6 Đề Tài Hoạt Động Chiêu Thị Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (7 bình chọn)

Hoạt động chiêu thị là một trong những hoạt động của Marketing, có vai trò quan trọng trong việc phối hợp giữa Marketing Mix của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những chủ đề được các bạn sinh viên ưu tiên lựa chọn khi viết Báo cáo tốt nghiệp Marketing. Nhiều bạn sinh viên lựa chọn đề tài: Công tác quản trị Marketing, tuy nhiên đa số các giáo viên không đồng ý đề tài này và có ý muốn các bạn chọn đề tài nhỏ hơn. 

Từ đó các bạn đã lựa chọn 1P trong Marketing Mix ( Sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến ). Hôm nay, Baocaothuctap.net sẽ nói sâu hơn về Chiêu thị, với trường hợp giáo viên không đồng ý với ý tưởng về Hoạt động chiêu thị. Vậy liệu có đề tài nhỏ hơn trong Hoạt Động Chiêu Thị hay không? 

Dưới đây, Baocaothuctap.net sẽ liệt kê đến các bạn 6 Đề Tài Hoạt Động Chiêu Thị Marketing Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp, giải quyết vấn đề khó khăn khi chọn Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp, đúng với yêu cầu GVHD đưa ra. 

Mục lục

Top 6 Đề Tài Hoạt Động Chiêu Thị Marketing Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp 

 1. Một số giải pháp hoàn thiện quảng cáo tại Công ty.
 2. Một số giải pháp hoàn thiện truyền thông tại Công ty.
 3. Một số giải pháp hoàn thiện chiêu thị tại Công ty.
 4. Một số giải pháp hoàn thiện khuyến mại tại Công ty.
 5. Một số giải pháp hoàn thiện bán hàng trực tiếp tại Công ty.
 6. Một số giải pháp hoàn thiện quan hệ công chúng tại Công ty.

Xem thêm bài viết khác:

 1. TOP 5 Đề Cương Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing, ĐIỂM CAO 2022
 2. Đề tài: Chiến Lược Marketing Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Công Ty Bảo Hiểm
 3. Đề tài: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty

Đề tài  Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Quảng Cáo Tại Công Ty Du Lịch

Chương 1: Những vấn đề lý luận về dịch vụ quảng cáo trong kinh doanh lữ hành

1.1. Giới thiệu chung về Du lịch và kinh doanh du lịch:

 • 1.1.1. Khái niệm về du lịch:
 • 1.1.2. Khái niệm về kinh doanh Du lịch:
 • 1.1.3. Đặc điểm của kinh doanh du lịch:

1.2. Dịch vụ quảng cáo trong kinh doanh du lịch:

 • 1.2.1. Những khái niệm cơ bản:
 • 1.2.2. Vai trò và chức năng của quảng cáo:

1.2.2.1. Chức năng của quảng cáo:

1.2.2.2. Vai trò của quảng cáo:

1.3. Nội dung Quảng Cáo trong kinh doanh lữ hành.

 • 1.3.1. Quảng cáo Tour
 • 1.3.2. Quảng cáo về hệ thống cơ sở lưu trú
 • 1.3.3. Quảng cáo về phương tiện vận chuyển
 • 1.3.4. Quảng cáo về đội ngũ hướng dẫn viên của công ty

1.4. Các hình thức và phương tiện Quảng cáo

 • 1.4.1. Các hình thức Quảng cáo:
 • 1.4.2. Các phương tiện Quảng cáo

1.4.2.1. Quảng cáo trên Truyền hình

1.4.2.2. Quảng cáo trên Báo – tạp chí- Ấn phẩm du lich

1.4.2.3. Quảng cáo trên Internet

1.4.2.4. Quảng cáo thông qua đối thoại trực tiếp

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quảng cáo.

 • 1.5.1. Các nhân tố vĩ mô

1.5.1.1. Yếu tố văn hóa – xã hội:

1.5.1.2. Yếu tố Chính trị – pháp luật

1.5.1.3 Yếu tố kinh tế

1.5.1.4. Yếu tố khoa học kỹ thuật

1.5.1.5 Yếu tố cạnh tranh.

 • 1.5.2. Các nhân tố vi mô

Chương 2: Thực Trạng Quảng Cáo Tại Công Ty Du Lịch Quốc Tế

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

 • 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty.
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty:

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

 • 2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
 • 2.2.2. Cơ cấu, trình độ nhân sự của công ty.
 • 2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty.

2.2.3.1. Thị trường hoạt động của công ty:

2.2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

2.3. Thực trạng Quảng cáo tại công ty

 • 2.3.1. Ngân sách dành cho Quảng cáo của công ty
 • 2.3.2. Nhân lực dành cho Quảng cáo của công ty:
 • 2.3.3. Các hình thức và phương tiện Quảng cáo của công ty
 • 2.3.4. Nội dung các thông điệp quảng cáo

2.4. Đánh giá thực trạng quảng cáo của công ty

 • 2.4.1. Những ưu điểm trong hoạt động Quảng cáo của công ty
 • 2.4.2. Những tồn tại trong hoạt động quảng cáo của công ty

2.4.2.1. Công tác tổ chức quản lý trong hoạt động quảng cáo của công ty còn nhiều bất cập:

2.4.2.2. Ngân sách dành cho quảng cáo là rất thấp:

2.4.2.3. Áp dụng quá ít các phương tiện, kênh quảng cáo hiện đại.

2.4.2.4. Các thông điệp quảng cáo còn kém chất lượng

 • 2.4.3. Những nguyên nhân
 • 2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan:
 • 2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan:

Chương 3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Quảng Cáo trong kinh doanh lữ hành của công ty

3.1. Kế hoạch và phương hướng kinh doanh của công ty

 • 3.1.1. Kế hoạch phát triển thị trường:
 • 3.1.2. Chính sách cạnh tranh của công ty
 • 3.1.3. Phương hướng kinh doanh của công ty.

3.2. Những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Quảng cáo tại công ty Du lịch quốc tế

 • 3.2.1. Nâng cao nhận thức về Quảng cáo trong công ty
 • 3.2.2. Nâng cao chất lượng tổ chức quản lý trong hoạt động Quảng cáo.
 • 3.2.3. Tăng cường nhân lực cho các hoạt động Quảng cáo.
 • 3.2.4. Tăng cường ngân sách công ty cho các hoạt động Quảng cáo.
 • 3.2.5. Đa dạng hoá các hình thức và phương tiện quảng cáo.

3.2.5.1. Hình thức Quảng cáo.

3.2.5.2. Phương thức Quảng cáo.

 • 3.2.6. Nâng cao chất lượng các thông điệp Quảng cáo.

3.3. Những kiến nghị với Nhà nước.

3.4. Những kiến nghị với Tổng cục Du lịch.

Kết Luận 

Tài liệu tham khảo

Đề tài Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Truyền Thông Tại Công Ty             

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động truyền thông của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng taxi.

1.1. Tổng quan về hoạt động truyền thông

 • 1.1.1 Khái niệm về truyền thông – cổ động
 • 1.1.2. Vai trò của truyền thông – cổ động
 • 1.1.3 Mục tiêu truyền thông – cổ động
 • 1.1.4. Tính tất yếu phải tổ chức các hoạt động truyền thông – cổ động trong kinh doanh

1.2. Các phương tiện truyền thông – cổ động.

 • 1.2.1. Hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông không trực tiếp
 • 1.2.2. Truyền thông – cổ động trên mạng Internet
 • 1.2.3. Hoạt động quan hệ công chúng (Public Relations

1.3. Đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng taxi ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông

 • 1.3.1. Khái niệm và phân loại vận tải
 • 1.3.2.Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
 • 1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động truyền thông

 1.4 Kinh nghiệm tổ chức hoạt động truyền thông ở một số doanh nghiệp điển hình

 • 1.4.1 Kinh nghiệm tổ chức hoạt động truyền thông tại hãng
 • 1.4.2. Kinh nghiệm tổ chức hoạt động truyền thông
 • 1.4.3. Bài học cho Công ty

Chương 2. Đánh giá thực trạng công tác truyền thông – cổ động tại công ty

 2.1. Tổng quan về công ty

 •  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 •  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
 • 2.1.4. Các nguồn lực của Công ty
 • 2.1.5. Kết quả kinh doanh của Công ty

2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông – cổ động tại công ty

 • 2.2.1. Tổ chức hoạt động quảng cáo không trực tiếp
 • 2.2.2. Các hoạt động khuyến mãi
 • 2.2.3. Thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông – cổ động qua Internet
 • 2.2.4. Thực trạng hoạt động tổ chức quan hệ công chúng
 • 2.2.5. Bộ máy tổ chức truyền thông – cổ động tại Công ty
 • 2.2.6. Chi phí cho công tác truyền thông – cổ động
 • 2.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động truyền thông – cổ động tại Công ty

2.3. Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông của công ty

 •  2.3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát
 •  2.3.2. Đánh giá của khách hàng về các hoạt động truyền thông

2.4. Đánh giá chung về hoạt động truyền thông của công ty tnhh mtv taxi hương giang

 • 2.4.1. Những kết quả đạt được
 • 2.4.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân

Chương 3. Định hướng, giải pháp giải pháp hoàn thiện công tác truyền thông – cổ động tại công ty

3.1 Cơ sở thực tiễn của hoạt động truyền thông – cổ động

 • 3.1.1. Định hương, mục tiêu phát triển du lịch – dịch vụ vận tải của ABC trong thời gian tới
 • 3.1.2. Quan điểm phát triển
 • 3.1.3. Mục tiêu phát triển
 • 3.1.4. Phân tích, đánh giá thị trường dịch vụ

3.2. Định hướng thị trường mục tiêu của công ty

 • 3.2.1. Phân đoạn thị tường
 • 3.2.2 Định vị sản phẩm

3.3. Định dạng công chúng mục tiêu và xác định mục tiêu truyền thông

 • 3.3.1. Định dạng công chúng mục tiêu
 • 3.3.2. Xác định mục tiêu truyền thông

3.4. Biện pháp hoàn thiện công tác truyền thông cổ động tại công ty tnhh mtv taxi hương giang

 • 3.4.1. Các biện pháp về Quảng Cáo
 • 3.4.2 Các biện pháp về khuyến mãi
 • 3.4.3. Các biện pháp Marketing trực tuyến và Internet Marketing
 • 3.4.4. Các biện pháp Bán hàng trực tiếp
 • 3.4.5. Các biện pháp Quan hệ công chúng (PR)

3.5. Tích hợp các công cụ truyền thông – cổ động

3.6. Thiết lập ngân sách truyền thông – cổ động tại công ty

3.7. Công tác kiểm tra – đánh giá

Chương 4: Kiến luận và kiến nghị:

Đề tài Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Chiêu Thị Tại Công Ty PepsiCo

Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lược chiêu thị trong marketing

1.1.Khái quát chung về Marketing

 • 1.1.1.Khái niệm marketing
 • 1.1.2. Vai trò và chức năng của Marketing

1.1.2.1. Vai trò của Marketing

1.1.2.2. Chức năng của Marketing

 • 1.1.3. Quá trình Marketing

1.1.3.1. Nghiên cứu thông tin Marketing – R

1.1.3.2. Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị – S T P

1.1.3.3. Xây dựng chiến lược Marketing Mix – MM

1.1.3.4. Triển khai thực hiện chiến lược Marketing – I

1.1.3.5. Kiểm tra và đánh giá chiến lược Marketing – C

 • 1.1.4. Chiến lược Marketing Mix

1.1.4.1. Khái niệm Marketing Mix

1.1.4.2. Các thành tố trong Marketing Mix

1.1.4.3. Quan điểm Marketing Mix nhìn từ góc độ 4Cs của khách hàng

1.1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới Marketing Mix

1.2. Khái quát về hoạt động chiêu thị

 • 1.2.1. Khái niệm chiến lược chiêu thị
 • 1.2.2. Vai trò của chiêu thị

1.2.2.1. Đối với doanh nghiệp

1.2.2.2. Đối với người tiêu dùng

1.2.2.3. Đối với xã hội

 • 1.2.3. Chức năng của chiêu thị

1.2.3.1. Chức năng thông tin

1.2.3.2. Chức năng kích thích

1.2.3.3. Chức năng liên kết

 • 1.2.4. Truyền thông Marketing tích hợp (IMC)

1.3.  Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược chiêu thị

 • 1.3.1. Môi trường ảnh hưởng tới chiến lược chiêu thị
 • 1.3.2.Mối quan hệ giữa chiến lược chiêu thị và các thành tố khác trong Marketing Mix

1.4 Các công cụ trong chiến lược chiêu thị

 • 1.4.1. Quảng cáo

1.4.1.1. Khái niệm

1.4.1.2. Chức năng

1.4.1.3. Các phương tiện thông tin quảng cáo

1.4.1.4 Mô hình 5M

 • 1.4.2. Khuyến mại

1.4.2.1. Khái niệm

1.4.2.2. Khuyến mại người tiêu dùng

1.4.2.3. Khuyến mại thương mại

 • 1.4.3. Giao tế

1.4.3.1. Khái niệm

1.4.3.2. Các hình thức giao tế

 • 1.4.4. Chào hàng cá nhân

1.4.4.1. Khái niệm

1.4.4.2. Nhiệm vụ của các nhân viên bán hàng

1.4.4.3. Yêu cầu về khả năng của nhân viên bán hàng

1.4.4.4. Qui trình chào bán hàng

 • 1.4.5. Marketing trực tiếp

1.4.5.1. Khái niệm

1.4.5.2. Xu hướng phát triển marketing trực tiếp

1.4.5.3. Hình thức marketing trực tiếp

Chương II: Tổng quan ngành nước giải khát việt nam và hoạt động chiêu thị công ty PepsiCo

2.1. Tổng quan thị trường nước giải khát tại Việt Nam

 • 2.1.1. Khái quát thị trường nước giải khát Việt Nam

2.1.1.1. Tình hình kinh tế Việt Nam

2.1.1.2 Văn hóa – xã hội người Việt Nam

2.1.1.3 Chính trị – Pháp luật Việt Nam

2.1.1.4 Môi trường công nghệ

2.1.1.5. Biến động thế giới

 • 2.1.2  Một số công ty nước giải khát ở Việt Nam
 • 2.1.3 Xu hướng của thị trường nước giải khát Việt Nam
 • 2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng cung, cầu ngành nước giải khát

2.1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng cung của ngành

2.1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng cầu của ngành

2.2. Tổng quan về công ty PepsiCoViệt Nam

 • 2.2.1. Lịch sử và phát triển tập đoàn PepsiCo và PepsiCo Việt Nam
 • 2.2.2. Sơ lược các dòng sản phẩm của PepsiCo Việt Nam
 • 2.2.3. Mục tiêu và nguồn lực của công ty PepsiCo Việt Nam

2.3. Phân tích hoạt động chiêu thị của nước giải khát Pepsi ở Tp.HCM

 • 2.3.1. Giới thiệu về nhãn hàng nước giải khát Pepsi
 • 2.3.2. Mục tiêu chiêu thị của nước giải khát Pepsi
 • 2.3.3. Hoạt động chiêu thị  của nước giải khát Pepsi ở Tp.HCM

2.3.3.1. Quảng cáo

2.3.3.2. Khuyến mại

2.3.3.3. Giao tế

2.3.3.4. Chào hàng cá nhân

2.3.3.5 Marketing trực tiếp

2.4.3. Sự vận dụng các chiến lược khác để hỗ trợ chiến lược chiêu thị

Chương III: Đề Xuất Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Hiệu Quả Cho Hoạt Động Chiêu Thị Của Nhãn Hàng Pepsi

3.1. Đánh giá  về việc vận dụng các hoạt động chiêu thị đối với nhãn hàng Pepsi

3.2. Phân tích SWOT của hoạt động chiêu thị

3.3. Một số biện pháp cho từng thành tố trong chiến lược chiêu thị

3.4. Sự hỗ trợ chiến lược chiêu thị từ các thành tố khác

Trên đây là một số Đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp Marketing về Hoạt Động Chiêu thị mà Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên. Hy vọng qua bài viết này, sẽ có thêm tài liệu để các bạn tham khảo làm Bài báo cáo tốt nghiệp Marketing. Hiện tại, Baocaothuctap.net có nhận Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp các ngành, nếu bạn sinh viên nào có nhu cầu thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp của mình nha. 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo