Hoàn Thiện Công Tác Marketing Mix Tại Công Ty TNHH TMDV XNK ABC

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Marketing

 • 1.1.1. Khái niệm về marketing
 • 1.1.2.Vai trò của marketing

1.2.Mục tiêu và nhiệm vụ của marketing

 • 1.2.1 Mục tiêu marketing
 • 1.2.2. Chức năng của marketing

1.3. Marketing mix

 • 1.3.1 Marketing mix là gì
 • 1.3.2 Các thành phần của marketing mix
 • 1.3.2.1. Sản phẩm
 • 1.3.2.2. Giá
 • 1.3.2.3. Phân phối
 • 1.3.2.4. Xúc tiến

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HÒA THÀNH

2.1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hòa Thành

 • 2.1.1. Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV XNK 
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành của công ty TNHH TMDV XNK
 • 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH TMDV XNK 
 • 2.1.3.1 Chức năng
 • 2.1.3.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.3.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
 • 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
 • 2.1.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2015 – 2017)

2.2. Thực trạng công tác marketing mix tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu….

 • 2.2.1. Phân tích hoạt động quản trị marketing Mix tại công ty TNHH TMDV XNK  
 • 2.2.1.1 Về sản phẩm
 • 2.2.1.2. Về giá
 • 2.2.1.3. Về phân phối
 • 2.2.1.4. Về chiêu thị
 • 2.2.2. yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing Mix của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu …
 • 2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh:
 • 2.2.2.2. Thị trường tiêu thụ
 • 2.2.2.3. Hệ thống marketing hiện tại của ngành
 • 2.2.2.4. Nguồn lực công ty
 • 2.2.3. Dự báo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp
 • 2.2.4  Phân tích ma trận SWOT của công ty ….
 • 2.2.4.1 Strengths
 • 2.2.4.2 Weaknesses
 • 2.2.4.3 Opportunities
 • 2.2.4.4 Threats

2.3. Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm của marketing mix tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu ..

 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HÒA THÀNH

3.1 Phương hướng phát triển của công ty

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing mix tại công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

 • 3.2.1.Kiến nghị thành lập phòng ban Marketing chuyên biệt
 • 3.2.2 Hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.3 Chiến lược giá cả
 • 3.2.4 Chiến lược phân phối
 • 3.2.5 Chiến lược chiêu thị

3.3 Một số kiến nghị

 • 3.3.1 Đối với phòng marketing
 • 3.3.2 Đối với lãnh đạo doanh nghiệp
 • 3.3.3 Đối với chính quyền địa phương

Kết luận chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Xem thêm:

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU

Tại bài viết này Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Marketing một bài đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp để tham khảo, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc gặp phải khó khăn trong quá trình hoàn thanh bài báo cáo tốt nghiệp thì có thể sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách kết nối với mình qua SĐT ZALO: 0973 287 149

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →