Tải FREE Báo Cáo Thực Tập Về Công Ty Kinh Kim Loại

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (42 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Về Công Ty Kinh Kim Loại sẽ là một trong những đề tài báo cáo chắc hẳn đang được các bạn sinh viên quan tâm và tìm kiếm, chính vì thế ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nhé. Nguồn tài liệu mình đã liệt kê bao gồm lịch sử hình thành và phát triển công ty tnhh kim loại trường sơn,chức năng và nhiệm vụ của công ty,cơ cấu tổ chức tại công ty tnhh kim loại trường sơn,tổ chức công tác kế toán tại công ty… 

Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê báo cáo với nhiều đề tài từ khó đến dễ, hình như bạn đang loay hoay miết trong quá trình làm bài báo cáo nhưng vẫn chưa thể nào hoàn thành được thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH Kim Loại Trường Sơn

1.1 Lịch sử hình thành

 • Thành lập: 24/02/2004
 • Tên công ty: Công ty TNHH Kim Loại Trường Sơn
 • Tên Công ty viết tắt: Công ty TNHH TM DV Trường Sơn
 • Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Quỳnh.
 • Địa Chỉ: 4/13 KP Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 • Mã số thuế: 3700556831
 • Vốn kinh doanh: 4.800.000.000 (bốn tỷ tám trăm triệu đồng)
 • Lĩnh vực kinh doanh: bán buôn kim loại và quặng kim loại.

XEM THÊM :Tham Khảo Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty

 • Từ ngày bắt đầu công ty đi vào hoạt động 24/02/2004 có 02 lao động
 • Hiện nay 10 nhân viên và 05 cán bộ quản lý công ty.

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.1. Chức năng

 • Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển kinh doanh, cung ứng các dịch vụ cho đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả và đạt được mục tiêu tối đa các khỏan lợi nhuận hợp lý. Tạo công vịêc và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và không ngừng đưa công ty phát triển ngày càng lớn mạnh.
 • Bán buôn bán buôn kim loại và quặng kim loại.

2.2. Nhiệm vụ

 • Báo Cáo Thực Tập Về Công Ty Kinh Kim Loại hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề được cấp phép và chấp hành đầy đủ các quy định và quy chế do pháp luật nhà nước ban hành .
 • Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường tài nguyên quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc gia.
 • Tuân thủ mọi pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
 • Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên và thực hiện đúng chế độ chính sách xã hội cho người lao động đang làm việc tại công ty.
 • Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo các luật thuế hiện hành. 

XEM THÊM:11 Bài Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Luật

3  Cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH Kim Loại Trường Sơn

3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH Kim Loại Trường Sơn

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Kim Loại Trường Sơn

Sơ Đồ 1.1.Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Tnhh Kim Loại Trường Sơn
Sơ Đồ 1.1.Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Tnhh Kim Loại Trường Sơn

(Nguồn: Phòng Hành Chính-Nhân sự)

3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

 – Giám Đốc

 • Là người đại diện pháp luật của công ty, tổ chức điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động của toàn công ty.
 • Tổ chức bộ máy quản lý, chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để duy trì hoạt động của công ty.
 • Chỉ đạo các bộ phận chiến lược phát triển của công ty. Xem xét tình hình thực tế để đề ra đường lối, chiến lược kinh doanh cho phù hợp.
 • Là người chịu toàn bộ trách nhiệm về kết quả kinh doanh và nghĩa vụ đối với nhà nước theo pháp luật hiện hành .

  – Phó Giám Đốc

 • Là người tham mưu cho giám đốc về chiến lược phát triển kinh doanh. Kiểm tra giám sát so sánh tình hình hoạt động của công ty giữa các năm , từ đó đề ra phương hướng, chiến lược hoạt động cho các năm tới.
 • Là người đại diện hợp pháp thay mặt giám đốc điều hành mọi hoạt động khi giám đốc vắng mặt.
 • Ngoài ra phó giám đốc còn có nhiệm vụ khai thác thị trường , mở rộng và duy trì mối quan hệ với đối tác kinh doanh.

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Hành Chính Tổng Hợp

  – Phòng Hành Chính – Nhân Sự

 • Quản lý nhân sự tuyển dụng, sắp xếp các công việc hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn của nhân viên.
 • Lập kế hoạch đào tạo , huấn luyện nhân viên.
 • Giám sát và làm giấy tờ liên quan đến quản trị của công ty
 • Ngoài ra còn có chức năng lưu trữ tài liệu, công văn và các giấy tờ liên quan.

  – Phòng kế toán

 • Ghi chép, tính toán, phản ánh, tình hình kế hoạch đầu tư, tinh hình thực hiên giá thành xây lắp, tình hình luân chuyển sử dụng tài sản, tiền vốn,quá trình và kết chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thông qua ghi chép, phản ánh và xác định kết quả hoạch định kinh tế trong doanh nghiệp, nhằm tìm ra các biện pháp tăng cường và cũng cố hoạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.
 • Cung cấp số liệu cần thiết cho việc kiểm tra và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và kế hoạch khác của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và theo dõi kế hoạch sản xuất, tình hình thu chi tài chính, phục vụ cho công tác thống kê và thông tinkinh tế.

   – Phòng Kinh Doanh

 • Là bộ phận tham mưu, xây dưng chính sách, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu và các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình lên BGĐ.
 • Định kỳ thu thập, phân tích thông tin nhu cầu thị trường nhằm tham mưu cho BGĐ định hướng, định vị sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu thị trường.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tiếp thị bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của công ty nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần.
 • Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện.
 • Thiết lập, giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng. 

4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Kim Loại Trường Sơn

Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán công ty TNHH Kim Loại Trường Sơn.

Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán công ty tnhh kim loại trường sơn.
Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán công ty tnhh kim loại trường sơn.

(Nguồn: Phòng Kế toán)

4.2 Nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán.

 • Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo và quản lý mọi công việc ở phòng kế toán, thống kê, thực hiện chế độ kế toán, hướng dẫn cho các kế toán viên nghiệp vụ tài chính hạch toán theo giá thành sản phẩm. Tham mưu cho giám đốc về quá trình sản xuất kinh doanh qua việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, phát hiện những lãng phí và bất hợp lý trong kinh doanh. Đề xuất mọi biện pháp nhằm phát huy tất cả tiềm năng trong sản xuất kinh doanh.
 • Keá toaùn tieàn maët : Kieâm luoân coâng vieäc keá toaùn tieàn löông và thủ quỹ, có nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ hợp lệ, hợp lý. Ghi phiếu thu – phiếu chi, mở sổ quỹ tiền mặt, kiểm tra chi phí thực hiện doanh thu trong ngày, tuần, tháng ghi chép vào sổ báo cáo tiền mặt vào cuối ngày, lập ra báo cáo thu chi tiền mặt hàng ngày và xác định kiểm tra toàn bộ số tiền tồn quỹ mỗi ngày. Cuối tháng lập bảng tính lương, các khoản trích theo lương.
 • Kế toán bán hàng và theo dõi công nợ : Có nhiệm vụ tính giá thành sản phẩm, theo dõi việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, theo dõi công nợ mua bán hàng tại công ty, những công nợ còn tồn đọng tại công ty, như công nợ khó đòi vào cuối kỳ. Lập giấy báo nợ cho khách hàng đã quá thời hạn thanh toán.

4.3 Hệ thống thông tin kế toán

 • Niên độ kế toán
  • Niên độ kế toán của công ty được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm, theo như niên độ kế toán hiện hành của Việt Nam.
 • Đơn vị tiền tệ sử dụng
  • Kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền Việt Nam qui đổi ngoại tệ theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
 • Hệ thống tài khoản sử dụng
  • Công ty sử dụng “ Hệ thống tài khoản kế toán cho các doanh nghiệp” do Bộ Tài Chính ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC.
 • Phương pháp kế toán thực hiện
  • Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: khấu trừ
  • Phương pháp tính giá tồn kho: giá trung bình
 • Phương pháp khấu hao tài sản cố định: khấu hao theo đường thẳng

4.4 Hệ thống sổ sách tại công ty đang áp dụng

 • Hình thức sổ sách kế toán áp dụng: Nhật ký chung

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hình thức Kế toán nhật ký chung

Sơ Đồ 1.3. Sơ Đồ Hình Thức Kế Toán Nhật Ký Chung
Sơ Đồ 1.3. Sơ Đồ Hình Thức Kế Toán Nhật Ký Chung

Trong đó :

 • Chứng từ gốc : Là các loại chứng từ, tài liệu phát sinh ở khâu đầu tiên của một nghiệp vụ kinh tế. Là căn cứ để kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu việc chấp hành chế độ thể lệ về quản lý tài chính. Nó gồm các chứng từ như: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất – nhập kho, hoá đơn, Khấu hao, phân bổ chi phí, biên bản giao nhận, hợp đồng kinh tế, chứng từ ngân hàng,do phòng kế toán tài vụ lập.
 • Sổ quỹ: Hàng tháng khi phát sinh các chứng từ gốc có liên quan đến thu, chi, thanh toán bằng tiền mặt thì được ghi vào sổ quỹ.
 • Sổ cái: Dùng để phản ánh mối liên hệ kinh tế khách quan giữa các đối tượng. Sổ này được mở cho tất cả các tài khoản mà doanh nghiệp đang sử dụng.
 • Nhật ký chung: Căn cứ vào chứng từ gốc, ghi vào sổ các nghiệp vụ liên quan phát sinh trong tháng.
 • Các sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết:
  • Đối với tài khoản quan trọng cần được theo dõi chi tiết thì kế toán sẽ lập chi tiết, như sổ chi tiết tiền mặt, tiền gửi. Cuối tháng lập bảng tổng hợp chi tiết để đối chiếu phát sinh bên nợ, bên có của tài khoản đã mở chi tiết.
  • Cuối tháng, kế toán lập bảng tổng kết quỹ thu, quỹ chi từ các nhật ký quỹ, bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết lên bảng cân đối tài khoản và phản ánh vào sổ cái.
  • Với quy mô và đặc điểm sản xuất kinh doanh, trình độ của nhân viên kế toán cũng như việc vận dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giúp cho công tác kế toán tại công ty ngày càng hoàn thiện hơn và nhanh chóng hơn.
  • Cuối tháng tập hợp các chứng từ hoá đơn trên máy và in ra thành cuốn lưu trữ trong file hồ sơ kế toán.

Cũng như các bạn đã thấy trên đây là toàn bộ Báo Cáo Thực Tập Về Công Ty Kinh Kim Loại là một trong những bài báo cáo hoàn toàn xuất sắc đáng để xem và theo dõi. Chúc các bạn sinh viên xem được bài viết này của mình nhanh chóng hoàn thành được bài báo cáo thực tập của mình. Nếu như trong suốt quá trình mình triển khai trên đây chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài báo cáo và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo