Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện

Rate this post

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện. Sau khi thực tập sinh viên có khả năng :

 1. Mô tả được chức năng , nhiệm vụ , tổ chức hoạt động của khoa Dược bệnh viện

, hiệu thuốc , công ty Dược .

 1. Thực hiện chức năng , nhiệm vụ của người Dược sỹ trung học .
 2. Làm được các kỹ thuật đã học trong chương trình Dược sĩ trung học tại cơ sở thực tập dưới sự giám sát của đơn vị nơi thực tập .
 3. Thực hiện các kĩ năng giao tiếp , truyền thông , tư vấn , giáo dục sức khoẻ và sử dụng thuốc an toàn , hợp lý .

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành dược giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20


Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện

 1. TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN .
 • Mô hình tổ chức , chức năng nhiệm vụ của khoa Dược bệnh viện .
 • Thực tập các khâu công tác trong khoa Dược .
 • Thống kê , kế toán .

 • Sắp xếp bảo quản .

 • Cấp phát .

 • Tổ chức quản lý chuyên môn về Dược trong bệnh viện .

2.  Tại công ty Dược .

 • Tìm hiểu tổ chức các phân xưởng , phòng ban của cơ cơ sở sản xuất .
 • Tìm hiểu cách sắp xếp , bố trí nhà xưởng và các phương tiện sản xuất .
 • Kiến tập các công đoạn trong pha chế sản xuất một số dạng thuốc ( Nếu có thể được ).

Quan sát cách sắp xếp trong kho và các phương tiện phục vụ cho công tác bảo quản , bốc xếp , vận chuyển .

 • Bảo quản thuốc , hoá chất và sử dụng cụ y tế .
 • Tìm hiểu và hệ thống hồ sơ , sổ sách quản lí tại các phòng ban .

3.  Tại hiệu thuốc .

 • Mô hình tổ chức , chức năng nhiệm vụ của hiệu thuốc .
 • Chế độ quản lý kinh tế tại hiệu thuốc .
 • Thực tập giới thiệu hưỡng dẫn sử dụng thuốc .
 • Sắp xếp bảo quản .
 • Cách lập sổ , ghi chép các loại sổ biểu mẫu .
 • Danh sách thuốc , hoá chất , dược liệu được phép kinh doanh tại hiệu thuốc .
 • Tìm hiểu , ghi chép cụ thể 200 lại thuốc.
 • Sưu tầm 20 nhãn thuốc .

 

THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VĨNH PHÚ

–    Thời gian thực tập : 2 tuần

–    Từ ngày 3 – 9 – 2007 đến ngày 18- 9 – 2007.

I- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY, CÔNG TY VÀ HIỆU THUỐC LÀ 1 ĐƠN VỊ KINH DOANH , HOẠCH TOÁN KINH DOANH ĐỘC LẬP. TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ QUẢN LÝ.

1- Tổ chức của công ty gồm có

 • Ban giám đốc :

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 • Giám đốc công ty là DSĐH phụ trách chung.

 • Một phó giám đốc DSĐH phụ trách sản xuất .

 • Một phó giám đốc là DSĐH phụ trách khâu kinh doanh .

 • Các phòng ban trực thuộc :

+Phòng tổ chức lao động tiền lương

 • Phòng kế hoạch cung tiêu

 • Hệ thống kho ( thủ kho , chính phụ )

 • Ban quản đốc phân xưởng , khối hiệu thuốc ( công nhân, sản xuất, phân chia thành từng tổ, mỗi tổ có nhiệm vụ riêng ).

 • Chức năng nhiệm vụ của công ty dược là kinh doanh và phân phối những sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế như thuốc tân dược, dược liệu hoá chất, dụng cụ y tế để phục vụ cho nhu cầu phòng và chữa bệnh cho toàn tuyến tỉnh.
 • Thu mua dược liệu, nguyên phụ liệu, hoá chất phục vụ cho việc sản xuất cho công ty, là tỉnh miền núi có ưu thế về dược liệu, cho lên các mặt hàng trong công ty chủ yếu là đông y, công ty đã có một phòng khám về đông y, ngoài ra công ty còn sản xuất và cung ứng một số mặt hàng thuốc khác phục vụ trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Tham gia vào mạng lưới mua bán, chao đổi hàng hoá thuốc lĩnh vực y tế với các công ty và cơ sở trong nước, tuân thủ theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi và phù hợp với quy chế, chế độ đã ban hành.
 • Đóng vai trò chủ đạo trên thị trường thuốc trong địa bàn tỉnh bằng cách.
 • Tổ chức xây dựng hệ thống, mạng lưới bán buôn và bán lẻ cho các hiệu thuốc, các bệnh viện và nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân trong toàn tỉnh phân phối đến các đại lý tư nhân, quầy thuốc của cơ quan.

 • Cung cấp đầy đủ thuốc men y cụ cho các trung tâm bệnh viện theo các hợp đồng để phục vụ cho nhu cầu điều trị tại bệnh viện.

+Phối hợp với trạm kiểm nghiệm sở y tế trong việc chỉ đạo, kiểm tra, quản lý thuốc trên địa bàn tỉnh.

 • Quản lý dược hoạch toán kinh tế nhằm đảm bảo đời sống cho công nhân, bảo toàn phát triển vốn nộp cho ngân sách cho nhà nước theo luật định.

 • Nhiệm vụ của cán bộ nhân viên trong công ty.

 • Giám đốc : Chịu trách nhiệm chung và điều hành mọi hoạt động của công ty, giám sát quản lý hành chính bộ máy chung, có quyền quyền quyết định mọi nguồn vốn và lời lãi của công
 • Phó giám đốc : Phụ trách kinh doanh – có nhiệm vụ dự trù hàng hoá thuộc lĩnh vực kinh doanh thuốc các dụng cụ y tế và phân phối thuốc đến từng đơn vị, các hiệu thuốc.
 • Phó giám đốc phụ trách sản xuất chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động thuộc lĩnh vực sản xuất. Như vật tư sản xuất – Kỹ thuật – kiểm nghiệm .
 • Trưởng phòng tổ chức đảm nhiệm về công tác tổ chức hành chính mô hình hoạt động của công ty, biên chế công nhân viên chức, các hợp đồng lao động và các cuộc họp của công
 • Phòng kế toán: Bao gồm kế toán trưởng, thủ quỹ và các kế toán có nhiệm vụ hạch toán toàn bộ công tác tài chính của công ty, như : tiền lương thưởng, các khoản chi phí, đóng góp và mọi hoạt động của công
 • Phòng kế hoạch cung tiêu : Có nhiệm vụ cùng với ban giám đốc đề ra kế hoach thu mua, sản xuất mua hàng trao đổi thuốc men, y dụng cụ và đáp ứng kịp nguyên phụ liệu. Cho sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả. Phòng kỹ thuật. Kiểm nghiệm phải chịu phụ trách kiểm tra giám sát mọi khâu những mặt hàng của công ty, sản xuất nhất là về mặt chất lượng, vệ sinh, đảm bảo an toàn khi hàng xuất ra khỏi xưởng, phải có phiếu kiểm nghiệm đối với từng lô thuốc sản xuất và nguyên liệu vào sản xuất.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 • Quản đốc phân xưởng có trách nhiệm đôn đốc và theo dõi trực tiếp về kỹ thuật và tiến độ sản xuất và điều hành công nhân hợp lý.

 • Các trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về kinh doanh sản xuất, nhu cầu sử dụng thuốc của các trung tâm y tế, bệnh viện , giá cả thuốc trên thị trường và các vấn đề về kỹ thuật.

 • Cán bộ công nhân trong công ty là những người chịu quyền điều hành của các cấp có liên quan, công nhân là những người trực tiếp sản xuất , pha chế ,chế biến các dạng thuốc.

 • Nhân viên bán hàng phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và hoàn thành khoản doanh thu trong tháng, quý , năm .

 • Thủ kho : Có nhiệm vụ bảo quản, quản lý cấp hoá chất, y cụ, dụng cụ trong kho theo quy chế và quy định mỗi khi cấp phát hàng hoá phải có sổ lưu ghi rõ số lượng, mặt hàng, ngày sản xuất.

 • Thủ quỹ: Có trách nhiệm bảo quản tiền mặt của đơn vị chỉ được xuất ra khỏi quỹ khi có trứng từ đầy đủ hợp lệ hàng ngày, tuần , tháng đối chiếu với kế toán.

 1. Hiệu thuốc của công ty là đơn vị trực thuộc công ty được có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, đảm bảo phân phối thu mua , và bán buôn bán lẻ thuốc phục vụ nhân dân và đảm bảo doanh số khoán của công ty .
 • Tổ chức biên chế của hiệu thuốc gồm 25 cán bộ : Trong đó :
 • DSĐH 3 đồng chí

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 • Trung học 5 đồng chí

 • Sơ cấp 14 đồng chí

 • Chủ nhiệm ( là nữ ) DSĐH .

 • Quản lí chuyên môn Dược chia làm 3 tổ :
 • Tổ trung tâm .

 • Tổ bảo long .

 • Tổ kiểm nghiệm 5.

 • Các tổ điều có quầy thuốc Nam – Bắc riêng tổ trung tâm gần bệnh viện có thêm quầy bán y dụng cụ phục vụ cho bệnh nhân .

3 . Hệ thống kho .

 • Kho khô ráo , thoáng , thuận tiện cho công tác xuất nhập vận chuyển và bảo vệ , có trình độ chuyên môn để đảm bảo tốt công việc được
 • Trưởng kho là DSĐH .

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 • Thủ kho có trình độ Dược tá trở nên có sức khoẻ cần thiết , không mắc bệnh truyền nhiễm .

a, Đối với kho thuốc :

*  Đối với thủ kho :

 • Không để người không có nhiệm vụ vào kho .
 • Kho xuất hàng phải kiểm tra đầy đủ thủ tục đối chiếu chính xác mới xuất hàng ra khỏi kho .
 • Thường xuyên kiểm tra hàng hoá , xếp gọn gàng , cao ráo để quan sát , vệ sinh kho sạch sẽ , chống ẩm mốc , ảnh hưởng tới chất lượng hàng thuốc .
 • Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định trong quy chế trức năng nhiệm vụ của mình trong chuyên môn .
 • Không tự ý cho vay mượn , chịu , gửi hàng hoá tư trang và kho phải cảnh giác tự kiểm tra , ra khỏi kho phải khoá nếu có giấu hiệu khả nghi thì phải báo cáo lãnh đạo , khi ra về phải kiểm tra tắt quạt , tắt đèn điện , gián băng đảm bảo ở của , chìa khoá để đúng nơi quy định .
 • Khi thủ kho đi vắng , họp hội đồng thay thế đúng quy định , giải quyết trường hợp thật cần thiết .

*  Đối với khác hàng :

 • Khách hàng giao nhận hàng phải đầy đủ , thủ tục hoá đơn phiếu xuất nhập hợp lệ

.

 • Phục tùng mọi quy định chung dưới sự hướng dẫn của thủ kho không tự ý đi lại

trong kho .

 • Khi gặp khó khăn vướng mắc với thủ kho phải báo cáo lãnh đạo giải quyết .
 • Hàng hoá giao nhập tại kho không đổi đi , đổi lại khi ra khỏi kho thiếu hụt , thủ kho không chịu trách nhiệm .

*  Xuất kho :

 • Xuất thuốc cho các đối tựơng theo đúng lịch của phòng nghiệp vụ đã duyệt có chữ lý lãnh đạo .
 • Bán thuốc tại xã phường phải có giấy giới thiệu của UBND xã phường .
 • Phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ 3 kiểm tra , 3 đối chiếu .

*  Chế độ bảo quản thuốc trong kho và y cụ y tế .

 • Phải thực hiện tốt chế độ 5 chống :
 • Chống mối xông , chuột cắn .

 • Chống ẩm mốc .

 

 • Chống nhầm lẫn hư hao .

*   Khi thuốc có biệt dược mới đưa về thủ kho phải nhận thực để tránh nhần lẫn thường theo các bước sau :

 • Bước 1 : Thuốc gì ( xem thành phần ).
 • Bước 2 : Thuốc nước nào sản xuất .
 • Bước 3 : Dạng thuốc .
 • Bước 4 : Tác dụng công dụng chữa bệnh , chống chỉ định .
 • Bước 5 : Thuốc còn hiệu lực hay không .
 1. CÁCH BẢO QUẢN THUỐC – HOÁ CHẤT – DỤNG CỤ Y TẾ .

1, Nguyên tắc bảo quản . a, Nguyên tắc chung .

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 • Phải theo dõi nhiệt độ , ẩm mốc trong kho thuốc và các biện pháp chống nóng ẩm kịp thời .
 • Kho thuốc phải có nhiệt kế , ẩm kế ở những nơi cần thiết và ghi chép số liệu hàng ngày để có kế hoạch phóng chống nóng ẩm kịp thời .

 • Sử dụng các chất hút ẩm cần thiết .

+áp dụng phương pháp thông hơi thoáng gió bằng máy hút ẩm , máy điều hòa .

 • Phải tránh tác động của ánh sáng đặc biệt là các thuốc , hoá chất , dược liệu bị ánh sáng phá huỷ làm hư hỏng cần có biện pháp ngăn cản ánh sáng .

 • Kho chứa thuốc phải dùng màu đen hoặc đóng gián cửa .

 • Từng loại thuốc phải bọc trong chai lọ màu thích hợp hoặc trong giấy đen .

 • Thuốc , hoá chất , dụng cụ phải được kiểm soát , kiểm nghiệm khi nhập xuất định kỳ phải kiểm tra chất lượng và theo đúng hạn dùng .

 • Kho thuốc phải sạch sẽ bố trí nơi giao nhận riêng , không để nơi có mọt , sâu  bọ hàng kém phẩm chất , chuột nếu có phải tìm cách tiêu diệt .

 • Có nơi riêng để sử lí hàng , mối , mọt , sâu bọ hàng kém phẩm chất .

 • Cấm mang thức ăn vào kho .

 • Có chế độ vệ sinh khu vực kho , nơi làm việc , có bao bì đóng gói .

 • Thuốc ,hoá chất, y cụ phải có bao bì đóng gói , bao bì đóng gói phải sạch sẽ thuận tiện cho công việc vận chuyển .

 • Bao bì đóng gói quy định thuốc độc phải đúng quy định thuốc độc .

 • Không dùng bao bì đóng gói của loại thuốc này cho loại thuốc khác nhất là thuốc có tính tương kị và độc .

 

 • Thuốc hoá chất phải có nhãn đúng quy định , quy chế , thuốc cần hướng dẫn bảo quản phải có thêm nhãn hiệu hướng dẫn kèm theo .
 • Thuốc kém , mất phẩm chất phải để riêng có bảng ghi hàng kém , mất phẩm chất chờ sử lý và sử lý theo kết quả kiểm nghiệm phân loại chất lượng khi sử lý phải lập hội đồng sử lý đúng quy định trong khi chờ sử lý cần bảo quản như thuốc tốt .

b, Nguyên tắc bảo quản cụ thể :

*  Bảo quản thuốc thông thường ( thuốc , hoá chất thường ).

 • Phải bảo quản theo đúng quy định theo đúng tính chất riêng và yêu cầu của từng

loại .

 • Tránh ẩm mốc cho từng viên tránh chảy nước cho từng loại viên nang , viên bọc

đường .

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 • Thường xuyên theo dõi hiện tượng biến chất , đổi màu huỳnh quang vẩn đục với các thuốc trên .

*  Bảo quản đặc biệt ( hoá chất độc , thuốc độc ).

 • Hoá chất độc dùng trong công tác vệ sinh phòng dịch ( diệt ruồi , muỗi ) và hóa nghiệm phải đảm bảo ở kho riêng xa kho thuốc khác và nhà ở .
 • Nếu lượng ít để ở tủ riêng , ngăn riêng hoặc khu vực tách biệt riêng với thuốc dùng cho người .
 • Bao bì đóng gói phải thật đảm bảo , nút kín , si sáp kỹ đồ bao gói khi dùng không hết phải huỷ .
 • Dự trù mua , giao nhận đóng gói phải chấp hành như quy chế thuốc độc .
 • Phải bảo quản trong kho riêng được thiết kế thích hợp xa kho thuốc khác và nhà
 • .
  • Cấm mạng lửa , nguồn gây lửa gần kho chứa hoá chất dễ cháy phải có biển “

Cấm lửa “ màu đỏ viền trắng.

 • Phải dùng hệ thống địa ngầm cầu chì công tắc để phía ngoài kho .
 • Cấm để chung thuốc , hoá chất dễ cháy nổ với các chất dễ cháy nổ khác .
 • Thuốc hoá chất dễ cháy nổ :
 • Phải được bảo quản ở kho riêng được thiết kế thích hợp xa kho thuốc và nhà ở .
 • Các bình khí phải bảo quản đúng quy định riêng và chú ý các điểm sau :
 • Tránh chạm gây hư hỏng bình .

 • Không được tự ý sửa chữa , tháo lắp thêm bớt thay đổi màu sắc bình và các bộ phận kèm theo .

 • Các bình không cũng được bảo quản ở nơi kho nổ .

*  Các chất ăn mòn :

 • Bảo quản riêng trong đồ bao gói thích hợp và phải theo đúng quy cách về bảo hộ lao động .
 • Nhãn phải có 1 lớp parafin tráng ngoài đảm bảo không chất ăn mòn làm hỏng .
 • Khi giao lẻ đóng gói , vận chuyển phải dùng thiết bị bảo hộ lao động và thực hiện đúng phòng hộ lao động .

*  Thuốc bảo quản ở nhiệt đột thấp :

 • Nhiệt độ thích hợp nói chung là 25oC
 • Vacxin huyết thanh dạng nước yêu cầu 4 – 10oC
 • Kháng sinh các loại 15 – 25oC .

*  Thuốc hoá chất dễ hút ẩm , dễ chảy nước .

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 • Phải đảm bảo trong đồ bao gói có chất hút ẩm kèm theo .
 • Định kỳ kiểm tra thay thế chất hút ẩm kiểm tra đồ bao gói .
 • Phải để nơi khô ráo
 • QUAN SÁT CÁCH SẮP XẾP TRONG KHO VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC BẢO QUẢN , BỐC XẾP , VẬN CHUYỂN .
 1. Nguyên tắc sắp xếp . a, Nguyên tắc chung .
 • Thuốc hoá chất y cụ bông băng phải có kho riêng và khu vực riêng trong kho đảm bảo đúng yêu cầu và tính chất của từng mặt hàng cụ thể .
 • Thuốc độc A – B , thuốc hướng tâm thần , thuốc gây nghiện , hoá chất có yêu cầu đặc biệt .
 • Hoá chất độc .

 • Thuốc hoá chất ăn mòn .

 • Thuốc hoá chất dễ hút ẩm

 • Thuốc hoá chất cần bảo quản ở nhiệt độ thấp .

 • Thuốc hoá chất bảo quản cần tránh ánh sáng .

 • Thuốc hoá chất bảo quản ở điều kiện thông thường . Nguyên liệu :

Hoá chất : Thành phẩm :

 • Dược liệu có nguồn gốc động vật , thực vật , khoáng vật .
 • Bông băng , y cụ ( Cao su , thuỷ tinh , kèm khí ) .

b, Nguyên tắc sắp xếp cụ thể .

 • Thuốc , hoá chất , dược liệu , bông băng , y cụ sắp xếp trong kho theo yêu cầu sau : Dễ thấy , dễ lấy , dễ tìm .
 • Phải đảm bảo chống ẩm , chống mối mọt không ảnh hưởng tới việc thông hơi , thoáng gió . Phải sắp xếp hàng tiện kệ , bậc giá tủ thuốc phải cách xa tường và trần .
 • Thuận tiện cho kiểm tra , vận chuyển , cấp phát , đảm bảo chắc chắn an toàn lao

động .

 • Mỗi loại thuốc sắp xếp theo từng dạng ( tiêm , viên , bột , mỡ ,nước ,…) mỗi loại

sắp thếp theo thứ tự A,B,C hoặc theo mã .

 • Dược liệu sắp xếp theo nguồn gốc , động vật , thực vật , khoáng vật .
 • Phải đảm bảo cấp phát hợp lý , từng loại phải sắp xếp theo hạn dùng , thời gian sản suất , lô sản xuất .

c, Các phương tiện phục vụ cho công tác bảo quản .

 • Các dụng cụ khi nhận về được kiểm tra và để nguyên đồ bao gói để vào kho ở khu vực mát tránh ánh sáng thích hợp .
 • Đối với dụng cụ bằng kim loại phải giữ nguyên vazelin để ngăn cách oxy không khí hoặc để bảo quản trong túi linong tránh han rỉ .
 • Dụng cụ bằng cao su để bảo nơi tránh ánh sáng , không trồng nên nhau hoặc để nặng nên làm chảy dính và biến dạng .
 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.
 • Dụng cụ thuỷ tinh đựng trong hòm kín có vật ngăn cách giũa hai dụng cụ đối với dụng cụ thuỷ tinh dùng đo lường chính xác hoặc mặt kính vật kính được bảo quản trong bình hút ẩm tránh ánh sáng và để nơi khô ráo , không đựơc xếp trồng nên nhau và tránh vật nặng đè nên trên , khi lấy hoặc khi chuyển phải nhẹ nhàng tránh nứt vỡ .
 • Các thuốc hết hạn , phải thông báo để có hướng giải quyết .
 • Phải thực hiện tốt chế độ 5 chống :
 • Chống mối xông , chuột cắn .

 • Chống ẩm mốc .

 • Chống nhầm lẫn hư hao .

 • Chống cháy nổ

 • Chống để quá hạn dùng .

 1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VĨNH PHÚ

…………………..

 

Tổ thàn h  phần

V . HỆ THỐNG HỒ SƠ , SỔ SÁCH QUẢN LÝ TẠI CÁC PHÒNG BAN .

 • Công ty Dược có sổ xuất nhập thuốc độc A – B ghi chép đầy đủ ,rõ ràng , phải được đánh số trang , đóng dấu giáp lai và chữ ký của giám đốc , chế độ nhãn thực hiện đúng quy chế , được trình bày đầy đủ đẹp và đúng quy định

1, Mẫu số 1 :

CÔNG TY CPD VĨNH PHÚ HIỆU THUỐC VIỆT TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

 

 

DỰ TRÙ MUA THUỐC GÂY NGHIỆN

Tháng 8 năm 2007

Kính gửi :…………………………………………………………………………………………………

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 

 

STT

 

Tên thuốc , nhận định hàm lượng

 

Đơn vị

Phần báo cáo năm trước  

Dự trù

 

Duyệt dự trù

 

Ghi chú

SL tồn năm

trước

Nhập trong

năm

Tổng số Tổng số xuất

năm

Tồn kho
1 Mophin hychat ô 111 200 311 268 42 400  

 

 

 

 

 

 

Một khoản :…………………………………………………………………………………………………………

Ngày …..tháng …..năm ……..

NGƯỜI LẬP DỰ TRÙ

Ngày ……tháng…….năm ……..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngày ……tháng ……..năm ……..

NGƯỜI DUYỆT DỰ TRÙ

(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)

 

 

2, Mẫu số 2 :

 • Đơn vị : Chi nhánh Công ty TNHH Sông Nhuệ
 • Địa chỉ :Số 5 Láng Hạ .

 

PHIẾU GIAO HÀNG

Ngày ……tháng …….năm ………                           Số 531/8 – 5

Khách hàng : Phạm Ngọc ánh Công ty CPD Vĩnh Phú .

 

STT Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá % CK Chiết khấu Thành tiền
1 Vitaplex 500ml Chai 36000 23100 300% 249480 813600
Tổng cộng : 249480 813600

Cộng thành tiền bằng chữ :………………………………………………….

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ          NGƯỜI NHẬN HÀNG           NGƯỜI GIAO HÀNG           THỦ KHO

 

3, Mẫu số 3 :

Công ty CPD Vĩnh Phú                                                               Trang số 1

Đơn vị tính

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

THẺ KHO

Tên vật liệu ( Sản phẩm hàng hoá )

Quy cách chất lượng :……………………………………………………

 

Chứng từ Diễn giải Số lượng Ký xác nhận của kế toán
Ngày tháng Số phiếu Nhập Xuất Tồn
 

 

 

4, Mẫu 4 :

CÔNG TY CPD VĨNH PHÚ HIỆU THUỐC VĨNH PHÚ

 

Số :……….KHVN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

BÁO CÁO SỬ DỤNG THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN

( BÁO CÁO QUÝ VÀ CẢ NĂM )

 

Kính gửi : Công ty cổ phần Dược Vĩnh Phú

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

 

STT

Tên thuốc,

nhận định hàm lượng

 

ĐV

Số lượng tồn

kho quý trước chuyển sang

Số lượng

nhập trong quý , năm

Tổng số Số lượng xuất

trong quý trong năm

Số lượng hư hại Tên kho cuối kì Ghi chú

 

Ngày ……..tháng……. năm………

THỦ KHO                                  PHÒNG KẾ KHVN                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

5, Mẫu số 5 :

Được phép sử dụng theo CV số 908 CT – A Ngày 4/4/2003 của chi cục thuế TP Hà Nội

 

 

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Công ty : Dược phẩm TW 1                        Liên 2 : Giao cho khách hàng Ngày ……tháng ……năm ……….              Xeri: AA/2004 T

Đơn vị bán hàng : Công ty Dược phẩm TW 1                                            MSI : S tk : 710 A- OO 602                                            Số giao dịch 1 NHCT :VN

Kho xuất :………………………….Địa chỉ ………………………………………………………………………..

Họ tên người mua hàng:…………………………………………………………………………………………… Đơn vị : C TY CPD Vĩnh Phú:…………………………………..Mã số T: 2700278886………………… Địa chỉ :………………………………..điện thoại ……………………..FA X………………………………….

Số TK:…………………………………..hình thức ……………………….Mã KH……………………………..

Giao hàng:………………………………………………………………………………………………………………

 

STT A Tên hàng hoá B Đơn vị C Số lượng 1 Đơn giá 2 Thành tiền 3 = 1 + 2 Mã hoá D
1 Băng cuộn 254 x 0.055M Cuộn 4500 248 1291500 B 010
2 Koldyum Hung Viên 1000 680 680 000 K 092
3 Momaxitrol 3,5g Hộp 30 36.600 109.800 M 038

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

Cộng tiền hàng : 582455

Thuế xuất GTGT                            Tiền thuế GTGT

Tổng cộng tiền thanh toán :……………………………………………………………………………………….

Số tiền viết bằng chữ :………………………………………………………………………………………………

 

NGƯỜI MUA HÀNG       NGƯỜI VIẾT HOÁ ĐƠN       THỦ KHO   KẾ TOÁN TRƯỞNG          THỦ TRƯỞNG

(Ký đóng dấu)

 

6.M ẫu 6: Sổ ghi chép xuất , nhập thuốc độc ở công ty cổ phần dược Vĩnh Phú.

Tên thuốc:…………………………………..đơn vị:…………………….

 

 

Ngày tháng

Họ tên địa chỉ thầy thuốc số chứng từ Họ tên địa chỉ người bệnh  

Nhập

 

Xuất tồn

 

Ghi chú

 

Hoá đơn giá trị gia tăng.

(Sử dụng cho khách hàng mua buôn, các cơ quan, đơn vị mua thuốc tại cửa hàng).

Hoá đơn ( GTGT).                                                                  Mãu số 01 GTGT- 3LL

Liên 2: (Giao cho khách hàng )                                                       DS/ 99-B

Ngày……. tháng…….năm……..                                                N0………………………………..

Đơn vị bán hàng:……………………                                           Số tài khoản :………………….

Địa chỉ :………………………………..                                            Mã số:…………………………..

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

TT Tên hàng hoá dịch vụ Đơn vị Số lượng đơn giá Thành tiền

 

Cộng tiền hàng : Tiền thuế GTGT Thủ trưởng đơn vị
Thuế xuất GTGT % Tổng tiền thanh toán ( Ký tên đóng dấu)
Số tiền viết bằng chữ Kế toán trưởng
Người mua hàng

 

PHẦN KẾT LUẬN

Sau thời gian thực tập tại công ty cổ phần Dược Vĩnh Phú được sự giúp đỡ của nhà trường , của thầy cô giáo , các ban lãnh đạo công ty và mậu dịch viên tại hiệu thuốc ,em đã thu nhập được nhiều kiến thức thực tế trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân , kết hợp với lý thuyết đã được học qua thực tế em đã biết được rất nhiều như : quy trình sản xuất thuốc , các dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất thuốc , khi sản xuất thuốc phải đòi hỏi kỹ năng chuyên

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Nhà Thuốc – Bệnh Viện.

môn , biết được rất nhiều loại thuốc , biết được cách bảo quản thuốc , cách ghi chép lại một số loại sổ sách … Qua lần thực tập thực tế tại công ty phần Dược Vĩnh Phú em đã được cọ sát với thực tế để phần nào biết được một số phương thức phục vụ cho ngành Dược mà em đang học, để sau này ra trường, em có thể đem những kiến thức từ lý thuyết thầy cô giáo đã truyền lại và những kiến thức từ thực tế,em mong rằng có thể đem những kiến thức đã học được để phục vụ và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho gia đình và cộng đồng xã hội.Trong thời gian em về thực tập tại công ty, em đã được các anh các chị trong ban lãnh đạo công ty, các anh các chị trực tiếp hướng dẫn đã giúp đỡ em rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty và các anh chị trong công ty, các thầy cô giáo đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập này.

– Nguồn: baocaothuctap.net –