Tải 7 Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm, Sau thời gian chia sẻ bài mẫu các chủ đề Báo cáo tốt nghiệp kế toán, Hôm nay mình tiếp tục gửi tới những bạn 7 Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm, các bài mẫu sau được chỉnh đúng form và tải File word về, chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập/ Khóa luận Kế toán của mình

LƯU Ý Trong quá trình làm bài môn học Báo cáo thực tập, nếu các bạn gặp khó khăn như Không tìm được công ty, Không có chứng từ số liệu, Không có thời gian làm bài, mình có thể hỗ trợ được cho các bạn đạt điểm cao nhé, https://zalo.me/0909232620

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dược Phẩm

Những vấn đề trình bày trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản của đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An” tại Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An. Qua mấy tháng thực tập tại công ty, kết hợp giữa việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tế, càng đi sâu tìm hiểu tôi càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, xác định chính xác kịp thời giá thành sản xuất sản phẩm là yêu cầu tất yếu của công tác kế toán tính giá thành.
Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An đang ngày một phát triển, sản phẩm thuốc đã có uy tín, tạo thương hiệu trên thị trường. Điều đó không thể không tính đến công tác kế toán. Chính lẽ đó, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất là vấn đề cần quan tâm để đánh giá chính xác kết quả của công ty, là cơ sở để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
Trong thời gian thực tập hạn chế này em chỉ đi sâu nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành, dưới góc độ của một sinh viên sắp ra trường giữa kiến thức học được và thực tiễn còn là sự bỡ ngỡ. Do vậy những vấn đề trình bày trong bài báo cáo này không thể không tránh khỏi sự thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, phê bình từ thầy cô giáo, các anh chị kế toán cùng tất cả các bạn đọc.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa Kế toán Đại học kinh tế quốc dân, các anh chị trong phòng Tài chính kế toán công ty cổ phân Dược – Vật tư y tế Nghệ An đã giúp tôi hoàn thành bài báo cáo này.

Xem thêm Kho Tài liệu Làm = > Khóa luận ngành kế toán

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM , TỔ CHỨC SẢN XUẤT  VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN.
 • 1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 • 1.1.1. Danh mục sản phẩm (ký, mã hiệu, đơn vị tính) và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm
 • 1.1.1.1. Danh mục một số sản phẩm chính của công ty:
 • 1.1.1.2. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm
 • 1.1.1.3.Đặc điểm sản phẩm dở dang
 • 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 • 1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
 • 1.2.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất tại từng phân xưởng
 • 1.2.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại phân xưởng sản xuất thuốc viên
 • 1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại phân xưởng sản xuất thuốc tiêm
 • 1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 • 1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lí cuả công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An:
 • 1.3.2. Chức năng, nhiêm vụ của từng phòng ban:
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 • 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.1.1.1- Nội dung:
 • 2.1.1.2- Tài khoản sử dụng
 • 2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết tập hợp chi phí nguyên vật liệu
 • 2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp kế toán chi phí nguyên vật liệu
 • 2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.1.2.1- Nội dung
 • 2.1.2.2- Tài khoản sử dụng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.1.2.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.1.2.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty cổ phần Dược -Vật tư y tế Nghệ An
 • 2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung tại công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 • 2.1.3.1- Nội dung:
 • 2.1.3.2- Tài khoản sử dụng để phản ánh chi phí SXC
 • 2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất chung tại công ty Cổ phân Dược  – Vật tư y tế Nghệ An
 • 2.1.3.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí sản xuất chung tại công ty cổ phần Dược – vật tư y tế Nghệ An
 • 2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang tại công t
 • 2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang
 • 2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung của toàn công ty
 • 2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 • 2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty
 • 2.2.2- Quy trình tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 • CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện
 • 3.1.1- Ưu điểm
 • 3.1.2- Nhược điểm
 • 3.1.2.1, Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
 • 3.1.2.2,  Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:
 • 3.1.2.3, Về chi phí sản xuất chung:
 • 3.1.3- Phương hướng hoàn thiện
 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược  – Vật tư y tế Nghệ An
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thức phẩm (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công trình hạch toán kế toán của mỗi doanh nghiệp. Những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm chính là biểu hiện cho tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thông tin kế toán đòi hỏi công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần phải được bổ sung và hoàn thiện thường xuyên.

Trong quá trình thực tập em đã đi sâu tìm hiểu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ. Vận dụng những lý luận đã được học tại trường đại học và trên cơ sở thực tế vận dụng tại Công ty em đã mạnh dạn trình bày một số kiến nghị trong việc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giỏ thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ.

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do trình độ cũng như nhận thức còn hạn chế nên trong luận văn tốt nghiệp này không tránh khỏi những sai sót, hạn chế nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo, ban lãnh đạo cùng toàn thể các cô chú phòng tài chính – kế toán để nhận thức của em về vấn đề này được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thày giáo TS Trần Quý Liên và cán bộ nhân viên trong phòng kế toán tài vụ tại Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ đã tận tình giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

 • MỤC LỤC
 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
 • SẢN XUẤT (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • 1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
 • 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
 • 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
 • 1.1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí
 • 1.1.2.2. Phân loại CPSX theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.
 • 1.1.2.3. Phân loại CPSX theo các tiêu thức khác như:
 • 1.1.3. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
 • 1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
 • 1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
 • 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
 • 1.2.2.1.Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành:
 • 1.2.2.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí:
 • 1.2.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
 • 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
 • K Ế TOÁN CHI PH Í SẢN XUẤT
 • 2.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
 • 2.2. Trình tự kế toán chi phí sản xuất
 • 2.2.1. Kế  toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
 • 2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.2.1.3. Kế  toán chi phí sản xuất chung
 • 2.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
 • 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
 • 2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.2.2.3. Kế toỏn chi phí sản xuất chung
 • 2.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
 • KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ SP DỞ  DANG CUỐI  KỲ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • 3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • 3.1.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
 • 3.1.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
 • 3.1.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến
 • 3.1.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp
 • 3.1.5. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
 • 3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
 • 3.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn
 • 3.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
 • 3.2.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số
 • 3.2.4. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
 • 3.2.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
 • 3.3. Vận dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu
 • 3.3.1. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng
 • 3.3.2. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục
 • 3.3.2.1.Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm
 • 3.3.3.2.Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thành phẩm
 • TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ , SỔ KẾ TOÁN CHI PH Í SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI  CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ
 • 1.1.Sự ra đời và phát triển của Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ.
 • 1.2- Cơ cấu tổ chức, quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ.
 • 1.2.1- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty:
 • GIÁM ĐỐC
 • 1.2.2. Quy trình sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty
 • 1.2.2.1 Quy trình sản xuất của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau
 • Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất của Công ty
 • 1.2.2.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh
 • 1.2.2.3. Tình hình lao động của công ty.
 • Tổng số lao động
 • 1.3.Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán.
 • 1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.3.2. Tổ chức công tác kế toán
 • 1.3.2.1. Chế độ và phương pháp kế toán.
 • THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ
 • 2.1. Kế toán chi phí sản xuất
 • 2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.
 • 2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
 • 2.1.3 Trình tự kế toán chi phí sản xuất .
 • 2.1.3.1. Kế toán chi phí NVLTT
 • 2.1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • Tổng số
 • PHIẾU NGHIỆM THU KIÊM PHIẾU NHẬP KHO
 • 2.1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
 • 2.1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đành giá sản phẩm dở dang.
 • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ
 • 1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY
 • 1.1. Những ưu điểm
 • 1.2 Những hạn chế:
 • MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ. (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1. Đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất
 • 2.1.1. Đối với công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trục tiếp
 • 2.1.2 . Đối với chi phí nhân công
 • 1.3 Đối với chi phí sản xuất chung:
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may mặc

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần quan trọng của công tác kế toán. Đặc biệt đối với quản trị doanh nghiệp, hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, hợp lý giá thành sản phẩm là cơ sở cho bộ phận quản trị doanh nghiệp phân tích tình hình sử dụng các nguồn lực sản xuất, từ đó vạch ra kế hoạch và biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sức cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần May 19 đã quan tâm nhiều đến việc tổ chức công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí và tính giá thành nói riêng. Song, để công tác hạch toán kế toán thực sự trở thành công cụ quản lý kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty cần hoàn thiện hơn nữa .

Qua đợt thực tập này em cũng đã có thêm cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với nghiệp vụ kế toán và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Đây là những kinh nghiệm quý báu cho công việc kế toán của bản thân em tại doanh nghiệp và công tác sau này, đồng thời em cũng mạnh dạn trình bày vài ý kiến đề xuất của mình nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán ở công ty.

Với bản thân em, luận văn tốt nghiệp là sự kết tinh quá trình truyền thụ kiến thức của các Thầy, Cô giáo bộ môn và chuyên nghành, sự tiếp thu của bản thân trong những năm tháng học tập, rèn luyện tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần May 19, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương và Hội đồng thẩm định nhà trường đã giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp.

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 1.1Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 
 • 1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất1
 • 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
 • 1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
 • 1.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
 • 1.3.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên
 • 1.3.1.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVL trực tiếp
 • 1.3.1.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
 • 1.3.1.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chí phí sản xuất chung
 • 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
 • 1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
 • 1.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • 1.4.1 Đánh giá SPDD theo chi phí NVL chính
 • 1.4.2 Đánh giá SPDD theo phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương
 • 1.4.3 Đánh giá SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
 • 1.5 Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành sản phẩm
 • 1.5.1 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
 • 1.5.1.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
 • 1.5.1.2 Phân loại giá thành sản phẩm
 • 1.5.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 • 1.5.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá  thành
 • 1.5.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
 • 1.5.3.2 Kỳ tính giá thành
 • 1.5.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
 • 1.5.4.1 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp
 • 1.5.4.2 Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng
 • 1.5.4.3 Tính giá thành theo phương pháp phân bước
 • 1.5.4.4 Tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ
 • 1.5.4.5 Tính giá thành theo phương pháp hệ số
 • 1.5.4.6 Tính giá thành theo phương pháp định mức
 • 1.5.4.7 Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN MAY 19 (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1 Tổng quan tại Công ty Cổ phần May 19
 • 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
 • 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty
 • 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty
 • 2.1.5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.5.2 Một số chính sách kế toán chủ yếu của  công ty
 • 2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp cho phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại Công ty Cổ phần May 19
 • 2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty
 • 2.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
 • 2.2.2.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại công ty
 • 2.2.2.2 Kế toán chi phí NVLTT
 • 2.2.2.3 Kế toán chi phí NCTT
 • 2.2.2.4 Kế toán chi phí SXC
 • 2.2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty
 • 2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty
 • 2.3 Thực tế về kế toán tính giá thành của Công ty Cổ phần May 19
 • 2.3.1 Đối tượng tính giá thành của công ty
 • 2.3.2 Phương pháp tính giá thành cảu công ty
 • CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN  PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19
 • 3.1 Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 19
 • 3.1.1 Ưu điểm
 • 3.1.2 Tồn tại
 • 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty điện tử (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)

LỜI MỞ ĐẦU

Sự  cần thiết của đề tài:

Trong thời đại hiện nay, đòi hỏi mỗi con người phải phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển. Nước ta với sự chuyển mình sang nền kinh tế năng động đa dạng, từ một nước nông nghiệp đang dần phát triển để trở thành một nước công nghiệp để sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Bên cạnh sự phát triển đó, kế toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong hệ thống quản lý tài chính, có vai trò trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế hiện nay, khi Việt Nam mở rộng giao lưu kinh tế và trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Chính vì thế mà bất kỳ loại hình kinh doanh nào của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng mong muốn đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất “tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận”. Do đó kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ngày càng khẳng định tầm quan trọng của mình cùng với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó đóng vai trò trong việc xem xét chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty một cách trung thực và hợp lý nhất, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của chuẩn mực kế toán và chấp hành luật pháp, qua đó doanh nghiệp có thể thấy tình hình thực tế của mình cũng như ưu điểm, khuyết điểm nhằm tạo ra những biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh, tìm hướng đi cho tương lai để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trong cùng ngành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Mục  đích nghiên cứu: (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)

Tìm hiểu tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty để từ đó nhân ra ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán này.

Củng cố, bổ sung và mở rộng những kiến thức đã được học ở nhà trường thông qua việc so sánh giữa lý thuyết đã học với thực tế áp dụng tại công ty

Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu trong công tác kế toán tại công ty

Phương pháp nghiên cứu

Thu thập số liệu tại phòng kế toán của công ty TNHH điện tử- điện lạnh Darling, căn cứ vào sổ nhật kí chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản có liên quan đến việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tìm hiểu tình hình thực tế bằng cách phỏng vấn trao đổi với các nhân viên của công ty và quan sát quá trình làm việc của các nhân viên

Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là tập trung nghiên cứu trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn về thực trạng công tác tổ chức kế toán, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH điện tử- điện lạnh Darling.

Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp: (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)

Nội dung khoá luận tốt nghiệp được chia làm 03 chương

Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Darling

Chương 3: Kết luận- kiến nghị

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Sự cần thiết của đề tài
 • Mục đích nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vị nghiên cứu
 • Kết cấu KLTN
 • Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 1.1 Một số vấn đề chung
 • 1.1.1 Khái niệm
 • 1.1.2 Phân loại chi phí SXKD
 • 1.1.2.1 Theo nội dung kinh tế của chi phí
 • 1.1.2.2 Theo khoản mục chi phí
 • 1.1.2.3 Theo mối quan hệ chi phí và khối lượng công việc hoàn thành
 • 1.1.3 Phân loại giá thành sản phẩm
 • 1.1.3.1 Theo thời điểm và nguồn số liệu
 • 1.1.3.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí
 • 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm
 • 1.2 Những vấn đề cơ bản tập hợp chi phí và tính giá thành
 • 1.2.1 Đối tượng hạch toán CPSX và tính giá thành
 • 1.2.2 Phương pháp hạch toán CPSX
 • 1.2.3 Kì tính giá thành sản phẩm
 • 1.3 Kế toán chi phí sản xuất
 • 1.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 1.3.1.1 Nội dung chi phí
 • 1.3.1.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng
 • 1.3.1.3 Hạch toán theo sơ đồ chữ T
 • 1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 1.3.2.1 Nội dung chi phí
 • 1.3.2.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng
 • 1.3.2.3 Hạch toán theo sơ đồ chữ T
 • 1.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
 • 1.3.3.1 Nội dung chi phí
 • 1.3.3.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng
 • 1.3.3.3 Hạch toán theo sơ đồ chữ T
 • 1.4 Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
 • 1.4.1 Trình tự tập hợp CPSX và tính giá thành
 • 1.4.2 Phương pháp tổng hợp CPSX
 • 1.4.3 Đánh giá SPDD cuối kì
 • 1.4.3.1 Theo chi phí nguyên vật liệu chính
 • 1.4.3.2 Theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương
 • 1.4.3.3 Theo chi phí sản xuất định mức
 • 1.4.4 Kế toán tổng hợp
 • 1.4.4.1 Theo phương pháp KKTX
 • 1.4.4.2 Theo phương pháp KKĐK
 • 1.5 Kế toán do thiệt hại trong sản xuất
 • 1.5.1 Do sản phẩm hỏng
 • 1.5.2 Do ngừng sản xuất
 • 1.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
 • 1.6.1 Phương pháp giản đơn
 • 1.6.2 Phương pháp tính giá thành phân bước
 • 1.6.2.1 Có tính giá bán thành phẩm
 • 1.6.2.2 Không tính giá bán thành phẩm
 • 1.6.3 Phương pháp tính giá thành theo hệ số
 • 1.6.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
 • 1.6.5 Phương pháp tính giá thành theo định mức
 • 1.6.6 Tính giá thành theo đơn đặt hàng
 • 1.6.6 Phương pháp tỷ lệ
 • Chương II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
 • Phần A: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH điện tử- điện lạnh Darling
 • 2.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ sản xuất
 • 2.1.3 Quy trình công nghệ
 • 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
 • 2.2.1 Tổ chức bộ máy quản lí tại công ty
 • 2.2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí
 • 2.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban
 • 2.2.2 Công tác tổ chức kế toán tại công ty
 • 2.2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.2.2.2Chức năng từng bộ phận
 • 2.2.2.3 Hình thức tổ chức kế toán
 • Phần B: Cơ sở thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1 Đối tượng, phương pháp hạch toán CPSX và tính giá thành
 • 2.1.1 Đối tượng hạch toán CPSX
 • 2.1.2 Đối tượng tính giá thành
 • 2.1.3 Phương pháp và kì tính giá thành
 • 2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.1 Nội dung và nguyên tắc
 • 2.2.2 Phương pháp tính
 • 2.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
 • 2.2.4 Phương pháp lập và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.5 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6 Sổ sách và trình tự ghi sổ
 • 2.2.7 Minh họa những nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.8 Phản ánh số liệu vào các loại sổ
 • 2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.3.1 Nội dung và nguyên tắc
 • 2.3.2 Phương pháp tính
 • 2.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
 • 2.3.4 Phương pháp lập và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.3.5 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.6 Sổ sách và trình tự ghi sổ
 • 2.3.7 Minh họa những nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.3.8 Phản ánh số liệu vào các loại sổ
 • 2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
 • 2.4.1 Nội dung và nguyên tắc
 • 2.4.2 Phương pháp tính
 • 2.4.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng
 • 2.4.4 Phương pháp lập và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.4.5 Tài khoản sử dụng
 • 2.4.6 Sổ sách và trình tự ghi sổ
 • 2.4.7 Minh họa những nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.4.8 Phản ánh số liệu vào các loại sổ
 • 2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
 • 2.6 Tính giá thành sản phẩm
 • 2.6.1 Kiểm kê và đánh giá SPDD
 • 2.6.2 Kế toán thiệt hại trong sản xuất
 • 2.6.3 Tính giá thành
 • Chương III: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ
 • 3.1 Nhận xét
 • 3.2 Kiến nghị
 • 3.3. Kết luận

DOWNLOAD FILE

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cà phê (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)

MỞ ĐẦU

1.1  Tính cấp thiết của đề tài:

Giá thành sản phẩm là một yếu tố không thể thiếu được trong mỗi Doanh Nghiệp. Giá thảnh quyết định khả năng phát triển của công ty. Từ giá thành có thể phản ánh lợi nhuận cho mỗi công trình.

Trong giai đoạn hiện nay, với xu thế toàn cầu hóa, xã hội ngày càng phát triển, công tác kế toán ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế Nhà nước và các công ty.

Vì vậy, trong Công ty xây dựng thì công tác “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” là một  trong những yếu tố quyết định khả năng sống còn của công ty. Chỉ tiêu giá thành sản phẩm phản ánh trung thực kết quả việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn tại Công ty.

Nhưng chúng ta đã biết trong quá trình hoạt động sản xuất khinh doanh  và quản lý kinh tế thì việc quản lý, sử dụng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các Công ty giử vai trò rất quan trọng và đặt biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì vấn đề ngày càng trở nên bức thiếc hơn. Với mục tiêu của các công ty là tiết kiệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao để đầu tư, mở rộng sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao mức sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty, đó là nhiện vụ cần thiết trong mỗi công trình. Đồng thời qua ”Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” là thật sự cần thiết. Nếu chúng ta hạch toán đúng và chính xác giá thành sản phẩm đó sẽ là cơ sở để các Công ty xác định đúng đắn kết quả kinh doanh của mình để nâng cao lợi nhận cho Công ty, từ đó có thể thấy rỏ được tầm quan trọng đó nên trong thời gian thực tập tại công ty Cà phê tháng 10 tôi đã chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” làm chuyên đề thực tập.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu những lý luận cơ bản về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

Phân tích thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Cà phê tháng 10, từ đó tìm hiểu các nguyên nhân và yếu tố tác động đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Đối tượng nghiên cứu:

– Công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Cà phê thành phẩm tại công ty cà phê tháng 10

1.4  Phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Phạm vi địa bàn:

–  Nghiên cứu tại công ty Cà phê tháng 10, Km23 quốc lộ 26 xã Ea Kênh, huyện Krông Pak

Phạm vi thời gian:

Để nghiên cứu đề tài này chúng tôi đã sử dụng số liệu trong các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009. Đặc biệt là nghiên cứu công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm gỗ tròn và gỗ xẻ tại công từ 01/01/2009-31/12/2009

Qua thời gian học tập tại trường với những lý luận nghiên cứu và thời gian tìm hiểu thực tiễn tại Công ty cổ phần Cầu Đuống, là một kế toán em nhận thấy rằng cần phải gắn lý luận với thực tiễn. Không những phải hiểu biết về mặt lý luận mà còn phải nắm bắt, nhận thức về thực tế. Chỉ khi nào có được sự kết hợp hài hoà giữa lý luận với thực tiễn thì mới có kết quả cao nhất.

Quá trình thực tập tại Công ty đã giúp em áp dụng lý thuyết vào thực tế, giúp em có thêm sự hiểu biết về kế toán, mở rộng tầm nhìn đối với thực tế công việc, và sau khi tốt nghiệp em có thể làm việc kế toán tốt hơn.

Xuất phát từ những điều trên em cũng nhận thấy rằng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm có vai trò rất quan trọng. Việc hạch toán đúng, đủ, kịp thời các chi phí đảm bảo sự hợp lý và tin cậy của các chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Từ đó quyết định sự tồn tại, và phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • MỤC LỤC (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I
 • LÝ  LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
 • 1.1.1 Chi phí sản xuất .
 • 1.1.1.1 Khái niệm :
 • 1.1.1.2.Phân loại
 • 11.1.3.Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí.
 • 1.1.2 Gía thành sản phẩm.
 • 1.1.2.1.Khái niệm:
 • 1.1.2.2.Phân loại.
 • 1.1.3 Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 • 1.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
 • 1.2.1 Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 1.2.2 Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và gí thành sản phẩm.
 • 1.3 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong daonh nghiệp sản xuất
 • 1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí
 • 1.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí
 • 1.3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối với doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 • 1.3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối với doang nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
 • 1.3.2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuố kỳ.
 • 1.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong daonh nghiệp SX
 • 1.4.1. Đối tượng
 • 1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.
 • 1.5 Quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành:
 • CHƯƠNG II
 • THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
 • 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của Công ty
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Công ty
 • 2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất của Công ty
 • 2..4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian qua
 • 2.1.5. Đánh giá khái quát hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian qua
 • 2.1.6. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
 • 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG (Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.2.1. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty
 • 2.2.1.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
 • 2.2.1.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
 • 2.2.2. Thực trạng công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.
 • 2.2.2.1. Khái quát chung về Công ty
 • 2.2.2.2. Kế toán các yếu tố chi phí sản xuất và tính giá thành
 • 2.2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí cho các đối tượng liên quan
 • 2.2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang
 • 2.2.2.5. Tính giá thành sản phẩm
 • 2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phần Cầu Đuống
 • CHƯƠNG III
 • MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ
 • SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
 • 3.1. Quan điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống
 • 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống
 • 3.1.2.  Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống
 • 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một số nội dụng Bài Mẫu Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp, Khóa luận tốt  nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo