Đề Cương Báo Cáo Thực tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa bằng đường biển và Đề Cương Báo Cáo Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa bằng đường hàng không, các đề cương có cấu trúc đa dạng, các bạn tha hồ tham khảo làm báo cáo tốt nghiệp nhé.

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Đề Cương Báo Cáo Thực tập Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty 

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AIRSEAGLOBAL VIỆT NAM
 • 1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2 Chức năng , nhiệm vụ
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ của công ty:
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2 Chức năng các phòng ban:
 • 1.3.3 Đôi nét về bộ phận thực tập
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty cổ phần Airseaglobal Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020
 • CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI GIAI ĐIỆU (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 2.1. Cơ sở lí luận trong giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không.
 • 2.1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động giao nhận bằng đường hàng không
 • 2.1.1.1 Khái niệm
 • 2.1.1.2 Vai trò
 • 2.1.1.3 Đặc điểm
 • 2.1.1.4 Cơ sở vật chất
 • 2.1.2. Phạm vi của dịch vụ giao nhận bằng đường hàng không
 • 2.1.2.1 Đại diện cho người xuất khẩu:
 • 2.1.2.2 Đại diện cho người nhập khẩu:
 • 2.1.2.3 Các dịch vụ khác:
 • 2.1.3 Các văn bản pháp luật và quy tắc quy định về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không
 • 2.1.3.1 Nguồn Luật quốc gia.
 • 2.1.3.2 Nguồn Luật quốc tế
 • 2.1.4 Thực trạng giao nhận hàng hóa hiện nay tại Việt Nam
 • 2.2.Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty cổ phần Airseaglobal Việt Nam.
 • 2.2.1 Quy trình chung về giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không
 • 2.2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty cổ phần Airseaglobal Việt Nam
 • 2.2.2.1 Liên hệ khách hàng
 • 2.2.2.2 Nhận thông tin từ khách hàng
 • 2.2.2.3 Chuẩn bị chứng từ
 • 2.2.2.4 Khai hải quan hàng hóa
 • 2.2.2.5 Đăng kí kiểm tra chất lượng nhà nước
 • 2.2.2.6 Thủ tục nhận hàng tại kho TCS
 • 2.2.2.7 Thông quan hàng hóa
 • 2.2.2.8 Giao hàng
 • 2.2.2.9 Thanh toán chi phí
 • 2.2.3 So sánh quy trình thực tế với lí thuyết được học
 • 2.2.3.1 Giống nhau
 • 2.2.3.2 Khác nhau
 • 2.2.4 Đánh giá về hoạt động giao nhận tại công ty
 • 2.2.4.1Thuận lợi của công ty
 • 2.2.4.2. Khó khăn của công ty
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN TRONG QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
 • 3.1 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình nhập khẩu bằng đường hàng không.
 • 3.1.1 Thuận lợi trong quá trình nhập khẩu
 • 3.1.2 Khó khăn trong nhập khẩu hàng hóa
 • 3.2 Nhận xét của bản thân
 • 3.3 Giải pháp và kiến nghị
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo tốt nghiệp Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty 

 • MỤC LỤC
 • MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu bài báo cáo
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
 • 1.1.  Sơ lược về phương thức vận tải bằng đường biển
 • 1.1.1 Đặc điểm của phương thức vận tải biển
 • 1.1.2. Container đường biển
 • 1.1.2.1. Định nghĩa
 • 1.1.2.2 Phương thức gửi hàng bằng container
 • 1.2. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người giao nhận:
 • 1.2.1. Khi là đại lý của chủ hàng.
 • 1.2.2. Khi là người chuyên chở.
 • 1.3. Bộ chứng từ hàng nhập khẩu
 • 1.3.1. Các chứng từ bắt buộc phải có
 • 1.3.1.1. Hợp đồng thương mại
 • 1.3.1.2. Hoá đơn thương mại
 • 1.3.1.3. Vận đơn đường biển
 • 1.3.2.  Các chứng từ bổ sung
 • 1.3.2.1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá
 • 1.3.2.2. Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hoá
 • 1.3.2.3.Giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng
 • 1.3.2.4. Giấy chứng nhận vệ sinh
 • 1.3.2.5. Giấy kiểm nghiệm thưc vật
 • 1.3.2.6. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
 • 1.3.2.7. Phiếu đóng gói
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG HẢI (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH TMDV Hùng Hải
 • 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển.
 • 2.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ.
 • 2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý.
 • 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty TNHH TMDV Hùng Hải.
 • 2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Hùng Hải
 • 2.1.5. Đánh giá năng lực công tác giao nhận vân tải tại Công ty TNHH TMDV Hùng Hải
 • 2.1.6. Đánh giá thực trạng giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển.
 • 2.1.6.1. Sản lượng giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty
 • 2.1.6.2. Cơ cấu mặt hàng giao nhận bằng đường biển tại Công ty TNHH TMDV Hùng Hải.
 • 2.1.6.3. Hệ thống thị trường giao nhận XNK bằng đường biển của Công ty TNHH TMDV Hùng Hải
 • 2.2. Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty TNHH TMDV Hùng Hải
 • 2.2.1. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển
 • 2.2.2. Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển
 • 2.2.2.1. Tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng dịch vụ
 • 2.2.2.2. Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ
 • 2.2.2.2.1. Tiếp nhận bộ chứng từ
 • 2.2.2.2.2. Kiểm tra bộ chứng từ
 • 2.2.2.3. Kiểm tra ngày tàu cập cảng
 • 2.2.2.4. Khai hải quan điện tử và đợi kết quả phân luồng tờ khai
 • 2.2.2.5. Lấy lệnh giao hàng
 • 2.2.2.6. Làm thủ tục hải quan tại cảng
 • 2.2.2.7. Thông quan
 • 2.2.2.8. Nhận hàng và thanh lý tờ khai hải quan
 • 2.2.2.9. Giao hàng cho chủ hàng
 • 2.2.2.10. Quyết toán chi phí làm hàng
 • 2.3. Môi trường hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.3.1. Môi trường vi mô.
 • 2.3.1.1. Nguồn nhân lực.
 • 2.3.1.2. Khách hàng
 • 2.3.1.3. Đối thủ cạnh tranh
 • 2.3.1.4. Trang thiết bị công nghệ
 • 2.3.2. Môi trường vĩ mô
 • 2.3.2.1. Nhân tố chính trị – pháp luật
 • 2.3.2.2. Các nhân tố kinh tế- xã hội
 • 2.4. Ma trận SWOT
 • 2.4.1. Điểm mạnh
 • 2.4.2. Điểm yếu
 • 2.4.3. Cơ hội
 • 2.4.4. Thách thức
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN  HÀNG HÓA NHẬP  KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG HẢI
 • 3.1. Phuơng huớng phát triển của công ty trong giai đoạn tới
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận  hàng hóa nhập  khẩu bằng container đường biển tại công ty TNHH TMDV Hùng Hải
 • 3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện khâu chuẩn bị chứng từ
 • 3.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện bước khai Hải quan điện tử
 • 3.2.3. Giải pháp 3: Cải tiến khâu chuẩn bị tiền và thanh toán
 • 3.2.4. Giải pháp 4: Đảm bảo khâu vận chuyển
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực tập nâng cao quy trình giao nhận của công ty

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
 • KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI GIAO NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN
 • Khái quát về người giao nhận
 • 1.1 Khái niệm về người giao nhận
 • 1.2 Vai trò của người giao nhận
 • 1.3 Quyền và nghiã vụ người giao nhận
 • 1.4 Trách nhiệm của người giao nhận
 • Khái quát về hoạt động giao nhận
 • 2.1 Khái niệm về hoạt động giao nhận
 • 2.2 Phân loại hoạt động giao nhận
 • 2.3 Đặc điểm của hoạt động giao nhận
 • 2.4 Lợi ích của hoạt động giao nhận đối với những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
 • QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP LCL/LCL BẰNG DƯỜNG BIỂN TRÊN LÝ THUYẾT (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • Khái niệm về hàng lẻ LCL/LCL
 • Quy trình giao nhận hàng nhập bằng đường biển trên lý thuyết
 • 2.1.  Chuẩn bị trước khi làm thủ tục hải quan
 • 2.2. Làm thủ tục hải quan
 • 2.3.  Mở tờ khai hải quan – tính thuế
 • 2.4. Kết quả phân luồng tờ khai
 • Các phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển
 • III.  BỘ CHỨNG TỪ LIÊN QUAN
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP LCL/LCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH
 • ISU VINA
 • I.TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH ISU VINA
 • Giới thiệu khái quát về công ty TNHH ISU VINA
 • 1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH ISU VINA
 • 1.1.1.Lịch sử hình thành.
 • 1.2 Chức năng và phạm vi hoạt động của công ty
 • 1.2.1 Chức năng của công ty
 • 1.2.2 Phạm vi hoạt động của công ty
 • 1.3 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự của công Ty
 • 1.3.1 Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban .
 • 1.3.3 Tình hình tổ chức bộ phận xuất nhập khẩu
 • 1.3.4 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy xuất nhập khẩu:
 • 1.4.Tình hình hoạt động của công ty
 • 1.4.1 Bảng biểu
 • 2.2.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • III.QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP LCL/LCL CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY ISU VINA
 • 1,Quy trình
 • 1.1 Ký kết hợp đồng, tiếp nhận thông tin từ khách hàng.
 • 1.2 Nhận và kiểm tra bộ chứng từ.
 • 1.3 Lấy và kiểm tra lệnh giao hàng (Delivery Order- D/O).
 • 1.4 Thực hiện thủ tục hải quan
 • 1.4.1 Khai báo Hải Quan.
 • 1.4.2 Chuẩn bị bộ chứng từ để mở tờ khai.
 • 1.4.3 Mở tờ khai
 • 1.5 Nhận hàng tại cảng biển
 • Nhân viên giao nhận lấy danh sách container của tờ khai, in mã vạch danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan
 • 1.6 Xuất phiếu EIR (Equipment Interchange Receipt: phiếu giao nhận container  ) và thanh lý kho
 • 1.6.1 Xuất phiếu EIR
 • 1.6.2 Thanh lý Hải quan kho
 • 1.7 Giao hàng, quyết toán và trả hồ sơ cho khách.
 • 1.7.1 Giao hàng
 • 1.7.2 Quyết toán và trả hồ sơ cho khách hàng
 • 1.8 Giải quyết khiếu nại khách hàng (nếu có).
 • 2.Nhận xét quy trình
 • 2.1 Ưu điểm
 • 2.2 Nhược điểm
 • CHƯƠNG III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CHO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH ISU VINA
 • 1.Nhận xét tình hình công ty TNHH ISU VINA
 • 1.1 Về cơ cấu và  hoạt động kinh doanh của Công ty
 • 1.2 Về hoạt động giao nhận của Công ty
 • 2.Định hướng phát triển chung của công ty TNHH ISU VINA trong 5 năm tới ( 2018-
 • 3.Một số kiến nghị nhằm nâng cao quy trình giao nhận của công ty
 • 1.3.1 Đối với nhà nước
 • 1.3.2 Đối với công ty
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương chi tiết Báo Cáo Thực tập tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
 • 1.1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Vai trò
 • 1.1.3.   Cơ sở pháp lý .
 • 1.1.4. Đặc điểm
 • 1.1.5.   Các hình thức nhập khẩu
 • 1.1.5.1.    Nhập khẩu tự doanh
 • 1.1.5.2.    Nhập khẩu ủy thác
 • 1.2.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU
 • 1.2.1.   Khái niệm và vai trò
 • 1.2.2. Đặc điểm
 • 1.2.3.   Các nội dung cơ bản trong hợp đồng
 • 1.2.3.1. Tên hàng (Commodity)
 • 1.2.3.2. Chất lượng (Quality)
 • 1.2.3.3. Số lượng (Quantity)
 • 1.2.3.4.    Giao hàng (Shipment/ Delivery) .
 • 1.2.3.5. Giá cả (Price)
 • 1.2.3.6. Thanh toán (Settlement)
 • 1.2.3.7.    Bao bì và kí mã hiệu (Packing and Marking)
 • 1.3.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM
 • 1.3.1.   Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước
 • 1.3.2.   Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán .
 • 1.3.3.   Thuê phương tiện vận tải
 • 1.3.4. Mua bảo hiểm
 • 1.3.5. Làm thủ tục hải quan
 • 1.3.6.Nhận hàng
 • 1.3.7. Kiểm tra hàng nhập khẩu
 • 1.3.8. Khiếu nại (nếu có)
 • 1.3.9. Thanh toán
 • 1.3.10.  Thanh lý hợp đồng
 • 1.4.  NHỮNG  NHÂN  TỐ  ẢNH  HƯỞNG  ĐẾN  HOẠT  ĐỘNG  TỔ  CHỨC
 • HỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU
 • 1.4.1.   Những nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.4.1.1. Cơ cấu tổ chức  và cơ sở hạ tầng
 • 1.4.1.2.    Mặt hàng kinh doanh
 • 1.4.1.3.    Khả năng về tài chính
 • 1.4.1.4. Nguồn nhân lực
 • 1.4.2.   Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .
 • 1.4.2.1.    Các chế độ chính sách pháp luật trong nước và quốc tế
 • 1.4.2.2.    Tỷ giá hối đoái
 • 1.4.2.3.    Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ mua bán hàng hóa quốc tế
 • 1.4.2.4.    Yếu tố thị trường trong và ngoài nước
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS ….
 • 2.1.  GIỚI  THIỆU  KHÁI  QUÁT  CÔNG  TY  TNHH  MARINE  SKY LOGISTICS
 • 2.1.1.   Giới thiệu chung về Công ty TNHH Marine Sky Logistics ………………..
 • 2.1.2.   Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty
 • 2.1.3.   Cơ sở vật chất
 • 2.1.4.   Các loại hình kinh doanh
 • 2.1.5.   Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
 • 2.1.5.1.    Xét theo doanh thu, chi phí và lợi nhuận
 • 2.1.5.2.    Xét theo cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty
 • 2.2.         THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
 • 2.3.         THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
 • 2.3.1.     Xin giấy phép nhập khẩu
 • 2.3.2.     Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa
 • 2.3.3.     Kiểm tra nguồn hàng tại đầu xuất
 • 2.3.4.     Thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm
 • 2.3.5.     Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán
 • 2.3.6.     Làm thủ tục Hải quan
 • 2.3.7.     Nhận hàng và kiểm tra hàng nhập khẩu
 • 2.3.8.     Thanh toán và thanh lý hợp đồng
 • 2.4.         NHỮNG  NHÂN  TỐ  ẢNH  HƯỞNG  ĐẾN  HOẠT  ĐỘNG  TỔ  CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
 • 2.4.1.     Nhân tố bên trong
 • 2.4.1.1. Cơ cấu tổ chức
 • 2.4.1.2. Cơ sở hạ tầng
 • 2.4.1.3. Khả năng về tài chính
 • 2.4.2.     Nhân tố bên ngoài: Tỷ giá hối đoái
 • 2.5.         ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
 • 2.5.1.     Những kết quả đạt được
 • 2.5.2.     Những tồn tại
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 3.1.   CƠ SỞ VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
 • 3.1.1. Dự báo ngành
 • 3.1.2.  Mục tiêu, định hướng của Công ty
 • 3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS
 • 3.2.1.  Giải pháp 1: Phát triển và cải tiến phương thức nhập khẩu
 • 3.2.2. Giải  pháp  2:  Nâng  cao  chất  lượng,  hiệu  quả  làm  việc  của  nguồn nhân lực
 • 3.2.3. Giải  pháp  3:  Tăng  cường  nghiệp  vụ  phòng  ngừa  rủi  ro  trong  khâu thanh toán
 • 3.2.4.  Giải pháp 4: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa  bằng việc mua bảo hiểm
 • 3.2.5.  Giải pháp 5: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa trong việc lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp
 • 3.2.6.   Giải pháp 6: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa trong việc thuê kho bãi đối với hàng hóa của mình
 • 3.3.      MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực tập Quy trình nhận hàng lẻ nhập khẩu bằng đường biển (LCL) tại công ty

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH SỬ DỤNG
 • DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG
 • LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN CHUCHONAM 2
 • 1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 1.3 Cơ cấu tổ chức
 • 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016-2018
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬN HÀNG LẺ NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN  (LCL) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN CHUCHONAM (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 2.1 Quy trình nhận hàng lẻ nhập khẩu bằng đường biển (LCL) tại công ty cổ phần giao nhận  CHUCHONAM
 • 2.1.1 Lấy thông tin từ khách hàng
 • 2.1.2 Kiểm tra Bộ chứng từ
 • 2.1.3 Lấy lệnh giao hàng (D/O)
 • 2.1.4 Lên Tờ khai Hải quan điện tử và truyền dữ liệu Tờ khai
 • 2.1.5 Lập bộ chứng từ Hải quan
 • 2.1.6 Mở Tờ khai tại Cảng
 • 2.1.7 Kiểm hóa
 • 2.1.8 Lấy hàng ra khỏi kho/bãi và giao cho khách hàng
 • 2.2 Đánh giá quy trình nhận hàng lẻ nhập khẩu bằng đường biển (LCL) của công ty cổ phần giao nhận  CHUCHONAM2
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬN HÀNG LẺ NHẬP KHẨU BẰNG  ĐƯỜNG BIỂN (LCL) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN CHUCHONAM.
 • 3.1 Kiến nghị 1: Về việc đẩy mạnh hoạt động marketing và công tác tìm kiếm KH kí kết hợp đồng GN
 • 3.2 Kiến nghị 2: Hoàn thiện quá trình chuẩn bị các chứng từ
 • 3.3 Kiến nghị 3: Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục HQ
 • 3.4 Một số kiến nghị đối với các Cảng.
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

 

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Tốt nghiệp Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế ở công ty

 • MỤC LỤC
 • MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Kết cấu đề tài:
 • CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1.1.  Khái quát chung về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
 • 1.1.1 Khái niệm về giao nhận hàng hóa
 • 1.1.2Khái niệm về người giao nhận
 • 1.1.3. Khái niệm xuất nhập khẩu
 • 1.1.4 Phạm vi các dịch vụ giao nhận
 • 1.1.4.1. Thay mặt người xuất nhập khẩu:
 • 1.1.4.2. Thay mặt người nhập khẩu
 • 1.1.4.3. Những dịch vụ khác
 • 1.2. Mối quan hệ của người giao nhận với các bên
 • 1.2.1. Chính phủ và các nhà đương cục khác
 • 1.2.2. Các bên tư nhân
 • 1.3. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế bằng đường hàng không
 • 1.3.1 Các tổ chức quốc tế về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế bằng đường hàng không
 • 1.3.2. Quy định về các trường hợp hàng miễn thuế xuất khẩu, miễn thuế nhập khẩu
 • 1.4. Nội dung chủ yếu của dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường không
 • 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu
 • 1.5.1. Nhân tố khách quan
 • 1.5.1.1. Môi trường luật pháp
 • 1.5.1.2. Môi trường chính trị, xã hội
 • 1.5.1.3. Môi trường công nghệ
 • 1.5.1.4 Thời tiết
 • 1.5.1.5 Đặc điểm của hàng hoá
 • 1.5.2. Nhân tố chủ quan
 • 1.5.2.1. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc
 • 1.5.2.2. Lượng vốn đầu tư
 • 1.5.2.3. Trình độ người tổ chức điều hành, tham gia quy trình
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK MIỄN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất
 • 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức, văn hóa, giá trị cốt lõi
 • 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2. Giá trị cốt lõi
 • 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế ở công ty “Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất”
 • 2.2.1  Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
 • 2.2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK miễn thuếở công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất
 • 2.2.3. Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu XNK miễn thuế tại SASCO Sài gòn
 • 2.2.3.1. Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu
 • 2.2.3.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu
 • 2.3. Những rủi ro tiềm ẩn mà công ty gặp phải khi giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế
 • 2.3.1. Đối với hàng xuất
 • 2.3.2. Đối với hàng nhập
 • 2.4. Phân tích và đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa XNK miễn thuế
 • 2.4.1. Phân tích thị trường
 • 2.4.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • 2.5. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế ở công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất
 • 2.5.1. Ưu điểm
 • 2.5.2. Hạn chế
 • CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Kết luận
 • 3.2. Một số đề xuất, kiến nghị
 • 3.2.1Về thị trường
 • 3.2.2Về cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 3.2.3. Về hỗ trợ từ phía Nhà nước
 • KẾ HOẠCH THỰC TẬP

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực tập hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Công ty Hùng Anh

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH
 • DANH MỤC BẢNG
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HÀNG HẢI HÙNG ANH
 • 1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty hàng hải Hùng Anh
 • 1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ:
 • 1.3. Sơ đồ tổ chức
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Tóm tắt chương 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH VẬN CHUYỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 2.1. Tình hình vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH Hùng Anh
 • 2.1.1. Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
 • 2.1.2. Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu
 • 2.1.3. Tình hình thị trường vận chuyển hàng hóa quốc tế của Công ty
 • 2.1.3.1. Cơ cấu chung cho tất cả hình thức vận chuyển
 • 2.1.3.2. Cơ cấu thị trường cho hoạt động giao nhận bằng đường biển
 • 2.1.4. Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng của Công ty
 • 2.2. Đánh giá chung về hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Công ty Hùng Anh
 • 2.2.1. Ưu điểm về hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Công ty
 • 2.2.2. Hạn chế
 • Tóm tắt chương 2
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THÀNH CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
 • 3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới
 • 3.2 Một số kiến nghị
 • 3.2.1. Kiến nghị về nguồn nhân lực
 • 3.2.2. Kiến nghị về cơ chế chính sách
 • 3.2.3. Kiến nghị về thu hút đầu tư phát triển
 • 3.2.4. Kiến nghị về giá cả và chi phí
 • 3.2.5. Kiến nghị về kênh phân phối:
 • 3.2.6 Về công tác chăm sóc khách hàng và quảng cáo, tiếp thị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo tốt nghiệp Quy trình giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại Công ty CP Hàng Hải Việt Nam

 • Lý do chọn đề tài

Ngày nay, khi quá trình hội nhập và quốc tế hóa ngày càng trở nên phổ biến đối với các quốc gia khác nhau trên thế giới, thì các hoạt động xuất nhập khẩu  cũng được mở rộng và phát triển hết mức, đi cùng với nó là sự du nhập của các hoạt động dịch vụ, nhằm phục vụ và đẩy mạnh cho việc phát triển hoạt động ngoại thương được nhanh chóng và dễ dàng.

Giao nhận vận tải nói chung hay giao nhận vận tải quốc tế đường biển nói riêng đã có bề dày lịch sử từ lâu và khẳng định của mình trong sự phát triển kinh tế thế giới. Là công ty đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa, Công ty Vitamas Logistics đã và đang từng bước khẳng định sự tồn tại của mình bằng sự tín nhiệm của khách hàng trong môi trường cạnh tranh gay gắt này. Tuy vậy, để tồn tại và phát triển lâu dài thì công ty phải nhìn nhận lại tình hình các dịch vụ vủa mình. Đó là lí do em chọn đề tài “Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại Công ty CP Hàng Hải Việt Nam” với mong muốn nâng cao kiến thức đồng thời góp phần nhỏ vào sự phát triển của công ty. (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )

 • Mục tiêu nghiên cứu

Tìm ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển tại Công ty CP Hàng Hải Việt Nam trong thời gian tới và mục tiêu là đến năm 2023

 • Đối tượng và phạm nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công ty CP Hàng Hải Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu: Dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển

 • Phương pháp nghiên cứu

Đề tài này sử dụng phương pháp nghiên cứu, phân tích và thu thập thông tin số liệu, phân tích và tổng hợp, so sánh và đối chiếu thực tiễn.

 • Bố cục đề tài

Chương 1: Giới thiệu về Công ty CP Hàng Hải Việt Nam

Chương 2: Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại Công ty CP Hàng Hải Việt Nam

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại Công ty CP Hàng Hải Việt Nam

 • Lời mở đầu
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Bố cục đề tài
 • CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VITAMAS
 • 1.1. Quá trình hình thành phát triển.
 • 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý.
 • 1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty Vitamas.
 • 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tai Công ty Vitamas
 • Tóm tắt chương 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY VITAMAS (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 2.1. Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty Vitamas
 • 2.1.1. Tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng dịch vụ
 • 2.1.2. Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ
 • 2.1.2.1. Tiếp nhận bộ chứng từ
 • 2.1.2.2. Kiểm tra bộ chứng từ
 • 2.1.3. Kiểm tra ngày tàu cập cảng
 • 2.1.4. Khai hải quan điện tử và đợi kết quả phân luồng tờ khai
 • 2.1.5. Lấy lệnh giao hàng
 • 2.1.6. Làm thủ tục hải quan tại cảng
 • 2.1.7. Thông quan
 • 2.1.8. Nhận hàng và thanh lý tờ khai hải quan
 • 2.1.9. Giao hàng cho chủ hàng
 • 2.1.10. Quyết toán chi phí làm hàng
 • 2.2. Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty Vitamas
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế
 • Tóm tắt chương 2
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP HÀNG HẢI VIỆT NAM
 • 3.1. Kiến nghị 1: Hoàn thiện khâu chuẩn bị chứng từ
 • 3.2. Kiến nghị 2: Hoàn thiện bước khai Hải quan điện tử
 • 3.3. Kiến nghị 3: Cải tiến khâu chuẩn bị tiền và thanh toán
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

 

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực tập Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh tm hoàng thạnh.

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN.
 • 1.1.  SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
 • 1.1.1 Đặc điểm của phương thức vận tải biển:.
 • 1.1.2. Container đường biển
 • 1.1.2.1. Định nghĩa:
 • 1.1.2.2. Cấu trúc và hệ thống thiết bị khu cảng bốc dỡ container
 • 1.1.2.3 Phương thức gửi hàng bằng container:
 • 1.1.2.4 Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng container
 • 1.2. BỘ CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU
 • 1.2.1. Các chứng từ bắc buộc phải có
 • 1.2.1.1. Hợp đồng thương mại
 • 1.2.1.2. Hoá đơn thương mại
 • 1.2.1.3. Vận đơn đường biển
 • 1.2.2.  Các chứng từ bổ sung  khi cần
 • 1.2.2.1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (certificate of original)
 • 1.2.2.2. Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hoá(certificate of quality)
 • 1.2.2.3.Giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng (certificate of
 • 1.2.2.4. Giấy chứng nhận vệ sinh (sanltary certificate)
 • 1.2.2.5. Giấy kiểm nghiệm thưc vật (phytosanitary certificate)
 • 1.2.2.6. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (veterinary certificate)
 • 1.2.2.7. Phiếu đóng gói (packing list)
 • 1.3. NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
 • 1.3.1. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ Hải quan
 • 1.3.2.Quy trình thông quan hàng hóa nhập khẩu
 • 1.3.3.Cách khai báo hàng hóa nhập khẩu
 • CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TM HOÀNG THẠNH. (Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa )
 • 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh
 • 2.1.3  Mục tiêu hoạt động của Công ty:
 • 2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Công ty:
 • 2.1.5 Chức năng các phòng ban
 • 2.1.5.1 Giám đốc
 • 2.1.5.2 Phó giám đốc
 • 2.1.5.2Phòng xuất nhập khẩu
 • 2.1.5.3 Phòng kế toán
 • 2.1.5.4 Phòng kinh doanh
 • 2.2  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA
 • 2.2.1  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh:
 • 2.2.2  Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu của công ty.
 • 2.2.3  Cơ cấu mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2016-2018
 • 2.2.3.1  Cơ cấu mặt hàng kinh doanh xuất khẩu
 • 2.2.3.2 Cơ cấu mặt hàng kinh doanh nhập khẩu
 • 2.2.4 Cơ cấu dịch vụ xuất nhập khẩu năm 2016-2018
 • 2.2.3.5 Lấy lệnh giao hàng (Delivery Order-D/O)
 • 2.2.4 Làm thủ tục Hải quan hàng nhập khẩu
 • 2.2.4.1 Chuẩn bị bộ hồ sơ Hải quan
 • 2.2.4.2 Sơ đồ làm thủ tục Hải quan
 • 2.2.4.4Q ui trình luân chuyển tờ khai
 • 2.2.4.5 Phân công kiểm tra viên kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu
 • 2.2.4.6 Kiểm hóa (kiểm tra thực tế lô hàng)
 • 3.1.NHẬN XÉT CHUNG VÀ ĐÁNH GIÁ
 • 3.1.2.Những hạn chế và khó khăn của công ty trong thời gian qua
 • 3.1.3.Định hướng của công ty thời gian sắp tới.
 • 3.2.3 Cập nhật thông tin.
 • 2.1.4 Cải thiện và bổ sung thêm một số chính sách:
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực tập Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Dịch vụ  giao nhận Giai Điệu

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN TRONG GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
 • 1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động giao nhận bằng đường hàng không
 • 1.1.1  Khái niệm
 • 1.1.2  Vai trò
 • 1.1.3  Đặc điểm
 • 1.1.4  Cơ  sở vật chất
 • 1.2.  Phạm vi của dịch vụ giao nhận bằng đường hàng không
 • 1.2.1 Đại diện cho người xuất  khẩu
 • 1.2.2  Đại diện cho người nhập khẩu
 • 1.2.3  Các dịch vụ khác
 • 1.3 Các văn bản pháp luật và quy tắc quy định về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không
 • 1.3.1 Nguồn Luật quốc gia
 • 1.3.2  Nguồn Luật quốc tế
 • 1.4 Thực trạng giao nhận hàng hóa hiện nay tại Việt Nam
 • CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU   BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI GIAI ĐIỆU
 • 2.1  Giới thiệu về Công ty
 • 2.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2  Chức năng , nhiệm vụ
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty
 • 2.1.4 Khách hàng của Công ty
 • 2.2.Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Dịch vụ  giao nhận Giai Điệu
 • 2.2.1 Quy trình chung về giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không
 • 2.2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty Giai Điệu
 • 2.2.3  So sánh quy trình thực tế với lí thuyết được học
 • 2.2.4 Đánh giá về hoạt động giao nhận tại công ty
 • CHƯƠNG 3: GIẢI  PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN TRONG QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
 • 3.1 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình nhập khẩu bằng đường hàng không3.1.1 Thuận lợi trong quá trình nhập khẩu
 • 3.1.2 Khó khăn trong nhập khẩu hàng hóa
 • 3.2  Nhận xét của bản thân
 • 3.3 Giải pháp và kiến nghị
 • KẾT LUẬN

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là một số nội dụng Đề Cương Báo Cáo thực tập Quy Trình Giao Nhận hàng hóa tại công ty làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu làm đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo