Tổng hợp +20 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM

Rate this post

Tổng hợp +20 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM

Thông qua bài viết này, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ – điểm cao sẽ giới thiệu đến với các bạn sinh viên một số đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh đã từng đạt điểm cao 8 điểm, 9 điểm. Hy vọng với danh sách đề tài tốt nghiệp hay ngành quản trị kinh doanh này sẽ giúp các bạn sinh viên chọn ra được 1 đề tài tốt nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân.

 1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty …..
 2. Các giải pháp nhàm nâng cao công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty ….
 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
 4. một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 5. Tổng hợp +20 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM
 6. một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
 7. một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
 8. Hoàn thiện công tác marketing tại công ty A.
 9. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm tại công ty A.
 10. danh sách đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM

  danh sách đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM

 11. Hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty A.
 12. Hoàn thiện chiến lược khuyến mãi tại công ty A.
 13. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động MARKETING MIX tại công ty
 14. Tổng hợp +20 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM
 15. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty
 16. một số giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty
 17. một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty
 18. Xây dựng chiến lược quảng cáo cho mặt hàng A tại công ty S.
 19. Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty A.
 20. Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ tại công ty A.

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIÁ RẺ – ĐIỂM CAO

ZALO 0909 23 26 20

 1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tại công ty A.
 2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác xúc tiến thương mại tại công ty
 3. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả phát triển thương hiệu tại công ty
 4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị marketing xuất khẩu tại công ty
 5. Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing quốc tế tại công ty

Trong trường hợp các bạn sinh viên không có thời gian để đi thực tập, không xin được công ty thực tập hoặc không có thời gian viết bài báo cáo tốt nghiệp thì có thể liên hệ mình để mình hỗ trợ các DẤU XÁC NHẬN THỰC TẬP và Bài báo cáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh.

Dịch vụ của mình bao gồm tư vấn miễn phí đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp, viết đề cương chi tiết miễn phí (1 số trường/ đề tài có thể tính phí), viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp (báo giá).

Đề cương chi tiết đề tài marketing mix tại công ty XNK/ TMDV/.v.v..

Chương 1: Lý thuyết chung về hoạt động Marketing mix
1.1. Tổng quan về Marketing
1.1.1. Khái niệm và bản chất của Marketing
1.1.2. Bản chất của Marketing
1.1.2.1. Marketing có phạm vi hoạt động rất rộng
1.1.2.2. Marketing chỉ cung cấp cái mà thị trường cần chứ không cung cấp cái mà doanh nghiệp sẵn có
1.1.2.3. Marketing theo đuổi lợi nhuận tối ưu
1.1.2.4. Marketing là một quá trình liên tục
1.1.2.5. Marketing không bỏ qua khâu tiêu thụ
1.1.3. Triết lý và chức năng của Marketing
1.1.3.1. Triết lý về Marketing
1.1.3.2. Chức năng của Marketing
1.1.4. Lý thuyết về Marketing mix
1.1.4.1. Khái niệm về Marketing mix
1.1.4.2. Các quyết định trong marketing mix
1.2. Đặc điểm lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo
1.2.1. Tình hình và triển vọng phát triển ngành bánh kẹo
1.2.2. Các Yếu tố tác động đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo
1.2.2.1. Vốn
1.2.2.2. Công nghệ
1.2.2.3. Nhân sự
1.2.2.4. Trình độ quản lý
1.2.3. Các yếu tố môi trường kinh doanh
1.2.3.1. Chính trị, luật pháp
1.2.3.2. Thuế
1.2.3.3. Giá nguyên vật liệu
1.2.3.4. Cạnh tranh
1.2.3.5. Khách hàng
1.3. Marketing mix cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo
1.3.1. Các quyết định về sản phẩm
1.3.2. Các quyết định về giá
1.3.3. Các quyết định về phân phối
1.3.4. Các quyết định về xúc tiến

Tổng hợp +20 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM

Tổng hợp +20 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh 9 ĐIỂM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XYZ – GIAI ĐOẠN 2017-2019
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm XYZ
2.1.1 Sự hình thành và phát triển
2.1.1.1. Tổng quan
2.1.1.2. Sự hình thành và phát triển Công ty XYZ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của Công ty XYZ
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
2.1.3. Các nguồn lực chính của Công ty
2.1.3.1. Vốn
2.1.3.2. Nhân sự
2.1.3.3. Công nghệ
2.1.3.4. Văn hóa doanh nghiệp
2.1.3.5. Những Kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty trong thời gian qua (giai đoạn 2014 – 2016).
2.2. Thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty CP CB TP XYZ.
2.2.1. Cơ sở chiến lược marketing của Công ty
2.2.2. Tình hình thực hiện các quyết định marketing mix tại Công ty
2.2.2.1. Sản phẩm
2.2.2.2. Giá
2.2.2.3. Phân phối
2.2.2.4. Xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh
2.2.3. Xây dựng và phát triển thương hiệu
2.2.3.1. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
2.2.3.2. Truyền thông thương hiệu
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

Xem thêm đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh hay điểm cao

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẦM XYZ TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025
3.2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.2.1 Định hướng chung
3.2.2. Định hướng hoạt động marketing
3.2.3. Mục tiêu
3.3. Một số giải pháp và kiến nghị
3.3.1. Chiến lược marketing đối với từng ngành hàng
3.3.2. Giải pháp về marketing mix
3.3.2.1. Sản phẩm
3.3.2.2. Giải pháp về Giá cả
3.3.2.3 Giải pháp về Phân phối
3.3.2.4 Giải pháp về xúc tiến bán hàng
3.3.2.5. Giải pháp về truyền thông thương hiệu
3.3.3. Giải pháp phối hợp các nguồn lực
3.3.3.1. Vốn
3.3.3.2. Công nghệ
3.3.3.3. Nhân sự
3.3.3.4. Quản lý
KẾT LUẬN

Thì các bạn có thể liên hệ qua ZALO 0909 23 26 20 hoặc quét mã QR ZALO bên dưới.

 

 

 

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ_sdt/ ZALO 0909 232620______________  

Quét nhanh qua mã QR __ZALO 

báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao