Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech

5/5 - (10 bình chọn)

Bài viết này mình dành cho các bạn sinh viên đang làm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech, trường kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Để có thêm kinh nghiệm và phương pháp làm tốt Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ngành  Tài Chính Ngân Hàng của mình.

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Bài viết này gồm có các nội dung sau:

 • Hướng dẫn làm bài chi tiết  Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech
 • DOWNLOAD đề cương mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech
 • DOWNLOAD 1 số bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech

Các quy định làm Báo Cáo Thực Tập Khoa Tài Chính Ngân Hàng Hutech

 1. HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BCTTTN

1.1. Mục đích

 Vận dụng một phần kiến thức đã học để tập sự giải quyết các vấn đề kinh tế phát sinh từ thực tiễn.

 • Quan sát và học hỏi từ các mối quan hệ kinh tế – xã hội để chuẩn bị cho sự độc lập làm việc của mình sau khi ra trường.
 • Ngành Tài chính ngân hàng: Qua đợt thực tập giúp sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò của tài chính và các công cụ quản trị tài chính trong doanh nghiệp, nắm được quy trình cũng như nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại. Thông qua thực tập doanh nghiệp, sinh viên được tiếp cận cũng như được bổ sung kiến thức thực tế cho lý luận đã học ở trường. Sinh viên sẽ mô tả được thực trạng quản trị tài chính tại công ty mình thực tập, mô tả chi tiết nghiệp vụ cụ thể hay quy trình tín dụng mà sinh viên được hướng dẫn tiếp cận và thực hiện tại các doanh nghiệp, ngàn hàng.

1.2. Yêu cầu (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

1.2.1 Đối với sinh viên

 • Hiểu và nắm vững về ngành Tài chính ngân hàng và những kiến thức bổ trợ liên quan. Đặc biệt sinh viên cần tìm hiểu kỹ lý thuyết về nghiệp vụ được chọn lựa trong đợt thực tập (về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan).
 • Tìm hiểu thực tiễn, nhận xét, đánh giá giải thích sự khác biệt giữa thực tiễn và lý thuyết áp dụng tại các doanh nghiệp, ngân hàng trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.
 • Tuân thủ nội quy thực tập (nêu ở mục 2) và nội quy làm việc của đơn vị nơi sinh viên đến thực tập.
 • Sinh viên phải thể hiện được tính độc lập khi viết và hoàn thành báo cáo thực tập theo quy định hiện hành của Khoa và yêu cầu của GVHD, đặc biệt không được sao chép, đạo văn. Báo cáo thực tập chỉ được trùng về nội dung và câu từ so với các báo cáo tương tự không quá 20% thông quan phần mềm kiểm tra chống đ ạo văn của Nhà trường được xem là hợp lệ; còn mức trùng trên 20% được xem là vi phạm quy định chống đ ạo văn của Nhà trường, theo đó sinh viên ph ải tiến hành thực tập và viết lại báo cáo thực tập.

Hoàn thành BCTTTN đúng thời hạn quy định.

1.2.2 Đối với giảng viên hướng dẫn (GVHD)

 • Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp sinh viên thực hiện báo cáo, giải đáp th ắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp và trình bày kết quả báo cáo theo quy định hiện hành của Khoa về hình thức và nội dung của báo cáo thực tập.
 • Đánh giá đúng đ ắn kết quả thực tập của sinh viên, chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

1.2.3 NƠI THỰC TẬP

Sinh viên có thể chọn lựa hướng chuyên ngành để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp, gồm hai hướng chuyên ngành là Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm và Thuế. Tuy nhiên sinh viên ngành TCNH vẫn có thể thực hiện thực tập tốt nghiệp theo hướng chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, trường hợp này cần được tư vấn và định hướng của Khoa.

Các nghiệp vụ về ngành TCNH mà sinh viên có thể thực hiện thực tập tốt nghiệp như: Tài chính doanh nghiệp, Thuế, Thẩm đ ịnh giá tài sản và doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Môi giới chứng khoán, Giao dịch viên, Chuyên viên quan hệ khách hàng, Thẩm định tín dụng, Thanh toán quốc tế trong các doanh nghiệp và ngân hàng, Bất động sản, chuyên viên bảo hiểm.

Theo lĩnh vực đư ợc chọn đ ể thực tập, sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại một trong các loại hình đơn vị sau: (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Các công ty chứng khoán.
 • Các quỹ đầu tư
 • Các công ty tài chính.
 • Các ngân hàng thương mại
 • Các công ty đầu tư bất động sản
 • Các công ty tư vấn
 • Các công ty bảo hiểm
 • Nội dung sinh viên lựa chọn và viết BCTTTN phải gắn với chuyên ngành đào tạo: Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Tài chính thuế; Bảo hiểm.

1.3. Nội dung thực tập

Trong thời gian thực tập sinh viên phải tuân thủ nội quy thực tập như sau:

 • Sinh viên phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của đơn vị thực tập và thực hiện đầy đủ những công việc do đơn vị thực tập phân công.
 • Sinh viên phải chấp hành sự hướng dẫn của GVHD thực tập và không được tự ý đổi GVHD thực tập.
 • Trong trường hợp sinh viên muốn đổi hướng nghiên cứu (ví dụ: từ Kế toán sang Tài chính ngân hàng…), sinh viên phải liên hệ với GVHD và văn phòng Khoa để giải quyết.

1.4. Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đ ến công việc thực tập của mình. Sau đây là m ột số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

 • Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu … liên quan đ ến đơn v ị, đến nội dung thực tập.
 • Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
 • Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến nội dung thực tập.

1.5. Quy trình viết báo cáo (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

 • Bước 1: Lựa chọn nghiệp vụ: sinh viên được tự chọn nghiệp vụ, phù hợp với vị trí được đơn vị nhận thực tập đề nghị.
 • Bước 2: Viết đề cương khoảng 02 trang và viết trên 01 mặt giấy (không viết 2 mặt). Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi cho GVHD góp ý và duyệt đề cương.
 • Bước 3: Viết báo cáo thực tập tối đa 40 trang gửi cho GVHD góp ý, chỉnh sửa và yêu cầu bổ sung các minh chứng cho BCTTTN nếu cần.
 • Bước 4: In BCTTTN và kèm theo minh chứng nộp cho GVHD cùng với các hồ sơ xác  nhận  của đơn v ị thực  tập,  nhận xét  của  GVHD.  Sau đó sinh viên  ghi file BCTTTN Ngành Tài chính ngân hàng nộp cho GVHD theo lịch chi tiết thông báo của khoa.
 • Bước 5: Bài BCTTTN của sinh viên sẽ được GVHD kiểm soát tính trung thực (GV quyết định hình thức kiểm soát) và chấm điểm.
 1. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA BCTTTN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

2.1. Nội dung BCTTTN

Trong thời gian thực tập sinh viên phải hoàn thành BCTTTN đảm bảo các nội dung sau:

 • Mô tả thực tế nghiệp vụ đã chọn, các qui trình quản lý, công tác nghiệp vụ, chứng từ liên quan, và phải minh chứng cho những nội dung đã trình bày trong báo cáo thực tập, trong phần này sinh viên phải mô tả trung thực về công việc và cách thực hiện tại đơn vị. Các phương pháp thường được sử dụng:
 • Giới thiệu về đơn vị thực tập (quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức tình hình kinh doanh……).
 • Tìm hiểu nghiệp vụ, quy trình quản lý được áp dụng tại đơn vị liên quan đến nội dung thực tập;
 • Tiếp cận và thực hiện các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ và quy trình;
 • Phỏng vấn nhân viên/chuyên viên trong công tác quản lý tài chính, trong ngân hàng hoặc lãnh đạo đơn vị
 • Mô tả thực tế một cách logic và đầy đủ trong bài viết với những minh họa thực tế được tiếp cận trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp/ngân hàng.
 • So sánh giữa lý thuyết được học ở trường và thực tế tiếp cận tại đơn vị thực tập.
 • Nhận xét và kết luận. (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

2.2. Mẫu kết cấu BCTTTN

Ngoài Mục lục, Phụ lục, tài liệu tham khảo, kết cấu BCTTDN gồm 3 Chương sau:

Tên bài BCTTTNQUY TRÌNH (NGHIỆP VỤ) XXX TẠI DOANH NGHIỆP/NGÂN HÀNG AAA

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP/NGÂN HÀNG AAA

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp/ngân hàng

1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/ngân hàng

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp/ngân hàng

1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận

1.4. Định hướng (kế hoạch) phát triển của doanh nghiệp/ngân hàng.

CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH (NGHIỆP VỤ) XXXXX TẠI DOANH NGHIỆP/NGÂN HÀNG AAA

2.1. Mô tả vị trí, tính chất công việc (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

2.2. Nêu quy trình/nghiệp vụ của doanh nghiệp/ngân hàng

Lưu ý: Phần này sinh viên phải trình bày đan xen quy trình của doanh nghiệp/ngân hàng và các nghiệp vụ mà sinh viên thực hiện được, cũng như quan sát được từ người hướng dẫn trong quá trình kiến tập tại doanh nghiệp/ngân hàng.

2.3. So sánh giữa thực tế được thực hiện tại doanh nghiệp/ngân hàng và lý thuyết đã được học.

CHƯƠNG 3. PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

3.1. Phỏng vấn nhân viên tại đơn vị thực tập

Trong chương này SV phải tiến hành phỏng vấn 02 chuyên viên/nhân viên với nội dung liên quan đến nghiệp vụ của vị trí thực tập và kinh nghiệm thực tế của người được phỏng vấn. Câu hỏi phỏng vấn tập trung vào các nội dung sau:

3.1.1 Thông tin người được phỏng vấn

Họ và tên

Chức danh/ bộ phận công tác Chức vụ

Thâm niên công tác

Chuyên ngành được đào tạo Điện thoại liên lạc

3.1.2 Kiến thức, kỹ năng cần thiết với vị trí thực tập

3.1.3 Những kiến thức, kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp

3.1.4 Phỏng vấn 05 câu hỏi đ ối với mỗi chuyên viên/nhân viên, các câu hỏi liên quan đến những vấn đề, tình huống khó khăn mà sinh viên gặp phải trong suốt quá trình thực tập. Sinh viên cần trích dẫn đ ầy đ ủ câu hỏi và phần trả lời của chuyên viên/nhân viên.

3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ đợt thực tập (sau đợt thực tập tốt nghiệp sinh viên rút ra được những bào học kinh nghiệm gì cho công việc thực tập cũng như các bài học kinh nghiệm khác có được trong môi trường làm việc thực tế cho bản thân).

3.3 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề liên quan đến nghiệp vụ thực tập

3.4 Định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai (Nội dung này đối với các lớp liên thông không cần trình bày)

 1. HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, NỘP VÀ CHẤM ĐIỂM

3.1. Hình thức của báo cáo phải tuân thủ đúng các qui định sau

Bìa của báo cáo theo đúng mẫu qui định.

Báo cáo có khối lượng tối đa không quá 40 trang nội dung chính, không kể Mục lục, Phụ lục và Tài liệu tham khảo.

Font: Times – New Roman, size: 13, paragraph-line spacing: 1.5 line, khổ giấy A4, in 1 mặt.

Số thứ tự trang đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang (từ trang đ ầu tiên của Chương 1 đến trang cuối cùng của Chương 3). Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính của báo cáo (Chương 1), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii…

 • Định lề trang giấy:
 • Top: 3.5cm
 • Bottom: 3cm
 • Left: 3.5cm
 • Right: 2cm
 • Header: 2cm
 • Footer: 1.5 cm

3.2. Thứ tự sắp xếp của báo cáo

 1. Trang bìa ngoài (bìa cứng) (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)
 2. Trang phụ bìa
 3. Lời cảm ơn
 4. Mục lục
 5. Danh mục các từ viết tắt
 6. Danh mục các Bảng
 7. Danh mục các Sơ đồ, Hình
 8. Nội dung các chương
 9. Nhật ký thực tập
 10. Kết luận
 11. Phụ lục
 12. Tài liệu tham khảo

DANH SÁCH 

Lưu ý: Riêng Nhận xét của Cơ quan thực tập và Nhận xét của GVHD sinh viên để rời bên ngoài, không đóng vào cuốn BCTT và nộp về GVHD.

(SV lưu file hình ảnh 2 nhận xét vào file báo cáo, để đúng vị trí)

3.3. Đánh giá kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp trực tiếp cho GVHD. GVHD chịu trách nhiệm kiểm soát (chất lượng, tính trung thực,… thông qua hình thức vấn đáp) của BCTT và nộp về Văn phòng khoa toàn bộ file bài báo cáo thực tập của SV qua email của Khoa, giấy nhận xét cơ quan thực tập (có ký tên đóng dấu), nhận xét của GVHD và bảng điểm. Ban kiểm soát chất lượng của Khoa tiến hành rà soát ngẫu nhiên bài báo cáo thực tập và điểm chấm của GVHD trước khi công bố điểm chính thức cho sinh viên.

Chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp theo nội dung và thang điểm như sau:

STTNội dungThang điểm
 (10)
  
   
IPHẦN I: Viết báo cáo6,0
 Điểm quá trình thực tập và hình thức trình bày1,5
1– Ý thức nghiên cứu & chấp hành0,5
2– Kết cấu và nội dung đề tài0,5
3– Hình thức trình bày0,5
 Nội dung báo cáo4,5
4Phương pháp trình bày0,5
5Nội dung gắn với tên đề tài0,5
6Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng0,5
7Mô tả đầy đ ủ tình hình thực tế của  đơn vị thực tập, phân1,5
 biệt rõ sự khác biệt giữa thực tế và lý thuyết 
   
8Nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm có tính thuyết phục1,5
IIPHẦN II: Bảo vệ BCTTTN4,0
1Kiểm tra sự trung thực2,0
2Kiểm tra sự hiểu biết của sinh viên về kiến thức1,0
3Kiểm tra sự hiểu biết của sinh viên về thực tiễn1,0
Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng
Báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

3.4. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

3.4.1. Hình thức nộp

 • Yêu cầu với sinh viên
 •  Cá nhân sinh viên nộp cho GVHD những giấy tờ sau: (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)
 • 01 Quyển báo cáo thực tập (kèm hồ sơ minh chứng)
 • 01 Nhận xét của GVHD (đã có chữ ký của GVHD). (Mẫu 4)
 • 01 Nhận xét của đơn vị thực tập (đã có nhận xét, xác nhận và đóng dấu tròn của đơn vị thực tập). (Mẫu 5)
 • 01 Nhật ký thực tập đóng vào Quyển báo cáo thực tập ngay sau phần Kết luận của báo cáo (Mẫu 6).
 • 01 Phiếu khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng (Mẫu số 7).

Lưu ý: Sinh viên không đóng Nhận xét của GVHD, Nhận xét của đơn v ị thực tập và Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng vào quyển báo cáo thực tập.

Cá nhân SV sẽ gửi file báo cáo file word và pdf của mình vào địa chỉ email của nhóm trưởng gồm toàn bộ bài báo cáo, tờ nhận xét của đơn vị thực tập và nhận xét của GVHD, nhóm trưởng tập hợp gửi cho GVHD bài làm file word và pdf vào địa chỉ email của GVHD, đặt tên file:

Họ & tên SV_ lớp_ MSSV _Họtên GVHD

VD: Nguyễn Văn A _16DKKT01_ 1114030810_ TTTN_PhamHaiNam * Yêu cầu đối với GVHD

Sau khi vấn đáp và ch ấm đi ểm BCTTTN, GVHD nộp bảng đi ểm + tờ nhận xét cơ quan thực tập + tờ nhận xét GVHD và Phiếu khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng về VPK đồng thời gửi file bài BCTTTN qua địa chỉ email Khoa: khoa.tctm@hutech.edu.vn

Đặt tên fife: HọtênGVHD_TTTN_HK12021

VD: PhamHaiNam_TTTN_HK12021

3.4.2.Yêu cầu

Khi sinh viên nộp bài phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

Đúng mẫu hướng dẫn của Khoa.

Được xác nhận về chuyên môn của GVHD.

Được xác nhận và đóng dấu tròn của đơn vị thực tập (lưu ý không đóng dấu treo, không đóng dấu vuông).

Đúng theo thời hạn quy định.

Đến hạn nộp theo quy định, Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD. GVHD sẽ vấn đáp đ ể chấm đi ểm và nộp bảng đi ểm về VP Khoa trong thời hạn 3 ngày sau đó. (nhóm trưởng liên hệ với GVHD và văn phòng Khoa đ ể đăng ký phòng cho việc vấn đáp).

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH BÌNH THẠNH
 • 1.1. Thông tin chung về Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh Bình Thạnh
 • 1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh Bình Thạnh
 • 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh Bình Thạnh
 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
 • 1.4. Định hướng (kế hoạch) phát triển của Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh Bình Thạnh
 • CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH BÌNH THẠNH
 • 2.1. Mô tả vị trí, tính chất công việc
 • 2.2. Nêu Quy Trình Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh Bình Thạnh
 • Thu thập hồ sơ và hướng dẫn khách hàng
 • Tiến hành thẩm định hồ sơ tại chi nhánh
 • Xét duyệt cho vay
 • Kí kết hợp đồng và giải ngân
 • Theo dõi tiến trình trả nợ lãi và gốc của khoản nợ đến lúc đáo hạn
 • Thanh lý hợp đồng tín dụng và tất toán khoản vay
 • 2.3. So sánh giữa thực tế được thực hiện tại doanh nghiệp/ngân hàng và lý thuyết đã được học.
 • CHƯƠNG 3. PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)
 • 3.1. Phỏng vấn nhân viên tại đơn vị thực tập
 • 3.1.1 Thông tin người được phỏng vấn
 • Họ và tên
 • Chức danh/ bộ phận công tác Chức vụ
 • Thâm niên công tác
 • Chuyên ngành được đào tạo Điện thoại liên lạc
 • 3.1.2 Kiến thức, kỹ năng cần thiết với vị trí thực tập
 • 3.1.3 Những kiến thức, kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp
 • 3.1.4 Phỏng vấn 05 câu hỏi đ ối với mỗi chuyên viên/nhân viên, các câu hỏi liên quan đến những vấn đề, tình huống khó khăn mà sinh viên gặp phải trong suốt quá trình thực tập. Sinh viên cần trích dẫn đ ầy đ ủ câu hỏi và phần trả lời của chuyên viên/nhân viên.
 • 3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ đợt thực tập (sau đợt thực tập tốt nghiệp sinh viên rút ra được những bào học kinh nghiệm gì cho công việc thực tập cũng như các bài học kinh nghiệm khác có được trong môi trường làm việc thực tế cho bản thân).
 • 3.3 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề liên quan đến nghiệp vụ thực tập
 • 3.4 Định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai (Nội dung này đối với các lớp liên thông không cần trình bày)

DOWNLOAD FILE

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP (Báo Cáo Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)

 ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM THỊNH

 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM THỊNH
 • 1.1.  Thông tin chung về công ty TNHH sản xuất thương mại Nam Thịnh
 • 1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
 • 1.3.  Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH sản xuất thương mại Nam Thịnh
 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
 • 1.4. Định hướng (kế hoạch) phát triển của doanh nghiệp/ngân hàng.

DANH SÁCH

 • CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM THỊNH
 • 2.1. Mô tả vị trí, tính chất công việc
 • 2.2. Quy trình phân tích tài chính tại công ty TNHH sản xuất thương mại Nam Thịnh
 • 2.2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
 • 2.2.1.1. Phân tích khái quát về tài sản
 • 2.2.1.2. Phân tích khái quát về nguồn vốn
 • 2.2.1.3. Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
 • 2.2.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2.2.1. Về doanh thu
 • 2.2.2.2. Về chi phí
 • 2.2.2.3. Về lợi nhuận
 • 2.2.3. Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ
 • 2.2.4. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc Nam Việt thông qua các chỉ số.
 • 2.2.4.1. Chỉ số về quản trị nợ.
 • 2.2.4.2. Chỉ số thanh toán
 • 2.2.4,3. Chỉ số hoạt động
 • 2.3.So sánh giữa thực tế được thực hiện tại doanh nghiệp/ngân hàng và lý thuyết đã được học.
 • CHƯƠNG 3. PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM (Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech)
 • 3.1.  Phỏng vấn nhân viên tại đơn vị thực tập
 • 3.1.1 Thông tin người được phỏng vấn
 •  Họ và tên
 •   Chức danh/ bộ phận công tác
 •  Chức vụ
 •  Thâm niên công tác
 •   Chuyên ngành được đào tạo
 •     Điện thoại liên lạc
 • 3.1.2 Thông tin người được phỏng vấn
 •  Họ và tên
 •   Chức danh/ bộ phận công tác
 •  Chức vụ
 •  Thâm niên công tác
 •   Chuyên ngành được đào tạo
 •     Điện thoại liên lạc
 • 3.1.3  Kiến thức, kỹ năng cần thiết với vị trí thực tập
 • 3.1.3  Những kiến thức, kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp
 • 3.1.4 Phỏng vấn 05 câu hỏi đối với mỗi chuyên viên.
 • 3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ đợt thực tập
 • 3.3 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề liên quan đến nghiệp vụ thực tập
 • 3.4 Định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương

DOWNLOAD FILE

BÀI MẪU Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng Hutech

Đứng trước sự khó khăn và những thay đổi của thị trường tài chính Việt Nam, Cho vay tiêu dùng đang là một mảng hoạt động kinh doanh ngân hàng được chú trọng trong những năm sắp tới. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín –  PGD Tây Bắc cũng không nằm trong ngoại lệ đó, mặc dù mảng tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng ngày càng phát triển theo xu hướng tốt, song để chiếm giữ được thị phần khách hàng cá nhân để từng bước giới thiệu các dịch vụ ưu việt và tiện lợi của mình, đòi hỏi phải có một quy trình cho vay tiêu dùng vừa nhanh chóng và đa dạng những dịch vụ cá nhân kèm theo. Để làm được điều này đòi hỏi sự hỗ trợ của cả hai phía là Ngân hàng và những khách hàng hiện tại cũng như tiềm năng, tuy nhiên cũng phải hòa hợp của các chính sách của nhà nước để tránh xảy ra những hiểu lầm và ảnh hưởng đến uy tín của các bên.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín với những cam kết về cung cấp tài chính về hoạt động rõ ràng, cẩn thận và đáng tin cậy, trên hết luôn hướng tới lợi ích tốt nhất của khách hàng, sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tiện ích nhất. Thành công của khách hàng cũng là thành công của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, nên trong quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã xây dựng và tạo lập những chính sách thẩm định và quản lý hết sức chặt chẽ để tạo một niềm tin về tính chuyên nghiệp của mình và chính khách hàng sẽ là người trải nghiệm và đánh giá tốt nhất.

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là một số nội dụng mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Hutech mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620

DOWNLOAD FILE

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →