Bài mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và khoản trích theo lương – HAY ĐIỂM CAO

Rate this post

Bài mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và khoản trích theo lương

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Bài mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương và khoản trích theo lương – HAY ĐIỂM CAO

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Đặc điểm tổ chức quản lý

bài mẫu kế toán tiền lương

bài mẫu kế toán tiền lương

– Giám đốc là người đứng đầu hệ thống quản lý và chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý gồm 2 phó giám đốc và 5 trưởng phòng .Chúc năng của giám đốc là lãnh đạo toàn công ty thực hiện sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao xuống.

– Phó giám đốc giám sát và phó giám đốc kỹ thuật có nhiệm vụ giúp giám đốc lên kế hoạch sản xuất ,giám sát, điều động nhân lực, xây dựng các mức tiêu hao hợp lý và quản lý tình hình cung cấp vật tư cũng như công tác đảm bảo sản xuất.       – Các phòng ban chức năng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh.

+ Phòng kế toán : Hạch toán sản xuất kinh doanh ,viết hoá đơn cho khách hàng ,thanh quyết toán với nhà nước cung cấp thông tin kịp thời cho việc điều hành sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện việc quyết toán sổ sách và báo cáo tổ chức, lưu trữ và bảo mật hồ sơ chứng từ. Thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy định. Quản lý trực tiếp các quỹ của công ty, theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình tài chính của công ty với giám đốc.

+ Phòng tổ chức hành chính ; quản lý nhân sự toàn công ty bố trí sắp xếp tổ chức sản xuất.

+ Phòng kỹ thuật :quản lý kiểm tra số lượng chất lượng nguyên vật liệu nhập vào, nghiên cứu đề xuất các phương án thiết kế thi công các công trình , xây dựng các định mức tiêu hao ổn định hợp lý.

+ Phòng vật tư :Mua sắm vật tư ,máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình.

+ Phòng y Tế:Phục vụ khám sức khoẻ cung cấp thuốc men cho những cán bộ công nhân viên bị đâu ốm, khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân viên.

3. Đặc điểm tổ chức kế toán

Ở bất kỳ doanh nghiệp nào hệ thống kế toán cũng phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp đó để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu khi thành lập đó là mục tiêu lợi  nhuận và công ty cũng không tránh được quy luật chung đó, vì vậy bộ máy kế toán của công ty Vĩnh Cửu được tổ chức theo sơ đồ sau:

– Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán là người phụ trách chung công tác kế toán phân công trách nhiệm cho từng người, quy định loại chứng từ sổ sách phải sử dụng lưu trữ trình tự  thực hiện kế toán.

– Kế toán tổng hợp : Có nhiệm vụ theo dõi công việc kế toán của phòng và lập báo cáo kế toán theo quy định.

– Kế toán thanh toán:

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo dõi lãi vay và các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng.

– Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành:

Có nhiệm vụ tập hợp toàn bộ chi phí về vật tư  tiền lương và bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn và các chi phí khác có liên quan đến chi phí và tính giá thành của tất cả các công trình do các tổ đội công trình thi công.

-Thủ quỹ kiêm kế toán TSCĐ: Thực hiện thu chi quỹ tiền mặt đồng thời theo dõi các nghiệp vụ về tài sản cố định của công ty.

bài mẫu kế toán tiền lương

bài mẫu kế toán tiền lương

2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng và thương mại vật liệu aaa.

2.2.1. Xây dựng quỹ lương.

Quỹ tiền lương của Công Ty là toàn bộ số tiền  lương trả cho cán bộ công của Công Ty. Hiện nay Công Ty Vĩnh Cửu xây dựng quỹ tiền lương trên tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 22%. Hàng tháng phòng kế toán tổng hợp toàn bộ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ của tất cả các văn phòng đại diện sau đó nhân với 22%. Đó là quỹ lương của Công Ty tháng đó.

Ví dụ: Doanh thu của Công Ty tháng 12 năm 2008 đạt 441.089.000 đồng thì quỹ lương của Công Ty sẽ là 441.089.000 x 22% = 97.039.581 đồng.

2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương.

– Sau khi xác định đầy đủ các thông tin trên, đơn giá tiền lương của Công ty được xây dựng theo phương pháp đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm. Phương pháp này tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh  là tổng sản phẩm đơn giá.

Công thức để xác định đơn giá.

Vđg  = Vgiờ x TSP

Trong đó:

  • – Vđg: Đơn giá tiền lương (đồng/đơn vị hiện vật)
  • – V­giờ: Tiền lương giờ trên cơ sở cấp bậc công việc bình quân, phụ cấp lương bình quân và mức lương tối thiểu của doanh nghiệp.
  • – TSp : Mức lao động của đơn vị sản phẩm hoặc sản phẩm quy đổi (tính bằng  số giờ – người).

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!