5/5 - (1 bình chọn)

Trước khi các bạn viết một bài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh thì cần phải có Đề Cương riêng cho bản thân mình để có thể phát triển ý tưởng cho việc viết bài đúng chứ? Trong quá trình lên ý tưởng Đề Cương chắc là các bạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài hay là không biết phải làm như thế nào mới đúng chứ? Vậy thì sau đây chúng mình xin trình bày bài viết Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh để cung cấp nguồn tài liệu cho các bạn tham khảo thêm về cách viết Đề Cương.

Ngoài ra tại baocaothuctap.net của chúng mình còn có  VIẾT THUÊ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP cho các bạn sinh viên với chi phí hợp lý, bảo mật thông tin 100%. Vì thể nên nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay cho chúng mình tại ZALO/ TEL: 0909.232.620 để được tư vấn và báo giá nhé. 

Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Về Quản Trị Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản ĐP

THAM KHẢO THÊM => Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.1 Mục đích nghiên cứu của đề tài

1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

1.3 Phương pháp nghiên cứu của đề tài

1.4 Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG – Đề Cương Khóa Luận Về Quản Trị Kinh Doanh

1.1.Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại.

1.1.1. Khái niệm bán hàng.

1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng

1.1.2.1.Đối với xã hội

1.1.2.2.  Đối với doanh nghiệp

1.1.3. Nội dung hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại

1.1.3.1. Nghiên cứu thị trường và xác định cơ hội bán hàng

1.1.3.2. Xây dựng chiến lược kế hoạch bán hàng

1.1.3.3.Xác định mục tiêu và lập kế hoạch bán hàng

1.1.3.4.Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng

1.1.3.5.. Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng tại các cửa hàng

1.1.3.6.Tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng

1.1.3.7. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng

1.2. Các hình thức bán hàng và quá trình bán hàng ở doanh nghiệp thương mại

1.2.1. CÁC HÌNH THỨC BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.2.1.1. Căn cứ vào địa điểm giao hàng cho khách hàng người tiêu dùng cuối cùng có các hình thức bán

1.2.1.2.  Căn cứ theo khâu lưu chuyển hàng hóa

1.2.2. Quá trình bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.2.3. Các yếu tố cơ bản trong quá trình bán hàng – Đề Cương Khóa LuậnTốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại

1.3.1. Các yếu tố khách quan

1.3.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô:

1.3.1.2. Môi trường kinh doanh đặc thù

1.3.2. Các yếu tố chủ quan

1.3.2.1. Khả năng tài chính và nguồn nhân lực:

1.3.2.2.Tiềm lực vô hình:

1.3.2.3. Quy mô hàng hóa bán

1.3.2.4. Ảnh hưởng của phương thức thanh toán

1.3.2.5. Trình độ tổ chức quản lý

1.3.2.6. Vị trí địa lý của doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐP

2.1. Giới thiệu sơ nét về Công ty cổ phần đầu tư quản lý và phát triển bất động sản ĐP

2.1.1.Tổng quan về Công ty

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

2.1.2.3 Định hướng phát triển

2.1.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty

2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức của Công ty

2.1.4 Kết quả kinh doanh của Công ty.

2.1.5. Tình hình nhân sự của Công ty

2.1.5.1. Cơ cấu lao động xét theo giới tính

2.1.5.2. Cơ cấu lao động xét theo độ tuổi

2.1.5 Giới thiệu về hoạt động của phòng kinh doanh – Mục Lục Chuyên Đề Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2.1.5.1.Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh

2.2. Phân tích hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần đầu tư quản lý và phát triển bất động sản ĐP

2.2.1 Vai trò của hoạt động bán hàng đối với Công ty cổ phần đầu tư quản lý và phát triển bất động sản ĐP.

2.2.2 . Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty

2.2.2.1 Yếu tố môi trường vĩ mô

2.2.2.2 Yếu tố môi trường vi mô

2.2.2.3 Yếu tố nội bộ Công ty

2.2.4 Ma trận SWOT của Công ty

2.3 Phân tích hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần đầu tư quản lý và phát triển bất động sản ĐP

2.3.1 Quy trình bán hàng:

2.3.2 Thực trạng quản trị lực lượng bán hàng

2.4. Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư quản lý và phát triển bất động sản ĐP

2.4.1. Những ưu điểm đạt được

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐP

3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công ty cổ phần đầu tư quản lý và phát triển bất động sản ĐP.

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty.

3.2.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng

3.2.2. Hoàn thiện hoạt động quản trị lực lượng bán hàng

3.2.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng – Mục Lục Chuyên Đề Tốt Nghiệp Về Quản Trị Kinh Doanh

3.2.5.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường

3.2.6.Thực hiện tốt công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng

3.2.7.Một số hoạt động khác

KẾT LUẬN  – Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Về Quản Trị Kinh Doanh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Trên đây là đề cương thứ nhất trong Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh. Mẫu đề cương này mình đã tổng hợp từ một bạn sinh viên có học lực khá, bài viết của bạn trình bày rõ ràng thích hợp cho các bạn tham khảo về cách viết đề cương. Nếu các bạn vẫn còn thấy thiếu thiếu thứ gì, thì sau đây chúng mình tiếp tục nhìn qua mẫu đề cương thứ hai nhé: 

Đề Cương Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận

THAM KHẢO THÊM => Mẫu Đề Cương Khóa Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.5 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI – Đề Cương Khóa LuậnTốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG – Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Về Quản Trị Kinh Doanh

1.1. HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.1.1. KHÁI NIỆM BÁN HÀNG

1.1.2. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

1.1.3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.2. QUY TRÌNH BÁN HÀNG

1.2.1. TÌM KIẾM VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

1.2.2. XỬ LÍ THÔNG TIN VÀ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

1.2.3. TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG

1.2.4. KHÁM PHÁ CƠ HỘI – Mục Lục Chuyên Đề Ngành Quản Trị Kinh Doanh

1.2.5. PHÂN TÍCH NHU CẦU KHÁCH HÀNG

1.2.6. ĐƯA RA ĐỀ XUẤT, CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU KHÁCH HÀNG

1.2.7. ĐÀM PHÁN, KÍ HỢP ĐỒNG MUA HÀNG VÀ KẾT THÚC THƯƠNG VỤ

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.3.1. CÁC YẾU TỐ KHÁCH QUAN

1.3.2. CÁC YẾU TỐ CHỦ QUAN

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN – Đề Cương Khóa Luận Về Quản Trị Kinh Doanh

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

2.1.2. BỘ MÁY CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

2.1.3. GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

2.1.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY

2.2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

2.2.1. QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY

2.2.1.1.QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY

2.2.1.2. QUY TRÌNH BÁN HÀNG BẰNG CÁCH TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

2.2.2. QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

2.2.2.1. VỀ MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY

2.2.2.2. CẤU TRÚC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

2.2.2.3.TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

2.2.2.4. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG – Mục Lục Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

2.2.2.5. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

2.2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

2.2.3.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA

2.2.3.2. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU BÁN HÀNG THEO KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY

2.3. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY

2.3.1. ƯU ĐIỂM

2.3.2. NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

2.3.3. NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ

2.3.3.1. NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

2.3.3.2. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẤY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

3.1.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CHO CÔNG TY

3.1.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO BỘ PHẬN BÁN HÀNG

3.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

3.2.1. ẢNH HƯỞNG TỪ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

3.2.1.1. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ

3.2.1.2. VỀ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

3.2.1.3. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT

3.2.1.4. MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

3.2.2. ẢNH HƯỞNG TỪ MÔI TRƯỜNG VI MÔ

3.2.2.1. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

3.2.2.2. KHÁCH HÀNG

3.2.2.3. BẢN THÂN DOANH NGHIỆP

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

3.3.1. HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ,QUY TRÌNH BÁN HÀNG Ở CÔNG TY

3.3.2. HOÀN THIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY

3.3.2.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CHO TỪNG QUÝ, TỪNG NĂM

3.3.2.3. VẬN DỤNG LINH HOẠT CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ – Mục Lục Chuyên Đề Tốt Nghiệp Về Quản Trị Kinh Doanh

3.3.2.4. GIẢI PHÁP CHO QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

3.3.2.5. THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN CÓ.

3.3.2.6. CẢI THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

3.3.2.7. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

3.4. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

3.4.1. HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

3.4.2. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Đây là mẫu thứ hai trong danh sách Đề Cương Chuyên Đề Về Quản Trị Kinh Doanh mà mình đã tổng hợp từ một bạn sinh viên có học lực giỏi, bài viết chuyên đề của bạn vì nhờ có dàn đề cương này mà đã trình bày một cách chỉnh chu đã nhận được sự đánh giá cao từ giáo viên hướng dẫn. Nếu giáo viên các bạn còn khắc khe về vấn đề Đề Cương nữa thì sau đây chúng ta hãy nhìn qua đề cương thứ ba trong danh sách Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh nhé:

Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Đề Cương Về Quản Trị Kinh Doanh Trong Khóa Luận Thực Tập Tại Công Ty TNHH MTV CHÁNH SÂM

THAM KHẢO THÊM => Tải 5 Mẫu Báo cáo thực tập Hoạt Động Bán Hàng

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI – Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Về Quản Trị Kinh Doanh

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Phương pháp nghiên cứu

1.4. Phạm vi nghiên cứu

1.5. Cấu trúc đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

2.1. Phân tích tình hình kim ngạch và tốc độ tăng giảm nhập khẩu

2.1.1. Ý nghĩa phân tích – Mục Lục Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

2.1.2. Mục tiêu phân tích:

2.2. Phân tích tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu

2.2.1. Mục tiêu phân tích

2.2.2. Các nhân tố tác động

2.3. Phân tích tình hình nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng (nhóm ngành hàng) ở các doanh nghiệp nhập khẩu

2.3.1.Vài nét về các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam

2.3.2. Mục tiêu phân tích tình hình nhập khẩu của doanh nghiệp theo cơ cấu ngành hàng

2.4. Phân tích tình hình nhập khẩu theo thị trường

2.4.1. Một vài hiểu biết cơ bản về thị trường thương mại quốc tế của Việt Nam

2.4.2. Mục tiêu nội dung phân tích thị trường nhập khẩu – Mục Lục Chuyên Đề Tốt Nghiệp Về Quản Trị Kinh Doanh

2.4.3. Cách thức phân tích tình hình nhập khẩu từ các thị trường

2.5. Phân tích tình hình nhập khẩu theo phương thức thanh toán quốc tế sử dụng

2.5.1. Khía cạnh kinh tế của việc sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong nhập khẩu

2.5.2. Mục tiêu phân tích

2.6. Phân tích tình hình nhập khẩu theo phương thức kinh doanh nhập khẩu

2.6.1. Những hiểu biết về các phương thức kinh doanh nhập khẩu

2.6.1.1. Xuất nhập khẩu tại chỗ

2.6.1.2. Tạm xuất tái nhập

2.6.1.3. Chuyển khẩu

2.6.1.4. Nhập khẩu ủy thác

2.6.1.5. Đại lý mua, bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

2.6.1.6. Nhận gia công hàng xuất khẩu

2.6.1.7. Nhập khẩu và phân phối hàng hóa trực tiếp tại nước nhập khẩu

2.6.1.8. Thương mại điện tử

2.6.2. Mục tiêu phân tích tình hình nhập khẩu theo phương thức kinh doanh

2.7. Phân tích tình hình nhập khẩu theo điều kiện thương mại – Mục Lục Chuyên Đề Tốt Nghiệp Về Quản Trị Kinh Doanh

2.7.1. Khía cạnh kinh tế của việc sử dụng Incoterms trong hoạt động nhập khẩu

2.7.2. Mục tiêu phân tích tình hình nhập khẩu theo điều kiện thương mại

2.8. Đánh giá hiệu quả của hoạt động nhập khẩu

2.8.1.    Tỷ suất lợi nhuận

2.8.2.    Sức sản xuất của vốn kinh doanh

2.8.3.    Hiệu suất sử dụng chi phí (H)

2.8.4.    Chỉ tiêu năng suất lao động (N)

2.8.5.    Vòng quay vốn (V)

2.8.6.    Dự kiến lời lỗ của một thương vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM – Đề Cương Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Chánh Sâm

3.1.1. Lịch sử hình thành

3.1.2. Thông tin công ty

3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1.3.1. Chức năng

3.1.3.2. Nhiệm vụ

3.1.4 .Tình hình tổ chức của công ty

3.1.4.1. Cơ cấu chung

3.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban

3.1.5. Tình hình nhân sự

3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm

3.1.7. Phương hướng phát triển chung của công ty – Mục Lục Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

3.2. Phân tích hoạt động nhập khẩu tại công ty TNHH MTV Chánh Sâm

3.2.1. Phân tích tình hình kim ngạch và tốc độ tăng giảm nhập khẩu

3.2.2. Phân tích tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu

3.2.3. Phân tích tình hình nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng (nhóm ngành hàng)

3.2.4. Phân tích tình hình nhập khẩu theo thị trường

3.2.4.1 Thị trường trong nước

3.2.4.2. Thị trường nước ngoài

3.2.5. Phân tích tình hình nhập khẩu theo phương thức thanh toán quốc tế sử dụng

3.2.6. Phân tích tình hình nhập khẩu theo phương thức kinh doanh nhập khẩu

3.2.7. Phân tích tình hình nhập khẩu theo điều kiện thương mại Incoterms

3.2.8. Đánh giá hiệu quả của hoạt động nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

3.2.8.1. Tỷ suất lợi nhuận

3.2.8.2. Sức sản xuất của vốn kinh doanh

3.2.8.3. Hiệu suất sử dụng chi phí (H)

3.2.8.4. Chỉ tiêu năng suất lao động (N)

3.2.8.5. Vòng quay vốn (V)

3.2.8.6.  Dự kiến lời lỗ của một thương vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

4.1. Phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức

4.1.1. Cơ hội

4.1.2. Thách thức

4.1.3. Những tồn tại và hạn chế

4.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu hàng hóa

4.2.1. Nghiên cứu thị trường

4.2.1.1. Nghiên cứu thị trường trong nước

4.2.1.2. Nghiên cứu thị trường nước ngoài

4.2.2. Quy trình lập phương án nhập khẩu

4.2.3. Đào tạo nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên

4.2.4. Về vấn đề phân phối

4.2.4.1. Nâng cấp đại lý

4.2.4.2. Mở rộng hệ thống phân phối

4.2.5.  Về vấn đề huy động vốn và sử dụng vốn

4.2.6. Một số giải pháp khác

4.2.6.1. Quảng cáo, xúc tiến bán hàng

4.2.6.2. Ứng dụng thương mại điện tử

KẾT LUẬN – Đề Cương Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Trên đây là tổng hợp Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Hay mới nhất hiện nay dành cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm để viết Đề Cương Cho Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh của mình. Mong rằng thông qua bài viết này tại baocaothuctap.net của chúng mình có thể giúp ích cho các bạn trong việc lên ý tưởng lập dàn ý đề cương cho bản thân mình sau đó có thể hoàn thật tốt bài viết của mình nhé. Nếu các bạn còn thắc mắc gì về cách thức viết hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng mình thì hãy liên hệ ngay cho chúng mình tại ZALO/ TEL: 0909.232.620 để được tư vấn nhé. 

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài Chuyên Đề Thực Tập của mình nhé !

Contact Me on Zalo