Đặc Điểm Của Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng

5 (100%) 1 vote

Chia sẻ đến các bạn sinh viên một số kiến thức về vấn đề bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng được hiểu là trách nhiệm dân sự phát sinh do một bên vi phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng. Trong quan hệ kinh doanh thương mại, khi hợp đồng được giao kết một cách hợp pháp thì phải được các bên cam kết và thực hiện đúng cam kết, nhưng thực tế rất phổ biến tình trạng vi phạm cam kết trong hợp đồng. Đây là một số kiến thức mà mình chia sẻ đến các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu cần viết bài hoặc cần người hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện bài viết thì hãy liên hệ Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập của mình bằng cách kết nối đến SĐT ZALO: 0909 232 620

Đặc điểm của bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Bồi thường thiệt hại trong giải quyết tranh chấp hợp đồng được xem là một loại trách nhiệm pháp lý nên ngoài những đặc điểm của trách nhiệm pháp lý nói chung như do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng, áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, luôn mang đến hậu quả bất lợi cho người bị áp dụng, được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước…. thì trách nhiệm Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng còn có những đặc điểm riêng sau đây:

  1. Một là, về cơ sở pháp lý: Trách nhiệm BTTH là một loại trách nhiệm Dân sự và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Dân sự. Khi một người gây ra tổn thất cho người khác thì họ phải bồi thường thiệt hại và bồi thường thiệt hại chính là một quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh và được quy định trong BLDS ở Điều 307 và Chương XXI và các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS.
  2. Hai là, điều kiện phát sinh: trách nhiệm BTTH chỉ đặt ra khi thoả mãn các điều kiện nhất định đó là: Có thiệt hại xảy ra, có hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự (nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng), có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại với thiệt hại xảy ra, có lỗi của người gây thiệt hại (không phải là điều kiện bắt buộc). Đây là những điều kiện chung nhất để xác định trách nhiệm của một người phải bồi thường những thiệt hại do mình gây ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt trách nhiệm BTTH có thể phát sinh khi không có đủ các điều kiện trên điển hình là các trường hợp bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra.
  3. Ba là, hậu quả: trách nhiệm BTTH luôn mang đến một hậu quả bất lợi về tài sản cho người gây thiệt hại. Bởi lẽ, khi một người gây ra tổn thất cho người khác thì tổn thất đó phải tính toán được bằng tiền hoặc phải được pháp luật quy định là một đại lượng vật chất nhất định nếu không sẽ không thể thực hiện được việc bồi thường. Do đó, những thiệt hại về tinh thần mặc dù không thể tính toán được nhưng cũng sẽ được xác định theo quy định của pháp luật để bù đắp lại tổn thất cho người bị thiệt hại. Và cũng chính vì vậy, thực hiện trách nhiệm bồi thường sẽ giúp khôi phục lại thiệt hại cho người bị thiệt hại.
  4. Bốn là, chủ thể bị áp dụng trách nhiệm: Ngoài người trực tiếp có hành vi gây thiệt hại thì trách nhiệm BTTH còn được áp dụng cả đối với những chủ thể khác đó là cha, mẹ của người chưa thành niên, người giám hộ của người được giám hộ, pháp nhân đối với người của pháp nhân gây ra thiệt hại, trường học, bệnh viện trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại hoặc tổ chức khác như cơ sở dạy nghề…

Xem thêm: