TOP 5 Đề Cương Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing, ĐIỂM CAO 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (3 bình chọn)

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp Marketing viết như thế nào nhỉ?

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp marketing. Trong tất cả các ngành nghề học nói chung thì các bạn muốn hoàn thành chương trình học. Điều các bạn sinh viên cần làm đó là làm một bài báo cáo tốt nghiệp. Vận dụng những kiến thức được học một cách nhuần nhuyễn vào quá trình thực tập, nghiên cứu của bản thân.

Làm một bài Báo cáo tốt nghiệp chưa bao giờ là dễ, điển hành là làm Báo cáo tốt nghiệp ngành Marketing.  Bởi vì ngành Marketig đòi hỏi các bạn sinh viên phải trau dồi, cập nhật kịp thời và không ngừng học hỏi. Vì vậy, khi các bạn chọn Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Marketing nên lưu ý. Chọn đề tài sao cho phù hợp với đơn vị thực tập, kiến thức được học và quá trình nghiên cứu của bản thân.

Baocaothuctap.net giúp các bạn sinh viên tìm hiểu sâu hơn làm một bài báo cáo tốt nghiệp cần những gì. Ở bài viết này, Baocaothuctap.net đã tổng hợp và chọn lọc ra. Top 5 Đề Cương Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Điểm cao để chia sẻ đến các bạn. 

Trước khi viết bài báo cáo tốt nghiệp Marketing thường thì GVHD sẽ yêu cầu sinh viên soạn Đề cương chi tiết, đây là một trong những bước quan trọng nhằm xác định hướng đi của bài báo cáo cho các bạn. Bời vì, nếu đề cương bạn đi sai mục đích, viết thiếu hoặc thừa sẽ bị GVHD chỉnh sửa nhiều lần. Hoặc có thể, các bạn gặp nhiều khó khăn khi triển khai nội dung. Gây tâm lý hoang mang, lo lắng và áp lực làm bài.

Nhằm hỗ trợ cho các bạn thuận lời của bước viết báo cáo, thì nay Baocaothuctap.net gợi ý đến các bạn những Mẫu đề cương viết báo cáo tham khảo. Lưu ý, các bạn cần chỉnh sửa lại đúng với yêu cầu cấu trúc nhà trường/ khoa ngành.

Mục lục

Đề tài số 1: Phân Tích Hoạt Động Marketing Online Cho Công Ty Cổ Phẩn Thời Trang

Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty Cp Thời Trang:

1.1.Lịch sử hình thành và tổng quan của công ty

1.2. Nhiệm vụ và chức năng của công ty

 • 1.2.1.Nhiệm vụ của Công ty
 • 1.2.2.Chức năng của Công ty

1.3.Tổ chức bộ máy và chức năng hoạt động.

 • 1.3.1.Tổ chức bộ máy Công ty

1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

1.4.Tình hình nhân sự của Công ty cổ phẩn thời trang

 • 1.4.1. Giới tính
 • 1.4.2. Độ tuổi

1.5. Kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2018 – 2020

Chương 2: Thực Trạng Marketing Online tại công ty Cp Thời Trang

2.1. Thực trạng marketing online tại Công ty cổ phẩn thời trang

 • 2.1.1. Khách hàng mục tiêu
 • 2.1.2. Website của công ty
 • 2.1.3. Email Marketing
 • 2.1.4. Marketing qua các công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
 • 2.1.5. Kênh truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing)

2.2. Nhận xét Hoạt Động Marketing Online và những tồn tại cần khắc phục

 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế

Phần 3: Kiến nghị và nhận xét:

3.1. Bài học kinh nghiệm từ thực tập

 • 3.1.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc
 • 3.1.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng
 • 3.1.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ

3.2. Các giải pháp cho việc xây dựng và phát triển chiến lược marketing trực tuyến cho công ty cổ phẩn thời trang.

 • 3.2.1. Website
 • 3.2.2. Marketing qua các công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
 • 3.2.3. Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising)
 • 3.2.4. Kênh truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing)

Đề tài 2: Hoàn thiện chiến lược marketing của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

Chương 1. Giới thiệu công ty cổ phần đầu tư

1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động

1.3.Cơ cấu tổ chức

1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ 2018 -2020

Tóm tắt chương 1

Chương 2. Thực trạng chiến lược marketing tại cong ty cổ phần đầu tư

2.1. Thực trạng Chiến lược Marketing Mix tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

 • 2.1.1. Thực trạng về giá
 • 2.1.2. Thực trạng về sản phẩm
 • 2.1.3. Thực trạng về hoạt động phân phối
 • 2.1.4.  Thực trạng về hoạt động xúc tiến

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

 • 2.2.1. Tác động môi trường bên ngoài
 • 2.2.2. Tác động của môi trường bên trong

2.3. Đánh giá chiến lược Marketing tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2.Nhược điểm

Tóm tắt chương 2

Chương 3: Giải Pháp Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

3.1. Định hướng phát triển

 • 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty
 • 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động Marketing Mix

3.2.  Kiến nghị Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

 • 3.2.1. Kiến nghị về giá
 • 3.2.2. Kiến nghị khác biệt hóa sản phẩm
 • 3.2.3. Kiến nghị về hoạt động phân phối
 • 3.2.4. Kiến nghị về hoạt động xúc tiến

Tóm tắt chương 3

Top 5 Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp Marketing đề cao

Xem thêm bài viết khác:

Đề tài 3: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Cho Các Nhóm Sản Phẩm Của Công Ty Bất Động Sản

Chương 1. Giới thiệu chung về công ty bất động sản

1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty

1.2.Lĩnh vực chuyên ngành và chức năng của cônng ty

1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty

 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban:
 • 1.3.3.Tiêu chí của công ty.

1.4.Tình hình hiện tại của công ty.

Chương 2. Thực trạng hoạt động của nhóm marketing cho các sản phẩm tại công ty bất động sản

2.1 Phân tích và đánh giá các hoạt động marketing của công ty

 • 2.1.1 Nghiên cứu thị trường
 • 2.1.2 Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu

2.1.2.1. Phân khúc thị trường:

2.1.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu:

 • 2.1.3 Xác định các chiến lược marketing đã đưa ra

2.1.3.1. Định vị sản phẩm

2.1.3.2. Chiến lược đối thủ cạnh tranh

 • 2.1.4 Đánh giả chất lượng và số lượng sản phẩn đã đưa ra ở các phân khúc
 • 2.1.5 Đánh giá số lượng bán sản phẩm
 • 2.1.6 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
 • 2.1.7 Đánh giá sự trung thành của khách hàng
 • 2.1.8 Đánh giá chi phí marketing đã bỏ ra

2.2 Nhận xét các hoạt động marketing taị Công ty

 • 2.2.1 Ưu điểm
 • 2.2.2 Nhược điểm
 • 2.2.3 Nguyên nhân

Chương 3: Các Kiến Nghị Biện Pháp Nhằm Phát Triển Hoạt Động Marketing Tại Công Ty

3.1 Định hướng phát triển của công ty

 • 3.1.1 ĐỊnh hướng phát triển chung
 • 3.1.2 ĐỊnh hướng phát triển của hoạt động marketing tại công ty

3.2 Một số kiến nghị đưa ra nhằm nâng cao phát triển hoạt động marketing của công ty.

 • 3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường.
 • 3.2.2. Hoàn thiện các chính sách chiêu thị

3.2.2.1 Về quảng cáo

3.2.2.2 Quan hệ công chúng

 • 3.2.3 Chính sách khuyến mãi

Đề tài 4: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Marketing Mix Thu Hút Khách Tới Khách Sạn

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Marketing Kinh Doanh Khách Sạn

1.1. Những vấn đề cơ bản về khách sạn

 • 1.1.1. Khái niệm về khách sạn
 • 1.1.2. Phân loại khách sạn
 • 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của khách sạn

1.1.3.1. Chức năng

1.1.3.2. Nhiệm vụ

 • 1.1.4. Cơ cấu tổ chức của khách sạn

1.2. Những vấn đề cơ bản về marketing

 • 1.2.1. Tổng quan về marketing

1.2.1.1. Khái niệm marketing

1.2.1.2. Mục tiêu, chức năng, vai trò của marketing

1.2.1.3. Phân loại marketing

 • 1.2.2. Môi trường marketing

1.2.2.1. Khái niệm môi trường marketing

1.2.2.2. Môi trường vi mô

1.2.2.3. Môi trường vĩ mô

1.2.2.4. Môi trường nội bộ

 • 1.2.3. Nghiên cứu marketing

1.2.3.1. Khái niệm nghiên cứu marketing

1.2.3.2. Vai trò của nghiên cứu marketing

1.2.3.3. Quá trình nghiên cứu marketing

 • 1.2.4. Thị trường

1.2.4.1. Phân khúc thị trường

1.2.4.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu

1.2.4.3. Định vị thị trường

 • 1.2.5. Ma trận SWOT

1.3. Marketing trong kinh doanh khách sạn

 • 1.3.1. Khái niệm marketing trong kinh doanh khách sạn
 • 1.3.2. Vai trò của marketing trong kinh doanh khách sạn
 • 1.3.3. Chiến lược marketing 8P trong kinh doanh khách sạn

1.3.3.1. Product (sản phẩm)

1.3.3.2. Price (giá)

1.3.3.3. Place (phân phối)

1.3.3.4. Promotion (chiêu thị)

1.3.3.5. Personnel (con người)

1.3.3.6. Programming (chương trình, sự kiện)

1.3.3.7. Package (trọn gói)

1.3.3.8. Partnership (đối tác)

Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Marketing Của Khách Sạn

2.1. Giới thiệu về Khách sạn

 • 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Khách sạn
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Khách sạn

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức Khách sạn

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

 • 2.1.4. Hệ thống sản phẩm của Khách sạn 

2.1.4.1. Sản phẩm về phòng ngủ

2.1.4.2. Sản phẩm về phòng họp, hội nghị, yến tiệc

2.1.4.3. Sản phẩm về ẩm thực

2.1.4.4. Các sản phẩm, dịch vụ khác

2.2. Thực trạng hoạt động marketing của Khách sạn Thanh Lịch

 • 2.2.1. Tình hình khách đến khách sạn
 • 2.2.2. Hoạt động nghiên cứu môi trường marketing
 • 2.2.3. Hoạt động phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường
 • 2.2.4. Các chiến lược marketing thực hiện

2.2.4.1. Chiến lược sản phẩm

2.2.4.2. Chiến lược giá

2.2.4.3. Chiến lược phân phối

2.2.4.4. Chiến lược chiêu thị

 • 2.2.5. Doanh thu đạt được trong 3 năm (2015 – 2018)

2.3.Phân tích các yếu tố bên ngoài tác động đến khách sạn

 • 2.3.1. Phân tích các yếu tố vi mô
 • 2.3.2. Phân tích các yếu tố vĩ mô
 • 2.3.3. Phân tích các yếu tố nội bộ khách sạn
 • 2.3.4. Ma trận SWOT
 • 2.3.5. Xác định thị trường mục tiêu

2.4. Đánh giá chung về hoạt động marketing của Khách sạn

 • 2.4.1 Ưu điểm
 • 2.4.2. Nhược điểm

Chương 3: Xây Dựng Giải Pháp Marketing Mix Cho Khách Sạn Năm 2020

3.1 Phương hướng phát triển của khách sạn

3.2. Xây dựng giải pháp marketing mix cho khách sạn năm 2020

Đề tài 5: Hoạt Động Marketing Sản Phẩm Thiết Bị Gia Dụng Điện Nước Của Công Ty

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Marketing Mix Trong Doanh Nghiệp

1.1. Marketing

 • 1.1.1. Khái niệm về marketing
 • 1.1.2.Vai trò của marketing

1.2.Mục tiêu và nhiệm vụ của marketing

 • 1.2.1 Mục tiêu Marketing
 • 1.2.2. Chức năng của Marketing

1.3. Marketing mix

 • 1.3.1. Sản phẩm
 • 1.3.2. Giá
 • 1.3.3. Phân phối
 • 1.3.4. Xúc tiến

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Marketing Mix Tại Công Ty

 2.1. Tổng quan về Công ty

 • 2.1.1. Giới thiệu về công ty
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành của công ty
 • 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

2.1.3.1 Chức năng

2.1.3.2 Nhiệm vụ

2.1.3.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

 • 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

2.1.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty

2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

 • 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2017 – 2019)

2.2. Thực trạng công tác marketing mix tại Công ty

 • 2.2.1. Phân tích hoạt động marketing Mix tại công ty

2.2.1.1 Về sản phẩm

2.2.1.2. Về giá

2.2.1.3. Về phân phối

2.2.1.4. Về chiêu thị

 • 2.2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing Mix của Công ty

2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh:

2.2.2.2. Thị trường tiêu thụ

2.2.2.3. Hệ thống marketing hiện tại của ngành

2.2.2.4. Nguồn lực công ty

 • 2.2.4  Phân tích ma trận SWOT của công ty

2.2.4.1 Strengths (Điểm mạnh)

2.2.4.2 Weaknesses (Điểm yếu)

2.2.4.3 Opportunities (Cơ hội)

2.2.4.4 Threats (Thách thức)

2.3. Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm của Marketing Mix tại Công ty

 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

Chương 3: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Marketing Tại Công Ty

3.1 Phương hướng phát triển của công ty

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing mix tại Công ty

 • 3.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.2 Chiến lược giá cả
 • 3.2.3 Chiến lược phân phối
 • 3.2.4 Chiến lược chiêu thị

Trên đây là một trong những Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp để các bạn tham khảo viết bài tốt nghiệp Marketing. Các bạn cần phải dựa theo qui định nhà trường để điều chỉnh lại sao cho đúng. Hoặc nếu như các bạn chưa tự tin, còn lo lắng thì đừng ngân ngại nhắn tin đến Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp của Baocaothuctap.net để được hỗ trợ viết đề cương. Hoặc nếu bạn có nhu cầu hoàn thiện full bài, thì hãy sử dụng Dịch vụ thuê viết báo cáo tốt nghiệp Marketing của Admin nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo