Đề tài Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (12 bình chọn)

Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng. Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nhân Lực hot, đạt điểm cao với sinh viên. Với đề tài này không riêng các bạn đang thực tập tại ngân hàng làm mà các bạn ở các doanh nghiệp khác cũng có thể làm. 

Chỉ cần các bạn nắm rõ kiến thức chuyên ngành, hiểu rõ cơ cấu tổ chức công ty, nguồn nhân lực tại công ty, chế độ lương thưởng,.. Khi có đầy đủ thông tin viết bài, các bạn sẽ viết bài báo cáo tốt nghiệp dễ dàng hơn và hoàn thiện chỉnh chu bài báo cáo của mình

Dưới đây là Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng . Mà Baocaothuctap.net chia sể đến các bạn. Bài mẫu được tác giả hoàn thành chỉnh chu, đầu tư rất nhiều thời gian, được giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa nhiều lần, và đánh giá chấm điểm cao cho bài mẫu này. Tác giả đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức cho bài báo cáo này, hứa hẹn với các bạn sinh viên đây là bài mẫu rất phù hợp cho các bạn đang tìm kiếm đề tài. Các bạn tham khảo nhé.

Nếu bạn nào có nhu cầu đặt viết bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng. Hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620


Mục lục

ĐỀ CƯƠNG Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

1. Tên đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánh Kon Tum), thực trạng và giải pháp 
2. Lý do chọn đề tài: 
3. Mục tiêu nghiên cứu: 
4. Phương pháp luận nghiên cứu: 
5. Kết cấu khóa luận: 
PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SACOMBANK-CHI NHÁNH KON TUM 
1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng 
2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của ngân hàng 
3. Giới thiệu chung về phòng quản lý nhân sự của ngân hàng 
3.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý 
3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban. 
3.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận. 
4. Tổ chức công tác quản lý nhân sự của ngân hàng 
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 
1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 
1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực . 
1.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực . 
1.3. Vai trò quản trị nguồn nhân lực .
1.4. Nội dung quản trị nguồn nhân lực . 
1.5. Các quan điểm về quản trị nguồn nhân lực . 
2. Hoạch định nguồn nhân lực , phân tích công việc 

Xem Thêm ==> 5 Mẫu Đề cương Báo cáo thực tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực, ĐIỂM CAO
2.1. Hoạch định nguồn nhân lực
2.1.1. Khái niệm Hoạch định nguồn nhân lực 
2.1.2. Các bước Hoạch định nguồn nhân lực 
2.2. Phân tích công việc 
2.2.1. Khái niệm phân tích công việc 
2.2.2. Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc 
2.3. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 
2.3.1. Nguồn tuyển dụng 
2.3.2. Các hình thức thu hút ứng viên 
2.3.3. Nội dung, trình tự của quá trình tuyển dụng 
3. Đào tạo nguồn nhân lực 
3.1. Khái niệm , vai trò của công tác đào tạo . 
3.1.1. Khái niệm đào tạo 
3.1.2. Vai trò của đào tạo 
3.2. Nội dung công tác đào tạo nhân sự 
3.2.1. Tiến trình đào tạo 
3.2.2. Mục đích đào tạo và thứ tự ưu tiên trong đào tạo nhân sự 
3.2.3. Xác định nhu cầu đào tạo nhân sự 
3.2.4. Thực hiện chương trình đào tạo 
3.3. Các hình thức đào tạo 
3.3.1. Theo định hướng nội dung đào tạo 
3.3.2. Theo mục đích của nội dung đào tạo 
3.3.3. Theo cách thức tổ chức 
3.3.4. Theo đối tượng học viên 
3.3.5. Theo địa điểm hoặc nơi đào tạo 
3.4. Các giai đoạn đào tạo nhân sự 
3.5. Đánh giá hiệu quả đào tạo 
4. Những vấn đề tồn tại cần nghiên cứu, giải quyết 
PHẦN 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ( SACOMBANK-CHI NHÁNH KON TUM) 
1. Thực trạngcông tác hoạch định, tuyển dụng nguồn nhân lực 
1.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực 
1.1.1. Cơ sở hoạch định nguồn nhân lực 
1.1.2. Phương pháp Hoạch định nguồn nhân lực 
1.1.3. Các bước lập kế hoạch nhân sựtại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánhKon Tum) 
1.1.4. Các chức danh chủ yếu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánhKon Tum) 
1.2. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 
1.2.1. Sơ lược về công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánhKon Tum) 
1.2.2. Qui trình tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánhKon Tum) 
1.2.3. Nhận xét công tác hoạch định, tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánhKon Tum) 
2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánhKon Tum) 
2.1. Sơ lược công tác đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánhKon Tum) 
2.2. Công tác đào tạo trong những năm gần đây 
2.2.1. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 
2.2.2. Thực hiện đào tạo , bồi dưỡng nguồn nhân lực 
2.2.3. Một số chính sách, qui định trongcông tác đào tạo 
2.2.4. Nhận xét về công tác đào tạo nguồn nhân lực 
3. Quy chế hoạt động và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho. 
3.1. Chính sách đãi ngộ 
3.2. Chế độ khen thưởng: 
3.3. Chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội: 
3.4. Các chế độ khác: 
4. Đánh giá 
4.1. Ưu điểm. 
4.2. Nhược điểm. 
PHẦN 4: GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ( SACOMBANK-CHI NHÁNH KON TUM) 
1. Nhận xét chung 
2. Định hướng phát triển 
3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng 
3.1. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 
3.2. Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực trong Chi nhánh 
3.3. Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực của Chi nhánh 
KẾT LUẬN

Xem Thêm ==> Top 6 Lời Mở Đầu Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Lực Hay


LỜI MỞ ĐẦU Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

 1. Tên đề tài: Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánh Kon Tum), thực trạng và giải pháp
 2. Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế hội nhập và phát triển. Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường cần phải nhanh chóng đổi mới trong đó đổi mới về quy mô sản xuất kinh doanh, phương pháp quản lý tài chính, quản lý nhân sự là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt là khi Việt Nam của chúng ta gia nhập WTO, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải nắm được những nhân tố ảnh hưởng đó, mức độ tác động của các nhân tố, để đưa ra được hướng đi và hướng phát triển cho mỗi doanh nghiệp.

Nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, là một trong những nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo thành công của doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển thì điều chủ yếu quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải đào tạo được và tuyển dụng được một đội ngũ lao động lành nghề, có chuyên môn. Nguồn nhân lực đã và đang trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, nhất là những năm gần đây, khi nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng to lớn của nguồn nhân lực. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần SacomBank – Chi nhánh Kon Tum được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Hùng Phong và sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong ban lãnh đạo, em đã lựa chọn đề tài Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín  (Sacombank-chi nhánhKon Tum), thực trạng và giải pháp làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

 1. Mục tiêu nghiên cứu:

– Phân tích làm rõ thực trạng quản lý và phát triển nhân sự trong  ngân hàng.
– Chỉ ra được điểm mạnh điểm yếu và lập kế hoạch phát tiển nhân sự cho ngân hàng.

 1. Phương pháp luận nghiên cứu:
  • Quan điểm nghiên cứu

– Quan điểm cụ thể.

– Quan điểm lịch sử.

– Quan điểm toàn diện.

– Quan điểm phát triển.

 • Cơ sở nghiên cứu
 • Dùng tư duy khoa học biện chứng
 • Dùng kiến thức kinh nghiệm và tham khảo tư liệu sẵn có.
 1. Kết cấu khóa luận:

PHẦN 1: Giới thiệu khái quát về ngân hàng Sacombank – chi nhánh Kon Tum

PHẦN 2: Cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực

PHẦN 3: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – chi nhánh Kon Tum)

PHẦN 4: Giải pháp nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-chi nhánh Kon Tum)

Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng
Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SACOMBANK-CHI NHÁNH KON TUM

1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng

Tên doanh nghiệp: Sacombank – Kon Tum (Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Kon Tum)

Địa chỉ: 73 A Phan Dinh Phung , Quang Trung, Kon Tum Town (73A Phan Đình Phùng, Quang Trung, TP. KonTum)

Điện thoại: 0060.3.913.457 – 0060.3.913.4578

Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng đại diện, bank in kon tum

Website: www.sacombank.com.vn

Theo quyết định số 661/QĐ-HĐQT ngày 8/10/2014, quyết định thành lập chi nhánh Kon Tum thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Chi nhánh KonTum chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/10/2014

Các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh Kon Tum bao gồm:

 • Huy động vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức và dân cư: Các sản phẩm huy động vốn của Chi nhánh Kon Tum rất đa dạng gồm tiết kiệm và tài khoản tiền gửi cá nhân và doanh nghiệp. Dòng sản phẩm tiết kiệm của Ngân hàng gồm các sản phẩm tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm trả trước với nhiều kỳ hạn và lãi suất khác nhau.
 • Hoạt động tín dụng – bảo lãnh: cung cấp cho khách hàng một dòng sản phẩm tín dụng rất đa dạng và phong phú bao gồm cho vay vốn ngắn, trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tài trợ, đồng tài trợ cho các dự án; cho vay trả góp tiêu dùng, sinh hoạt gia đình; cho vay mua ô tô trả góp; cho vay trả góp mua, xây dựng và sửa chữa nhà; cho vay du học; cho vay mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá; dịch vụ bảo lãnh gồm bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành sản phẩm…
 • Thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu: Chi nhánh Kon Tum cung cấp một cách nhanh chóng và an toàn cho các khách hàng những sản phẩm dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Kinh doanh mua bán ngoại tệ: là lĩnh vực khá mạnh của Chi nhánh Kon Tum. Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và hệ thống hỗ trợ hiện đại, Ngân hàng có thể đáp ứng tốt nhu cầu ngoại tệ của khách hàng với mức giá cả cạnh tranh hợp lý với thủ tục nhanh chóng thuận tiện. Ngoài ra, Ngân hàng còn có thể tư vấn cho khách hàng để quản lý, phòng ngừa rủi ro và các hình thức kinh doanh phù hợp có lợi.
 • Các dịch vụ khác: Ngoài các sản phẩm trên, Ngân hàng còn cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ khác như dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ ngân quỹ, chi trả lương hộ cho doanh nghiệp, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, dịch vụ kiều hối…
 • Phát hành thẻ: sản phẩm thẻ của Ngân hàng rất đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu của khách hàng như: thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum, Sacombank Visa/ Master; các loại thẻ trả trước, thẻ ghi nợ…
 • Mới đây Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín vừa triển khai dịch vụ mới Sacombank Online – Mobile Service dành cho tất cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Dịch vụ Sacombank Online  – Mobile Service phiên bản 1.0 có giao diện dễ sử dụng, thân thiện, bảo đảm tương thích hầu hết các dòng điện thoại di động, máy tính bảng với các hệ điều hành hiện nay. Với mức độ đa dạng và phong phú của các tính năng, tiện ích cug cấp cho khách hàng, bao gồm : truy vấn thông tin số dư, lãi suất, phí, chứng khoán…; chuyển khoản trong và ngoài Sacombank, chuyển tiền cho người nhận bằng thẻ, CMND/ passport; nạp tiền điện thoại di động trả trước, thanh toán cước điện thoại di động trả sau; tạo và sử dụng tài khoản đầu tư trực tuyến với lãi suất hấp dẫn; tạo và sử dụng tài khoản tiền gửi Dynamic Online; vay trực tuyến, vay cầm cố số dư tiền gửi có kỳ hạn, thanh toán tiền vay trực tuyến…

Xem Thêm ==> 10 Mẫu Kết Luận trong Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của ngân hàng

3. Giới thiệu chung về phòng quản lý nhân sự của ngân hàng

Hình thức tổ chức bộ máy quản lý

Hiện nay, mô hình cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Kon Tum được thực hiện theo cơ cấu trực tuyến –  chức năng.

Chi nhánh Kon Tum có đội ngũ nhân viên và cán bộ có trình độ cao, trẻ, năng động, nhiệt tình. Hàng năm đều có chương trình đào tạo nhân viên từ Hội sở và có cuộc thi dành cho các nhân viên trong hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Cơ cấu quản lý nhân viên trực tiếp tạo điều kiện bao quát tất cả mọi hoạt động của chi nhánh, điều chỉnh kịp thời khi xảy ra sai sót, linh hoạt trong cơ cấu quản lý.

Mối quan hệ giữa các phòng ban.

Các bộ phận được hình thành theo chức chuyên môn về các lĩnh vực như: Tư vấn khách hàng là cá nhân, tư vấn khách hàng là doanh nghiệp, tín dụng, tài chính…  Qua đó tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng và đảm bảo quyền chỉ huy của hệ thống trực tuyến qua đó công việc được  thực dễ dàng. Thực hiện theo mô hình cơ cấu tổ chức, quản lý này thì người lãnh đạo được sự quan tâm giúp đỡ của các phòng ban chức năng trong việc tìm ra những giải pháp tốt nhất với những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng.

Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.

–   Ban Giám đốc: Gồm một giám đốc, một phó giám đốc.

+) Đây là trung tâm quản lý của cả chi nhánh. Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phạm vi nhiệm vụ của cấp trên giao.

+) Quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức, bãi nhiệm kỉ luật và khen thưởng cán bộ công nhân viên của đơn vị.

+) Đại diện chi nhánh kí hợp đồng với khách hàng.

+) Nơi xét duyệt, thiết lập các chính sách và đề ra chiến lược phát triển kinh doanh, đồng thời chụi trách nhiệm về hoạt dộng kinhd oanh của chi nhánh.

+) Xử lý hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức hoặc cá nhân vi phạm chế độ tiền tệ, tín dụng của chi nhánh.

–   Bộ phận Khách hàng cá nhân bao gồm:

+) Bộ phận giao dịch ngân quỹ, có chức năng giao dịch nội tệ, ngoại tệ, vàng đối với khách hàng là cá nhân.

+) Bộ phận dịch vụ khách hàng, có chức năng tư vấn cho khách hàng là cá nhân. Giải quyết những vấn đề, những thắc mắc mà khách hàng không hiểu hay chưa hiểu rõ.

+) Bộ phận tín dụng cá nhân: Có chức năng cho vay tín dụng đối với những khách hàng là cá nhân

 • Phòng khách hàng doanh nghiệp: Có Chức năng tư vấn tài chính cho các tổ chức kinh tế, các công ty có nhu cầu vay vốn.
 • Phòng hành chính kế toán: Gồm một trưởng phòng, một phó phòng và các kế toán giao dịch: chuyển tiền , thủ quỹ.

+) Bộ phận hành chính: Thực hiện nhiệm vụ soạn thảo các văn bản về nội quy cơ quan, chế độ thời gian làm việc, thực hiện các chế độ an toàn lao động, quy định phân phối quỹ lương, xây dưng chương trình nội dung thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động. Tham mưu cho ban giám đốc trong công tác quy hoạch đào tạo cán bộ của chi nhánh, đề xuất các vấn đề có liên quan đến nhân sự của chi nhánh. Ngoài ra còn thực hiện công tác mua sắm tài sản và công cụ hoạt động kinh doanh của chi nhánh, quản lý tài sản, đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ làm việc và chăm lo cho cán bộ công nhân viên.

+) Bộ phận kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán thu chi theo yêu cầu của khách hàng, hạch toán chuyển khoản giữa ngân hàng và khách hàng, giữa ngân hàng với nhau. Hàng ngày còn làm nhiệm vụ kết toán các khoản thu chi để xác định lượng vốn hoạt động.

Tổ chức công tác quản lý nhân sự của ngân hàng

           Tổ chức bộ máy quản lý là một vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình  hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Kon Tum. Ngân hàng có đội ngũ cán bộ năng động, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường. Bộ mấy quản lý chặt chẽ, có nhiều kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Ngân hàng.

         Tính đến nay tổng số lượng cán bộ nhân viên của Chi nhánh Kon Tum là 55 người, phân loại theo tiêu chí sau:

+) Theo giới tính:     Nam 18 người( Chiếm 32.73% tổng số)

Nữ 37 người( Chiêm 67.27% tổng số)

+) Theo độ tuổi: Tuổi từ 18-30 có 27 người ( Chiếm 49.2% tổng số) Tuổi từ 30-45 có 23 người ( Chiếm 41.8% tổng số) Tuổi từ 45-60 có 5 người ( Chiếm 10% tổng số)

+)Theo trình độ học vấn: Sau đại học: 7 người ( Chiếm 12.7% tổng số)

Đại học: 45 người( Chiếm 81.8% tổng số) Trên đại học:3 người ( Chiếm 5.5% tổng số)

 Bảng 1: Tình hình sắp xếp lao động theo các phòng ban, đơn vị tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Kon Tum

STTPhòng banSố ợngTỷ lệ (%)
1Ban giám đốc23.6
2Bộ phận hành chính11.8
3Phòng ngân quỹ47.4
4Quầy giao dịch814.5
5Bộ  phận  dịch  vụ  và  chăm  sóc  khách hàng cá nhân814.5
6Bộ phận vụ chăm sóc khách hàng doanh nghiệp712.8
7Bộ phận tín dụng cá nhân23.6
8Phòng  quản  lý  các  dự  án  công  nghệ thông tin( IT)47.4
9Phòng hỗ trợ và phát triển chi nhánh23.6
10Bộ phận kế toán47.4
11Ban kiểm toán35.5
12Ban nguồn vốn47.4
13Phòng bảo vệ59.1
 Tổng số55100

Nguồn: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Kon Tum


KẾT LUẬN Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng

Trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế như hiện nay, vai trò của nhân lực càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất, là yếu tố quyết định sự thành công của Ngân hàng. Nó được coi là tài sản vô hình giữ vị trí đặc biệt trong cơ cấu tổ chức. Vì vậy, quản lý nhân lực sao cho có hiệu quả là một vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp. Sự biến đổi mạnh mẽ thường xuyên của môi trường, tính chất của sự cạnh tranh và hội nhập yêu cầu phải đáp ứng các loại công việc phức tạp ngày càng cao đối với cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản lý phải có những chính sách và giải pháp phù hợp nhằm quản lý nhân lực một cách hiệu quả. Điều này quyết định sự tồn tại và phát triển của Chi nhánh.

Xem Thêm ==> [05] Mẫu Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Quản trị Nguồn Nhân Lực

Là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, trước sự hội nhập nền kinh tế quốc tế với nhiều áp lực cạnh tranh, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Kon Tum đang cố gắng từng bước hoàn thiện các mặt hoạt động của mình. Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà Chi nhánh cần chú ý hoàn thiện là vấn đề về nhân lực. Hiện nay công tác quản lý nhân lực của Chi nhánh vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục. Chi nhánh cần phải mạnh dạn thay đổi, cải tiến phương thức quản lý cũ, đồng thời học tập và áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại, tiên tiến trên thế giới nhằm phát huy lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng không chỉ trong nước mà còn cả trong khu vực và trên thế giới. Việc đổi mới phương thức quản lý nhân lực của Ngân hàng cần được tiến hành ở tất cả các khâu, đặc biệt là khâu tuyển dụng, đào tạo và phát triển cũng như sử dụng nguồn nhân lực. Có như vậy, Ngân hàng mới tạo ra cho mình một đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, phát huy được tối đa năng lực của người lao động để từ đó tạo đà phát triển nhanh hơn nữa cho Chi nhánh trong thời gian tới.

Trong thời gian được thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Kon Tum, em đã vận dụng đươc những kiến thức đã học ở nhà trường để nghiên cứu công tác quản trị nhân lực của Chi nhánh làm cơ sở cho đề tài khóa luận của mình. Qua đó, em cũng mạnh dạn đề ra một số giải pháp chủ yếu với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực với mong muốn công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Chi nhánh được cải thiện hơn nữa.

Một lần nữa. em xin cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng SACOMBANK – Chi nhánh Kon Tum  đặc biệt là các anh chị ở phòng tài chính, phòng nhân sự đã tạo điều kiện hướng dẫn em trong quá trình thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Hùng Phong đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian làm đề tài kháo luận tốt nghiệp.

Do năng lực và kiến thức có hạn nên bài viết của em chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, kính mong thầy cô và các bạn xem xét góp ý để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để có được những thông tin này, các bạn sẽ xin công ty thực tập. Ngoài ra, các bạn cần phải phân tích sắc bén, lập luận rõ ràng, trình bày bố cục đúng qui định của nhà trường, …. thì bài báo cáo tốt nghiệp Đề tài Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng mới được đánh giá tốt.

Nhiều bạn sinh viên vì một số lí do như: công việc quá bận rộn, học song song hai bằng, gặp phải giáo viên khó tính, kỹ năng tin học không tốt, … hoặc số liệu thông tin công ty thực tập không cho gây khó khăn cho bài báo cáo tốt nghiệp. Vì vậy, các bạn có nhu cầu tìm đến sự hỗ trợ của Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp để hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp.

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ hơn 1000 bạn sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp, Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp của Baocaothuctap.net tự tin có thể giải quyết những nỗi lo lắng, ám ảnh của các bạn về bài báo cáo tốt nghiệp. Các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn dịch vụ và hỗ trợ chọn đề tài làm báo cáo tốt nghiệp

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo