Tải bài tiểu luận Chiến Lược Marketing Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (17 bình chọn)

 Tải miễn phí bài tiểu luậnChiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh “là một đề tài dễ viết, giúp các bạn sinh viên đạt điểm cao trong bài tiểu luận tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh – Lĩnh vực Marketing

Với đề tài viết tiểu luận tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh – Marketing: “Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh “ thì phù hợp với các bạn đang công tác hoặc thực tập tại công ty cổ phần. Bởi vì các bạn sẽ dễ dàng nghiên cứu chuyên ngành lĩnh vực, thu thập các thông tin, số liệu, tình hình công ty, công tác truyền thông tại công ty,…

Dưới đây là một bài làm mẫu mà Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên với đề tài: “Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh “. Bài mẫu được tác giả hoàn thành chỉnh chu và đầu tư rất nhiều tâm huyết , thời gian, và được giáo viên hướng dẫn chấm 9 điểm, hy vọng, bài mẫu này sẽ phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài cho bài của mình


Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU BÀI TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING NÂNG CAO NĂNG LƯC CẠNH TRANH 

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ hội nhập với nền kinh tế   khu vực và thế giới, để có thể tồn tại và phát triển ngành  bảo hiểm Việt Nam cần  phải có những bước chuyển mình để đáp ứng những yêu cầu và thách thức của hội nhập nếu không muốn gạt ra khỏi lề của sự phát triển. Với những biến động trên thị trường bảo hiểm Việt Nam sau khi gia nhập WTO với hàng loạt các công ty, tập  đoàn bảo hiểm nước ngoài đã, đang và sẽ gia nhập vào thị trường Việt Nam. Cùng  với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Việt Nam cũng đang nỗ lực không ngừng để giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trước sự cạnh tranh gay gắt cũng như những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Nhằm phân tích, đánh giá thực trạng năng lực  cạnh tranh của ABIC trong  thời gian qua và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing để nâng cao năng lực cạnh tranh của ABIC trong thời gian tới.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đề tài tập trung nghiên cứu chiến lược Marketing hiện tại mà ABIC đang sử dụng, thực trạng năng lực cạnh tranh của ABIC so với một số DNBH phi nhân thọ khác trên thị trường Việt Nam. Thời gian nghiên cứu từ năm 2007 đến năm 2009.

Phương pháp nghiên cứu.

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phân tích, thống kê để đưa ra các đánh giá về thực trạng năng lực cạnh tranh của ABIC.

Kết cấu của đề tài.

Xem Thêm ==> Đề tài tốt nghiệp phân tích hoạt động truyền thông Marketing tại công ty kỹ thuật và thiết bị

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục các bảng biểu và danh mục tài   liệu tham khảo, phần nội dung của bản luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Chương 2: Thực trạng chiến lược Marketing và năng lực cạnh tranh của ABIC.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ABIC.


ĐỀ CƯƠNG BÀI TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING NÂNG CAO NĂNG LƯC CẠNH TRANH 

Lời Mở Đầu

CHƯƠNG 1: MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

1.1. Thị trường bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

1.1.1. Thị trường bảo hiểm

1.1.2. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.2. Marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.3. Marketing với năng lực cạnh tranh của DNBH.

Tải bài tiểu luận Chiến Lược Marketing Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh
Tải bài tiểu luận Chiến Lược Marketing Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABIC

2.1. Vài nét về công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC).

2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty ABIC

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

2.1.3. Mục tiêu kinh doanh của ABIC

2.1.4. Những nghiệp vụ đang được triển khai tại công ty

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ABIC

2.2.1. Môi trường vĩ mô

2.2.2. Môi trường vi mô:

2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ABIC.

2.3.1. Năng lực cạnh tranh của ABIC.

2.3.1.1. Năng lực tài chính

2.3.1.2. Thị phần

2.3.1.3. Hiệu quả hoạt động của ABIC

2.3.1.4. Chất lượng nguồn nhân lực

2.3.1.5. Trình độ quản lý

2.3.1.6. Cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật

2.3.2. Chiến lược Marketing đang được triển khai tại ABIC.

2.3.2.1. Chính sách sản phẩm

2.3.2.2. Chính sách phí

2.3.2.3. Chính sách kênh phân phối

2.3.2.4. Chính sách con người

2.3.2.5. Chính sách thúc đẩy bán hàng

2.3.3. Đánh giá tác động của chính sách Marketing đến hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của ABIC

2.3.3.1. Đánh giá chính sách sản phẩm

2.3.3.2. Đánh giá chính sách phân phối

2.3.3.3. Đánh giá chính sách phí bảo hiểm

2.3.3.4. Đánh giá chính sách về con người

2.3.3.5. Đánh giá chính sách về thúc đẩy bán hàng

Xem Thêm ==> Báo cáo thực tập Công Tác Marketing tại công ty Mỹ Phẩm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABIC

3.1. Mục tiêu của ABIC.

3.2. Những thuận lợi và khó khăn của ABIC trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

3.2.1. Những thuận lợi

3.2.2. Những khó khăn

3.3. Một số giải pháp về chiến lược Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ABIC trong thời gian tới

3.3.1. Giải pháp về hoạt động Marketing

3.3.1.1. Giải pháp về chính sách sản phẩm

3.3.1.2. Giải pháp về chính sách phí bảo hiểm

3.3.1.3. Giải pháp về chính sách phân phối

3.3.1.4. Giải pháp về chính sách thúc đẩy bán hàng

3.3.2. Một số giải pháp mang tính hỗ trợ

3.3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực

3.3.2.2. Giải pháp về cơ chế, chính sách

3.3.2.3. Tăng cường hiệu quả công tác kế hoạch hóa và hoạch định chiến lược kinh doanh

3.3.2.4. Hiện đại hóa hệ thống thông tin và trình độ quản lý

3.3.2.5. Các hoạt động khác

3.1. Một số kiến nghị

3.1.1. Đối với Nhà nước

3.1.2. Đối với các tổ chức khác

KẾT LUẬN

Xem Thêm ==> Tải 5 Mẫu Nhật ký thực tập phòng kinh doanh – Nhật ký thực tập phòng marketing


KẾT LUẬN BÀI TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING NÂNG CAO NĂNG LƯC CẠNH TRANH 

Mặc dù là một công ty rất trẻ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam nhưng ngay sau khi gia nhập thị trường, ABIC đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn trong giai đoạn khởi nghiệp và từng bước trở thành DNBH chuyên nghiệp có uy tín xếp trong 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Việt Nam.

Với những ý kiến chủ quan của tôi về chiến lược Marketing, tôi xin chúc cho ABIC sẽ ngày càng thành công hơn, vươn cao vươm xa hơn nữa trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và quốc tế.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing để nâng cao năng lực cạnh tranh  của ABIC, nhưng luận văn không tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về kinh nghiệm nghiên cứu. Tôi rất mong nhận được sự đóng hóp ý kiến của các thầy, cô giao; các chuyên gia trong ngành bảo hiểm đề bản luận văn được hoàn thiện hơn, có tính khả thi trên thực tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên cơ sở những nội dung được chia sẻ bên trên về đề tài bài tiểu luận Chiến Lược Marketing Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh , các bạn cần kết hợp với yêu cùa nội dung cùng hình thức của các bạn. Lời cuối cùng, chức các bạn sinh viên hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp của mình và hãy liên lạc dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp qua zalo để được tư vấn và hỗ trợ làm bài nhé sdt/ zalo : 0909232620

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo