Báo cáo thực tập marketing spss tại ngân hàng Sài gòn thương tín

Rate this post

Báo cáo thực tập tốt nghiệp giới thiệu bài báo cáo marketing spssbài báo cáo marketing spss về khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng sài gòn thương tín – chi nhánh quận 8 để các bạn làm tài liệu tham khảo. Qua đây nhóm xin giới thiệu dịch vụ làm báo cáo thực tập thuê cho các bạn nào cần thiết nhé

LỜI NÓI ĐẦU

Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng trong lĩnh vực tài chính đang ngày càng trở nên gay gắt. Một trong những yếu tố giúp cho ngân hàng tồn tại và phát triển là nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bên cạnh việc mỗi ngân hàng tự đề ra chính sách mục tiêu phát triển phù hợp, việc duy trì và phát triển số lượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng ngày càng đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt phải ngày càng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài: “khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng sài gòn thương tín – chi nhánh quận 8” để viết báo cáo thực tập làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của mình,tôi đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh quận 8” làm luận văn tốt nghiệp, nhằm giúp ngân hàng đánh giá được mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với ngân hàng, từ đó tìm ra những giải pháp hợp lý, hỗ trợ cho việc duy trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng hiện nay.

 • Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu:

 • Đánh giá khách quan mức độ hài lòng của khách hàng cũng như chất lượng dịch vụ của Sacombank hiện nay.
 • Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng đối với từng yếu tố đó.
 • Từ kết quả nghiên cứu tìm ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ tại đơn vị.
 1. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài chủ yếu là các khách hàng cá nhân đang sử dụng các dịch vụ tại Sacombank – Chi nhánh quận 8.

 • Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu trong phạm vi kiến thức về quản lý chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, bên cạnh đó những kiến thức liên quan đến dịch vụ ngân hàng cũng là nội dung quan trọng để thực hiện đề tài này.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập số liệu thông qua:

 • Tài liệu sơ cấp : do Ngân hàng cung cấp
 • Tài liệu thứ cấp : các tài liệu, sách báo, các website liên quan đến quản lý chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, đồng thời quan sát thực tế tại đơn vị thực tập.

Phân tích số liệu bằng các phương pháp chung như sau:

 • Khảo sát sự sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Sacombank – Chi nhánh Quận 8.
 • Thông tin thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với các yếu tố.
 • Dựa trên kết quả phân tích được từ phương pháp nêu trên, đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Sacombank.
 • Giới hạn của đề tài:
 • Việc lấy mẫu có thể còn hạn chế về tính chất đại diện. Các khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân đến giao dịch tại Sacombank Chi nhánh Quận 8.
 • Vì đề tài chỉ thực hiện và kết thúc trong thời gian ngắn nên không có điều kiện kiểm chứng các giải pháp đã đưa ra vào trong thực tế.
 • Do giới hạn về kiến thức nên đề tài còn nhiều điểm chưa hoàn thiện.
 1. Kết cấu đề tài:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 8

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 8

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.