Hướng dẫn quy định làm báo cáo thực tập ĐH Công nghiệp

Rate this post
báo cáo thực tập đại học công nghiệp

báo cáo thực tập đại học công nghiệp

1.1. Mục đích viết báo cáo thực tập
Tạo điều kiện cho sinh viên có dịp đi thực tế nhằm học tập, so sánh, đánh giá mối liên hệ giữa thực tế và lý luận của chuyên ngành TCNH (gồm Tài chính Doanh nghiệp và Ngân hàng): Nghiệp vụ NHTM, QTNHTM, TTQT, TCDN, đầu tư tài chính, quản lý các dự án đầu tư, phân tích tài chính, bảo hiểm, thị trường chứng khoán, thuế, … được tiếp cận tình hình quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, các ngân hàng, các quỹ đầu tư, thuế, cơ quan hành chính,… để dễ dàng đáp ứng yêu cầu về thực hành của thị trường lao động. Đây là vấn đề cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.
1.2. Hướng dẫn chung
Chọn đề tài: Sinh viên chọn đề tài và vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thực tế phòng/ban/tổ được tiếp cận trong quá trình thực tập với nội dung thụôc chuyên ngành tài chính-ngân hàng (gồm Tài chính Doanh nghiệp và Ngân hàng)như: Nghiệp vụ NHTM, QTNHTM, TTQT, TCDN đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính, thị trường chứng khoán, thuế, bảo hiểm xã hội, kinh doanh bất động sản, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, phân tích tài chính, hoạch định ngân sách vốn, quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi ro….Đề tài báo cáo phải thông qua giảng viên hướng dẫn và được hướng dẫn đồng ý .
Viết đề cương chi tiết: Sau khi báo cáo đơn vị và phòng ban thực tập và được giảng viên hướng dẫn đồng ý, sinh viên viết đề cương chi tiết (theo hướng dẫn); giảng viên hướng dẫn góp ý, chỉnh sửa.
1.3. Độ dày của một Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Báo cáo thực tập tốt nghiệp dày tối thiểu là 45 trang và tối đa 60 trang, nội dung tính từ trang đầu tiên của chương thứ 1
1.4. Số bản in của Báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Sinh viên phải in 2 bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp nộp Khoa theo đúng thời gian quy định.
Riêng đối với sinh viên hệ chất lượng cao thì phải in 4 bản nộp cho khoa (2 tiếng Anh và 2 tiếng Việt).
1.5. Font và size chữ trong bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp:
Nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải được đánh trên khổ giấy A4 với cỡ chữ 13 font chữ Time New Roman.
1.6. Chấm điểm: (Theo quy định chấm Báo cáo thực tập tốt nghiệp)