Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica

5 (100%) 1 vote

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica. Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp ở mức độ nào. Kế hoạch kinh doanh là một trong những công cụ quan trọng nhất mà những doanh nghiệp thành công đã sử dụng

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica

Khái niệm lập kế hoạch kế doanh

Kế hoạch nói chung là một văn bản xác định mục tiêu cần đạt và các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu đó. Một tổ chức hay cá nhân bất kỳ, nếu hoạt động có ý thức và muốn đạt kết quả như mong muốn, đều cần lập những kế hoạch nhất định cho các khoảng thời gian hay công việc nhất định nào đó. Chẳng hạn, một sinh viên có thể lậpkế hoạch cho mình trong 4 năm học tập ở bậc đại học trong đó xác định rõ trong 4 năm ấy mình định đạt các mục tiêu gì và phác thảo các giải pháp cần thiết để có thể biến các mục tiêu ấy thành hiện thực.

Tương tự, từ khi sắp thành lập đến suốt quá trình hoạt động một doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai thực hiện nhiều loại kế hoạch như kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tạo lập doanh nghiệp (xây dựng trước khi tạo lập doanh nghiệp); chiến lược/kế hoạch dài hạn (có thể là chiến lược, có thể là kế hoạch); kế hoạch hàng năm (có khi cũng gọi là kế hoạch kinh doanh); kế hoạch ngắn hơn một năm (kế hoạch tiến độ, kế hoạch điều hành,…) và cũng có những kế hoạch chỉ gắn với những nhiệm vụ cụ thể nhất định như dự án, chương trình, đơn hàng,…Đối với người khởi sự, sau khi tìm kiếm và khẳng định ý tưởng kinh doanh của mình có tính khả thi, người khởi sự bắt tay xây dựng kế hoạch kinh doanh. Bản kế hoạch giúp người khởi nghiệp mô hình hóa ý tưởng dựa trên các mô phỏng của thị trường, các mục tiêu mà người khởi nghiệp đặt ra và cách thức người khởi nghiệp sẽ thực hiện nó.

Theo cách hiểu như trên, khác với các kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển cụ thể khác, kế hoạch kinh doanh thường được lập ra khi người khởi nghiệp chuẩn bị khởi sự một công việc kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh được hiểu là một văn bản trình bày ý tưởng kinh doanh và cách thức hiện thực hóa ý tưởng đó của người khởi sự kinh doanh

Vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp ở mức độ nào. Kế hoạch kinh doanh là một trong những công cụ quan trọng nhất mà những doanh nghiệp thành công đã sử dụng. Vai trò quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh trong các doanh nghiệp được thể hiện thông qua các mục tiêu cơ bản:

  • Bản kế hoạch trình bày về cơ hội kinh doanh tiềm năng mà người tạo lập doanh nghiệp dự tính khởi sự. Bản kế hoạch phải chứng minh được là có một cơ hội tiềm năng rất có triển vọng mà doanh nghiệp đang dự định đầu tư.
  • Kế hoạch kinh doanh trình bày các công việc kinh doanh dự tính khởi sự để khai thác các cơ hội. Một kế hoạch kinh doanh giải thích các biến quan trọng cho sự thành công hay thất bại, nó có thể giúp người khởi sự dự đoán các tình huống khác nhau có thể xảy đến trước khi trở nên quá muộn, do vậy người khởi sự có thể tìm giải pháp để giải quyết hoặc ngăn ngừa trước khi có thể xảy ra.
  • Giúp người khởi sự định hình tầm nhìn ban đầu cho doanh nghiệp bằng cách đưa ra những câu hỏi then chốt và nghiên cứu để tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Ngoài ra, thông qua bản kế hoạch kinh doanh cho phép người khởi sự thể hiện rõ ràng cơ hội kinh doanh với các đối tượng hữu quan theo cách hiệu quả nhất. Các nhân viên, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và thành viên hội đồng quản trị đều có thể tìm thấy sự hữu ích của bản kế hoạch kinh doanh. Bản kế hoạch kinh doanh cung cấp những thông tin cần thiết và do đó, người khởi sự có thể trình bày về triển vọng phát triển của doanh nghiệp và thu hút các nguồn lực, bao gồm cả nguồn tài chính. Bản kế hoạch cung cấp những căn cứ hợp lý để thuyết phục những nhân viên tiềm năng rời bỏ công việc hiện tại của họ để đến với doanh nghiệp. Bản kế hoạch cũng là một công cụ có thể thắt chặt mối quan hệ với các đối tác chiến lược, các khách hàng quan trọng hay những nhà cung cấp chính.

Quá trình soạn thảo kế hoạch kinh doanh giúp chủ doanh nghiệp định hình tầm nhìn ban đầu của họ gắn với cơ hội kinh doanh bằng cách đưa ra những câu hỏi then chốt và nghiên cứu để tìm ra câu trả lời thoả đáng. Thí dụ, một câu hỏi mà tất cả những người sáng lập doanh nghiệp cần trả lời là: Nhu cầu cần thoả mãn của khách hàng là gì? Đối thoại với khách hàng và các chuyên gia tư vấn đáng tin cậy sẽ giúp doanh nghiệp định hướng tốt hơn vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Công việc trước khi khởi sự này có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc vô kể cho những người sáng lập doanh nghiệp so với trường hợp sau khi thành lập doanh nghiệp mới cố gắng định hình lại cơ cấu danh mục sản phẩm của mình. Trong khi tất cả các doanh nghiệp điều chỉnh danh mục sản phẩm của mình dựa vào những thông tin phản hồi từ khách hàng, quá trình soạn thảo kế hoạch kinh doanh có thể giúp những người sáng lập
doanh nghiệp phán đoán một số trong những điều chỉnh đó từ trước khi doanh nghiệp được khai trương.

Tóm lại, kế hoạch kinh doanh cung cấp cho chủ doanh nghiệp sự hiểu biết sâu sắc cần thiết để trả lời những câu hỏi then chốt mà nhiều đối tượng hữu quan sẽ đặt ra. Hoàn chỉnh một bản kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy, có căn cứ sẽ tạo cho chủ doanh nghiệp sự tín nhiệm trong con mắt của các đối tượng hữu quan

Phân loại kế hoạch kinh doanh

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà các tác giả của kế hoạch kinh doanh đặt ra là bản kế hoạch cần có độ dài và chi tiết như thế nào cho phù hợp? Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào loại kế hoạch kinh doanh mà người khởi nghiệp đang được viết. Có ba loại kế hoạch kinh doanh, mỗi loại sẽ có quy tắc khác nhau về chiều dài và mức độ chi tiết. Trình bày trong hình 4.1, có ba loại kế hoạch sau:

  • Thứ nhất, bản kế hoạch tóm tắt

Bản kế hoạch tóm tắt có độ dài khoảng 10 – 15 trang và được sử dụng trong giai đoạn rất sớm của người khởi nghiệp. Viết một bản kế hoạch tóm tắt có thể nhằm kêu gọi tài trợ để từ đó có thể tiến hành các phân tích cần thiết nhằm viết một kế hoạch hoàn chỉnh. Ví dụ, nếu một người nào đó như Meg Whitman, Giám đốc điều hành (CEO) của eBay, đã suy nghĩ về việc bắt đầu một doanh nghiệp mới, cô ấy có thể viết một kế hoạch kinh doanh tóm tắt và gửi nó cho các nhà đầu tư lựa chọn để có được thông tin phản hồi về ý tưởng của mình. Hầu hết các nhà đầu tư biết về sự thành công của bà Whitman của eBay nên không cần thông tin quá chi tiết.

  • Thứ hai, bản kế hoạch hoàn chỉnh

Bản kế hoạch hoàn chỉnh có độ dài khoảng 25 – 35 trang. Loại kế hoạch này nêu rõ các hoạt động của doanh nghiệp và được viết chi tiết hơn so với kế hoạch kinh doanh tóm tắt và thường được sử dụng để chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh cho nhà đầu tư.

  • Thứ ba, bản kế hoạch tác nghiệp

Một số doanh nghiệp chuẩn bị thành lập sẽ viết một kế hoạch kinh doanh tác nghiệp, thường được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp. Bản kế hoạch kinh doanh tác nghiệp thường được viết chi tiết về các hoạt động của doanh nghiệp. Có độ dài từ 40 đến 100 trang, các phần trong bản kế hoạch này thường rõ ràng và chi tiết.

Thực tế, không thể nói một cách dứt khoát và chắc chắn là một bản kế hoạch nên có độ dài cụ thể là bao nhiêu trang vì còn phụ thuộc vào loại kế hoạch, mục đích của việc soạn thảo, tính chất đặc thù của từng dự án kinh doanh và nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, chúng ta nên thiết kế bản kế hoạch với độ dài điển hình trong khoảng từ 25 đến 35 trang. Tránh viết quá ngắn và không bao gồm hết các nội dung cần trình bày, nhưng cũng tránh viết quá dài và lan man làm phân tán sự tập trung của người đọc và gây tâm lý chán nản, không muốn tiếp tục tìm hiểu về dự án kinh doanh của bạn nữa. Nên viết ít nhưng hiệu quả.

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica

Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh
Có lẽ việc khó khăn nhất trong viết bất cứ bản kế hoạch kinh doanh nào là bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên. Biên soạn các dữ liệu, sắp xếp chúng theo một trình tự mạch lạc và soạn thảo sản phẩm cuối cùng (bản kế hoạch) có thể là một công việc khó khăn, khiến nhiều người nản chí. Trong trường hợp như vậy, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là chia nhỏ quá trình xây dựng kế hoạch thành nhiều bước.
Việc trước tiên là viết một bản tóm tắt ngắn (dưới năm trang) về ý tưởng kinh doanh và tầm nhìn của những người sáng lập. Chính nội dung này sẽ trở thành định hướng cho người viết và những người đồng sự theo sát định hướng đó trong suốt quá trình soạn thảo kế hoạch.
Việc tiếp theo là bắt tay vào viết các phần chính của bản kế hoạch. Mặc dù mỗi phần sẽ có liên quan và ảnh hưởng đến tất cả các phần khác song nhiều người thường thấy dễ dàng nhất là viết phần mô tả sản phẩm/dịch vụ nên hay viết nội dung này trước tiên. Đây thường là bộ phận rõ ràng và cụ thể nhất trong tầm nhìn của những người sáng lập doanh nghiệp. Nói chung, sẽ thấy dễ viết hơn đối với những phần mà người viết có hiểu biết sâu và nguồn dữ liệu dồi dào. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng soạn thảo một kế hoạch kinh doanh không thuần tuý là một quá trình diễn ra tuần tự từng bước một. Người viết có thể đồng thời viết các phần khác nhau của bản kế hoạch hoặc theo một trình tự nào đó thích hợp.
Cuối cùng, sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên về tất cả các phần chính của bản kế hoạch chính là lúc viết lại bản tóm tắt súc tích và chuẩn xác hơn. Điều không quá ngạc nhiên là bản tóm tắt sau cùng có thể khác nhiều so với bản tóm tắt đầu tiên vì những hiểu biết và định hình lại của người viết trong suốt quá trình soạn thảo kế hoạch.

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica
Tuy nhiên, người khởi sự cần lưu ý kế hoạch kinh doanh không phải là bất biến. Mặc dù người viết sẽ trau chuốt bản thảo kế hoạch của mình nhưng hầu hết các kế hoạch kinh doanh sẽ trở nên lỗi thời nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là những người sáng lập cần luôn luôn cập nhật và sửa đổi kế hoạch kinh doanh của họ khi cần thiết phải làm như vậy. Mỗi sửa đổi lớn cần được lưu trữ và đôi khi người viết nên tham khảo lại để rút kinh nghiệm. Cần nhớ rằng ý nghĩa quan trọng của bản kế hoạch kinh doanh không phải là sản phẩm cuối cùng (bản kế hoạch) mà là những điều những người sáng lập học hỏi được trong quá trình soạn thảo kế hoạch để hiện thực hoá tầm nhìn của mình.
Bản kế hoạch thể hiện rõ ràng ý tưởng những người sáng lập đang nung nấu trong đầu và làm cho tầm nhìn của họ trở nên sáng rõ đối với chính bản thân mình và nhóm đồng sự. Nó cũng phác họa tiến trình ra đời, tăng trưởng và chín muồi của doanh nghiệp sắp thành lập. Soạn thảo kế hoạch kinh doanh là một công việc đầy hứng thú và sáng tạo, đặc biệt là khi làm việc với nhóm đồng sáng lập.
Trong suốt quá trình soạn thảo kế hoạch kinh doanh người viết nên sử dụng kết hợp các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Đó chính là những cơ sở thông tin cần thiết và khách quan để phân tích, xử lý và thể hiện trong bản kế hoạch, làm tăng sức thuyết phục của bản kế hoạch trước các đối tượng hữu quan.

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica
Để có thể thu thập dữ liệu sơ cấp thông thường tiến hành thông qua phương pháp quan sát. Ví dụ, có thể tiến hành quan sát số lượng khách vào cửa hàng của đối thủ cạnh tranh trong một ngày và ước tính tỷ lệ người mua hàng, giá trị hàng mua,… Cũng có thể tiến hành các phương pháp điều tra nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp như phỏng vấn chuyên gia, điều tra bằng bảng hỏi đối với khách hàng tiềm năng hay sử dụng công nghệ thông tin (điện thoại, internet,…) để tiến hành điều tra đối với các đối tượng cần thiết

Các nguồn dữ liệu thứ cấp nhiều khi rất hữu dụng và luôn cần được khai thác trong quá trình soạn thảo kế hoạch kinh doanh là các số liệu thống kê cũng như các trang web rất hữu ích là:
· http://w  của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thư mục “Phổ biến kiến thức” chứa nhiều nội dung hướng dẫn viết kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, website này còn cung cấp nhiều thông tin rất phong phú về môi trường kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
· http://www.busines  rất hữu ích, chứa nhiều tài nguyên trực tuyến hướng dẫn soạn thảo kế hoạch kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cũng như quản trị điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa.
· Ngoài ra còn nhiều trang web khác ở trong và ngoài nước.
Có một số chỉ dẫn quan trọng sẽ ảnh hưởng đến soạn thảo kế hoạch kinh doanh. Người khởi sự cần nhớ rằng bản kế hoạch kinh doanh nhằm cung cấp cho người đọc những cơ sở cần thiết đầu tiên về công việc kinh doanh dự tính khởi sự sẽ được nhà đầu tư xem xét. Nếu bản kế hoạch không đầy đủ hoặc trông cẩu thả thì nó dễ làm cho nhà đầu tư cảm thấy rằng công việc kinh doanh này là không đầy đủ và cẩu thả. Điều quan trọng là cần phải chú ý đến cấu trúc, nội dung và loại kế hoạch trước khi gửi cho nhà đầu tư hoặc một người nào đó mà liên quan đến liên doanh mới.

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica
Để tạo ấn tượng tốt nhất, một kế hoạch kinh doanh nên theo một cấu trúc thôngthường, chẳng hạn như cấu trúc bản kế hoạch được giới thiệu trong bài 5. Mặc dù một số người khởi nghiệp muốn chứng minh sự sáng tạo trong tất cả mọi thứ họ làm, xuất phát từ cấu trúc cơ bản của định dạng bản kế hoạch kinh doanh thông thường là một sai lầm. Thường các nhà đầu tư là những người rất bận rộn và muốn có một kế hoạch mà họ có thể dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng để đi đến quyết định có đầu tư hay cho người khởi sự vay tiền hay không. Nếu một nhà đầu tư phải mất công tìm kiếm thông tin bởi vì nó ở trong một nơi khác thường hay chỉ là không có, thì có thể chỉ đơn giản là từ bỏ và chuyển sang kế hoạch tiếp theo.
Nhiều sản phẩm phần mềm có sẵn sử dụng cách tiếp cận tương tác để hỗ trợ soạn thảo kế hoạch kinh doanh. Một số các chương trình này là rất hữu ích. Tuy nhiên, người khởi sự cũng nên tránh một kế hoạch mẫu trông như thể nó đến từ một nguồn “đóng hộp”. Các phần mềm này có thể hữu ích trong việc cung cấp các cấu trúc và tiết kiệm thời gian, nhưng thông tin trong kế hoạch vẫn nên được phù hợp với việc kinh doanh cá nhân.
Một số doanh nghiệp thuê tư vấn hoặc cố vấn bên ngoài để soạn thảo kế hoạch kinh
doanh của họ. Mặc dù không có gì là sai với việc thuê tư vấn nhằm đảm bảo rằng một
kế hoạch có vẻ như là chuyên nghiệp nhất có thể. Tuy nhiên, cần lưu ý một nhà tư vấn
hay cố vấn bên ngoài không phải là tác giả chính của bản kế hoạch kinh doanh. Cùng
với sự kiện và con số, kế hoạch kinh doanh cần phải dự báo được triển vọng phát triển
của doanh nghiệp – nhiệm vụ này chỉ có thể được thực hiện tốt nhất bởi người sáng lập
nên doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh nên cung cấp thông tin rõ ràng và súc tích trên tất cả các khía
cạnh quan trọng của liên doanh được đề xuất. Bản kế hoạch kinh doanh phải đủ dài để
cung cấp đầy đủ thông tin nhưng cũng tránh viết quá dài và lan man làm phân tán sự
tập trung của người đọc và gây tâm lí chán nản. Tuy nhiên, tránh viết quá ngắn vì sẽ
không hàm chứa mọi nội dung cần trình bày, cần viết ngắn đủ để duy trì sự quan tâm
của người đọc. Đối với hầu hết các kế hoạch khoảng từ 25 đến 35 trang là đủ. Thông
tin hỗ trợ, chẳng hạn như các bản sơ yếu lí lịch của các thành viên chính trong nhóm
sáng lập, có thể xuất hiện trong phụ lục.
Sau khi bản kế hoạch kinh doanh hoàn tất, cần được
soát xét lại rất thận trọng để đảm bảo rằng không có
thông tin quan trọng bị bỏ qua. Có nhiều nhà đầu tư
phàn nàn, họ nhận được bản kế hoạch kinh doanh mà
bỏ qua những thông tin quan trọng, chẳng hạn như xu
hướng phát triển của ngành, doanh nghiệp cần bao
nhiêu tiền để hoạt động, hoặc số tiền ấy sẽ được sử
dụng như thế nào,… Một nhà đầu tư thậm chí còn nói rằng ông từng nhận được một
kế hoạch kinh doanh mà không có bất kỳ thông tin liên lạc nào. Rõ ràng, những người
xây dựng kế hoạch đã quá tập trung vào nội dung của bản kế hoạch kinh doanh mà
quên cung cấp thông tin liên lạc trên bản kế hoạch kinh doanh. Đây là khuyết điểm
không sửa chữa được. Hãy thử tưởng tưởng một nhà đầu tư sẽ cảm thấy như thế nào
nếu đang thích thú vì bản kế hoạch kinh doanh hấp dẫn mà lại không biết phải liên lạc
với người viết bằng cách nào để tìm hiểu thêm về ý tưởng kinh doanh?

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica
Trong khi soạn thảo bản kế hoạch kinh doanh, một trong những thiếu sót thường gặp
nữa là người khởi sự viết quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình. Chẳng hạn,
nếu người khởi sự có kinh nghiệm về tiếp thị kinh doanh thì mảng phân tích thị trường
và nhu cầu sản phẩm của họ rất chi tiết, trong khi đó ở các phần dự đoán tài chính,
nguồn vốn thực hiện dự án lại không được viết rõ ràng và mạch lạc, các quy trình kỹ
thuật sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào lại bị xem nhẹ. Ngược lại, nếu người khởi
sự có kiến thức kỹ thuật chuyên môn về sản phẩm mình dự định cung cấp thì họ lại
quá chuyên tâm về chi tiết kỹ thuật của sản phẩm mà không đánh giá được nhu cầu thị
trường, các đối thủ cạnh tranh và phân khúc thị trường mà họ muốn nhắm vào.
Dù ý tưởng của người khởi nghiệp rất hay, nhưng khi viết bản kế hoạch kinh doanh thì
đừng quên một nhân tố rất quan trọng: con người triển khai dự án – khả năng của đội
ngũ đồng sáng lập của doanh nghiệp. Đây chính là một trong những yếu tố thuyết
phục nhà đầu tư bỏ vốn vào dự án của người khởi nghiệp. Chính vì thế mà trong bản
kế hoạch kinh doanh, nên có phần giới thiệu khả năng và kinh nghiệm của người viết
hoặc những người tham gia, thay vì chỉ có một số thông tin về sơ đồ tổ chức của
doanh nghiệp và mức lương dự tính cho các vị trí tương ứng.
Ngoài ra, để thuyết phục các nhà đầu tư, một bản kế hoạch kinh doanh cần phải có đầy
đủ các phần sau:
· Sản phẩm, dịch vụ. Mô tả sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ cung cấp, chú trọng
vào lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình.

Phân tích thị trường: là phần trọng yếu mà từ đó người viết (cũng như người
đọc) có thể xác định được phân khúc thị trường, tiềm năng phát triển, nhu cầu
khách hàng, cách thức tiếp cận khách hàng, tình hình các đối thủ cạnh tranh…
· Đội ngũ đồng sáng lập. Phần này rất được nhà đầu tư chú trọng, bao gồm một sơ
đồ tổ chức, sơ lược về năng lực của những người tham gia, xác định những kỹ
năng còn thiếu sót và chiến lược bổ trợ những thiếu sót ấy.
· Phân tích tài chính. Các báo cáo dự toán ở mức tối thiểu về kết quả kinh doanh,
cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ cho cho giai đoạn từ 3 đến 5 năm; ngoài ra có
thể phân tích thêm về thời điểm hòa vốn hoặc các chỉ tiêu tài chính cơ bản.
Một bản kế hoạch kinh doanh thường không đòi hỏi người viết phải trau chuốt về
ngôn từ nên các ý chính có thể được viết dưới dạng gạch đầu dòng miễn sao bảo đảm
yếu tố rõ ràng mạch lạc. Ngoài ra để làm phong phú và tăng tính hấp dẫn, dễ hiểu của
bản kế hoạch, người khởi nghiệp có thể sử dụng hình ảnh, đồ thị và bảng biểu để minh
họa cho ý tưởng của mình.

Lưu ý khi soạn thảo kế hoạch kinh doanh
· Thứ nhất, các lưu ý về nội dung
Trong quá trình soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện kế
hoạch kinh doanh, những người xây dựng nên lưu ý
một số điểm sau về nội dung của bản kế hoạch:
o Luôn luôn tâm niệm bản kế hoạch là một “tổng
thể” hay một “sản phẩm hoàn chỉnh”. Những
người sáng lập có thể sử dụng bản kế hoạch
kinh doanh để khởi sự một công việc kinh doanh mới, nếu không có điều kiện
để làm việc đó thì có thể bán kế hoạch cho người nào quan tâm đến công việc
kinh doanh mà mình đang lập kế hoạch. Những người sáng lập phải luôn để ý
đến tính “toàn cục” và có hệ thống, logic của các phần nội dung trong bản kế
hoạch, tránh quá tập trung vào một nội dung nào đó mà lại trình bày sơ sài về
những nội dung khác. Người lập kế hoạch có thể viết các nội dung của bản kế
hoạch kinh doanh theo bất cứ thứ tự nào thấy thuận lợi; nội dung nào có đầy đủ
thông tin cần thiết thì có thể viết trước. Tuy nhiên, cuối cùng người xây dựng
kế hoạch phải xem lại tổng thể bản kế hoạch, chỉnh sửa về kết cấu và nội dung
để đảm bảo bản kế hoạch là một “sản phẩm hoàn chỉnh”.

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica
o Bản kế hoạch cần có mức độ chi tiết phù hợp với mục đích soạn thảo và đối
tượng nhận kế hoạch. Chúng ta đã biết nếu mục đích của bản kế hoạch là để
khơi gợi sự quan tâm của người đọc thì cần ngắn gọn và trình bày thẳng vào
những nội dung chính như làm nổi bật cơ hội kinh doanh trên thị trường và ý
tưởng về sản phẩm/dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và cầu chưa được thoả mãn
của người tiêu dùng. Mặt khác, nếu mục đích soạn thảo kế hoạch là nhằm cung
cấp cho người đọc những cơ sở cần thiết để quyết định có hợp tác hoặc cung
cấp các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp hay không thì bản kế hoạch cần
được trình bày chi tiết với những căn cứ rõ ràng cho việc ra quyết định của họ.
Và vì thế bản kế hoạch phải có độ dài lớn hơn

Thứ hai, các lưu ý về hình thức trình bày
Cần lưu ý trình bày bản kế hoạch kinh doanh càng chuyên nghiệp càng tốt. Điều
này có nghĩa là cần phải:
o Sử dụng các thuật ngữ, từ ngữ chuyên môn một
cách hợp lý. Điều này nghĩa là sử dụng chính
xác thuật ngữ khi cần thiết nhưng không quá
lạm dụng thuật ngữ khiến người đọc khó hiểu
các nội dung của kế hoạch. Tùy từng mục đích
và đối tượng người đọc mà bản kế hoạch kinh
doanh có thể bao gồm nhiều hay ít các từ ngữ chuyên môn. Ví dụ, nếu soạn
thảo kế hoạch để gửi tới một chuyên gia trong ngành nhằm thuyết phục người
này trở thành một cố vấn cho doanh nghiệp tương lai thì bản kế hoạch có thể
bao gồm một số thuật ngữ chuyên môn sâu để đảm bảo tính súc tích và được
hiểu một cách chính xác. Mặt khác, nếu những người sáng lập định gửi bản kế
hoạch kinh doanh cho một nhà đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ họ thì không
nên sử dụng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn, nhất là khi người này không có
hiểu biết sâu về lĩnh vực và không có các tài liệu tham khảo đi kèm.
o Sử dụng cách đánh số thứ tự đề mục và hình thức trình bày tên đề mục (về font
chữ, cỡ chữ,…) một cách hợp lý, rõ ràng sao cho người đọc có thể nhận biết
nhanh chóng nội dung của từng mục và mối quan hệ về cấp độ của mỗi mục
với các phần mục khác.
o Soát lỗi chính tả và văn phạm để đảm bảo bản kế hoạch không gây những phản
cảm không cần thiết đối với người đọc.
o Nên chú ý sử dụng biểu bảng, hình vẽ, ảnh, sơ đồ, đồ thị trong bản kế hoạch (nếu
in mầu thì càng tốt) để làm cho văn bản thêm sinh động và dễ theo dõi hơn.
o Trong thực tế, có thể viết kế hoạch kinh doanh theo bất kỳ kết cấu cụ thể nào
với sự sắp xếp thứ tự khác nhau các phần/mục trong kế hoạch. Tuy nhiên, bạn
hãy lưu ý khi trình bày kế hoạch cho những đối tượng chuyên nghiệp (các
nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng,…) bởi vì họ khá quen thuộc với kết cấu
được giới thiệu trong chương này và họ có khá ít thời gian cho mỗi bản kế
hoạch kinh doanh để đi đến quyết định có đầu tư hay cho vay tiền hay không.
Do đó, nên thiết kế cấu trúc bản kế hoạch gần gũi với kết cấu được giới thiệu
trong chương.

Cách xây dựng Lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? – Topica

Nguyên nhân thất bại trong xây dựng kế hoạch kinh doanh
Khi bắt tay vào xây dựng, việc lựa chọn bản kế hoạch kinh doanh cần phải được suy
nghĩ một cách cẩn thận. Khi viết cần phải tạo ra một cái nhìn sắc nét để những người
đọc bản kế hoạch kinh doanh biết rằng người khởi sự hiện có nguồn lực hạn chế và
mong nhận được sự giúp đỡ từ họ. Khi viết bản kế hoạch, tránh đưa vào một số yếu tố
thuộc về thiết kế như chương trình xử lý văn bản, chẳng hạn như loại in đậm, in
nghiêng, cỡ chữ khác nhau và màu sắc, clip nghệ thuật,… Lạm dụng những công cụ này
làm cho bản kế hoạch kinh doanh sẽ có hình thức không mang tính chuyên nghiệp.

Có nhiều nguyên nhân khiến người khởi sự thất bại khi lập kế hoạch, ngoài lý do về
sự bất định trong tương lai, và các sự kiện xảy ra ngoài mong đợi. Dưới đây là một số
nguyên nhân khiến cho việc lập kế hoạch kinh doanh bị thất bại:
· Thiếu sự đầu tư vào việc lập kế hoạch. Một xu hướng chung là người ta thường
để cho các công việc hôm nay lấn át các công việc của ngày mai. Hầu hết mọi
người ưa việc chữa chạy, chống đỡ những bất ngờ hay đối phó với những rối rắm
hơn là lập kế hoạch từ trước để hạn chế hoặc tránh gặp phải những bất ngờ đó.
· Lẫn lộn giữa các nghiên cứu về kế hoạch với các
kế hoạch. Các nhà lập kế hoạch cần nhớ rằng họ
vẫn chưa có một kế hoạch nếu như nó chưa chứa
đựng những quyết định dưới hình thức nào đó. Thế
nhưng nhiều người vẫn cho rằng họ đang có kế
hoạch trong khi tất cả những cái mà họ có mới chỉ
là những nghiên cứu về kế hoạch.
· Thiếu việc xây dựng và triển khai những chiến lược đúng đắn. Chiến lược
cũng có thể coi là một kế hoạch dài hạn cho ta sự định hướng đã được thống nhất
đối với các hoạt động lập kế hoạch của một doanh nghiệp. Nếu không có một
chiến lược đúng đắn, các kế hoạch sẽ dễ phát triển theo hướng sai lầm. Hơn nữa,
nếu một chiến lược chưa được triển khai thành các kế hoạch hành động, nó sẽ chỉ
là tuyên bố về những ước muốn và hy vọng.
· Thiếu mục đích và các mục tiêu có ý nghĩa. Việc lập kế hoạch không thể có kết
quả nếu như mục tiêu của nó không rõ ràng (liệu người ta có hiểu chúng không),
khó có thể đạt được (liệu mọi người có thể hoàn thành chúng không), không thể
hành động được (liệu có thể triển khai các hành động để đạt được chúng không).
Giống như các kế hoạch hỗ trợ, các mục tiêu phải được xác định dựa trên những
điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp và các yếu tố thuộc môi trường kinh
doanh của doanh nghiệp.
· Xu thế đánh giá thấp những tiền đề quan trọng cho việc lập kế hoạch. Nếu
như muốn cho các kế hoạch và các quyết định trong doanh nghiệp tương thích
nhau, tức là chúng phù hợp với nhau thì chúng phải được lập ra những tiền đề kế
hoạch được hiểu biết chung và nhất quán.
· Thiếu việc xét đến phạm vi của các kế hoạch. Một số nhà quản trị bị bao bọc bởi
việc xây dựng các chương trình lớn nhỏ đến nỗi quên mất các phạm vi khác nhau
của các kế hoạch như các nhiệm vụ hay mục đích, đối tượng hay mục tiêu, các
chính sách thủ tục, ngân quỹ,… Tất cả phải được đưa vào quá trình phân tích và ra
quyết định và phải triển khai nếu muốn cho hệ thống lập kế hoạch được hoàn hảo.
· Không coi việc lập kế hoạch và ra quyết định như một quá trình hợp lý. Việc lập
kế hoạch phải đòi hỏi có mục tiêu rõ ràng, có kiến thức để lựa chọn những biện pháp
khác nhau, có khả năng phân tích những biện pháp khác nhau dựa vào những mục tiêu
đã đề ra, có thông tin và có ước muốn tìm được những câu trả lời thích hợp.
· Quá tin vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm có thể trở thành nguy hiểm vì những gì
đã xảy ra trong quá khứ có thể không phù hợp với hoàn cảnh tương lai.

Không sử dụng nguyên tắc hạn chế yếu tố. Nguyên tắc này đòi hỏi nhà quản lý
phải tìm ra những yếu tố trong mỗi hoàn cảnh mà chúng có dẫn đến sự khác nhau
về giải pháp.
· Thiếu sự hỗ trợ của ban quản trị cấp cao. Việc lập kế hoạch có thể kém hiệu
quả nếu nhà quản trị cấp cao không tin tưởng ở các cấp dưới, cổ vũ họ, và có
những quyết định cần thiết cho phép cấp dưới mình tự xây dựng những kế hoạch
riêng của họ.
· Thiếu việc giao phó quyền hạn rõ ràng. Sẽ rất khó cho người lập kế hoạch nếu
họ không biết rõ công việc của họ là gì, nếu họ không nhận thức được công việc
của họ có liên quan như thế nào đến những công việc của người khác trong cùng
doanh nghiệp và nếu họ không có quyền hạn rõ ràng để ra quyết định.
· Thiếu biện pháp kiểm soát thích hợp và thiếu thông tin. Kiểm tra là công việc
đi liền việc lập kế hoạch và để đảm bảo rằng chúng thực sự thành công, các kế
hoạch hầu như không thể có kết quả nếu như những người chịu trách nhiệm về
chúng không thể biết rõ được chúng có tác dụng như thế nào. Việc lập kế hoạch
đòi hỏi các cán bộ có liên quan phải nắm được càng đầy đủ càng tốt những thông
tin có liên quan tới những mục tiêu và giải pháp thực hiện được ghi trong kế
hoạch. Nhìn chung, những thông tin này thường không bao giờ có thể có đủ được.
Vì vậy, người ta thường nói tới tình trạng lập kế hoạch trong môi trường bất định
và thông tin không đầy đủ. Tuy nhiên, sẽ rất sai lầm khi cho rằng vì không thể có
đầy đủ thông tin nên không cần cố gắng tìm kiếm thêm các thông tin có liên quan.
Hơn nữa, khi sử dụng các thông tin phục vụ lập kế hoạch, cần cố gắng xác minh và
thẩm định tính chính xác của các thông tin này.
· Sức ì, không chịu thay đổi. Lập kế hoạch tức là tạo ra cái gì đó mới, hay nói cách
khác lập kế hoạch tạo ra sự thay đổi.