Cách viết báo cáo tốt nghiệp Kế toán tài sản cố định, Đạt điểm cao!!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (4 bình chọn)

Tài sản cố định là gì? Kế toán tài sản cố định là gì? Cách viết kế toán tài sản cố định? Tất cả những điều này được Admin chia sẻ ngay tại bài viết này và sắp tới có rất nhiều bài viết khác chia sẻ nhiều Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp Kế toán. Cũng như Đề cương chi tiết/ đề cương sơ bộ. Bạn hãy thường xuyên theo dõi Website Baocaothuctap.net để không bỏ lỡ bất kỳ bài viết mới nào nhé!

Mục lục

1: Tài sản cố định là gì? Kế toán tài sản cố định là gì?

* Khái niệm về Tài sản cố định:

Tài sản cố định được chia làm 2 loại: Tài sản cố định hữu hình và Tài sản cố định vô hình

– Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

– Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

Khái niệm về Kế toán tài sản cố định:

– Tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, nó là bộ phận chủ yếu cấu thành tổng tài sản của doanh nghiệp

Mẹo viết báo cáo tốt nghiệp Kế toán tài sản cố định, ĐẠT ĐIỂM CAO

Một bài báo cáo tốt nghiệp Kế toán tài sản cố định đươc giáo viên đánh giá cần, các bạn cần phải đầu tư vào bài viết rất nhiều. Dưới đây là một số Cách viết báo cáo tốt nghiệp Kế toán tài sản cố định, mà Admin chia sẻ đến những bạn sinh viên chuẩn bị thực tập và làm báo cáo.

1: Tờ giấy xác nhận thực tập:

Đây là một trong những điều kiện cần có khi nộp bài báo cáo tốt nghiệp với GVHD, các bạn cần xin mộc xác nhận của doanh nghiệp. Và mỗi trường sẽ có một form mẫu đóng dấu riêng, các bạn sinh viên lưu ý nhớ xin giáo viên form và photo ra giấy để trình lên doanh nghiệp ký duyệt nhé. Nếu không có giấy xác nhận thực tập của doanh nghiệp, thì bài báo cáo tốt nghiệp Kế toán tài sản cố định sẽ không được chấp nhận.

*Lưu ý: Sẽ có một vài bạn không xin được doanh nghiệp thực tập, doanh nghiệp không đóng dấu,… với những trường hợp như này. Admin hiện có Dịch vụ hỗ trợ xin mộc thục tập dành cho bạn nào có nhu cầu. Hoặc bạn nào muốn sử dụng Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp Kế toán trọn gói tại Baocaothuctap.net

2: Thu thập các thông tin doanh nghiệp để viết Chương 1

– Quyết định thành lập, Giấy phép kinh doanh, các quyết định khi chuyển đổi DN.

– Quá trình hình thành, phát triển và các kết quả hoạt động trong năm gần đây của DN (Xin phòng tổ chức, phòng truyền thống công đoàn).

– Tài liệu kĩ thuật về quy trình công nghệ sản xuất (Xin phòng kĩ thuật về qui trình công nghệ sản xuất, phòng kinh doanh nếu DN không có qui trình sản xuất).

– Xin bảng thống kế máy móc thiết bị, tài sản hiện có của DN tính đến ngày 31/12/2019. Chú ý: Thông tin nguồn gốc của tài sản, chất lượng của TS.

 • Tờ thoả ước lao động tập thể.
 • Quyết định của giám đốc DN về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban (bộ máy quản lí).
 • Tìm hiểu và xin thêm chế độ làm việc, chế độ sản xuất của các phân xưởng trực tiếp sản xuất.

Xem thêm bài viết này: Cách viết báo cáo thực tập tại phòng Kế toán của Công ty

3: Tài liệu viêt báo cáo tốt nghiệp chương 2 cần có:

2.1 Đánh giá chung: Tài liệu cần phải thu thập

– Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của 3 năm  2017, 2018, 2019(Đối với DN mỏ xin báo cáo nghiệm thu KL mỏ trong 3 năm  2017, 2018, 2019và nhặt các chỉ tiêu giá trị trong 3 năm để phân tích).

– Xin kế hoạch SXKD năm 2019.

Các chỉ tiêu cần phải thu thập gồm có:

 1. Sản lượng sản xuất (Đối với than có nguyên khai, than quy sạch).
 2. Khối lượng đất đá bóc hoặc số mét lò đào.
 3. Sản lượng tiêu thụ.
 4. Tổng doanh thu (GTGT).
 5. Giá thành sản phẩm đơn vị.
 6. Tổng quỹ tiền lương.
 7. Vốn kinh doanh bình quân tính = (Đầu kỳ + Cuối kỳ ) / 2
 8. Số lao động bình quân = (Đầu kỳ + Cuối kỳ) / 2
 9. Lợi nhuận trước thuế.
 10. LN sau thuế.

2.2 Phân tích tài chính

– 3 tập báo cáo tài chính năm  2017, 2018, 2019(Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo, báo cáo KQHĐ SXKD).

2.3 Phân tích tình hình sử dụng Tài sản cố định (TSCĐ)

 1. Báo cáo tăng giảm NG tài sản cố định 2017, 2018, 2019
 2. Báo cáo tăng giảm hao mòn (TSCĐ) 2017, 2018, 2019
 3. Báo cáo tình hình mua sắm (TSCĐ) (chú ý phải chi tiết theo từng nhóm tài sản và từng nhóm hình thành tài sản) 2017, 2018, 2019

Xem thêm bài viết này: TOP 3 Đề Cương Kế Toán Tiền Lương Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp

4: Dữ liệu và số liệu cần có trong bài báo cáo tốt nghiệp Kế toán tài sản cố định:

(lưu ý: lấy một tháng của năm 2019đối với DN hạch toán theo quý thì có thể lấy số liệu một quý năm 2019, nếu phát sinh ít nghiệp vụ liên quan đến tăng giảm TSCĐ thì có thể lấy vài tháng của năm 2019)

3.1 Tài liệu chung cần có

3.1.1 Tìm hiểu về bộ máy kế toán cơ sở thực tập, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán (KT tiền lươ ng, vật tư, bán hàng…)

3.1.2 Thực trạng công tác kế toán.

Tìm hiểu phòng kế toán

3.1.3 Mô tả thực trạng hạch toán.

3.2. Đối với DN áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ, Chứng từ và sổ kế toán cần xin gồm:

 1. Xin giấy báo giá và duyệt giá.
 2. Tờ trình đề nghị mua sắm TSCĐ.
 3. QĐ mua sắm.
 4. Hợp đồng kinh tế kí kết khi mua TS.
 5. Hóa đơn.
 6. Biên bản giao nhận TSCĐ.
 7. Thẻ TSCĐ.
 8. Sổ chi tiết ghi tăng TSCĐ.
 9. 9. Đề nghị thanh lý, nhượng bán, hoặc đề nghị giảm để duyệt chuyển TS thành CCDC.
 10. Biên bản thanh thanh lý nhượng bán, hóa đơn và thẻ của TSCĐ giảm.
 11. Sổ chi tiết ghi giảm TSCĐ.
 12. Sổ chi tiết khấu hao TSCĐ.
 13. Bảng phân bổ và tính KH TSCĐ.
 14. Sổ chi tiết của các TK 627, 641, 642, 241 (chú ý phần ghi có 214 trong các sổ đó).
 15. Đề nghị đưa TS vào sửa chữa, quyết định đưa TS vào sửa chữa.
 16. Dự toán sửa chữa.
 17. Toàn bộ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến sửa chữa lớn TSCĐ.

18.Sổ chi tiết TK 2413, Sổ chi tiết TK 335 và biên bản nghiệm thu chạy thử và hợp đồng sửa chữa.

 1. Xin thêm 1 số chứng từ về bảo dưỡng sửa chữa nhỏ TSCĐ

20 NKCT 9 và một số NKCT khác có liên quan như NKCT TK 241, Bảng kê số 4,5 (phần liên quan đến ghi CÓ TK 214), Bảng kê TK 241

 1. Xin sổ cái theo hình thức Nhật ký chứng từ của TK 211, 214, 2413.

3.3. Đối với DN áp dụng hình thức Nhật ký chung, Chứng từ và sổ kế toán cần xin gồm:

 1. Xin giống mục 3.2 từ tài liệu số 1 đến tài liệu số 19
 2. Sổ Nhật ký chung
 3. Sổ Cái TK 211, 213, 2114, 241, 331, 627, 641, 642

3.4. Đối với DN áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ, Chứng từ và sổ kế toán cần xin gồm:

 1. Xin giống mục 3.2 từ tài liệu số 1 đến tài liệu số 19
 2. Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ
 3. Sổ Cái theo hình thức Chứng từ ghi sổ của TK 211, 213, 2114, 241 và sổ Cái của một số TK có đối ứng với TK 211, 214 như sổ Cái của TK 331, 627, 641, 642

Bên trên là 4 Cách viết báo cáo tốt nghiệp Kế toán tài sản cố định, mà Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên. Ngoài ra, các bạn sẽ không tránh khỏi doanh nghiệp không cho xin một vài chứng từ, hóa đơn,.. các bạn có thể bịa ra. Tuy nhiên, Admin vẫn khuyến khích các bạn xin đầy đủ thông tin cho đến dữ liệu viết bài. Như thế bài báo cáo tốt nghiệp Kế toán của bạn sẽ logic và được giáo viên đánh giá cao.

Một bài báo cáo tôt nghiệp cần đầu tư rất nhiều thời gian, cùng công sức. Tuy nhiên, do công việc cùng chuyện gia đình hoặc có bạn học nhiều môn, nên không thể viết bài báo cáo tốt nghiệp. Và cũng có bạn tâm sự với Admin rằng, do lần đầu viết bài báo cáo tốt nghiệp nên không biết bắt đầu từ đâu? Phải viết như thế nào?… Và nhiều điều khó nói mà các bạn sinh viên đã tâm sự cùng admin. 

Với những khó khăn đấy, các bạn rất cần đến một Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp đủ TRÁCH NHIỆM – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG, để trao niềm tin vào đấy. Tại baocaothuctap.net, với kinh nghiệm lâu năm cùng đội ngũ chuyên nghiệp, mỗi một bài báo cáo tốt nghiệp điều cố gắng bám sát yêu cầu của GVHD va qui định nhà trường đưa ra.

Bạn sinh viên nào cần tư vấn Dịch vụ viết thuê báo cáo, hãy liên hệ ngay Zalo của Admin nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo