Trọn bộ 5 đề cương báo cáo thực tập Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Trọn bộ 5 Đề cương báo cáo thực tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu. Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu là một trong những đề tài khá hot trong những đề tài viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán, các bạn sinh viên hẳn không còn xa lạ gì với dạng đề tài này nữa. Bời vì, trong một doanh nghiệp sản xuất lớn thì chi phí nguyên vật liệu rất quan trọng và chiếm tỉ lệ lớn trong quá trình xây dựng và duy trì doanh nghiệp. Nên, cắt giảm chi phí nguyên vật liệu sao cho hơp lí góp phần giảm giá thành tăng các khoản mục thu chi cho hợp lí.

Với đề tài báo cáo thực tập: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu thì các bạn sinh viên cần phải nghiên cứu: Công tác quản lý nguyên vật liệu, kế toán chi tiết các sổ sách, Tổ chức công tác kế toán, Lịch sử công ty,… Ngoài những yếu tố trên thì các bạn sinh viên cần trang bị thêm cho bản thân những kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo vảo bản,… để có thể hoàn thiện và trình bày báo cáo thực tập ngành Kế Toán sao cho đúng với yêu cầu qui định bên trường đưa ra.

Dưới đây là 5 đề cương báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu ” mà Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên,các bạn có thể tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của trường.


Mục lục

ĐỀ CƯƠNG Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Xây Dựng

LỜI NÓI ĐẦU 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV TMDV THIỆN NHÂN TÂM 
1.1. Thông tin chung về công ty
1.2 Quá trình hình thành của công ty
1.3. Đặc điểm kinh doanh
1.3.1. Ngành nghề kinh doanh
1.3.2. Sản phẩm, hàng hóa
1.3.3. Thị trường
1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh
1.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý
1.4. Tổ chức công tác kế toán
1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
1.4.3. Các chính sách áp dụng tại công ty
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY TNHH MTV TMDV THIỆN NHÂN TÂM 
2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty
2.1.1.Phân loại nguyên vật liệu
2.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu
2.2. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty
2.2.2. Chứng từ sử dụng:
2.2.3. Kế toán chi tiết
2.3. Nhận xét công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV TMDV Thiện Nhân Tâm
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MTV TMDV THIỆN NHÂN TÂM 
3.1. Lập sổ danh điểm vật tư
3.2. Hoàn thiện nghiệp vụ mua NVL khi hóa đơn về, hàng chưa về
3.3. Kiểm soát tình hình mua vật tư giữa nhân viên mua hàng và nhà cung cấp
3.4. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm ==> Top 14 Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán chi tiết 


ĐỀ CƯƠNG Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Bất Động Sản

LỜI NÓI ĐẦU 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐT-XD-TM ĐỊA ỐC QUANG THÁI 
1.1. Thông tin chung về công ty
1.2 Quá trình hình thành của công ty
1.3. Đặc điểm kinh doanh
1.3.1. Ngành nghề kinh doanh
1.3.2. Sản phẩm, hàng hóa
1.3.3. Thị trường
1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh
1.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý
1.4. Tổ chức công tác kế toán
1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
1.4.3. Các chính sách áp dụng tại công ty

Trọn bộ 5 đề cương báo cáo thực tập Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu
Trọn bộ 5 đề cương báo cáo thực tập Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY TNHH ĐT-XD-TM ĐỊA ỐC QUANG THÁI 
2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty
2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu
2.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu
2.2. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty
2.2.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3. Kế toán chi tiết
2.3. Nhận xét công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH ĐT-XD-TM Địa Ốc Quang Thái
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐT-XD-TM ĐỊA ỐC QUANG THÁI 
3.1. Lập sổ danh điểm vật tư
3.2. Hoàn thiện nghiệp vụ mua NVL khi hóa đơn về, hàng chưa về
3.3. Kiểm soát tình hình mua vật tư giữa nhân viên mua hàng và nhà cung cấp
3.4. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm ==> 5 Đề cương báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


ĐỀ CƯƠNG Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Thiết Bị, Vật Liệu, Nguyên Liệu Hóa Chất

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
1.1.2.1. Khái niệm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
1.1.2.2. Đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
1.1.5. Phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
1.1.5.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.1.5.2. Phân loại công cụ dụng cụ .
1.1.6. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
1.1.6.1. Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
1.1.6.2. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho
1.1.6.3. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
1.2.1. Kế toán chi tiêt nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
1.2.1.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp thẻ song song.
1.2.1.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:
1.2.1.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp sổ số dư
1.2.2. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC..
1.2.2.1. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.2.2. Hạch toán tổng hợp NVL, CCDC thep phương pháp kiểm kê định kỳ.
1.2.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán vào công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung .
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái .
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính

Xem Thêm ==> Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO.
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sivico
2.1.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sivico
2.1.2. Thành tích đạt được trong những năm qua
2.1.3. Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sivico
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sivico
2.1.5. Hình thức kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sivico.
2.1.6. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sivico
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Sivico .
2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Sivico.
2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Sivico .
2.2.1.2. Phân loại công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Sivico.
2.2.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ .
2.2.3. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ .
2.2.3.1. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho
2.2.3.2. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho
2.2.4. Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
2.2.4.1. Thủ tục nhập kho
2.2.4.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
2.2.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Sivico.
2.2.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Sivico
2.2.6.1. Chứng từ kế toán sử dụng:
2.2.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng:
2.2.6.3. Quy trình hạch toán:
2.2.6.4. Ví dụ minh hoạ:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 
3.1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Sivico
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.2. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu, CCDC nói riêng tại Công ty cổ phần Sivico
3.1.2.1.Ưu điểm
3.2.1. Hạn chế
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Sivico
3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện.
3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện.
3.2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại Công ty cổ phần Sivico:
3.2.3.1. Hoàn thiện việc lập Sổ danh điểm vật tư
3.2.3.2.Hoàn thiện việc lập phiếu yêu cầu vật tư
3.2.3.3.Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ
3.2.3.4. Cập nhật sự thay đổi của chế độ kế toán mới:
3.2.3.5.Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.3.6.Hoàn thiện việc xây dựng định mức dự trữ nguyên vật liệu
KẾT LUẬN


ĐỀ CƯƠNG Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Xây Dựng Giao Thông, Công Trình Dân Dụng

Lời Mở Đầu

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP

1.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu

1.1.3. Phân loại

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán Nguyên vật liệu

1.2. Đánh giá nguyên vật liệu

1.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho

1.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho

1.3. Chứng từ sử dụng

1.4. Sổ sách kế toán

1.5. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.5.1.Phương pháp ghi thẻ song song

1.5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.5.3. Phương pháp sổ số dư

1.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.6.1. Tài khoản sử dụng

1.6.2. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu

1.7. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu

1.7.1. Sự cần thiết của việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.7.2. Nội dung kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.7.3. Tài khoản sử dụng

1.7.4. Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG PHÁT

2.1. Đặc điểm chung công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trọng Phát

2.1.1. Thông tin chung về công ty

2.1.2 Quá trình hình thành của công ty

2.1.3. Đặc điểm kinh doanh

2.1.3.1. Ngành nghề kinh doanh

2.1.3.2. Sản phẩm, hàng hóa

2.1.3.3. Thị trường

2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy quản  lý

2.1.4.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

2.1.5. Tổ chức công tác kế toán

2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán

2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty

2.1.5.3. Các chính sách áp dụng tại công ty

2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Trọng Phát

2.2.1. Nội dung nguyên vật liệu tại công ty

2.2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty

2.2.3. Chứng từ sử dụng:

2.2.4. Kế toán chi tiết

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG PHÁT

3.1. Nhận xét công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Trọng Phát

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Hạn chế

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Trọng Phát

KẾT LUẬN


ĐỀ CƯƠNG Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Sản Xuất Bột Mì

LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 
I. Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của nguyên vật liệu
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Nhiệm vụ
II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu
1. Phân loại nguyên liệu, vật liệu
2. Phương pháp hạch toán
2.1. Phương pháp thẻ song song
2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
2.3. Phương pháp số dư
3. Đánh giá nguyên liệu vật liệu
3.1. Đánh giá nguyên liệu,vật liệu nhập kho
3.2. Đánh giá nguyên vật liệu, xuất kho
III. Kế toán nhập xuất nguyên liệu, vật liệu
1. Kế toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1. Khái niệm
1.2. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.4. Quy trình hạch toán:
2. Kế toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
2.1. Khái niệm
2.2. Chứng từ kế toán sử dụng
2.3. Tài khoản kế toán sử dụng
2.5. Sổ kế toán sử dụng
V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1. Khái niệm, điều kiện lập và phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.1. Khái niệm
1.2.Điều kiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.3. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
2. Tài khoản sử dụng
3. Quy trình hạch toán
4. Sổ kế toán sử dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU Ở NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ QUẢNG NGÃI 
Phần A: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ QUẢNG NGÃI
Quá trình thành lập và phát triển
II. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy
1. Chức năng
2. Nhiệm vụ
III. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất sản xuất tại Nhà máy
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất Nhà máy
2.1. Loại hình tổ chức sản xuất
2.2. Phương hướng tổ chức sản xuất
2.3. Quy trình công nghệ sản xuất tại Nhà máy
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy
3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy
3.2 Hình thức sổ kế toán
Phần B: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MỲ QUẢNG NGÃI
I. Đặc điểm, yêu cầu quản lý và phân loại nguyên liệu, vật liệu tại Nhà máy
1. Đặc điểm
2. Đặc điểm và yêu cầu quản lý
3. Phân loại
3.1 Nguyên liệu, vật liệu
3.2 Công cụ, dụng cụ
II. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu tại nhà máy
1. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu nhập kho
2. Chứng từ và thủ tục nhập xuất nguyên liệu vật liệu tại nhà máy
III. Đăc điểm chứng từ kế toán NLVL, CCDC tại Nhà máy
1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.1. Chứng từ nhập kho
1.2. Chứng từ xuất kho
2. Trình tự luân chuyển và xử lý chứng từ
2.1. Trường hợp nhập kho
2.2. Trường hợp xuất kho
2.3 Kế toán tổng hợp nhập – xuất nguyên liệu, vật liệu
2.4 Kế toán tổng hợp nhập – xuất CCDC
PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ QUẢNG NGÃI 
1. Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ sản tại nhà máy
1.1. Ưu điểm:
1.2. Hạn chế
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại nhà máy
LỜI KẾT 

Trên đây là trọn bộ 5 đề cương báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty mà mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Ngoài ra, các bạn muốn viết bài mới, hoặc chuyên ngành khác, đề tài khác có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết trọn gói

Tại baocaothuctap.net khi các bạn sử dụng Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo thực tập sẽ được hỗ trợ tư vấn đề tài, hỗ trợ xin công ty thực tập,… ngoài ra còn nhiều ưu đãi khác dành cho các gói dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp tùy vào các gọi bạn chọn.

Để được tư vấn kỹ hơn về Dịch Vụ Làm Thuê Báo Cáo thực tập các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909232620

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo