Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Bất Động Sản Cát Tường

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Bất Động Sản Cát Tường sau đây là mẫu đề tài cho các bạn sinh viên thực tập tại công ty Bất Động Sản chọn đề tài về tuyển dụng nguồn nhân lực, các bạn có thể DOWNLOAD file ở dưới cuối bài biết để tham khảo.

Mục lục

Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Bất Động Sản

1. Lý do chọn đề tài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

 • Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khi Việt Nam đang là thành viên chính thức của khối mậu dịch thương mại tự do AFTA, tổ chức thương mại thế giới WTO, hiệp hội các nước Đông Nam Á và đã bình thường hoá quan hệ thương mại với Mỹ. Đây sẽ là cơ hội nhưng cũng là sự thách thức rất lớn cho nền kinh tế còn non trẻ của nước nhà.
 • Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thì nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó phải biết phát huy nguồn lực của mình mới có thể đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển lâu dài. Một trong những nguồn lực quan trọng và cần thiết nhất của một doanh nghiệp đó là nguồn lực nhân sự – nguồn lực con người. Tất cả mọi hoạt động của một doanh nghiệp đều qua tay của con người, của những nhà quản trị, của các công nhân. Do vậy, nếu phát huy tốt nguồn lực này thì sẽ là một lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trên thương trường.
 • Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự – “đầu vào” để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức,… phải được đặt lên hàng đầu.
 • Là một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trước thực trạng trên, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường”

Xem thêm

Lời cảm ơn bài báo cáo thực tập tại Khách sạn Alba Spa

2. Mục đích nghiên cứu

 • Mục đích của đề tài này là nghiên cứu những lý luận cơ bản cũng như thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường. Bên cạnh phát hiện ra những điểm còn tồn tại đồng thời đề xuất ý kiến nhằm giúp công ty có được một đội ngũ nhân viên có chất lượng hơn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài là về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021.

4. Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp kế thừa các loại tài liệu: báo cáo tài chính năm, báo cáo kết quả kinh doanh, số liệu thống kê về nhân sự của công ty.
 • Phương pháp thống kê kinh tế: Thống kê số liệu, phân tích, so sánh, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty.

5. Kết cấu đề tài báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
 • Chương 2: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
 • Chương 3: Định hướng hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường

Đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Bất Động Sản

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH
 • DANH MỤC BẢNG
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục đích nghiên cứu
 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 5. Kết cấu đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
 • 1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
 • 1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
 • 1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
 • 1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự.
 • 1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÁT TƯỜNG
 • 2.1. Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
 • 2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2019-2021)
 • 2.1.5. Định hướng phát triển của công ty
 • 2.2. Thực trạng và giải pháp công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
 • 2.2.1. Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm (2019-2021)
 • 2.2.2. Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
 • 2.2.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 • 2.3. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
 • 2.3.1. Những ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÁT TƯỜNG
 • 3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường.
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
 • 3.2.1. Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tuyển dụng.
 • 3.2.2. Cải tiến quy trình tuyển dụng
 • 3.3.3. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm

Kết luận báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Bất Động Sản

Việc tuyển dụng trong các doanh nghiệp thường được bắt đầu khi các sự thay thế tuyển dụng không thực hiện được. Vì vậy, chất lượng nhân sự đầu vào cần được đặc biệt chú trọng để có thể tuyển chọn được những ứng viên phù hợp nhất với các tiêu chí đề ra. Các doanh nghiệp khác nhau sẽ có những phương pháp tuyển dụng nhân sự khác nhau phụ thuộc vào thành phần kinh tế, lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp đang hoạt động,…Tuy nhiên, quá trình tuyển dụng của các doanh nghiệp đều giống nhau ở chỗ là mong muốn tuyển được người tài và giữ chân người tài lâu dài với doanh nghiệp, và ở Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Thông qua quy trình tuyển dụng khép kín trải qua các vòng phỏng vấn từ sơ bộ đến chuyên môn, thời gian thử việc, làm bài thu hoạch sau thời gian thử việc, Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường mong muốn tìm được những ứng viên đủ tài và đức cho doanh nghiệp của mình. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của Phòng Hành Chánh – Nhân Sự  Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường đề ra mỗi khi thực hiện công tác tuyển dụng.

Trên đây là mẫu báo cáo thực tập đề tài Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Bất Động Sản Cát Tường sau đây là mẫu đề tài cho các bạn sinh viên thực tập tại công ty Bất Động Sản chọn đề tài về tuyển dụng nguồn nhân lực, các bạn có thể DOWNLOAD file ở dưới cuối bài biết để tham khảo. Các bạn có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập liên hệ với ADMIN qua SĐT/ZALO 0909.232.620 nhé

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo