Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển Làm Báo Cáo Thực Tập

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (4 bình chọn)

Có phải bạn đang tìm kiếm bài Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển Làm Báo Cáo Thực Tập? Thế thì bài viết sau đây mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu vô cùng phong phú đáng để các bạn xem và theo dõi. Nguồn tài liệu đã tiến hành triển khai bao gồm bộ máy tổ chức quản lý công ty cảng biển có các bộ phận như là giám đốc, phòng nhân sự tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán, phòng kinh doanh, phòng dịch vụ khách hàng, phòng phát triển phần mềm, phòng XNK logistic và cuối cùng là chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo với đa dạng đề tài chất lượng và các ngành nghề phổ biến nhất hiện nay. Nếu như các bạn đang gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo thì ngay giây phút này đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp qua zalo/telegram : 0909.232.620 chúng tôi sẽ hỗ trợ báo giá và tư vấn lựa chọn cho các bạn một đề tài phù hợp nhé.

1.Bộ máy tổ chức quản lý Công Ty Cảng Biển

Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

Nguồn: Phòng nhân sự – Tổ chức hành chính

Qua sơ đồ bộ máy quản lí của Công ty cho thấy tổ chức và quản lí điều hành có ưu điểm tinh giảm bộ máy quản lí gọn nhẹ, tiếp cận và xử lí thông tin nhanh, xác định rõ công việc của từng phòng ban.

2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

* Giám đốc công ty:

 • Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của công ty và pháp luật hiện hành.
 • Tổ chức họp định kỳ các phòng ban để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, đường lối hoạt động, kịp thời hỗ trợ các phòng ban đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 • Là người quyết định các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược hoạt động của công ty.
 • Phê duyệt tất cả các qui định áp dụng trong nội bộ công ty.
 • Là người giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động về kinh doanh, đầu tư của công ty.
 • Giám đốc trực tiếp kí các hợp đồng và quyết định toàn bộ giá cả mua bán hàng hóa vật tư thiết bị tại công ty.
 • Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển Làm Báo Cáo Thực Tập giám đốc có quyền quyết định các chỉ tiêu về tài chính.
 • Trực tiếp giám sát toàn bộ hệ thống hoạt động trong công ty.
 • Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài nhờ vào sự hỗ trợ từ phòng kế toán.

XEM THÊM : Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp

* Phòng Nhân sự – Tổ chức hành chính

 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của công ty.
 • Tổ chức và phát triển công tác đối nội, đối ngoại.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích nhân viên, thực hiện các chế độ cho nhân viên.
 • Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định, chỉ thị của Giám Đốc.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng các cơ cấu tổ chức của công ty, của các bộ phận và tổ chức thực hiện.
 • Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của công ty, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy nổ trong công ty.
 • Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, là cầu nối giữa Giám Đốc và nhân viên trong công ty.
 • Quản lý và thực hiện các nhiệm vụ về mặt hành chính: tiếp khách, lễ tân, xây dựng và quản lý các chế độ quyền lợi của người lao động, công tác tổ chức và huấn luyện cho các nhân viên mới, nhân viên cũ chuyển phần hành công việc…
 • Thực hiện công tác chấm công, theo dõi khen thưởng, kỷ luật của nhân viên.
 • Kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn của công ty; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng gây lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của công ty.

* Phòng Tài chính – Kế toán

 • Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, các nguyên tắc kế toán…
 • Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của công ty.
 • Thiết lập, mở rộng và khai thác các mối quan hệ với các Định chế tài chính, Quỹ đầu tư trong nước.
 • Thu xếp nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho các đơn hàng theo dự án khi xác nhận được đơn hàng theo dự án của nhân viên kinh doanh mang về cho công ty.
 • Xây dựng và theo dõi kế hoạch dòng tiền cho các đơn hàng, đặc biệt là những đơn hàng lớn.
 • Tham mưu cho Giám Đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kì trong hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Hợp tác, trao đổi thông tin, công việc với các phòng ban khác trong công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
 • Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển tính lương cho nhân viên.
 • Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lí năng động, hữu hiệu.
 • Nghiên cứu luật doanh nghiệp, các nghị định và thông tư có liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty.
 • Nắm vững luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, luật khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản liên quan đến việc quản lí tài chính do nhà nước ban hành nhằm áp dụng đối với công ty.
 • Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
 • Nghiên cứu các biện pháp giảm giá bán và giảm chi phí hoạt động trong công ty.
 • Thẩm định các bản quyết toán lãi lỗ hàng tháng, hàng quý và hàng năm của công ty.
 • Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển Làm Báo Cáo Thực Tập kiểm tra bảng cân đối kế toán do phòng kế toán lập ra.
 • Giám sát phê duyệt việc mua bán hàng hóa trong trong quá trình kinh doanh.
 • Ghi chép số liệu, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn tại công ty.
 • Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn của công ty; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng gây lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của công ty.
 • Phổ biến các chính sách, chế độ quản lí tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khác khi cần thiết.
 • Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính; cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan có liên quan theo chế độ báo cáo tài chính, chế độ kế toán hiện hành.
 • Thực hiện các chức năng khác khi được Giám đốc giao hoặc các bộ phận khác cần sự hỗ trợ. Các nhiệm vụ được bổ sung hoặc điều chỉnh từng giai đoạn tuỳ theo nhu cầu công việc.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Giám Đốc công ty.

XEM THÊM : Top 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

* Phòng kinh doanh

 • Lập kế hoạch Marketing
 • In, quản lý các thiết kế phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu
 • Tổ chức buổi triển lãm, hội thảo, sự kiện giới thiệu về sản phẩm của công ty.
 • Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển quản lý website công ty.
 • Nhận các đơn đặt hàng, lên hợp đồng kinh tế nội và ngoại trình Giám Đốc kí.
 • Thực hiện việc tổng hợp các đơn hàng, quản lý tồn kho các sản phẩm của bộ phận mình để tiến hành đặt hàng với nhà máy.
 • Cân đối lượng hàng tồn kho (nhờ sự hỗ trợ từ kế toán vật tư), lập kế hoạch nhập-xuất từng đơn hàng, bộ phận liên quan thực hiện.
 • Theo dõi kế hoạch nhập khẩu hàng của công ty phục vụ kịp thời cho nhu cầu bán hàng cũng như đáp ứng lượng tiêu thụ của khách hàng, đối tác.
 • Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển Làm Báo Cáo Thực Tập thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thường xuyên phối hợp với các Trưởng bộ phận khác bàn bạc, phối hợp thực hiện tốt công việc được giao.
 • Liên hệ với phòng kế toán để lập phiếu xuất kho cho hàng hóa xuất khẩu và hoàn tất bộ chứng từ thanh toán tiền để phòng Kế toán kịp thời giải quyết.
 • Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
 • Thu thập và phân tích các dữ liệu, thông tin về cung cầu và biến động giá cả của thị trường bất động sản; các kế hoạch, hoạt động, tài liệu về Sales – Marketing của đối thủ cạnh tranh.
 • Thường xuyên liên hệ, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thu hút các khách hàng mới và thiết lập quan hệ với các khách hàng để có được lợi nhuận cao nhất.
 • Phấn đấu đạt doanh số tùy theo từng thời điểm và từng dự án đưa ra.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

* Phòng Phát triển phần mềm

 • Lập trình phát triển ứng dụng theo yêu cầu sử dụng phần mềm hỗ trợ cho bộ phận kế toán.
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ chạy trên nền Web.
 • Phân tích thiết kế, viết tài liệu mô tả.
 • Tìm kiếm, xây dựng, quản lý, đào tạo và cải tiến phần mềm phục vụ hoạt động của công ty, đặc biệt là hỗ trợ bộ phận kế toán.

* Phòng dịch vụ khách hàng

 • Thường xuyên liên lạc với khách hàng để giải quyết những trở ngại trong quá trình kinh doanh.
 • Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển Làm Báo Cáo Thực Tập hỗ trợ phòng kinh doanh tìm hiểu nhu cầu mua hàng và định hướng khách hàng vào các dòng sản phẩm của công ty đang phân phối; thuyết phục khách hàng mới mua sản phẩm của công ty.
 • Thu thập và phân tích các dữ liệu, thông tin về cung cầu và biến động giá cả của thị trường bất động sản; các kế hoạch, hoạt động, tài liệu về Sales – Marketing của đối thủ cạnh tranh.

* Phòng XNK-Logistic:

 • Soạn thảo hồ sơ làm bộ chứng từ khai quan và các công văn, các chứng từ cần thiết khác phục vụ cho công tác khai quan và giao nhận hàng hóa.
 • Thường xuyên theo dõi nắm bắt các thông tin về xuất nhập khẩu và những thay đổi của Nhà nước về thuế, chính sách xuất nhập khẩu, hồ sơ, chứng từ, công văn có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Theo dõi quá trình làm hàng, phối hợp với phòng kinh doanh có liên quan đến lô hàng để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện việc khai quan và giao nhận hàng hóa.
 • Triển khai các hoạt động khai thủ tục hải quan, đăng ký kiểm dịch, kiểm tra chất lượng nhà nước, trực tiếp ra Cảng làm hàng, nhận hàng, thuê phương tiện vận chuyển, quản lý việc trung chuyển hàng hóa từ Cảng về đến kho hoặc chân công trình theo yêu cầu của phòng kinh doanh.
 • Lưu trữ chứng từ khai báo hải quan, là cơ sở cho việc kiểm tra sau thông quan của hải quan khi cần thiết.
 • Đảm bảo cho việc giao hàng diễn ra đúng thời gian, đúng tiến trình như đã ký kết với khách hàng
 • Cung cấp thông tin về công nợ, thu chi cho bộ phận kế toán theo dõi về mặt tài chính, quản lí lưu trữ hồ sơ ngiệp vụ: Đảm bảo đầy đủ thông tin về bất kỳ lô hàng nào.

Giới Thiệu Về Công Ty Cảng Biển Làm Báo Cáo Thực Tập là toàn bộ nguồn nội dung mà mình đã triển khai và gửi gấm đến cho các bạn sinh viên cùng xem và theo dõi. Chúc các bạn sinh viên xem đc bài mẫu này nhanh chóng hoàn thành được bài báo cáo thực tập của mình. Chưa dừng lại ở đó, nếu như bạn chưa thể hoàn thành bài báo cáo thực tập thì đừng quá lo lắng vì hiện tại bên mình có nhận viết thuê dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá và tư vấn và chọn lựa đề tài phù hợp nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo