Đề tài: Hoạt Động Tài Trợ Xuất – Nhập Khẩu Của Ngân Hàng

5/5 - (10 bình chọn)

Đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng. Một trong những Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp điểm cao dành cho các bạn sinh viên Ngân Hàng. Với đề tài này, bạn nào đang công tác hoặc thực tập tại ngân hàng sẽ dễ dàng triển khai viết bài hơn.

Bởi vì, bạn có thể áp dụng những kiến thức chuyên ngành của bản thân vào thực tế. Hiểu rõ quy trình làm việc ngân hàng, thanh toán tại ngân hàng, thị trường kinh doanh, quá trình hình thành, cơ cấu tổ chứ…. Và nhiều yếu tố khác góp phần cho việc phân tích bài báo cáo tốt nghiệp của bạn. 

Khi đã có đủ yếu tố cần thiết, bước tiếp theo các bạn cần đó là Xây dựng đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng. Dưới đây, là một Đề cương cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng với đề tài: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng. Được Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn. 

Nếu bạn nào có nhu cầu triển khai viết bài hoặc muốn xây dựng đề cương với đề tài khác. Hãy liên hệ đến: 

Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp
Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng: Hoạt Động Tài Trợ Xuất – Nhập Khẩu Của Ngân Hàng

Chương 1: Lý Luận Chung Về Tài Trợ Của Nhtm Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu

1.1. Lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu

 • 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu
 • 1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu
 • 1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu

1.2. Lý luận về tín dụng đối với hoạt động xuất nhập khẩu

 • 1.2.1. Khái niệm về tài trợ xuất nhập khẩu
 • 1.2.2. Ý nghĩa của việc tài trợ xuất nhập khẩu
 • 1.2.3. Các quy định, quy chế tài trợ xuất nhập khẩu
 • 1.2.4. Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu

1.2.4.1. Khái niệm, Vai trò của tín dụng ngân hàng

1.2.4.2. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM

1.2.4.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM Việt Nam

1.3 Lý luận về tài trợ đối với hoạt động xuất nhập khẩu

 • 1.3.1 Những vấn đề chung về tài trợ xuất nhập khẩu

1.3.1.1 Khái niệm về tài trợ xuất nhập khẩu

1.3.1.2 Ý nghĩa của tài trợ xuất nhập khẩu

 • 1.3.2 Giới thiệu các dịch vụ của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu

1.3.2.1 Dịch vụ nhờ thu chứng từ hàng xuất nhập khẩu

1.3.2.2 Thông báo thư tín dụng chứng từ

1.3.2.3 Thông báo kèm xác nhận L/C

1.3.2.4 Chuyển nhượng thư tín dụng chứng từ

1.3.2.5 Nhận bộ chứng từ để thanh toán L/C

1.3.2.6 Chiết khấu bộ chứng từ để thanh toán L/C

Chương 2: Phân Tích Thực Trạng Tài Trợ Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng 

2.1 Giới thiệu về ngân hàng

 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

2.1.1.1 Quá trình hình thành

2.1.1.2 Mô hình tổ chức và năng lực kinh doanh

 • 2.1.2 Mạng lưới, cơ cấu tổ chức và các loại hình sản phẩm, dịch vụ

2.1.2.1 Mạng lưới

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức

 • 2.1.3. Các loại hình sản phẩm, dịch vụ

2.1.3.1 Nhóm sản phẩm tiền gửi

2.1.3.2 Nhóm sản phẩm cấp tín dụng

2.1.3.3 Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước

2.1.3.4 Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế

2.1.3.5 Nhóm sản phẩm thẻ

2.1.3.6 Nhóm sản phẩm E-Banking

2.1.3.7 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ

2.1.3.8 Nhóm sản phẩm khác

 • 2.1.4 Định hướng phát triển của ngân hàng
 • 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngân Hàng tại Baocaothuctap.net

Trong quá trình viết bài báo cáo tố nghiệp ngành Ngân Hàng, với đề tài Hoạt Động Tài Trợ Xuất – Nhập Khẩu Của Ngân Hàng. Nếu bạn gặp phải khó khăn nào, đừng ngại ngần mà hãy liên lạc ngay đến Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp tại baocaothuctap.net. Tại đây, có nhiều gói dịch vụ với giá cả sinh viên, đáp ứng các nhu cầu của bạ.

Với đội ngũ giảng viên, sinh viên đã tốt nghiệp, giáo sư, thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Baocaothuctap.net cam kết mỗi một bài viêt đều được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng bài viết, nội dung không trùng lặp với các bài khóa trước.Vì thế, hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620  để được tư vấn và hỗ trợ làm bài. 

Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng
Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng

Xem Thêm ==> 5 Mẫu nhật kí thực tập tại Ngân hàng, HAY!!!

2.2 Phân tích hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng

 • 2.2.1 Hình thức tài trợ xuất nhập khẩu
 • 2.2.2 Quyđịnh tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng

2.2.2.1 Mục đích cho vay

2.2.2.2 Đối tượng cho vay

2.2.2.3 Nguyên tắc vay vốn

2.2.2.4 Điều kiện vay vốn

2.2.2.5 Thời hạn cho vay

2.2.2.6 Lãi suất cho vay

2.2.2.7 Phương thức cho vay

2.2.2.8 Mức cho vay

 • 2.2.3 Quy định về quy trình nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng

2.2.3.1 Quy trình thanh toán L/C xuất nhập khẩu

2.2.3.2 Quy trình thanh toán nhờ thu

 • 2.2.4 Quy trình thực hiện tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng

2.2.4.1 Thủ tục tài trợ

2.2.4.2 Thẩm định hồ sơ

2.2.4.3 Lập tờ trình

2.2.4.4 Phát tiền vay

2.2.4.5 Kiểm tra và xử lý nợ vay

2.2.4.6 Tính lãi, thu lãi, thu nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, chuyển nợ quá hạn

2.2.4.7. Thanh lý hợp đồng tín dụng

 • 2.2.5 Kết quả thực hiện tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng

2.2.5.1 Tình hình nguồn vốn tự huy động

2.2.5.2 Tình hình hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng

2.2.5.3 Doanh số cho vay xuất nhập khẩu

2.2.5.4 Tình hình thu nợ cho vay xuất nhập khẩu

2.2.5.5 Tình hình dư nợ, nợ xấu

2.2.5.6 Những mặt tích cực đạt được

Xem Thêm ==> Đề Cương Phát Triển Dịch Vụ Kinh Doanh Thẻ Thanh Toán Tại Ngân Hàng TMCP

Chương 3: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Trợ Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Của Các Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng

3.1 Định hướng hoạt động của ngân hàng

3.2 Các giải pháp đề xuất trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng

 • 3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu
 • 3.2.2.Hoàn thiện và đa dạng hóa các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp
 • 3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân viên Ngân hàng
 • 3.2.4 Phòng ngừa rủi ro tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
 • 3.2.5 Hoàn thiện quy trình cho vay đối với khách hàng khi giao dịch tại NH
 • 3.2.6 Thực hiện chính sách khách hàng phù hợp
 • 3.2.7 Tuyên truyền, quảng bá tiếp thị hoạt động tài  trợ XK

3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu

 • 3.3.1 Kiến nghị đối với ngân hàng thương mại cổ phần việt nam Thương Tín
 • 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ

Kết Luận

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để có được những thông tin này, các bạn sẽ xin công ty thực tập. Ngoài ra, các bạn cần phải phân tích sắc bén, lập luận rõ ràng, trình bày bố cục đúng qui định của nhà trường, …. thì bài báo cáo tốt nghiệp mới được đánh giá tốt.

Nhiều bạn sinh viên vì một số lí do như: công việc quá bận rộn, học song song hai bằng, gặp phải giáo viên khó tính, kỹ năng tin học không tốt, … hoặc số liệu thông tin công ty thực tập không cho gây khó khăn cho bài báo cáo tốt nghiệp. Vì vậy, các bạn có nhu cầu tìm đến sự hỗ trợ của Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp để hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp.

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ hơn 1000 bạn sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp, Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp của Baocaothuctap.net tự tin có thể giải quyết những nỗi lo lắng, ám ảnh của các bạn về bài báo cáo tốt nghiệp. Các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn dịch vụ và hỗ trợ chọn đề tài làm báo cáo tốt nghiệp

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →