Cách làm Phiếu bài tập vận dụng trước tốt nghiệp QTKD TOPICA

Rate this post

Cách làm Phiếu bài tập vận dụng trước tốt nghiệp QTKD TOPICA

PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP

 1. Yêu cầu
 • Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang công tác hoặc thực tập.
 • Nếu Anh/Chị xây dựng ý tưởng kinh doanh riêng thì hãy nêu những vấn đề và giải pháp liên quan trực tiếp tới ý tưởng kinh doanh của bản thân. (Đối với trường hợp này không cần xin xác nhận của doanh nghiệp)
 1. Thông tin học viên:
 • Họ và tên học viên: Đỗ Thương
 • Mã học viên : 2014-01-1-97-140088
 • Lớp: 144232.CD1
 • Ngành: Quản trị kinh doanh
 • Đơn vị thực tập (hoặc công tác): Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Vạn Long Thịnh.
 • Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công tác):
 • Điện thoại:
 • Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: “Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm, vật tư thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2016 – 2020 cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Vạn Long Thịnh”.

III. Nội dung bài tập

STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GIẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GIẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN
1 Phân phối cho nhiều đại lý Xây dựng mô hình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh (QT306) – ThS. Nguyễn Thị Huyền,

– ThS. Phạm Ngọc Lân- Phó giám đốc- Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Yên Hà

Phát triển hệ  thống thành chuỗi cung ứng
2 Kinh doanh mua bán trực tuyến Ứng dụng bán hàng online trên  website của Công ty, facebook,… Thương mại điện tử (QT306) – TS. Nguyễn Thị Thu Hà,

– KS. Hoàng Thị Huệ- Trưởng phòng Phát triển dự án Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ 3T

Phát triển hệ thống bán hàng online
3 Kính doanh sản phẩm dịch vụ mới Lập các dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả dự án Quản trị dự án đầu tư (QT308) – ThS. Bùi Thị Minh Thu,

– Hà Anh Tuấn, Giám đốc điều hành (CEO) Senziny Việt Nam

Lập dự án, kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm dịch vụ mới
4 Tư vấn khách hàng đầu tư dự án hạ tầng Công nghệ thông tin Tư vấn, hỗ trợ đưa ra giải pháp trọn gói cho khách hàng xem xét quyết định Quản trị kinh doanh (QT306)

Quản trị dự án đầu tư (QT308)

– ThS. Phạm Ngọc Lân- Phó giám đốc- Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Yên Hà,

– Hà Anh Tuấn, Giám đốc điều hành (CEO) Senziny Việt Nam

– Tổ chức thiết kế mẫu các giải pháp dịch vụ hạ tầng CNTT cho khách hàng doanh nghiệp là

 

  Đà Nẵng, Ngày 27 tháng 06 năm 2016
Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập)

(Ký tên và đóng dấu)

Học viên

(Ký và ghi rõ họ tên)