Khóa Luận Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (8 bình chọn)

Tải miễn phí khóa luận Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản. Là một trong những Đề tài viết khóa luận ngành Quản Trị Kinh Doanh dễ đạt điểm cao. Đối với các bạn sinh viên chuẩn bị viết khóa luận tốt nghiệp, thì đây là một trong những sự lựa chọn tốt. Bởi vì đề tài này không chỉ mang tính thực dụng mà hiện nay Kinh doanh Bất Động Sản đang dần phát triển mạnh ở nước ta. 

Bạn nào đang công tác hoặc thực tập tại công ty kinh doanh bất động sản. Sẽ dễ dàng áp dụng kiến thực chuyên ngành vào thực tế. Dễ dàng nắm bắt được thông tin cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, thị trường kinh doanh, giá trị sản phẩm, dịch vụ truyền thông,… Khi có đầy đủ dữ liệu phục vụ cho việc viết bài, các bạn sẽ dễ dàng hoàn thành bài khóa luận hoàn thiện và chỉnh chu

Dưới đây, là Khóa luận ngành Quản Trị Kinh Doanh với đề tài Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản.Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn. Bài mẫu được tác giả hoàn thành chỉnh chu, và được giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa nhiều lần, được giáo viên hướng dẫn chấm điểm cao. Bài khóa luận được tác giả đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Đây sẽ là bài khóa luận phù hợp với các bạn đang tìm kiếm đề tài, rất đáng để các bạn tải về tham khảo

Nếu bạn nào có nhu cầu viết bài trên đề cương này hoặc viết bài khác với đề tài này. Thì liên hệ đến SĐT ZALO: 0909232620


Mục lục

ĐỀ CƯƠNG Khóa Luận Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản 

Lời mở đầu
Bối cảnh của vấn đề nghiên cứu 
Lý do chọn đề tài nghiên cứu 
Mục tiêu nghiên cứu 
Câu hỏi nghiên cứu của đề tài 
Phương pháp nghiên cứu 
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Ý nghĩa nghiên cứu 
Kết cấu luận văn 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Các khái luận cơ bản về chiến lược 
1.1.1 Khái niệm chiến lược 
1.1.2 Vai trò của chiến lược 
1.1.3 Phân loại chiến lược kinh doanh 
1.2 Các bước nghiên cứu hoạch định chiến lược kinh doanh 
1.2.1 Nghiên cứu môi trường hoạt động 
1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 
1.2.1.2 Môi trường vi mô 
1.2.1.3 Môi trường bên trong 
1.2.2 Xác định mục tiêu của doanh nghiệp 
1.2.3 Xây dựng chiến lược, lựa chọn chiến lươc then chốt 
1.3 Các công cụ hỗ trợ cho việc xác định, lựa chọn chiến lược 
1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong- IEF
1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài- EFE 
1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 
1.3.4 Ma trận SWOT 
1.3.5 Ma trận chiến lược có thể hoạch định – QSPM 
1.4 Tổng quan thị trường bất động sản 
1.4.1 Khái niệm và đặc điểm của thị trường BĐS
1.4.1.1 Khái niệm BĐS và hàng hóa BĐS 
1.4.1.2 Khái niệm thị trường BĐS 
1.4.2 Đặc điểm của thị trường BĐS
1.4.3 Vai trò của thị trường BĐS
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Xem Thêm ==> Tổng hợp 60 đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VINACAPITAL
2.1 Giới thiệu tổng quan về VinaCapital 
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của VinaCapital 
2.1.2 Tầm nhìn và sứ mạng của VinaCapital 
2.2 Lĩnh vực hoạt động chính của VinaCapital 
2.2.1 Quỹ VOF 
2.2.2 Quỹ VinaLand 
2.2.3 Quỹ VNI 
2.3 Thực trang kinh doanh bất động sản tại VinaCapital
2.4 Phân tích môi trường bên ngoài 
2.4.1 Yếu tố kinh tế 
2.4.1.1 Thu nhập bình quân đầu người 
2.4.1.2 Lạm phát 
2.4.1.3 Lãi suất ngân hàng 
2.4.2 Yếu tố tự nhiên
2.4.3 Yếu tố xã hội 
2.4.4 Yếu tố chính trị pháp luật 
2.4.5 Yếu tố quốc tế và hội nhập 
2.4.6 Yếu tố khoa học – công nghệ 
2.4.7 Yếu tố cạnh tranh 
2.4.7.1 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại 
2.4.7.2 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 
2.4.7.3 Sản phẩm thay thế 
2.4.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 
2.4.9 Phân tích đánh giá ma trận các yếu tố bên ngoài 
2.5 Phân tích môi trường bên trong 
2.5.1 Yếu tố nguồn vốn 
2.5.2 Yếu tố tổ chức 
2.5.3 Yếu tố nguồn nhân lực 
2.5.4 Yếu tố Marketing 
2.5.5 Yếu tố chất lượng sản phẩm 
2.5.6 Sản xuất và vận hành 
2.5.7 Hoạt động kinh doanh 
2.5.8 Phân tích đánh giá ma trận các yếu tố bên trong 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Xem Thêm ==> Đề tài khóa luận Hoạt Động Thu Hút Khách Đến Khách Sạn

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA VINACAPITAL
3.1. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 
3.1.1 Sứ mạng 
3.1.2 Tầm nhìn 
3.1.3 Mục tiêu 
3.1.3.1 Cơ sở xây dựng mục tiêu 
3.1.3.2 Mục tiêu chung của VinaCapital 
3.2. Đề xuất các chiến lược 
3.2.1 Xây dựng các chiến lược- ma trận SWOT 
3.2.2 Phân tích các chiến lược đề xuất -ma trận QSPM 
3.2.3 Nội dung các chiến lược được đề xuất 
3.2.3.1 Chiến lược thâm nhập thị trường BĐS 
3.2.3.2 Chiến lược marketing BĐS 
3.2.3.3 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm BĐS 
3.2.3.4 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm BĐS 
3.3. Giải pháp thực hiện các chiến lược được đề xuất 
3.3.1 Giải pháp thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường BĐS 
3.3.2 Giải pháp thực hiện chiến lược marketing BĐS. 
3.3.3 Giải pháp thực hiện chiến lược khác biệt hóa sản phẩm BĐS 
3.3.4 Giải pháp thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm BĐS 
3.4 Một số kiến nghị 
3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước 
3.4.2 Kiến nghị đối với bộ, ngành có liên quan
3.4.3 Một số vấn đề còn tồn tại 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

Khóa Luận Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản
Khóa Luận Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản

LỜI MỞ ĐẦU Khóa Luận Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản 

1 Bối cảnh của vấn đề nghiên cứu

Thị trường BĐS có quan hệ trực tiếp với các thị trường khác: tài chính tín dụng, xây dựng, vật liệu xây dựng, lao động… Theo phân tích đánh giá của các chuyên gia kinh tế, ở các nước phát triển nếu đầu tư vào lĩnh vực BĐS tăng lên 1 USD thì sẽ có khả năng thúc đẩy các ngành có liên quan phát triển từ 1,5 – 2 USD. Phát triển và điều hành tốt thị trường BĐS sẽ có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các biện pháp kích thích vào đất đai, tạo lập các công trình, nhà xưởng, vật kiến trúc… để từ đó tạo nên chuyển dịch đáng kể và quan trọng về cơ cấu trong các ngành, các vùng lãnh thổ và trên phạm vi cả nước. Theo thống kê của Tổng cục thuế các khoản thu ngân sách có liên quan đến nhà, đất trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000 bình quân là 4.645 tỷ đồng/năm mặc dù tỷ lệ này mới chiếm gần 30% các giao dịch, còn trên 70% chưa kiểm soát được và thực tế là các giao dịch không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Nếu thúc đẩy bằng cơ chế, chính sách và pháp luật để các giao dịch BĐS chính thức (có đăng ký và thực hiện nghĩa vụ thuế) và đổi mới cơ chế giao dịch theo giá thị trường thì hàng năm thị trường BĐS sẽ đóng góp cho nền kinh tế trên dưới 20.000 tỷ đồng mỗi năm. Luận văn được tiến hành nghiên cứu tình hình bất động sản hiện nay của VinaCapital đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn gì? Đồng thời đưa ra những điều cần làm của các nhà đầu tư về bất động sản trong tương lai.

2 Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Thời gian vừa qua đã có quá nhiều vấn đề phức tạp xung quanh hành trình mua nhà, đất của người dân. Kịch bản thường thấy là nhà đầu tư thường đưa ra những lời thuyết minh rất hấp dẫn về dự án để thu hút người mua nhưng sau đó lại không thực hiện đúng cam kết. Nắm bắt được điều này, hiện nay nhiều nhà đầu tư lớn có xu hướng tập trung xây dựng thương hiệu cho mình thông qua việc chuẩn hóa các tiêu chí về chất lượng cho các dự án của mình.
“Chúng tôi hiểu rằng những nhu cầu của mọi người chứa đựng những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Chúng tôi đáp ứng những nhu cầu đó bằng cách tạo ra những dự án bất động sản giá trị vững bền và tăng lên theo thời gian”, ông Don Lam, Tổng giám đốc của VinaCapital cho biết.
Với những khó khăn và thách thức hiện nay về tình hình bất động sản trên thị trường, cũng chính là nỗi băn khoăn và trăn trở của các nhà lãnh đạo chủ chốt của VinaCapital. Chính vì nhận thức được những vấn đề nêu trên, mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài nhằm xây dựng chiến lược phát triển về bất động sản, ứng dụng những lý luận vào thực tiễn cho việc tạo lập và trả lởi những vấn đề mà tình hình bất động sản của tập đoàn VinaCapital đang đối mặt hiện nay. Đồng thời đưa ra giải pháp thích hợp nhất đối với nhà đầu tư về bất động sản của VinaCapital 2015 – 2020. Chính vì những lý do trên, học viên chọn đề tài: “Chiến lược phát triển kinh doanh bất động sản của tập đoàn VinaCapital giai đoạn 2015 -2020” để làm đề tài nghiên cứu và làm luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh với mong muốn cải thiện và nâng cao việc đầu tư bất động sản tại tập đoàn VinaCapital đạt hiệu quả cao trong nền kinh tế hội nhập đầy năng động và thách thức

3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát:
– Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh bất động sản cho VinaCapital giai đoạn 2015 – 2020
Mục tiêu cụ thể:
– Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động kinh doanh bất động sản của VinaCapital.
– Xác định cơ hội, nguy cơ, thế mạnh và điểm yếu để làm cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh bất động sản tại VinaCapital. Đề xuất chiến lược và giải pháp để thực hiện kinh doanh bất động sản có hiệu quả phù hợp với thực trạng của VinaCapital.

Xem Thêm ==> Tổng hợp 15+ Lời Cảm ơn Trong Khóa luận tốt nghiệp Hay

4 Câu hỏi nghiên cứu

– Định hướng hoạch định mục tiêu kinh doanh của VinaCapital là gì?
– Chiến lược tập đoàn xây dựng trên cơ sở của chiến lược nào?
– Những chiến lược nào sẽ được hoạch định trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh bất động sản?
– Nhóm chiến lược nào sẽ được lựa chọn?

5 Phương pháp nghiên cứu

Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
– Phương pháp hệ thống: để nghiên cứu đầy đủ các đối tượng khác nhau, có mối liên hệ qua lại với nhau cùng tác động đến một thực thể là doanh nghiệp.
– Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và suy luận logic: để tổng hợp những số liệu, dữ liệu nhằm xác định mục tiêu cũng như trong việc lựa chọn phương án, giải pháp chiến lược.
Các số liệu nghiên cứu được tổng hợp từ nguồn số liệu tin cậy trong các báo, internet của VinaCapital. Căn cứ vào cơ sở lý luận, luận văn nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản tại VinaCapital từ năm 2010 đến nay, nhằm đề xuất chiến lược phát triển sản xuất trong giai đoạn 2015-2020.

6 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: luận văn chỉ đi sâu vào đối tượng là sản phẩm bất động sản chứ không tập trung vào bất kỳ mảng đầu tư nào khác.
– Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vào phát triển doanh kinh bất động sản của Vinacapital.
– Phạm vi không gian nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu tại tập đoàn VinaCapital, sử dụng dữ liệu để phân tích từ năm 2010 đến 2012 và dự kiến nghiên cứu đến năm 2020.
– Thời gian nghiên cứu: tháng 06/2013 đến 31/12/13.

7 Ý nghĩa nghiên cứu

Luận văn có ý nghĩa trong đóng góp về khoa học và thực tiễn như sau:
Ý nghĩa về khoa học: Kết quả đề tài góp phần xây dựng mục tiêu chung là kinh doanh có hiệu quả với nhà đầu tư VinaCapital. Nhà quản lý có cái nhìn tổng quát về khả năng và năng lực phát triển hiện tại và lựa chọn chiến lược phát triển kinh doanh bất động sản phù hợp với tiềm năng phát triển của VinaCapital.
Ý nghĩa về thực tiễn: Luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo, phục vụ công tác chỉ đạo hoạt động thực tiễn tại VinaCapital. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần chứng minh sự cần thiết khách quan và vai trò của phát triển bất động sản của VinaCapital giai đoạn 2015 – 2020.

8 Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn này được chia làm ba chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết của đề tài.
Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của VinaCapital.
Chương 3: Xây dựng chiến lược và các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh bất động sản VinaCapital giai đoạn 2015 – 2020


KẾT LUẬN Khóa Luận Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bất Động Sản 

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh là một trong những hoạt động sống còn của một doanh nghiệp, thông qua hoạt động này doanh nghiêp xác định rõ định hướng, sử dụng hiệu quả phát huy tất cả nguồn lực nội tại, đồng thời tận dụng được các yếu tố thuận lợi khách quan để phát triển doanh nghiệp theo hướng tối ưu nhất. Trên cơ sở phân tích mô hình SWOT và tổng hợp, phân tích ý kiến các chuyên gia, trong thời kỳ kinh tế hiện nay, chúng tôi đưa ra các chiến lược quan trọng và các giải pháp chủ yếu để đưa hoạt động kinh doanh của tập đoàn VinaCapital ngày có hiệu quả và đạt mục tiêu trong giai đoạn 2015 -2020:

Chiến lược thâm nhập thị trường,

Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm,

Chiến lược marketing,

Chiến lược đa dạng hóa kinh doanh

Trong quá trình thực hiện, các chiến lược nên được một cách linh hoạt, đồng bộ, đồng thời các giải pháp cũng được linh động trong mội trường chuyên nghiệp, thường xuyên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kip thời nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Tuy nhiên, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của nhà doanh nghiệp là một hoạt động không đơn giản. Do thời gian và kiến thức, kinh nghiệm còn giới hạn, kết quả nghiên cứu cần được nghiên cứu thêm hoàn thiện hơn. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô và đồng nghiệp, bạn đọc để kết quả được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh rất đặc thù, đòi hỏi những điều kiện đặc biệt . Như nguồn tài chính vững mạnh, khả năng huy động vốn, mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành. Định hướng  cũng như là tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh bất động sản mang tính chu kỳ, nên rủi ro rất lớn.

Tuy nhiên đi kèm với rủi ro lớn chính là lợi nhuận rất hấp dẫn do đó lĩnh vực kinh doanh này ngày càng thu hút các doanh nghiệp tham gia. Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đang trên đà phát triển nhanh, nhu cầu về các sản phẩm bất động sản như nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn…  Rất lớn, đây chính là cơ hội và cũng là thách thức lớn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Từ những lý do trên tác giả xin chọn đề tài. ”Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản ” để nghiên cứu.

Để có được những thông tin này, các bạn sẽ xin công ty thực tập. Ngoài ra, các bạn cần phải phân tích sắc bén, lập luận rõ ràng, trình bày bố cục đúng qui định của nhà trường, …. thì bài báo cáo tốt nghiệp mới được đánh giá tốt.

Trên đây là bài mẫu khóa luận Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản, bài mẫu khóa luận này sẽ rất có ích cho các bạn sinh viên đang học chuyên ngành quản trị kinh doanh đang tìm kiếm đề tài để làm khóa luận cho mình. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các đề tài khác về chuyên ngành quản trị kinh doanh, và các chuyên ngành khác, các bạn vào trang web: Baocaothuctap.net để tham khảo nhé 

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ hơn 1000 bạn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận của Baocaothuctap.net tự tin có thể giải quyết những nỗi lo lắng, ám ảnh của các bạn về bài khóa luận tốt nghiệp. Các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn dịch vụ và hỗ trợ chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo