Đề tài luận văn chuyên ngành quản lý nhà nước – Khóa luận tốt nghiệp

Rate this post

Đề tài luận văn chuyên ngành quản lý nhà nước – Khóa luận tốt nghiệp. quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực trẻ em. Quản lý nhà nước đối với phát triển giáo dục,.v.v.v….

Đề tài luận văn chuyên ngành quản lý nhà nước – Khóa luận tốt nghiệp

 1. Hợp tác công – tư  trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội
 3. Xây dựng thể chế quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực trẻ em ở Việt Nam hiện nay
 4. Quản lý nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng internet
 5. Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong  khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
 6. Quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trợ xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
 7. Quản lý nhà nước về dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
 8. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội dân gian khu vực đồng bằng sông Hồng
 9. Đổi mới quy trình phân tích chính sách tài chính ở Việt Nam hiện nay
 10. Quản lý nhà nước đối với phát triển giáo dục từ trung học phổ thông lên đại học, cao đẳng ở Việt Nam
 11. Chất lượng đội ngũ công chức ngành Kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay
 12. QLNN đối với kinh tế nông nghiệp Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 13. Quản lý nhà nước đối với hoạt động quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam
 14. Quản lý nhà nước về thông tin trên Internet trong quá trình hội nhập ở Việt Nam
 15. Quản lý nhà nước đối với các trường văn hóa nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam
 16. Xây dựng phát triển đội ngũ công chức quản lý văn hóa ở Việt Nam
 17. Phát triển nguồn nhân lực giảng viên các Học viện, trường Đại học thuộc Bộ Công an
 18. Quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
 19. Quản lý nhà nước về giáo dục trong điều kiện xã hội hóa ở Việt Nam hiện nay
 20. Quản lý Nhà nước đối với tổ chức xã hội trên địa bàn Hà Nội
 21. Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh
 22. Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 23. Đề tài luận văn chuyên ngành quản lý nhà nước – Khóa luận tốt nghiệp
 24. Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 25. Quản lý của nhà nước Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ từ chính quyền phong kiến đến nay
 26. Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa quốc gia ở Đồng bằng sông Hồng
 27. Quản lý nhà nước đối với hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại quốc tế
 28. Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam
 29. Phân cấp giữa trung ương và địa phương trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh
 30. Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 31. Quản lý nhà nước đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục ở Việt Nam
 32. Đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan HCNN cấp tỉnh Việt Nam
 33. Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Luang Prabang
 34. QLNN đối với hoạt động kiểm tra, giám sát công chức trong thực thi công vụ ở Việt Nam
 35. Thể chế hành chính trong các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở Việt Nam
 36. Hoàn thiện thể chế kinh tế đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
 37. Quản lí nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế
 38. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 39. Chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam
 40. Quản lý nhà nước đối với công dân nước ngoài vào làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam
 41. Quản lý nhà nước về Giáo dục đại học trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công
 42. Năng lực công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn của UBND TP trực thuộc Trung ương trong bối cảnh cải cách ở Việt Nam hiện nay
 43. Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam
 44. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long
 45. Quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên ở Việt Nam hiện nay
 46. Phối hợp trong thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam
 47. Quản lí nhà nước đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn Tây Nguyên

Xem thêm: Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập luận văn tốt nghiệp

 • Sdt/ ZALO 0909 23 26 20
 • Gmail: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

 

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ_sdt/ ZALO 0909 232620______________  

Quét nhanh qua mã QR __ZALO 

báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao