Cách Làm Từng Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Chào bạn, có phải bạn đang loay hoay tìm tòi Cách Làm Từng Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán? Bạn hiện đang là sinh viên học chuyên ngành kế toán? Bạn chuẩn bị bắt tay vào hoàn thiện một bài báo cáo thực tập kế toán nhưng bạn chưa biết cách làm như thế nào? Bài viết sau đây website baocaothuctap.net của chúng tôi sẽ chia sẻ đến cho các bạn một số cách để làm hoàn thiện bài báo cáo thực tập hoàn toàn xuất sắc, nếu như các bạn đang gặp trục trặc trong quá trình làm bài báo cáo thực tập thì đương nhiên không thể bỏ qua nguồn tài liệu này của mình nhé!

Quá trình làm báo cáo thực tập khiến các bạn sinh viên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là yêu cầu của giáo viên hướng dẫn ngày càng phức tạp và khó tính. Hiện nay chúng tôi có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập có thể giúp cho các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập theo yêu cầu của giáo viên nhằm đạt điểm số cao nhất. Cho nên, nếu như các bạn đang gặp trục trặc trong quá trình viết bài báo cáo thực tập thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài báo cáo thực tập trọn gói nhé, giá cả phải chăng,bao check đạo văn!


I- NỘI DUNG VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP

Báo cáo thực tập cần phản ánh đầy đủ các nội dung sau đây :

1 – LỜI NÓI ĐẦU

2 – LỜI CẢM ƠN

3 – NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (về nội dung báo cáo , tinh thần thái độ thực tập , ý thức tổ chức kỷ luật trong thời gian thực tập , xác nhận của đơn vị thực tập).

4 – NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (về nội dung và hình thức của báo cáo , chấm điểm báo cáo )

5 – MỤC LỤC

6 – GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Tên gọi , quá trình thành lập và phát triển , nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh , tính chất quy trình công nghệ , cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và mạng lưới kinh doanh , chức năng quyền hạn của các phòng ban và các bộ phận SXKD ( phân xưởng , tổ , đội , kho , quầy ) , mối quan hệ giữa các phòng ban …

7 – GIỚI THIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY KT VÀ HÌNH THỨC  KT TẠI DOANH NGHIỆP

Cách Làm Từng Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán giới thiệu về phòng Kế toán , phần việc cụ thể của từng nhân viên trong phòng , mối quan hệ công tác giữa của các nhân viên đó ; Hình thức kế toán đang được DN vận dụng ( Nhật ký sổ cái , Chứng từ ghi sổ , Nhật ký chung …) .

Trường hợp đơn vị đang áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính thì nêu rõ : tên của phần mềm kế toán , phần mềm được thiết kế theo hình thức kế toán nào , trình tự xử lý của phần mềm

8- NỘI  DUNG CHUYÊN ĐỀ  KẾ  TOÁN

Xem hướng dẫn nội dung từng chuyên đề ở phần sau

9 – BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN

 • So sánh giữa lý thuyết và thực tế , nêu những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán của DN , đặc biệt là trong phần hành kế toán đang nghiên cứu.
 • Nêu những đề xuất của bản thân để giải quyết các vấn đề còn tồn tại hoặc nêu các biện pháp giúp cho DN hoàn thiện phần hành kế toán đang nghiên cứu .

10 – KẾT LUẬN :

————————–

II. NỘI DUNG TÌM HIỂU CHUYÊN ĐỀ  KẾ  TOÁN CỤ THỂ

Sinh viên chọn một trong các chuyên đề sau đây để nghiên cứu và viết Báo cáo thực tập :

Chuyên đề 1 : KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

      I – KẾ TOÁN TSCĐ

 • Phương pháp phân loại và đánh giá TSCĐ tại đơn vị
 • Kế toán tăng giảm TSCĐ

+ Chứng từ sử dụng   ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán khấu hao TSCĐ

+ Khái niệm khấu hao , phương pháp tính khấu hao

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán sửa chữa TSCĐ ( sửa chữa thường xuyên , sửa chữa lớn )

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán cho thuê và đi thuê TSCĐ

II – KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 

 • Các lọai BĐS ĐT hiện có ở đơn vị
 • Phương pháp kế toán

+ Chứng từ sử dụng   ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 

Chuyên đề 2  – KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

            I – KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

 • Phương pháp phân loại và đánh giá NVL tại đơn vị
 • Kế toán nhập xuất NVL

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

II – KẾ TOÁN CÔNG CỤ , DỤNG CỤ

 • Phương pháp phân loại , đánh giá Công cụ dụng cụ tại đơn vị
 • Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ đơn vị đang sử dụng
 • Kế toán nhập xuất công cụ dụng cụ

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Chuyên đề 3  – KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG     

            I – KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

 • Phân loại lao động tại đơn vị
 • Hình thức trả lương và phương pháp tính lương tại đơn vị.
 • Kế toán Tiền lương

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

II – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 • Giới thiệu Các khoản trích theo lương ( BHXH, BHYT,KPCĐ ) đơn vị đang thực hiện
 • Phương pháp hình thành và sử dụng Các khoản trích theo lương tại đơn vị
 • Kế toán Các khoản trích theo lương

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Chuyên đề 4 – KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU

 • I – KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
 • Giới thiệu các loại Vốn bằng tiền ( Tiền mặt , TGNH , Tiền đang chuyển ) tại đơn vị
 • Kế toán Vốn bằng tiền

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

      II – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU

 • Giới thiệu các khoản Nợ phải thu ( Phải thu khách hàng , PT nội bộ, PT khác ,Tạm ứng …) hiện có ở đơn vị
 • Kế toán từng khoản Nợ phải thu

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Cách Làm Từng Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán
Cách Làm Từng Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

Chuyên đề 5  –  KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

                        I – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

 • Giới thiệu các khoản Nợ phải trả ( Vay ngắn hạn , dài hạn ; Phải trả người bán ; Thuế …) hiện có ở đơn vị .
 • Kế toán từng khoản Nợ phải trả

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

      II- KẾ TOÁN  VỐN CHỦ SỞ HỮU

 • Giới thiệu các loại Vốn chủ sở hữu (Nguồn vốn kinh doanh , Chênh lệch đánh giá lại tài sản , chênh lệch tỷ giá , quỹ đầu tư phát triển … ) hiện có ở đơn vị
 • Kế toán từng lọai Vốn chủ sở hữu

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Chuyên đề 6 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

 • Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại đơn vị
 • Phân loại chi phí và giá thành tại đơn vị
 • Kế toán từng khoản mục chi phí sản xuất ( CP NVL trực tiếp , CP Nhân công trực tiếp , CP Sản xuất chung ) .

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Phương pháp đánh giá Sản phẩm dở dang
 • Phương pháp kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm

Chuyên đề 7 – KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ

 • Các phương thức mua hàng , bán hàng tại đơn vị
 • Phân loại hàng hóa tại đơn vị
 • Kế toán quá trình mua hàng

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán quá trình bán hàng

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán chi phí Bán hàng

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán chi phí Quản lý DN

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán kết quả tiêu thụ HH

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Chuyên đề 8  – KẾ TOÁN THÀNH PHẨM  VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

            I- KẾ TOÁN THÀNH PHẨM

 • Phương pháp đánh giá Thành phẩm tại đơn vị
 • Kế toán nhập xuất Thành phẩm

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

II- KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

 • Kế toán Doanh thu bán hàng , giá vốn hàng bán

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán chi phí Bán hàng

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán chi phí Quản lý DN

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

 • Kế toán kết quả tiêu thụ TP

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Chuyên để 9 : KẾ TOÁN HOAT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ HỌAT ĐỘNG KHÁC

I- KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

 • Giới thiệu về các khoản đầu tư  ngắn hạn tại đơn vị
 • Kế toán từng khoản đầu tư ngắn hạn

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

II – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 • Giới thiệu về các khoản đầu tư  dài hạn tại đơn vị
 • Kế toán từng khoản đầu tư dài hạn

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

III – KẾ TOÁN DOANH THU , CP VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 • Giới thiệu về các khoản DT và CP tài chính tại đơn vị
 • Kế toán DT , CP và Kết quả hoạt động tài chính

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

IV – KẾ TOÁN THU NHẬP , CP VÀ KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KHÁC

 • Giới thiệu về các khoản TN và CP khác tại đơn vị
 • Kế toán DT , CP và Kết quả hoạt động khác

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Chuyên đề 10 – KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD  VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

            I- KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • Nội dung xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị
 • Kế toán Doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán (chứng từ , KT chi tiết , KT tổng hợp)
 • Kế toán Chi phí bán hàng (chứng từ , KT chi tiết , KT tổng hợp)
 • Kế toán Chi phí QLDN (chứng từ , KT chi tiết , KT tổng hợp)
 • Kế toán Doanh thu và CP hoạt động tài chinh (chứng từ , KT chi tiết , KT tổng hợp)
 • Kế toán Thu nhập và chi phí khác (chứng từ , KT chi tiết , KT tổng hợp)
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

            II- KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 • Nội dung phân phối lợi nhuận tại đơn vị
 • Kế toán phân phối lợi nhuận

+ Chứng từ sử dụng ( Tên , công dụng  , phương pháp lập , trình tự  xử lý …)

+ Kế toán chi tiết : sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

+ Kế toán tổng hợp : tài khoản sử dụng , sổ sách sử dụng , trình tự hạch toán .

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA

Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình xem và theo dõi hết nội dung bài viết Cách Làm Từng Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán hy vọng nguồn tài liệu này sẽ giúp các bạn gỡ hết trục trặc và có thêm kiến thức cũng kinh nghiệm để các bạn có thể tự triển khai bài làm báo cáo thực tập của mình tốt nhất có thể. Nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm bạn hài lòng hoặc bạn cần viết thuê một bài báo cáo thực tập hoàn thiện hơn thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài chuyên đề trọn gói từ A đến Z nhé!

Contact Me on Zalo