Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty

5 (100%) 23 votes

Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty. Một Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh thích hợp với bạn nào muốn làm lĩnh vực Bán Hàng. Với đề tài này, bạn dễ dàng được điểm cao và giáo viên đánh giá tốt nêu biết cách áp dụng đúng những kiến thức đã học. 

Ngoài ra, các bạn cũng cần biết thêm về hình thức bán hàng, tình hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức, thị trường kinh doanh…. Khi đã có đầy đủ thông tin, số liệu để phục vụ cho việc phân tích và đưa ra giải pháp. Các bạn cần tiến hành Xây đựng Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, để triển khai viết bài.

Dưới đây, là một Đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty, mà Baocaothuctap.net chia sẻ. Hy vọng giúp ích với các bạn.

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty 

Chương 1: Những Lí Luận Cơ Bản Về Quản Trị Bán Hàng Trong Công Ty

 1. Một số nội dung cơ bản của hoạt động quản trị bán hàng
  • Các thủ tục cần thiết của hoạt động bán hàng
  • Các hình thức bán hàng

1.3 Tổ chức mạng lưới phân phối

          1.4 Tổ chức lực lượng bán hàng

1.5 Kiểm soát quy trình bán hàng

1.6 Động viên lực lượng bán hàng

Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty

 1. Các đặc điểm chủ yếu trong hoạt động kinh doan của công ty 

1.1 Đặc điểm về trình độ lao động

1.2 Đặc điểm về sản phẩm của công ty

1.3 Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh

1.4 Khách hàng mục tiêu của công ty

1.5 Đối thủ cạnh tranh

 1. Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại công ty

2.1 Công tác tổ chức lực lượng bán hàng

2.2 Tuyển chọn nhân viên

2,3 Tuyển chọn và tập huấn các đại lý

2.4 Tổng số nhà phân phối, đại lí

 1. Thiết lâp và phát triển kế hoạch bán hàng

3.1 Xác lập mục tiêu của đội ngũ bán hàng

3.2 lập kế hoạch bán hàng

3.3 Chính sách sản phẩm

3.4 Tiếp cận khách hàng

3.5 Gặp gỡ khách hàng và ký hợp đồng

3.6 Chính sách sau bán hàng

 1. Mạng lưới phân phối bán hàng công ty
 2. Giám sát năng suất bán hàng
 3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 4. Đánh giá chung về công tác quản trị bán hàng tại công ty

7.1 Những kết quả đạt được

7.2 Những tồn tại và hạn chế trong hoat động quản trị bán hàng tại công ty

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Baocaothuctap.net

Hoàn thiện một bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty. Các bạn sinh viên ngoài phải áp dụng kiến thức đã được học vào công việc, thì bạn còn cần phải có thêm kỹ năng máy tin. Kỹ năng soạn thảo văn bản, có lập luận chính xác, phân tích sắc bén.

Mà hiện nay, các bạn sinh viên có bạn đã tự kinh doanh shop, nên công việc bận hơn nhiều. Hoặc các bạn đang áp lực vấn đề điểm số, gặp giáo viên khó. Nên việc hoàn thiện bài báo cáo của bạn gặp nhiều khó khăn từ đó, các bạn có nhu cầu Thuê Người Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp.

Tại Baocaothuctap.net, Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp với đội ngũ giảng viên, thạc sĩ, sinh viên đã tốt nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm viết bài. Sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên khóa sau, chuẩn bị làm báo cáo.

Để sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp, các bạn liên hệ SĐT ZALO: 0909 232 620

Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty

Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng

 1. Thiết lập kế hoạch kinh doanh

1.1 Cơ sở khoa học trong việc lập kế hoạch kinh doanh

1.2 Các giải pháp cụ thể để xây dựng một số kế hoạch kinh doanh

 •                1.2.1 Xây dựng quy trình lập kế hoạch kinh doanh
 •                1.2.2 Thực hiện các bước lập kế hoạch theo quy trình

1.3 Dự kiến các kết quả thu được từ giải pháp xây dựng quy trình lập kế hoạch chi tiết

 1. Ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng

2.1 Cơ sở cho giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng

2.2 Thực hiện giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng

2.3 Dự kiến kết quả đath được sau khi áp dụng giải pháp

     3 Giải pháp tăng thời gian hữu ích tìm kiếm khách hàng

3.1 Cơ sở cho giải pháp tăng thời gian tìm kiếm khách hàng

3.2 Các biện pháp quản lý thời gian hiệu quả, tăng thời gian tìm kiếm khách hàng

3.3 Đánh giá thực hiện giải pháp

 1. Giải pháp tổ chức lại lực lượng bán hàng

4.1 Cơ sở khoa học của giải pháp tổ chức lại lực lượng bán hàng

4.2 Các phương án thực hiện nhằm tổ chức lại lực lượng bán hàng

 •                4.2.1 Xây dựng tiêu chí tuyển dụng phù hợp
 •                4.2.2 Huấn luyện nhân viên

4.3 Dự kiến kết quả thu được khi thực hiện giải pháp

 1. Hoàn thiện hệ thống phân phối

5.1 Cơ sở khoa học cho giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối

5.2 Các giải pháp cụ thể cho phương án hoàn hiện kênh phân phối

5.3 Đánh giá kết quả đạt được

 1. Động viên, khuyến khích đội ngũ bán hàng

6.1 Cơ sở khoa học cho giải pháp động viên, khuyến khích đội ngũ bán hàng

6.2 Biến pháp cụ thể nhằm động viên khuyến khích nhân viên và các đại lí phân phối

6.3 Kết quả đạt được sau khi thực hiện giải pháp động viên

Kết Luận

dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp, Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp, Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty, Thuê Người Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp, Xây đựng Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh