Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

5 (100%) 9 votes

Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng. Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nhân Lực hot, đạt điểm cao với sinh viên. Với đề tài này không riêng các bạn đang thực tập tại ngân hàng làm mà các bạn ở các doanh nghiệp khác cũng có thể làm. 

Chỉ cần các bạn nắm rõ kiến thức chuyên ngành, hiểu rõ cơ cấu tổ chức công ty, nguồn nhân lực tại công ty, chế độ lương thưởng,.. Khi có đầy đủ thông tin viết bài, các bạn sẽ cần triển khai Xây dựng Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực. Với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Dưới đây là Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng . Mà Baocaothuctap.net chia sể đến các bạn. 

Nếu bạn nào có nhu cầu đặt viết bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng. Hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nhân Lực: Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàngi

1.1. Khái Niệm Và Vai Trò Của Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

1.1.1.Nguồn nhân lực

 •  1.1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
  • 1.1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực
  • 1.1.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực có 3 đặc điểm

1.1.2 Vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các NHTM

1.2. Các Phương Pháp Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại

1.2.1. Đào tạo trong công việc

 • 1.2.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc
  • 1.2.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề
  • 1.2.1.3. Đào tạo theo kiểu kèm cặp và chỉ bảo
  • 1.2.1.4. Đào tạo theo kiểu luân chuyển và thuyên chuyển công việc

1.2.2. Đào tạo ngoài công việc

 • 1.2.2.1 Đào tạo theo kiểu tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp
  • 1.2.2.2 Đào tạo theo kiểu cử đi học ở các trường chính quy
  • 1.2.2.3 Đào tạo theo kiểu các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo
  • 1.2.2.4 Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính
  • 1.2.2.5 Đào tạo theo phương thức từ xa
  • 1.2.2.6 Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm
  • 1.2.2.7 Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ
  • 1.2.2.8 Đào tạo theo kiểu mô hình hóa hành vi

1.3. Quy Trình Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại

1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo

1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo

1.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo

1.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo

1.3.5. Lựa chọn giáo viên

1.3.6. Dự tính chi phí đào tạo

1.3.7. Đánh giá sau đào tạo

1.4. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

1.4.1. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp

 • 1.4.1.1 Môi trường kinh tế
  • 1.4.1.2 Nhân tố chính trị
  • 1.4.1.3 Nhân tố kỹ thuật, công nghệ
  • 1.4.1.4 Nhân tố văn hóa, xã hội
  • 1.4.1.5 Môi trường cạnh tranh (Đối thủ tiềm ẩn)

1.4.2 Yếu tố bên trong doanh nghiệp

 • 1.4.2.1 Quy mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  • 1.4.2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi và theo giới tính

Tóm tắt chương 1

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Nhân Sự

Trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng”. Khó tránh khỏi những áp lực, mệt mỏi tác động từ bên ngoài. Như công việc các bạn không suôn sẻ, áp lực chuyên gia đình, chuyện tình cảm không thuận lợi. … Và bài gặp phải công ty không xin được số liệu, giáo viên khó tính. Và nhiều lí do khác khiến cho bạn không thể hoàn thiện tốt bài báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nhân Sự.

Vì vậy, lựa chọn Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Nhân Sự tại Baocaothuctap.net. Là một giải pháp tốt dành cho các bạn sinh viên. Khi đến với Dịch Vụ Làm Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Nhân Sự Tại Ngân Hàng của Baocaothuctap.net. Các bạn có thể yên tâm về giá cả, chất lượng bài viết.

Mỗi một bài viết được viết bởi đội ngũ của Baocaothuctap.net đều đảm bảo nội dung không trùng lặp, giao bài đúng hẹn. Và nhiều gói dịch vụ giá sinh viên, phù hợp với nhu cầu của các bạn. 

Để được hỗ trợ tư vấn Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp, các bạn liên lạc đến SĐT ZALO: 0909 232 620.

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG

Xem thêm bài viết liên quan:

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

2.1. Giới Thiệu Khái Quát Về Ngân Hàng

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

 • 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng

2.2. Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty

2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng

 • 2.2.1.1 Tình hình sử dụng tài sản
 • 2.2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.2.1.3. Tình hình sử dụng lao động

2.2.2. Đánh giá chung về Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

 • 2.2.2.1. Mặt đạt được
 • 2.2.2.2. Hạn chế
 • 2.2.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế

2.3. Thực Trạng Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

2.3.1. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng

 • 2.3.1.1. Quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.3.1.2. Quy mô đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.3.1.3. Chương trình đào tạo tại Ngân hàng
 • 2.3.1.4. Phương pháp đào tạo tại Ngân hàng
 • 2.3.1.5. Bộ phận phụ trách đào tạo tại Ngân hàng

2.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng

 • 2.3.2.1 Tiến bộ khoa học công nghệ
 • 2.3.2.2 Cơ sở vật chất
 • 2.3.2.3 Các nguồn lực
 • 2.3.2.4 Chiến lược mục tiêu của tổ chức

2.3.3. Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng

 • 2.3.3.1 Những mặt đạt được
 • 2.3.3.2 Những hạn chế
 • 2.3.3.3 Nguyên nhân của hạn chế

Tóm tắt chương 2

Chương 3: Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

3.1. Các Cơ Sở Ban Đầu Hình Thành Giải Pháp

 • 3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong thời gian đến
 • 3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực của Ngân hàng trong thời gian đến

3.2. Các Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Tóm tắt CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

Cách làm báo cáo tốt nghiệp Quản Trị Nhân Sự với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để theo kịp được tốc độ phát triển của nền kinh tế thế giới, yếu tố nhân sự trong công ty là được chú trọng nhất. Nhu cầu đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao luôn được các nhà quản trị gia tăng. Đội ngũ nhân sự ngày càng phát triển thì mới đem lại hiệu quả cho về doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Sau khi chọn được những nhân viên có thành tích làm việc tốt trong các phòng ban. Doanh nghiệp cần phải biết giữ chân nhân viên của mình, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên về những kỹ năng nghiệp vụ cần có. Vời sự thiếu hụt đội ngũ nhân viên chất lượng cao là điều đáng bận tâm cho doanh nghiệp.

Ngoài việc tuyển chọn và đào tạo các nhân viên xuất sắc trong công ty. Thì việc duy trì sự ổn định về mặt kiến thực nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho nhân viên mỗi ngày cũng là điều cấp thiết. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Sự ổn định trong đội ngũ nhân sự có thể tiết kiệm thời gian đào tạo. Giảm thiểu tối đa phàn nàn của khách hàng với công ty, giảm sai sót trong công việc và tạo sự hòa hồng, gắn kết giữa các nhân viên trong các phòng ban khác trong công ty.

Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Từ đó nhân viên sẽ coi nơi làm việc là môi trường lý tưởng cho sự phát triển bản thân và năng lưc. Hơn hết, việc ổn định nhân sự về lâu dài sẽ đem đến cho khách hàng những quy trình phục vụ chất lượng. Sản phẩm chất lượng, nâng cao giá trị niềm tin của khách hàng đến với công ty nhiều hơn.

Vì vậy để doanh nghiệp gia tăng sự uy tín trong lòng mỗi khách hàng, tạo được vị thế vững chắc trên thị trường hiện nay. Thì đầu tư cho quy trình đào tạo đội ngũ nhân sự trong công ty là điều rất quan trọng. Đẩy mạnh chất lượng nhân sự là đẩy mạnh niềm tin của khách hàng đến với doanh nghiệp.

Đặc biệt đối với những ngành nghề dịch vụ thì việc tiếp xúc với khách hàng thường xuyên là điều không thể tránh khỏi. Chính vì tính quan trọng này nên các doanh nghiệp cần phải có quy trình tuyển dụng – đào tạo thật chu đáo và công bằng. Nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm dịch vụ bên phía doanh nghiệp.

Sau một thời gian thực tập tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank). Nhận thấy được quy trình đào tạo của công ty có nhiều ưu điểm để khắc phục vấn đề thiếu chuyên môn cho nhân viên.

 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

– Tầm quan trọng của đội ngũ nhân sự trong công ty.

– Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đào tạo nhân sự.

– Đánh giá các phương án đào tạo nhân sự công ty đang thực hiện và đề xuất những phương án tối ưu.

Cách làm báo cáo tốt nghiệp Quản Trị Nhân Sự, Dịch vụ hỗ trợ làm báo cáo tốt nghiệp, Dịch Vụ Làm Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Nhân Sự Tại Ngân Hàng, dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp, Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Nhân Sự, Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nhân Lực hot, Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of