Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ Làm Báo Cáo Thực Tập

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Ngay bây giờ đây mình sẽ Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ Làm Báo Cáo Thực Tập là một trong những nguồn tài liệu mà dành cho các bạn sinh viên ngành ngôn ngữ anh, đây chắc hẳn là một trong những thắc mắc mà các bạn đang quan tâm và tìm tòi. Bài viết sau đây mình đã triển khai nội dung bao gồm tổ chức bộ máy quản lý của công ty trung tâm anh ngữ, cũng như bạn đã biết một công ty cho dù lớn hay nhỏ vẫn rất cần mô hình tổ chức của công ty và mô hình đó là đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị,giám đốc và các bộ phận nhỏ khác, tiếp theo đó là chức năng và nhiệm vụ ban quản trị trung tâm anh ngữ,và cuối cùng là chức năng và nhiệm vụ của phòng ban…

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với đa dạng đề tài phổ biến khác nhau, nếu bạn đang cần viết thuê một bài báo cáo hoàn thiện thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé 😮

1.  Tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ

Công ty cổ phần EDUVATOR có bộ máy tổ chức được thể hiện tại sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của Công ty cổ phần EDUVATOR

Nguồn Tài liệu lưu trữ Công ty cổ phần EDUVATOR năm 2020
Nguồn Tài liệu lưu trữ Công ty cổ phần EDUVATOR năm 2020

Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty EDUVATOR đảm bảo và dựa trên cơ cấu tổ chức tiêu biểu của một Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

2.Chức năng và nhiệm vụ ban quản trị Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ

2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là chủ sở hữu của Công ty bao gồm từ 03 thành viên trở lên, tùy từng thời điểm. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Có thể nói, trong cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần nói chung và tại Công ty EDUVATOR nói riêng, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, có thể quyết định mọi hoạt động của Công ty.

XEM THÊM : Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp

2.2. Hội đồng quản trị

Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tại Công ty Cổ phần EDUVATOR, Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 3 thành viên và tối đa 11 thành viên, trong đó ít nhất bao gồm: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị khác. Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 05 năm, tương ứng với nhiệm kỳ của các thành viên hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ, đồng thời phải thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo chỉ đạo, phân công của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2.3.  Giám đốc và các phòng, ban khác

Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty EDUVATOR, điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Giám đốc là người đề ra các phương hướng kế hoạch hoạt động và phát triển lâu dài của Công ty. Giám đốc có nhiệm kỳ là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Bộ máy giúp việc cho Giám đốc là các ban phòng chuyên môn. Theo đó các ban, phòng thực hiện việc tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong điều hành công việc theo quy định nội bộ tại Công ty.

3.Chức năng và nhiệm vụ phòng ban Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ

Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:

1.-  Bộ phận Kinh doanh (1 giám đốc, 1 quản lý, 16 nhân viên, 4 thực tập sinh): tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng dựa vào mạng xã hội như diễn đàn, facebook, trao đổi với khách hàng về các khóa học và dịch vụ của trung tâm, tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào và sắp xếp các lớp học phù hợp, theo dõi tình hình học viên và ghi nhận phản hồi, gọi điện báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh nếu cần, hỗ trợ phòng Marketing trong việc tìm kiếm khách hàng và tổ chức sự kiện.

2. Bộ phận Marketing (1 trưởng phòng, 2 nhân viên, 2 nhân viên part time, 4 thực tập sinh): nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch và tiến hành quảng bá, thu hút học viên online và offline, gặp gỡ các đối tác, đại diện công ty trong nhiều sự kiện.

3. Bộ phận Tài chính và Kế toán (1 trưởng phòng, 2 nhân viên) chịu trách nhiệm tham mưu cho giám đốc, chỉ đạo, quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch tính kế toán; xúc tiến huy động tài chính và quản lý công tác đầu tư tài chính; thực hiện theo dõi công tác tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong công ty; thanh quyết toán các chi phí hoạt động, chi phí quảng cáo và các chi phí khác của công ty.

4. Bộ phận Đào tạo (1 giám đốc, 2 trưởng phòng, 40 giảng viên người Việt Nam, 02 giảng viên nước ngoài) bao gồm: Giám đốc học thuật là người lên phương án giảng dạy, tạo giáo trình cho từng khối lớp để giáo viên thiết kế bài giảng cho các lớp học phù hợp với giáo trình. Giáo viên đứng lớp ngoài việc giảng dạy, theo dõi và tương tác với học viên, còn thường xuyên hỗ trợ các buổi trợ giảng theo yêu cầu theo sự điều phối của Head Teacher, hỗ trợ phòng kinh doanh kiểm tra đầu vào và lên lộ trình học thích hợp. Nhóm giáo viên được phân công có nhiệm vụ viết sách theo sự hướng dẫn của Giám đốc học thuật và Head Teacher, đảm bảo tiến độ và chất lượng sách bán ra.

5. Bộ phận Admin (02 admin học vụ, 02 admin dịch vụ): Admin học vụ là người sắp xếp lịch học của các khối lớp, điều phối giáo viên cho từng lớp học, lên phương án dự trù chi tiêu cho từng cơ sở, mua sắm các đồ dùng cần thiết tại trung tâm, lập bảng lương hàng tháng cho nhân viên và giáo viên. Admin dịch vụ phụ trách tổ chức các đợt thi thử cho khách hàng bên ngoài và học viên để thu hút nhận diện thương hiệu, đăng kí thi IELTS cho học viên hoặc khách hàng tại Hội đồng Anh và IDP Education, tiếp nhận và giao hàng các đơn đặt sách do trung tâm biên soạn.

6. Bộ phận Quản lý dự án (01 quản lý vận hành, 01 quản lý nhân sự):

XEM THÊM : 10 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh

Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ Làm Báo Cáo Thực Tập
Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ Làm Báo Cáo Thực Tập

–  Quản lý Nhân sự: Đảm bảo tuyển dụng nhân sự và nhu cầu nguồn nhân sự phục vụ hiệu quả nhất, phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên theo yêu cầu của công ty.

–  Quản lý Vận hành: Đảm bảo cho các cá nhân, bộ phận trong công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt được hiệu quả cao trong công việc, tránh cho các bộ phận chồng chéo công việc của nhau, giao trách nhiệm công việc.

Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ Làm Báo Cáo Thực Tập các phòng ban, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc điều hành, đã phối hợp ăn ý với nhau, thực hiện khá đầy đủ các chức năng phòng ban của mình, từ việc tìm kiếm, thu hút khách hàng, tư vấn các khóa học, chăm sóc học viên,… tạo thành một bộ máy thống nhất và hoàn chỉnh. Bên cạnh đội ngũ giảng viên và nhân viên chính thức, công ty cổ phần EDUVATOR còn tuyển dụng thêm các vị trí thực tập sinh, tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học có cơ hội làm việc và quen dần với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung Giới Thiệu Công Ty Trung Tâm Anh Ngữ Làm Báo Cáo Thực Tập hoàn toàn xuất sắc mà mình đã liệt kê và đồng thời đã triển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm bạn hài lòng thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá trọn gói và hỗ trợ chọn đề tài điểm cao, chất lượng nhé. 😆

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo