Chuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lao động

Rate this post

Hướng dẫn các bạn sinh viên làm Chuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lao động của TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG-XÃ HỘI (CSII) – KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

HƯỚNG DẪN VIẾT chuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lao động

I. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU

1. Đối tượng của chuyên đề chuyên sâu
Sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Quản trị nhân lực
2. Mục đích của chuyên đề chuyên sâu
Việc làm chuyên đề chuyên sâu nhằm mục đích, giúp sinh viên rèn luyện:
– Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp.
– Phương pháp và khả năng phân tích khoa học về các vấn đề thực tế trên cơ sở vận dụng lý thuyết và tham khảo những tài liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được.
– Khả năng viết, biết cách tổng hợp và trình bày một nội dung khoa học.
3. Yêu cầu của chuyên đề chuyên sâu
Chuyên đề chuyên sâu phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
3.1. Về hình thức:
Theo đúng hướng dẫn trình bày của khoa (phần sau).
3.2. Về nội dung:
– Bài chuyên đề phải nêu rõ lý do chọn, mục tiêu nghiên cứu.
– Trình bày các khái niệm, bộ tiêu chuẩn nghiên cứu
– Phân tích một cách cụ thể hiện trạng của việc thực thi các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động tại tổ chức, địa bàn nghiên cứu. Chứng minh làm sáng tỏ việc thực thi các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động bằng dữ liệu, số liệu thực tế;
– Qua phân tích thực trạng có thể rút ra các điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoặc giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại trong việc thực hiện các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động và thúc đẩy các doanh nghiệp có thể thực hiện được hoặc thực hiện tốt hơn các bộ tiêu chuẩn về lao động pháp hoặc các qui định của pháp luật lao động Việt Nam.
3.3. Về vấn đề đạo văn:
NGHIÊM CẤM sinh viên chép bài của người khác. Trong khi viết bài, sinh viên có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sinh viên không được phép chép bài của người khác mà không có trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo, … theo quy định về mặt học thuật. Nếu phát hiện chuyên đề có sự sao chép sẽ bị trừ từ 50% đến 100% số điểm đạt được tùy theo mức độ vi phạm

II. LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ CỦA CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân, mỗi sinh viên có thể lựa chọn đề tài có liên quan thuộc lĩnh vực TNXH của doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động.
Những chủ đề gợi ý:
1. Thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về (LĐTE,LĐ nữ, AT-VSLĐ, Kỷ luật lao động, TƯLĐTT, Phân biệt đối xử, Tiền lương, Lao động cưỡng bức… ) tại….
2. Đánh giá thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động (SA 8000, WRAP, BSCI, OHSAS 18001,…) tại….
3. Một số kinh nghiệm áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại ….
4. Một số khó khăn (bất cập) khi áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại….
5. Đánh giá khả năng áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại….
6. Quá trình tiếp cận, xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại …
7. Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn TNXH về lao động… trong ngành (dệt,may, da, giày, …) tại (Tỉnh, thành phố …)
8. Tình hình thực hiện bộ tiêu chuẩn SA 8000 (Wrap, BSCI, ….) tại Tỉnh, Thành phố…….
9. Phân tích thực trạng lợi ích và khó khăn của doanh nghiệp ………… khi áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH trong lao động.
10. Ngoài các đề tài gợi ý trên, SV được tự chọn đề tài nghiên cứu khác
Lưu ý: phạm vi về không gian của chuyên đề là từ cấp tỉnh trở xuống.

III. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Khoa quy định mỗi bài chuyên đề chuyên sâu bao gồm những phần theo trình tự sau đây:
Phần Mở đầu (phần này tối đa 1 trang)
• Lý do chọn đề tài nghiên cứu.
Phần Nội dung
CHƯƠNG 1 (2- 4 trang)
<TÊN CHƯƠNG 1 >
[VD: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TNXH CỦA DN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG ]
Trình bày các khái niệm, quan điểm khoa học về TNXH về <vấn đề đang nghiên cứu> dựa trên tài liệu thu thập từ sách, báo, tài liệu, tạp chí khoa học ….
CHƯƠNG 2 (12- 14 trang)
<TÊN CHƯƠNG 2>
[VD: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SA 8000 VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ TẠI CÔNG TY ABC]
SV phải trình bày các nội dung sau:
• Khái quát về công ty liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu (qui định tối đa 2
trang- nếu có), các nội dung cơ bản:
– Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, ngày thành lập, tổng số lao động.
– Lĩnh vực kinh doanh và kết quả kinh doanh.
– Đã áp dụng các loại chứng chỉ nào (WRAP, SA8000, ISO,…)
• Trình bày (hoặc so sánh) và phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu, phải có số liệu minh chứng để làm rõ vấn đề phân tích
• Đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu (thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân)
CHƯƠNG 3 (2- 4 trang)
<TÊN CHƯƠNG 3>
[VD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN TNXH VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ TẠI CÔNG TY ABC]
• SV đề xuất giải pháp (hoặc khuyến nghị) nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại ở phần thực trạng, hoặc tạo điều kiện để DN thực hiện tốt TNXH về <vấn đề nghiên cứu>, hoặc rút ra các bài học kinh nghiệm từ <vấn đề nghiên cứu>
• SV không đưa ra các giải pháp hoặc khuyến nghị, ý kiến, bài học kinh nghiệm chung chung mà “bắt buộc“ phải cụ thể và liên quan đến các mặt hạn chế, tồn tại ở phần thực trạng của <vấn đề nghiên cứu>.
Phần Kết luận (tối đa 1 trang)
Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được)

Hiện nay mình đang làm dịch vụ viết thuê Chuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lao động cho các bạn sinh viên, bạn nào cần hỗ trợ có thể nhắn tin cho mình qua zalo hoặc điện thoại nhé!

  • SĐT: 0973287149
  • ZALO: 0973287149

 

3. Quy định về cách viết tài liệu tham khảo

– Liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực hiện đề tài nghiên cứu.
– Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn (không phiên âm, không dịch)
– Tài liệu tham khảo là Tiếng Việt: Xếp theo thứ tự A,B, C của tên tác giả
– Tài liệu tham khảo là tiếng nước ngoài: Xếp theo thứ tự A,B,C của họ tác giả
– Nếu sách (báo) có 2 hay 3 tác giả, liệt kê tất cả tên của tất cả tác giả.
– Nếu sách (báo) có từ 4 tác giả trở lên, liệt kê tên một tác giả và những người khác ghi chung là “các tác giả”.
Lưu ý: Chỉ viết họ và tên tác giả không ghi học hàm, học vị, chức danh của tác giả.
Tất cả các tài liệu tham khảo phải được ghi theo đúng cấu trúc như sau:
– Sách: Họ và tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Ví dụ: Nguyễn Thị Thủy & Nguyễn Thị Thu Hiền (2010) Luật Ngân sách nhà nước, NXB Thanh niên.
– Tạp chí: Họ và tên tác giả (tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên tạp chí, số tạp chí, trang của bài báo.
Ví dụ: Vũ Thành Long (Tháng 8/2012), “Trách nhiệm liên đới trong trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Pháp luật & Dân Chủ, Số 245, tr. 29.
– Báo: Họ và tên tác giả (ngày tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên báo, trang của bài báo.
Ví dụ: Lê Văn Tứ (06/9/2012), “Tiền sử dụng đất và vai trò lịch sử của nó”, Kinh tế Sài Gòn, tr.20.
– Bài báo trên Internet: Họ và tên tác giả (ngày tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên báo, được download (hoặc truy cập) tại đường link…, ngày download (hoặc truy cập).
Ví dụ: Văn Giang (21/6/2012), “Kiện đòi nợ bảo hiểm xã hội”, Tuổi trẻ Online, được download tại địa chỉ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/497917/Kien-doi-no-bao-hiem-xa-hoi.html vào ngày 22/7/2012.
Lưu ý: Bài tiểu luận phải có tối thiểu 04 tài liệu tham khảo.
4. Quy định về trích dẫn
Khi viết bài, sinh viên sẽ tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Trong trường hớp sinh viên không tiến hành trích dẫn đúng cách thì rơi vào tình trạng đạo văn và bài viết bị 0 điểm. Có 2 cách trích dẫn như sau:
Viết lại ý của một tác giả
Trong trường hợp này, sinh viên dùng ý của một người nào đó nhưng diễn đạt lại bằng lời của mình. Khi đó, sinh viên chỉ cần trích dẫn tên tác giả và năm xuất bản ngay sau câu tự diễn đạt.
Ví dụ:
… Bên cạnh đó, vấn đề tự do hóa vẫn còn bị hạn chế đối với các định chế tài chính phi ngân hàng mặc dù qui mô của khu vực này phát triển rất nhanh. Ngoài ra, vấn đề tham nhũng vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng để chính sách tự do hóa của chính phủ có thể thực hiện một cách hiệu quả (Nguyễn Văn A, 1999).
Chép lại ý của tác giả khác
Trong trường hợp này, sinh viên chép toàn bộ (hay gần như toàn bộ) ý của một tác giả khác thì sinh viên phải để phần chép đó trong dấu ngoặc kép “…” và ngay sau đó phải ghi tên tác giả, năm xuất bản và trang chứa ý mà sinh viên đã chép.
Ví dụ:
… “Ở Việt Nam hiện tượng lạm phát đang diễn ra được coi như là sự đòi hỏi bức xúc của việc điều chỉnh cục diện cơ cấu kinh tế cũ, thiết lập trật tự kinh tế mới, mặt bằng giá mới, thiết chế kinh tế mới tương thích nhằm tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững theo hướng toàn cầu hóa” (Nguyễn Thanh Tuyền, 2008).
Lưu ý: Tất cả các trường hợp trích dẫn trong bài viết phải được ghi chi tiết ở mục tài liệu tham khảo.

Hiện nay mình đang làm dịch vụ viết thuê Chuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lao động cho các bạn sinh viên, bạn nào cần hỗ trợ có thể nhắn tin cho mình qua zalo hoặc điện thoại nhé!

  • SĐT: 0973287149
  • ZALO: 0973287149