Dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập tại Bình Dương Đồng Nai GIÁ RẺ

Rate this post

Dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập tại Bình Dương Đồng Nai GIÁ RẺ theo cấu trúc các trường đại học Bình Dương, đại học Đồng Nai, đại học kỹ thuật Bình Dương, Viện đh mở Hà Nội đào tạo từ xa,..v.v..với báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng..v.v..


Dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập GIÁ RẺ

ZALO: 0909 23 26 20


Viết thuê báo cáo thực tập ngành kế toán tại Bình Dương Đồng Nai

Qua đợt thực tập giúp sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò của kế toán, tin học trong kế toán, nắm được quy trình công việc cũng như bổ sung kiến thức thực tế cho lý luận đã học ở trường. ­­­Thực tập là tập sự công việc kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán ở một đơn vị thực tế, nhằm trang bị cho sinh viên sắp tốt nghiệp các kỹ năng của ngành nghề kế toán.

Viết thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh tại Bình Dương Đồng Nai

Qua đợt thực tập sinh viên nắm được các kiến thức quản trị kinh doanh được vận dụng trong thực tiễn, đối chiếu so sánh với các lý thuyết đã được trang bị trên giảng đường, qua đó củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn.

Dưới đây là sườn quy định viết báo cáo thực tập ngành kế toán của trường Đại học Bình Dương năm 2019

PHẦN MỞ ĐẦU: Phần mở đầu bao gồm đặt vấn đề lý do chọn đề tài, mục tiêu của đề tài, đối tượng và phạm vi của đề tài, phương pháp thực hiện đề tài, kết cấu của đề tài, tóm tắt nội dung đề tài.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN (chương này nêu những lý luận cơ bản về nội dung mà sinh viên chọn để viết khóa luận)

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ

 • GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  • Lịch sử hình thành [ nêu các mốc quan trọng trong phát triển công ty; Loại hình doanh nghiệp; Quy mô kinh doanh: Quy mô vốn; nhân sự]
 • Bộ máy tổ chức của công ty: Có nhận xét Bộ máy của công ty có đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế không?

2.1.3. Tình hình nhân sự; đánh giá sự đáp ứng với tính hình kinh doanh hiện nay

[có biểu bảng; có nhận xét đánh giá ưu, nhược]

 • Doanh số [ có biểu bảng; có nhận xét đánh giá ưu, nhược].
 • Giới thiệu bộ phận tài chính, bộ phận kế toán của doanh nghiệp (bộ máy tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của phòng) [có biểu bảng; có nhận xét đánh giá ưu, nhược].
 • Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp (hệ thống thông tin kế toán thủ công hay sử dụng tin học) [ Mô tả, cách thức tiến hành; nhận xét ưu, nhược]
 • Tổ chức công tác tài chính- kế toán tại doanh nghiệp (theo hình thức sổ sách kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng) [ Mô tả, cách thức tiến hành; nhận xét ưu, nhược].
 • Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp (Nguồn tài liệu lập; Lập cụ thể các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp).
 • Tổ chức kế toán quản trị tại doanh nghiệp (cách tổ chức kế toán quản trị; ưu, nhược…)

Chú ý khi làm phần 2.1:

 • Số liệu phải mới và liên tục 2015, 2016, 2017 đến 6 tháng đầu năm 2018
 • Tư liệu phải phản ánh trung thực tình hình kinh doanh của công ty

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN…… TẠI CÔNG TY ….

Nêu tình hình thực tế phát sinh của công tác kế toán …. tại công ty …., cần minh chứng cụ thể số liệu, tài liệu phát sinh về những nội dung liên quan.

Sinh viên sử dụng các phương pháp phân tích để từ đó nêu được những mặt mạnh, mặt yếu của vấn đề, lý giải được nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng.

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • Nhận xét: Những mặt tốt và hạn chế.
 • Kiến nghị: Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện tình hình thực tế. Các giải pháp cần cụ thể, tránh các giải pháp chung, không rõ ràng hoặc mang tính lý thuyết suông.

KẾT LUẬN: Sinh viên có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì đã làm được) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu tiếp tục để phát triển vấn đề).

PHỤ LỤC: Yêu cầu photo copy các chứng từ, hồ sơ liên quan đến đề tài được chọn để viết Khóa luận tốt nghiệp và báo cáo tài chính của công ty năm 2017 hoặc số liệu 6 tháng đầu năm 2018 (để giảng viên đánh giá tính trung thực của số liệu và xác định sinh viên có đi thực tập hay không).

 

NHẬT KÝ THỰC TẬP: Sinh viên phải ghi lại nhật ký công việc hàng ngày tại đơn vị thực tập và phải có xác nhận của đơn vị theo mẫu đính kèm.

1.   HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 • Hình thức của khóa luận phải tuân thủ đúng các qui định sau:
  • Bìa của khóa luận là bìa có bọc nhựa.
  • Khóa luận có khối lượng khoảng 50 – 55 trang, không kể phụ lục.
  • Font: Times – New Roman, size: 13, paragraph-line spacing: 1.5 line, khổ giấy A4, in 1 mặt hoặc 2 mặt.
  • Số thứ tự trang đánh ở giữa và phía cuối mỗi trang. Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii…

 

–   Định lề trang giấy: Top: 3.5cm Bottom: 3cm
Left: 3.5cm

Header: 2cm

Right:     2cm

Footer: 1.5cm

 1. Phụ lục của Khóa luận tốt nghiệp

PHẦN PHỤ LỤC CỦA KHÓA LUẬN đính kèm

 • Bản photo báo cáo tài chính, bao gồm: (1) Bảng cân đối kế toán; (2) Bảng lưu chuyển tiền tệ; (3) Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2017 hoặc 6 tháng đầu năm 2018 tại đơn vị thực tập;
 • Các chứng từ, hồ sơ liên quan đến đề tài đã chọn và thực hiện trong chương
 1. Tài liệu tham khảo
  • Khóa luận tốt nghiệp có tham khảo nhiều tài liệu khác. Phần này ghi nội dung các phần mà sinh viên đọc và trích dẫn trong quá trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.
  • Chỉ ghi các tài liệu thực sự có tham khảo.
 2. Nhật ký thực tập: thực hiện theo mẫu sau đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ_sdt/ ZALO 0909 232620______________  

Quét nhanh qua mã QR __ZALO 

báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao