.2.2 Kiến nghị khác
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

 

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Đề tài Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 4

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài:

Trong hoạt động kế toán tại bất kỳ doanh nghiệp nào thì công tác quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Bởi vì việc quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh, các quan hệ kinh tế của doanh nghiệp với thị trường cũng như ngay trong nội bộ. Mặt khác cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay, quan hệ kinh tế giữa các đơn vị ngày càng đa dạng và phong phú. Nó không đơn thuần chỉ là hàng đổi lấy tiền hoặc lấy tiền đổi hàng mà còn nảy sinh các quan hệ thanh toán bù trừ lẫn nhau, chiếm dụng vốn, cạnh tranh… Những quan hệ này đòi hỏi phải có sự tin tưởng lẫn nhau và phải có những phương pháp quản lý sao cho đạt được sự an toàn tuyệt đối, tránh những rủi ro trong kinh doanh.

Nhận thức được vai trò của công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán nên em đã chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na” cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình.

Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na có vị trí đặc biệt quan trọng vì mọi chi phí phát sinh trong công ty đều phải xuất phát từ nguồn gốc vốn bằng tiền và khả năng phải thu, phải trả của công ty, đảm bảo chi phí đầu vào, vốn bỏ ra vừa đủ để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Mọi chi phí đầu vào cũng như thu nhập và chi phí đầu ra đều được tính toán đầy đủ, chính xác, đồng thời đòi hỏi công ty phải có một lượng vốn lưu động khả quan để có khả năng thực hiện tốt mọi kế hoạch đề ra, để đạt được kết quả cuối cùng vì trong điều kiện nền kinh tế thị trường với mục đích và nguyên tắc kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo trang trải bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh và có lãi.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, kết hợp với những kiến thức đã học tập trong trường. Vì đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên, thời gian thực tập có hạn, tầm nhận thức còn mang nặng tính lý thuyết, chưa nắm bắt được nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, cán bộ kế toán của công ty để nhận thức của em về vấn đề này được hoàn thiện hơn.

 1. Kết cấu báo cáo:

Báo cáo gồm có 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong      Vi Na.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na.

Chương 3: Một số nhận xét, kiến nghị và kết luận.

MỤC LỤC (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Kết cấu báo cáo
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GURMYONG VI NA
I. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na
1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
1.1.1. Lịch sử hình thành của công ty
1.1.2. Quá trình phát triển của công ty
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý
1.2.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
1.3. Mô tả quy trình hoạt động của công ty
1.3.1. Sơ đồ quy trình đấu thầu và thi công
1.3.2. Giải thích sơ đồ
II. Giới thiệu chế độ kế toán tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na
2.1. Giới thiệu cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán của công ty
2.3. Giới thiệu tổ chức hệ thống sổ sách kế toán
2.4. Hình thức kế toán tại công ty
2.5. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng của công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GURMYONG VI NA (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
I. Kế toán vốn bằng tiền
1. Kế toán tiền mặt
1.1. Những vấn đề chung
1.1.1. Nội dung
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Nguyên tắc hạch toán
1.2. Chứng từ sử dụng
1.2.1. Trình tự luân chuyển chứng từ phiếu thu
1.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ phiếu chi
1.3. Tài khoản sử dụng
1.3.1. Theo dõi tổng hợp
1.3.2. Theo dõi chi tiết
1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.4.1. Hạch toán tăng tiền mặt
1.4.2. Hạch toán giảm tiền mặt
1.5. Sổ kế toán
1.5.1. Sổ tổng hợp
1.5.2. Sổ chi tiết
2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.1. Những vấn đề chung
2.1.1. Nội dung
2.1.2. Đặc điểm
2.1.3. Nguyên tắc hạch toán
2.2. Chứng từ sử dụng
2.2.1. Trình tự luân chuyển chứng từ thu tiền gửi
2.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ chi tiền gửi
2.3. Tài khoản sử dụng
2.3.1. Theo dõi tổng hợp
2.3.2. Theo dõi chi tiết
2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
2.4.1. Hạch toán tăng tiền gửi ngân hàng
2.4.2. Hạch toán giảm tiền gửi ngân hàng
2.5. Sổ kế toán
2.5.1. Sổ tổng hợp
2.5.2. Sổ chi tiết
II. Kế toán các khoản nợ phải thu, phải trả
1. Những vấn đề chung
1.1. Nhiệm vụ kế toán các khoản nợ phải thu, phải trả
1.1.1. Nhiệm vụ kế toán các khoản nợ phải thu
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán các khoản nợ phải trả
1.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải thu, phải trả
1.3. Nội dung kế toán các khoản nợ phải thu, phải trả
1.3.1. Nội dung kế toán các khoản nợ phải thu khách hàng
1.3.2. Nội dung kế toán các khoản nợ phải trả người bán
1.4. Đặc điểm kế toán các khoản nợ phải thu, phải trả
1.4.1. Đặc điểm kế toán các khoản nợ phải thu khách hàng
1.4.2. Đặc điểm kế toán các khoản nợ phải trả người bán
2. Chứng từ sử dụng
2.1. Trình tự luân chuyển chứng từ phải thu khách hàng
2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ phải trả người bán
3. Tài khoản sử dụng
3.1. Phải thu khách hàng
3.1.1. Theo dõi tổng hợp
3.1.2. Theo dõi chi tiết
3.2. Phải trả người bán
3.2.1. Theo dõi tổng hợp
3.2.2. Theo dõi chi tiết
4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
5. Sổ kế toán
5.1. Sổ tổng hợp
5.2. Sổ chi tiết
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬT XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
I. Nhận xét
1. Nhận xét chung về bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi
1.1. Ưu điểm
1.2. Nhược điểm
2. Nhận xét chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong V Na
2.1. Ưu điểm
2.2. Nhược điểm
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Công Nghiệp Gurmyong Vi Na
1. Công ty nên có thủ quỹ để quản lý việc thu chi
2. Công ty nên kiểm kê quỹ tiền mặt theo định kỳ
3. Công ty nên nở Sổ Nhật ký thu – chi tiền mặt, tiền gửi
4. Công ty nên mở tài khoản chi tiết cho từng đối tượng khách hàng cũng như nhà cung cấp
III. Kết luận
PHỤ LỤC (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Tốt nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 5

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và trong thời kỳ hội nhập kinh tế như hiện nay, thì sự cạnh tranh kinh tế ngày càng mạnh mẽ hơn. Một doanh nghiệp hay bất kỳ một đơn vị kinh tế nào dù lớn hay nhỏ muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường  thì đòi hỏi doanh nghiệp đó, đơn vị đó phải mạnh về kinh tế, mạnh về tài chính và làm kinh tế thật hiệu quả.

Trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào tạo ra bất kỳ sản phẩm nào đi chăng nữa, thì yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất là nguồn vốn. Nó là cơ sở chính tạo nên những sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Vốn bằng tiền và các khoản phải thu chiếm một vai trò quan trọng trong giao dịch mua bán. Qua sự luân chuyển vốn bằng tiền người ta có thể đánh giá các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, số hiện có của vốn bằng tiền còn phản ánh khả năng thanh toán tức thời của một doanh nghiệp. Nhưng vấn đề quan trọng là việc sử dụng vốn bằng tiền và các khoản phải thu như thế nào để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp quan tâm.

Vì vậy, việc tổ chức tốt công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu có hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động trong lĩnh vực thu, chi, tăng khả năng quay vòng vốn trong quá trình kinh doanh. Đáp ứng được nhu cầu thanh toán thường xuyên, giúp nhà quản lý nắm bắt được những thông tin cần thiết. Qua đó, biết hiệu quả kinh doanh của mình và đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn.

Nhận thấy tầm quan trọng của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ảnh  hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, em quyết định chọn đề tài “Kế toán Vốn bằng tiền và các khoản phải thu  trong doanh nghiệp” để làm đề tài (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Mục tiêu cụ thể

– Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH một thành viên Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp.

            – Phân tích tình hình vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH một thành viên Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp.

            – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị trong thời gian tới.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 Không gian

Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp.

Thời gian

– Thời gian số liệu phục vụ công tác kế toán là tháng 09 năm 2017.

– Số liệu thứ cấp về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2014, 2015, 2016 và 6 tháng đàu năm 2017.

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

Viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán

KẾT LUẬN

Trong tất cả các doanh nghiệp cũng như các công ty hoạt động đều nhằm đến mục tiêu là lợi nhuận. Việc hạch toán tốt vốn bằng tiền cũng như công tác quản lý vốn như thế nào để đem lại hiệu quả cao là vấn đề hết sức quan trọng. Qua thời gian thực tập về hoạt động kế toán vốn bằng tiền tại công ty nhận thấy rằng công tác vốn bằng tiền của công ty tuy có một số hạn chế nhỏ nhưng công ty thực hiện đúng theo quy định, chế độ kế toán hiện hành. Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp sử dụng hình thức nhật ký chung được ghi chép một cách đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Việc hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu là vấn đề quan trọng, nếu một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì việc hạch toán này giúp doanh nghiệp thấy rõ được tình hình vốn của mình trong thời gian qua, đồng thời qua đó cũng giúp doanh nghiệp nhận ra được những thiếu sót, những hạn chế từ đó có thêm kinh nghiệm giúp doanh nghiệp phát triển hơn sau này.

Do đó, việc hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp là một tất yếu, nhất là trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Vốn bằng tiền đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý thì việc hạch toán vốn bằng tiền đòi hỏi cũng phải được kiện toàn.

Trong suốt thời gian thực tập và nghiên cứu công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp, đã giúp em đem những hiểu biết từ lý thuyết để vận dụng vào thực tế. Từ đó, nhằm nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn cho bản thân.

6.2 KIẾN NGHỊ

– Công ty phải đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, đảm bảo nguồn vốn lưu động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn lưu động. hiện nay công tác thu hồi vốn của công ty còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn làm cho hiệu quả sử dụng vốn lưu động còn thấp. Cần có biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, hạn chế nợ động dài hạn, rà soát hợp đồng các khoản nợ đã quá hạn
– Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Phòng Kế Toán, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhân viên hiện tại.

– Công ty nên mở TK 113 “Tiền đang chuyển” để nắm được tình hình biến động của vốn bằng tiền. Cũng như phản ánh được đầy đủ, kịp thời lượng vốn bằng tiền hiện có của công ty.

– Tuy DN đã có chính sách quản lý công nợ phải thu của khách hàng nhưng hầu như kế toán chỉ dựa và sổ chi tiết thanh toán với người mua. Theo chiều hướng phát triển của DN, ngày càng có nhiều khách hàng thì kế toán theo dõi tuổi nợ trên sổ chi tiết thanh toán với người mua vừa khó quản lý và mất thời gian nên em có ý kiến lập bảng theo dõi tuổi nợ của khách hàng, như sau:

Trên đây là một số nội dụng 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền , các bạn trong quá trình làm bài tham khảo làm đề tài tốt nghiệp kế toán, các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu làm đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620

DOWNLOAD FILE

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →