999# Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán Từ A-Z

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Hình như bạn đang tìm Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán? Bài viết sau đây chúng tôi sẽ liệt kê đến cho các bạn tổng hợp một loạt đề tài chuyên đề hoàn toàn xuất sắc mà các bạn không nên bỏ qua nhé, chẳng những thế xem xong các bạn nên lựa chọn ngay cho mình một đề tài cụ thể để có thể triển khai bài chuyên đề tốt nghiệp của mình trong thời gian sắp tới nhé.Ngoài việc chia sẻ nguồn đề tài tuyệt vời này thì ngoài ra hiện nay chúng tôi đang có dịch vụ viết thuê chuyên đề với đa dạng đề tài từ khó đến dễ cho nên nếu như bạn đã chọn được đề tài nhưng chưa thể triển khai được bài viết thì đừng quá lo lắng mà vào đó là hãy nhanh chóng tìm đến ngay dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ lựa chọn ngay cho bạn một chuyên đề phù hợp với ngành nghề mà bạn đang học nhé. 

I.Những Hướng Nghiên Cứu Mới Trong Lĩnh Vực Kế Toán

 1. Sự phát triển và vai trò của các tổ chức nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán ở Việt Nam
 2. So sánh một số chuẩn mực kế toán quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam (Thuế thu nhập doanh nghiệp, công cụ tài chính….) và ảnh hưởng của việc áp dụng những chuẩn mực kế toán quốc tế này đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 3. Tính hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp tính chi phí trong doanh nghiệp
 4. Các mô hình kế toán quản trị trên thế giới và việc áp dụng các mô hình này tại các doanh nghiệp Việt Nam.
 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp .
 6. Các nhân tố ảnh hưởng tới ứng dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp.
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin kế toán
 8. Tác động của công ty kiểm toán tới chất lượng thông tin kế toán
 9. Ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến chất lượng thông tin kế toán
 10. Tác động của các nhân tố thể chế (luật phát, thị trường tài chính, ..) và văn hóa đến chất lượng thông tin kế toán.
 11. Tìm hiểu về ảnh hưởng của khủng khoảng tài chính tới kế toán ở các nước Châu Á – Việt Nam
 12. Khảo sát việc hình thành tài sản và công nợ thuế hoãn tại các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 13. Đánh giá việc sử dụng các thủ thuật kế toán để điều tiết tại các DN nói chung hoặc các công ty niêm yết hoặc một ngành/lĩnh vực.
 14. Nghiên cứu về các thay đổi trong chuẩn mực, chế độ kế toán và tác động lên công tác kế toán, kiểm toán…
 15. Nghiên cứu về đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên, kiểm toán viên

XEM THÊM :Tham Khảo Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

II. Các  Đề Tài Chuyên Đề  tốt nghiệp cụ thể trong kế toán

 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty…
 2. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản (Hàng tồn kho, TSCĐ, đầu tư tài chính…) tại Công ty…
 3. Thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải trả (kế toán công nợ) tại Công ty…
 4. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty…
 5. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại …
 7. Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty…
 8. Kế toán các giao dịch ngoại tệ và xử lý chênh lệch tỷ giá tại….
 9. Kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp ….
 10. Phân tích CVP – ứng dụng tại….
 11. Phân tích lãi trên biến phí – ứng dụng tại …
 12. Lập và sử dụng dự toán trong quản trị điều hành doanh nghiệp – nghiên cứu điển hình tại….
 13. Kế toán trách nhiệm – ứng dụng tại…
 14. Kế toán với việc phân tích điểm hòa vốn tại Doanh nghiệp ….
 15. Kế toán định giá chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị hạch toán nội bộ tại Doanh nghiệp…
 16. Kế toán với việc lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp ….
 17. Kế toán với việc phân tích giá thành sản phẩm của ….
 18. Kế toán các hoạt động xuất nhập khẩu
 19. Tổ chức công tác kế toán (bộ máy, chứng từ, tài khoản, …) tại…
 20. Kế toán hợp đồng thuê tài sản
 21. Kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 22. Kế toán hợp đồng xây dựng
 23. Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa.
 24. Kế toán công cụ tài chính (tài sản tài chính, công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu phát hành, công cụ phái sinh) tại các TCTC
 25. Kế toán công cụ tài chính (tài sản tài chính, công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu phát hành, công cụ phái sinh) tại DN phi tài chính
 26. Kế toán hợp đồng bảo hiểm
 27. Lập và phân tích BCLCTT tại …
 28. Phương pháp lập BCTC hợp nhất tại …
 29. Hoàn thiện công tác kế toán nhằm kiểm soát hiệu quả chi ngân sách thường xuyên tại Kho bạc…
 30. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cấp phát vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại kho bạc….
 31. Kế toán với vấn đề hoàn thiện công tác thanh toán vốn NSNN qua hệ thống kho bạc NN…
 32. Hoàn thiện hệ thống kế toán của Kho bạc NN …. nhằm quản lý hiệu quả thu chi NSNN
 33. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hoá tại doanh nghiệp ….
 34. Phân tích chu trình kế toán Doanh thu/ Chi phí/ Sản xuất/ … tại doanh nghiệp … trong điều kiện tin học hoá công tác kế toán.
 35. Quy trình và thủ tục đánh giá kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học hoá công tác kế toán tại doanh nghiệp ….
 36. Mô tả, đánh giá và đề xuất để hoàn thiện phần mềm kế toán …. tại doanh nghiệp 
 37. Quy trình và thủ tục triển khai phần mềm kế toán … tại doanh nghiệp ….
 38. Vận dụng phần mềm Excel trong việc tự động hoá quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp ….
 39. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp ….

XEM THÊM : 664 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Nghiệp

III.Những Hướng Nghiên Cứu Mới Trong Lĩnh Vực Kiểm Toán

 1. Ảnh hưởng của Luật kiểm toán độc lập và hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới tới hoạt động kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán.
 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập BCTC các NHTM Việt Nam và giải pháp.
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC các doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện.
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC các doanh nghiệp do kiểm toán nhà nước thực hiện.
 5. Chuyên Đề Thực Tập Ngành Kế Toán Kiểm Toán:Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán hoạt động.
 6. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện.
 7. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng báo cáo kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện.
 8. Đánh giá mức độ hài lòng của người đọc báo cáo kiểm toán về chất lượng kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện.
 9. Ảnh hưởng của chế độ kế toán tới kết quả kiểm toán BCTC của các NHTM Việt Nam hiện nay
 10. Các vướng mắc về chế độ kế toán ảnh hưởng tới kết quả kiểm toán BCTC các doanh nghiệp Việt Nam
 11. Xây dựng kiểm soát nội bộ hướng tới quản lý rủi ro tại các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm,…
 12. Hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC tại NHTM do kiểm toán độc lập thực hiện.
 13. Hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện.
 14. Kiểm toán hoạt động – công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 15. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường quản lý tài chính tại các, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp xây dựng,…
 16. Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Ngành Kế Toán Kiểm Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các đơn vị HCSN.
 17. Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính NHTM, doanh nghiệp sản xuất, … do kiểm toán độc lập, KTNN thực hiện.
 18. Ảnh hưởng của môi trường công nghệ thông tin đến qui trình kiểm toán BCTC.
 19. Định hướng xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động xây dựng cơ bản tại các đơn vị công, các DN, các chương trình, dự án.
 20. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập, KTNN thực hiện.
 21. Đánh giá ảnh hưởng tác động của yếu tố (mục đích kiểm toán, chính trị…) đến ý kiến kết luận trong Báo cáo kiểm toán.
 22. Các khó khăn, vướng mắc (về môi trường pháp lý, kinh tế xã hội, chế độ kế toán…) đối với KTĐL BCTC của các NHTM Việt Nam hiện nay và các giải pháp
 23. Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán các khoản cho vay trên BCTC NHTM
 24. Phương pháp, qui trình kiểm toán các khoản mục trên chủ yếu trên BCTC các NHTM (cho vay, đầu tư, huy động vốn, thu Nhập lãi, chi phí lãi, kinh doanh ngoại tệ…)
 25. Vận dụng các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp …

XEM THÊM : 50 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng + Bài Mẫu

IV. Các đề tài đã gợi ý

Kiểm toán BCTC các doanh nghiệp

 1. Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 2. Kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong quy trình kiểm toán BCTC.
 3. Tìm hiểu quy trình kiểm toán vốn bằng tiền.
 4. Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 5. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
 6. Đánh giá và hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
 7. Áp dụng phương pháp kiểm toán hệ thống trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 8. Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán: Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán BCTC.
 9. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư khoản mục trong kiểm toán BCTC.
 10. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ trong kiểm toán BCTC.
 11. Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư khoản mục trong kiểm toán BCTC.
 12. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán BCTC.
 13. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán BCTC.
 14. Kiểm toán các khoản dự phòng (dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho) trong kiểm toán BCTC.
 15. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC.
 16. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán BCTC.
 17. Kiểm toán các khoản phải thu trong quy trình kiểm toán BCTC.
 18. Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC.
 19. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong quy trình kiểm toán BCTC.
 20. Kiểm toán các khoản chi phí trả trước trong kiểm toán BCTC.
 21. Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán: Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán BCTC.
 22. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán BCTC.
 23. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán BCTC.
 24. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán BCTC.
 25. Kiểm toán khoản mục phải trả người lao động và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC.
 26. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả trong kiểm toán BCTC.
 27. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả và phải trả người bán trong kiểm toán BCTC.
 28. Kiểm toán các khoản phải thu khác và phải trả khác trong kiểm toán BCTC.
 29. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 30. Hoàn thiện quy trình tìm hiểu khách hàng và quản lý hợp đồng kiểm toán BCTC.
 31. Hoàn thiện quy trình kết thúc kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 32. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 33. Hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 34. Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 35. Quy trình đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 36. Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán: Quy trình đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC.
 37. Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
 38. Quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC.
 39. Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC.
 40. Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán BCTC.
 41. Kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC.
 42. Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán BCTC.
 43. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC.
 44. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC.
 45. Kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán BCTC tại Công ty kiểm toán …
 46. Kiểm toán khoản mục Vốn chủ sở hữu trong kiểm toán BCTC.
 47. Phương pháp tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán ….
 48. Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong kiểm toán BCTC.
 49. Thủ tục phân tích được áp dụng tại công ty kiểm toán ….
 50. Phương pháp xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty Kiểm toán …
 51. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của công ty Kiểm toán …
Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán
Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán

 Kiểm toán dự án

 1. Kiểm toán chi phí thực hiện dự án tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ do Công ty kiểm toán … thực hiện.
 2. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 3. Hoàn thiện giai đoạn kết thúc lập báo cáo kiểm toán trong kiểm toán dự án.
 4. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính dự án ODA do Công ty Kiểm toán …  thực hiện.
 5. Kiểm toán báo cáo chi phí thực hiện dự án ODA.

 Kiểm toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản

 1. Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.
 2. Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước (của công ty kiểm toán độc lập….)

 Kiểm toán tuân thủ

 1. Soát xét việc chấp hành các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản.
 2. Quy trình kiểm toán thuế của Kiểm toán Nhà nước đối với các doanh nghiệp….
 3. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán ….

Kiểm toán hoạt động, kiểm soát,  kiểm toán nội bộ và kiểm soát chất lượng kiểm toán

 1. Kiểm toán quy trình đầu tư dây chuyền sản xuất mới do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 2. Kiểm soát nội bộ một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) tại công ty (TCTD)…
 3. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty (TCTD)….
 4. Hoàn thiện môi trường kiểm soát tại doanh nghiệp/ngân hàng ….
 5. Quy trình kiểm toán hoạt động tại phòng kiểm toán nội bộ của Công ty ….
 6. Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần ….
 7. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty (hay tại công ty Kiểm toán độc lập …).
 8. Chương trình kiểm toán một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) của Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty … (hay tại Doanh nghiệp Kiểm toán độc lập  …).

Tổng hợp lại trên đây là toàn bộ Đề Tài Chuyên Đề Ngành Kế Toán Kiểm Toán đầy đủ nhất mà mình đã liệt kê từ A đến Z cho các bạn tha hồ tham khảo và lựa chọn một đề tài mà mình yêu thích. Chúc các bạn sinh viên xem được bài viết này của mình sẽ chọn được đề tài và triển khai tốt bài chuyên đề của mình, ngoài ra hiện tại bên mình có nhận làm báo cáo thực tập với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay, bạn đang loay hoay miết trong thời gian dài nhưng vẫn chưa thể nào triển khai trọn vẹn được bài báo cáo, không sao cả tất cả mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết trong tích tắc chỉ cần bạn tìm đến dịch vụ làm báo cáo thực tập thuê của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài báo cáo và hỗ trợ nhanh nhất đầy đủ nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo