Cách viết lời cam đoan trong báo cáo thực tập/chuyên đề tốt nghiệp!

Rate this post

Chi sẻ tới các bạn sinh viên Cách viết lời cam đoan trong báo cáo thực tập/chuyên đề tốt nghiệp! tuy nhiên có một số trường các Cách viết lời cam đoan trong báo cáo thực tập/ lời cam đoan trong chuyên đề tốt nghiệp khác nhau, các bạn tham khảo nhé!

Kính gửi: (Đơn vị thực tập)
Lãnh đạo Khoa
Giáo viên phụ trách SV thực tập
Họ và tên SV:
Sinh viên lớp: …………………………Khóa:…………..…………….., Bậc:
Số CMND:……………………………..Ngày cấp:…………………….Nơi cấp:
Số điện thoại nhà riêng:………………………….…..Điện thọai di động:
Trong thời gian thực tập thực tế tại đơn vị, từ……………….…………đến
Tôi xin cam kết:
1. Chấp hành đúng nội quy, quy địnhcủa đơn vị thực tập
2. Thực hiện đúng công việc được phân công trong thời gian thực tập
3. Tuân thủ thời gian, giờ giấc của SV thực tập học việc
4. Thực hiện đúng Văn hóa nơi công sở và 12 điều Văn hóa Sinh viên Đông Á
5. Bảo vệ mọi bí mật về thông tin đơn vị mà SV thực tập, an toàn lao động
6. Trung thực trong công tác, tích cực học hỏi, thái độ cầu tiến.
7. Đóng góp nhiều cho DN
Nếu tôi thực hiện sai những nội dung cam kết, dẫn đến ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường và ảnh hưởng đến hoạt động của Đơn vị thực tập thì Tôi sẽ chịu trách nhiệm theo Quy định SV thực tập.
Đà nẵng, ngày tháng năm 2013
Giáo viên phụ trách SV thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điện thoại của GV:…………………………….………
Địa chỉ email của GV:………………………………… Sinh viên thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN GHI Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP:
Chúng tôi đã nghe Sinh viên đọc bản cam kết trước đơn vị thực tập lúc ..……h
ngày…………………., Tại:
Chúng tôi sẽ cùng với Nhà trường theo dõi, giúp đỡ SV thực tập.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Hiện nay mình có nhận làm chuyên đề tốt nghiệp cho các bạn đang khó khăn trong việc hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình nhé

SDT/ZALO : 0909.23.26.20