Báo cáo tốt nghiệp quy trình bán hàng tại công ty may mặc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Nhiều bạn sinh viên học quản trị kinh doanh thực tập tại công ty may mặc, thường mọi người làm đề tài hàng tồn kho, quản trị nhân sư, tuy nhiên cũng không ít bạn lại chọn đề Báo cáo tốt nghiệp quy trình bán hàng tại công ty may mặc. Bài viết này mình gợi ý các bạn mẫu làm bài dạng đề tài này, các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới nhé

Mục lục

Lời mở đầu báo cáo quy trình bán hàng tại công ty may mặc

Hoạt động Bán hàng: là một phần của hoạt động kinh doanh sôi động và có tính cá nhân cao . Với trí thông minh phù hợp và những kỷ năng thích hợp, bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng đạt được những mục tiêu cá nhân cũng như thành đạt về tài chính thông qua nghề nghiệp bán hàng.
Bán hàng không thể chấp nhận rằng người bán hàng theo những lĩnh vực chỉ hoạt động trong điều kiện hoàn toàn tách rời khỏi con người và tổ chức. Quá trình bán hàng gắn chặt với công ty, nhưng công ty lại là một bộ phận của môi trường kinh tế vĩ mô. Chính vì lẽ đó, năng lực và hiệu quả của quá trình bán hàng cuối cùng lại phụ thuộc vào những thay đổi của môi trường bên ngoài và những phản ứng của công ty với những thay đổi ấy.
Môi trường kinh tế, pháp lý, chính trị, xã hội ảnh hưởng trực tiếp cả công ty lẫn quá trình bán hàng. Về mặt kinh tế, những kết quả về doanh số và lợi nhuận của tổ trưởng và người bán hàng nói riêng và công ty nói chung sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi của điều kiện kinh tế quốc gia, vùng và đặt biệt là điều kiện kinh tế địa phương.

Việc nghiên cứu và nắm được quy trình bán hàng của một công ty giúp cho các cấp lãnh đạo dễ dàng hơn trong việc đánh giá khả năng và trình độ làm việc của các nhân viên bán hàng. Qua đó, nhằm giúp đỡ những nhân viên này nâng cao hơn nữa và phát huy những kỹ năng làm việc của họ, đưa họ vào vị trí xứng đáng mà họ cần phải có.

Trong thời gian tham gia hoạt động tại công ty may mặc TNHH Phú Hưng, trực tiếp hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn mà công ty đang có và đang phải đối đầu với những thách thức đó. Với sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, nên tôi chọn và thực hiện đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh “ Quy trình bán hàng tại công ty may mặc TNHH Phú Hưng”. Trong khuôn khổ báo cáo này với trình độ và kinh nghiệm của bản thân nên không tránh khỏi những sai sót và hạn chế về mặt phân tích và biện pháp nêu ra. Kính mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo của quý thầy cô và các anh chị trong công ty nhằm làm cho chuyên đề này hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • PGS.TS. Đặng  Đình Đào, Giáo Trình Doanh Nghiệp Thương Mại, Nhà Xuất Bản Thống Kê, Trường Đại Học Quốc Dân, 2012
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Diễm Châu, Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2012
 • GS. TS. Võ Thanh Thu – ThS. Ngô Thị Hải Xuân, Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh, Nhà Xuất Bản Lao Động- Xã Hội 2016.
 • Tài liệu nội bộ của công ty may mặc TNHH Phú Hưng,

Xem thêm

Đề cương Báo cáo tốt nghiệp quy trình bán hàng tại công ty may mặc

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRONG CÔNG TY MAY MẶC PHÚ LONG
 • 1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ.
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.4.Tình hình nhân sự, đánh giá sự đáp ứng với tình hình kinh doanh hiện nay
 • 1.4.1. Theo giới tính.
 • 1.4.2. Theo độ tuổi
 • 1.4.3. Theo trình độ chuyên môn.
 • 1.5.Địa bàn kinh doanh.
 • 1.6. Đặc điểm của công ty may mặc TNHH Phú Hưng
 • 1.6.1. Sản phẩm
 • 1.6.2. Đối thủ cạnh tranh
 • 1.6.3. Khách hàng
 • 1.7 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.8.Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 1
 • Tóm tắt chương 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY MAY MẶC PHÚ HƯNG
 • 2.1. Quy trình bán hàng tại công ty may mặc TNHH Phú Hưng
 • 2.1.1.Tìm hiểu và tiếp cận khách hàng
 • 2.1.2. Đàm phán với khách hàng
 • 2.1.3. Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng
 • 2.1.4. Kiểm tra hàng trong bồn, kho,phuy
 • 2.1.5. Lãnh đạo xem xét và phê duyệt
 • 2.1.6.  Nhận đơn hàng
 • 2.1.7. Ký hợp đồng mua bán
 • 2.1.8.Xuất hóa đơn
 • 2.1.9. Cấp phát hàng hóa
 • 2.1.10 Theo dõi thu hồi công nợ
 • 2.1.11. Tổng hợp báo cáo và lưu hồ sơ
 • 2.1.12.Các chí tiêu đánh giá
 • 2.2 Đánh giá chung về quy trình bán hàng của Công ty.
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế
 • Tóm tắt chương 2
 • CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP
 • 3.1. Mô tả 01 ngày làm việc điển hình của sinh viên đi thực tập
 • 3.2. Bài học của bản thân
 • 3.2.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc
 • 3.2.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng
 • 3.2.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ
 • 3.3. Định hướng công việc của bản thân sau khi tốt nghiệp
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm

 

Kết luận Báo cáo tốt nghiệp quy trình bán hàng tại công ty may mặc.

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là lợi nhuận. Để thu được lợi nhuận cao nhất, mỗi doanh nghiệp cần có biện pháp hữu hiệu sao cho làm giảm chi phí và tăng doanh thu. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thương mại, tổ chức tốt hoạt động bán hàng là điều kiện quan trọng giúp cho doanh nghiệp phát triển.

công ty may mặc TNHH Phú Hưng trong nhiều năm qua đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, điều đó được thể hiện qua mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận qua từng năm. Góp phần to lớn tạo nên thành công của Công ty là lực lượng bán hàng giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, mối quan hệ với khách hàng tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, hoạt động bán hàng của Công ty vẫn còn tồn tại một vài hạn chế cùng với đó là nhu cầu khách hàng ngày càng cao và sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong cùng ngành nên Công ty cần phải tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng.

Nội dung của bài báo cáo thực tập chủ yếu tập trung phân tích thực trạng hoạt động bán hàng, từ đó nêu ra một số ưu điểm, hạn chế của công tác bán hàng và quản trị bán hàng của công ty may mặc TNHH Phú Hưng nhằm đưa ra một số kiến nghị đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty. Tuy rằng những ý kiến đưa ra dưới góc nhìn là một sinh viên thực tập nhưng hy vọng rằng nó sẽ được Công ty xem xét và góp một phần nào đó giúp Công ty trong việc phát triển kinh doanh. Trong thời gian thực tập, kết hợp kiến thức được trang bị trong nhà trường với tình hình thực tế tại Công ty, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty, từ đó em đã học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn giúp ích cho công việc sau này. Do quá trình tìm hiểu thực tế trên Công ty trong thời gian hạn chế nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sự góp ý của các thầy cô, các anh chị trên Công ty để bài báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn nữa.

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp quy trình bán hàng công ty may mặc mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo