Đề cương Kế toán nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị ABC

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Đề cương Kế toán nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị ABC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ ABC

.1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của đơn vị ABC

.1.2.Chức năng và quyền hạn của đơn vị ABC

——–> Xem thêm:  Giá viết bài báo cáo thực tập là bao nhiêu – Viết chuyên đề giá rẻ nhất

Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh 9đ

.1.3.Bộ máy quản lý và cơ chế của đơn vị ABC

.1.3.1.      Sơ đồ cơ cấu tổ chức đơn vị

.1.3.2.      Mối quan hệ giữa các phòng ban

.1.3.3.      Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận, vị trí

.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị ABC

.1.4.1.      Tổ chức bộ máy kế toán

– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)

– Cơ cấu phòng kế toán

– Quyền hạn và nhiệm vụ của từng kế toán viên

.1.4.2.      Hình thức sổ kế toán

– Hình thức áp dụng (Sơ đồ)

– Các loại sổ

– Trình tự ghi sổ

.1.4.3.      Hệ thống chứng từ.

.1.4.4.      Hệ thống tài khoản.

.1.4.5.      Hệ thống báo cáo kế toán

.1.4.6.      Chính sách kế toán áp dụng

.1.5.Định hướng phát triển quá trình hoạt động trong tương lai (nếu có)

.CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ ABC

.2.1.ĐẶC ĐIỂM VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

.2.1.1.      Đặc điểm về loại hình hoạt động

.2.1.2.      Đặc điểm về nguồn ngân sách

.2.1.3.      Các quy định cụ thể về mức nhận, nộp ngân sách đối với nguồn kinh phí

.2.1.4.      Các mẫu biểu sử dụng có liên quan

.2.2.KẾ TOÁN LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

.2.2.1.      Chứng từ sử dụng

.2.2.2.      Tài khoản sử dụng

.2.2.3.      Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)

.2.3.KẾ TOÁN THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

.2.3.1.      Chứng từ sử dụng

.2.3.2.      Tài khoản sử dụng

.2.3.3.      Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)

.2.4.KẾ TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

.2.4.1.      Chứng từ sử dụng

.2.4.2.      Tài khoản sử dụng

.2.4.3.      Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)

.2.5.KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

.2.5.1.      Chứng từ sử dụng

.2.5.2.      Tài khoản sử dụng

.2.5.3.      Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)

.2.6.TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

.CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

.3.1.NHẬN XÉT

.3.1.1. Ưu điểm

.3.1.2. Nhược điểm

.3.2.KIẾN NGHỊ

.KẾT LUẬN

.PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

 

 

 

 

 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo