Đề tài: Chiến Lược Marketing Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Công Ty Bảo Hiểm

“Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Bảo Hiểm” là một đề tài dễ viết, giúp các bạn sinh viên đạt điểm cao trong bài tiểu luận tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh – Lĩnh vực Marketing

Với đề tài viết tiểu luận tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh – Marketing: “Chiến Lược Marketing Nhằm Nân Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Bảo Hiểm” thì phù hợp với các bạn đang công tác hoặc thực tập tại công ty cổ phần. Bởi vì các bạn sẽ dễ dàng nghiên cứu chuyên ngành lĩnh vực, thu thập các thông tin, số liệu, tình hình công ty, công tác truyền thông tại công ty,…

Dưới đây là một bài làm mẫu mà Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên với đề tài: “Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Bảo Hiểm” 

Đề tài tiểu luận tốt nghiệp: : Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Bảo Hiểm

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ hội nhập với nền kinh tế   khu vực và thế giới, để có thể tồn tại và phát triển ngành  bảo hiểm Việt Nam cần  phải có những bước chuyển mình để đáp ứng những yêu cầu và thách thức của hội nhập nếu không muốn gạt ra khỏi lề của sự phát triển. Với những biến động trên thị trường bảo hiểm Việt Nam sau khi gia nhập WTO với hàng loạt các công ty, tập  đoàn bảo hiểm nước ngoài đã, đang và sẽ gia nhập vào thị trường Việt Nam. Cùng  với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Việt Nam cũng đang nỗ lực không ngừng để giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trước sự cạnh tranh gay gắt cũng như những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Nhằm phân tích, đánh giá thực trạng năng lực  cạnh tranh của ABC trong  thời gian qua và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing để nâng cao năng lực cạnh tranh của ABC trong thời gian tới.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đề tài tập trung nghiên cứu chiến lược Marketing hiện tại mà ABC đang sử dụng, thực trạng năng lực cạnh tranh của bc so với một số DNBH phi nhân thọ khác trên thị trường Việt Nam. Thời gian nghiên cứu từ năm 2007 đến năm 2009.

Phương pháp nghiên cứu.

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phân tích, thống kê để đưa ra các đánh giá về thực trạng năng lực cạnh tranh của ABC

Kết cấu của đề tài.

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục các bảng biểu và danh mục tài   liệu tham khảo, phần nội dung của bản luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 • Chương 2: Thực trạng chiến lược Marketing và năng lực cạnh tranh của ABC.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ABC.
Dịch vụ viết thuê ngành Marketing
Dịch vụ viết thuê ngành Marketing

Xem thêm các bài viết khác:

Cách làm tiểu luận tốt nghiệp với đề tài: Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Bảo Hiểm

CHƯƠNG 1: MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

1.Thị trường bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

1.1. Thị trường bảo hiểm.

“Thị trường bảo hiểm là nơi mua và bán các sản phẩm bảo hiểm, đáp ứng  nhu cầu đảm bảo sự an toàn trong cuộc sống của mọi tầng lớp dân cư”.

Tùy vào mục đích nghiên cứu mà thị trường bảo hiểm có thể được phân loại theo các tiêu thức sau:

 • Phân loại thị trường theo đối tượng bảo hiểm:
 • Phân loại thị trường theo tính chất của rủi ro bảo hiểm:
 • Phân loại thị trường kết hợp.

Thị trường bảo hiểm có những đặc trưng đó là:

 • Những đặc trưng chung: Cung, cầu về các loại sản phẩm luôn biến động; Giá cả sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố; Cạnh tranh và liên kết diễn ra liên tục.
 • Những đặc trưng riêng có của thị trường bảo hiểm: Thị phần các doanh nghiệp luôn thay đổi; Thị trường bảo hiểm có đối tượng khách hàng rất rộng; Thị trường bảo hiểm chịu sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước; Thị trường bảo hiểm thường ra đời muộn hơn so với các thị thường khác như thị trường hàng hóa, lao động,    ;Thị trường bảo hiểm là thị trường cung cấp sản phẩm liên quan đến rủi ro, sự bấp bênh; Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không được bảo hộ độc quyền.

Thị trường bảo hiểm chị sự chi phối của một số quy luật: Quy luật “số đông bù số ít”; Quy luật cung cầu; Quy luật giá cả; Quy luật cạnh tranh và liên kết.

1.2.      Hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm có những đặc trưng chủ yếu sau:

 • Đối tượng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm đa dạng.
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm có vốn pháp định lớn.
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn cần phải có dự phòng nghiệp vụ;
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn luôn gắn liền với hoạt động đầu tư.
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm vừa có sự hợp tác vừa có sự cạnh
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và của các Luật có liên quan, đồng thời phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham
 • Hoạt động kinh doanh của một DNBH bao gồm 3 nội dung chính: Kinh  doanh bảo hiểm gốc, kinh doanh tái bảo hiểm, quản lý quỹ và đầu tư vốn.

2.Marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Theo Philip Kotler thì “Marketing là làm việc với thị trường để thực hiện những vụ trao đổi với mục đích thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của con người”. Bên cạnh đó còn có rất nhiều khái niệm về Marketing dựa  trên các quan  niện khác nhau. Nhưng khái niệm về Marketing mà Philip Kotler đưa ra mang ý  nghĩa bao quát nhất.

Do đặc thù của sản phẩm bảo hiểm, của hoạt động kinh doanh  bảo hiểm và  thị trường bảo hiểm nên Marketing giữ vai trò rất quan trọng trong kinh doanh bảo hiểm.

Marketing trong kinh doanh bảo hiểm bảo gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu môi trường kinh doanh (kinh tế, văn hóa –xã hội); Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh; Nghiên cứu khách hàng (động cơ tiêu dùng, thái độ khách hàng, khả năng thanh toán).
 • Chính sách sản phẩm (product): Quyết định về chủng loại sản phẩm bảo hiểm, Quyết định về việc đổi mới sản phẩm bảo hiểm, Các hoạt động nhằm nâng  cao uy tín cho sản phẩm bảo hiểm.
 • Chính sách giá (phí bảo hiểm: Chiến lược định giá theo chi phí, Chiến  lược định giá hướng theo cạnh tranh (chính sách định giá thấp, chính sách định giá linh hoạt), Chiến lược định giá hướng theo khách hàng (định giá tâm lý, định giá    hớt váng, định giá khuyếch trương).
 • Chính sách phân phối (place): Khi lựa chọn hệ thống phân phối, DNBH thường phải xem xét đến các yếu tố sau: Đặc tính của người mua  trên thị trường  mục tiêu, Đặc tính của sản phẩm, Kênh phân phối mà đối thủ cạnh tranh sử dụng,  Đặc tính của doanh nghiệp..

3. Marketing với năng lực cạnh tranh của DNBH.

Năng lực cạnh tranh của DNBH.

Theo Randall thì “ Năng lực cạnh tranh là khả năng dành được và duy trì thị phần trên  thị trường với thuận lợi nhất định”. Quan điểm này được rất nhiều   cá nhân và tổ chức đồng tình.

Năng lực cạnh tranh của DNBH được thể hiện qua nhiều nhân tố khác nhau, trong đó chủ yếu là các vấn đề như: Năng lực tài chính, trình độ quản lý của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất,  tính đổi mới  trong hoạt động  của DNBH và khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ.

Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của DNBH.

Để đánh giá được khả năng cạnh tranh của mỗi DNBH, ta thường  sử dụng  các chỉ tiêu cụ thể sau:

 • Các chỉ tiêu tuyệt đối.
  • Doanh thu: Doanh thu của DNBH là toàn bộ số tiền phải thu trong kỳ (thường là 1 năm), bao gồm: doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo  hiểm, doanh thu  từ hoạt động tài chính và doanh thu từ hoạt động khác.
  • Thị phần tuyệt đối:
  • Lợi nhuận.
  • Vốn.
 • Các chỉ tiêu tương đối: Thị phần tương đối, Tỷ suất lợi nhuận, Các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả hoạt động (hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng nhân lực,…)
 • Các chỉ tiêu định tính: chất lượng hoạt động khai thác, giám định bồi thường, chăm sóc khách hàng, các dịch vụ phụ trợ,…

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DNBH.

 • Môi trường vĩ mô: môi trường kinh tế, môi trường pháp lý.

Môi trường vi mô: khách hàng; đối thủ cạnh tranh; các nhân tố khác:  trình độ quản lý, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của doanh nghiệp,…

Vai trò của Marketing trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DNBH.

Nâng cao năng lực cạnh tranh là một tất yếu đối với các doanh nghiệp nói chung và các DNBH nói riêng. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp  có rất nhiều các biện pháp khác nhau, tuy nhiên việc sử dụng chính sách Marketing tổng thể được áp dụng phổ biến hơn cả vì từng chính sách Marketing đều có ảnh hưởng hết sức quan trọng đến năng lực canh tranh của doanh nghiệp: tác động của chính sách sản phẩm, chính sách phí, chính sách về kênh phân phối, chính sách về con người

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →