Báo cáo tốt nghiệp Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Kiên Long

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Báo cáo tốt nghiệp Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Kiên Long dành cho các bạn

LỜI NÓI ĐẦU
Gần 53 năm qua kể từ ngày thành lập (tháng 26/4/1957), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương đã trải qua 1 chặng đường dài, không ngừng phấn đấu và trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới Đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Đầu từ và Phát triển chi nhánh Hải Dương luôn phấn đấu vươn lên, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được sự tin cậy của Đảng và Nhà nước.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng uỷ và lãnh đạo Chi nhánh đã coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng con người, đã khơi dậy và phát huy được lòng nhiệt tình, hăng say, sáng tạo, ý thức gắn bó với Chi nhánh. Đội ngũ cán bộ nhân viên (CBNV) của Chi nhánh ngày càng trưởng thành cả về lượng và chất. Chính họ đã và đang làm nên những thành tựu của Chi nhánh ngày nay.
Với nội dung của báo cáo này đã phản ánh một cách tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương từ khi thành lập (1957) đến nay, từng bước đi lên của Chi nhánh đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự lao động nhiệt tình, sáng tạo của các thế hệ cán bộ nhân viên của Chi nhánh.
Ngoài ra trong báo cáo này còn đi sâu nghiên cứu về thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Chi nhánh. Bởi như ta biết, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì nhu cầu về tài chính, nhu cầu nhân lực… là hết sực quan trọng. Một doanh nghiệp có một nguồn tài chính mạnh, phong phú nhưng nếu thiếu yếu tố con người hoặc yếu tố con người không đủ mạnh thì doanh nghiệp đó cũng không thể tồn tại và phát triển được. Chỉ có con người mới có thể biến các máy móc, thiết bị.. hoạt động đúng với chức năng của nó và mang lại hiệu quả cao. Với cách nhìn con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, việc doanh nghiệp muốn tuyển đúng người, đúng việc là hết sức cần thiết, nó là tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại cũng như trong tương lai. Hơn nữa, quá trình tuyển dụng mà diễn ra tốt đẹp thì sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có được những con người có kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức. Và tuyển chọn tốt cung giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí do việc không phải tuyển lại, bố trí lại lao động…
Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển dụng lao động đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế bước đầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt và khốc liệt. Sự cạnh tranh tìm kiếm, thu hút nhân tài cũng là đặc điểm nổi trội của nền kinh tế đang bước vào hội nhập. Do vậy, mà em chọn Chuyên đề “Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương”
Chuyên đề bao gồm ba phần chính. Cụ thể:

Báo cáo thực tập gồm có ba phần:

  • Chương I: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
  • Chương II: Phân tích Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
  • Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG, CHI NHÁNH HOA VIỆT

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG, CHI NHÁNH HOA VIỆT

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Hoa Việt

1.1.1.Giới thiệu về ngân hàng

1.1.2.Lịch sử hình thành

1.2 Chức năng, nhiệm vụ

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.2.3 Ngành nghề kinh doanh

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Hoa Việt

1.3.1 Bộ máy tổ chức

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2019 – 2021)

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG, CHI NHÁNH HOA VIỆT

2.1. Tình hình nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Hoa Việt

2.1.1. Cơ cấu theo tuổi

2.1.2. Cơ cấu theo trình độ

2.1.3. Cơ cấu giới tính

2.2. Quy trình tuyển dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Hoa Việt

2.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng

2.2.2.Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

2.2.3.Thông báo tuyển dụng

2.2.4.Quy trình tuyển chọn

2.2.5.Phỏng vấn và thi tuyển

2.2.6.Đánh giá và ra quyết định tuyển dụng

2.2.7.Hội nhập mới vào môi trường làm việc

2.3. Đánh giá quy trình tuyển dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Hoa Việt

2.3.1.Ưu điểm

2.3.2.Nhược điểm

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét kinh nghiệm từ thực tập

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Hoa Việt

KẾT LUẬN

KẾT LUẬN CHUNG
Quá trình 53 năm hoạt động và phát triển là khoảng thời gian dài so với lịch sử, giúp ta có thể nhìn lại sâu sắc những công việc các thế hệ cán bộ nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương đã làm được, những đóng góp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương đối với đất nước. Xét về một khía cạnh nào đó, có thể Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương chưa làm tốt hoặc chưa đủ điều kiện để thực hiện, song không vì thế mà chúng ta có cái nhìn lệch lạc về Chi nhánh
Với bài viết này là những nghiên cứu của cá nhân trong thời gian thực tập tại Chi nhánh với nguồn tài liệu và thời gian hạn hẹp, vận dụng các lý luận, kiến thức đã học, cùng sự cố gắng nỗ lực học hỏi nghiên cứu trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương em xin đưa ra một số ý kiến để khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác tuyển dụng lao động tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Hải Dương. Chuyên đề đã tìm ra được những ưu điểm, khuyết điểm. Tuy nhiên do khả năng, kinh nghiệm, kiến thức của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu xót, các giải pháp đưa ra là suy nghĩ cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa…
Một lần nữa em xin chân thành cám ơn sự giúp đớ của cô giáo Võ Thị Vân Khánh cùng các bác và anh chị trong phòng Tổ chức – hành chính và các bạn đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo